[ thiên mệnh ] cung can hóa kị Nhập [ bản huynh ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1931

2 thiên mệnh can hóa kị nhập [ bản huynh ]


Huynh đệ
[ đại hạn lục thân ] cung can hóa kị trùng [ bản mệnh lục thân cung vị ] biểu hiện đáng lục thân đối với bị trùng tới lục thân duyên phận gầy hoặc đối đãi không tốt, khó coi
( lục thân cung vị: mệnh huynh phu tử nô phụ )
Mặc cho đại hạn nào cung can hóa kị nhập "Huynh bộc tuyến" đều chủ có tổn ( thiếu chúng sinh ra trái giao hữu rộng lớn lại tri giao không tiểu thường không thuận )
Thiên mệnh can hóa kị nhập huynh đệ
Chủ tai nạn đại hạn mệnh hóa kị nhập bản huynh hoặc bản nô đô chủ tai nạn
Nhược bản huynh tọa sinh ra kị mà thiên mệnh can hóa kị nhập đại huynh / đại nô chính là thiếu chúng sinh chi trái nhược không bị ngược lại màn che cũng là kỳ tích
Đại hạn trùng điệp bản huynh nhược bản huynh tọa sinh ra kị mà thiên mệnh can tự hóa kị đều chủ có tổn ( thiếu chúng sinh ra trái giao hữu rộng lớn lại tri giao không tiểu thường không thuận )
Nhược sinh ra phi hóa kỵ nhập đại hạn huynh đệ hoặc đại hạn nô bộc mà thiên mệnh can hóa kị nhập bản huynh / bản nô hoặc đại huynh / đại nô bản hạn chi giao đi qua tam giáo cửu lưu
Nhược bản huynh tọa sinh ra lộc đại hạn mệnh hóa kị phi nhập sinh ra lộc tọa cung trùng phá sinh ra lộc không lành nhược đáng cung có tự hóa kị thì càng hung


Nhược bản huynh tọa sinh ra quyền
Nhược bản huynh tọa sinh ra khoa
[ thiên mệnh ] can hóa kị nhập [ bản huynh trùng bản nô ] biểu hiện mệnh chủ cùng chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên các loại ) tới duyên phận gầy hoặc đối đãi không tốt, khó coi
Thiên mệnh can hóa kị nhập bản mệnh huynh bộc hoặc đại hạn huynh bộc
Đều biểu hiện thiếu chúng sinh ra trái bạn cũ du rộng lớn tam giáo cửu lưu phải chú ý tổn tài hoặc cùng người giao ác ( lưu ý giường ngủ vấn đề )
Đại hạn mệnh can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản huynh ( quý vị ) trùng điệp tổ phụ trùng đại tật bản hạn là tiền tài sự tình không được an ninh
Đại hạn mệnh can nhâm vũ khúc hóa kị nhập kỷ dậu bản huynh ( thái tử ) trùng cánh đồng bản hạn cuộc sống gia đình ( là tiền tài sự tình ) không được an ninh
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
Đại hạn mệnh can hóa kị nhập bản huynh trùng điệp đại hạn tài bạch hoặc đại hạn phúc đức thì bản hạn là "Huynh nô cướp của" tất tổn tài
Đại hạn mệnh can hóa kị nhập bản huynh trùng điệp đại hạn tử nữ thì bản hạn mệnh chủ sinh dục ( tính ) công năng sợ thụ sang không cách nào sinh dục
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
To lớn hạn mệnh tại bổn điền giáp tý thái dương hóa kị nhập bản huynh ( trùng điệp đại tài ) thị là "Huynh bộc cướp của "
Huynh đệ
Thiên mệnh can hóa kị nhập bản huynh bản nô bản phụ bản tật đô chủ có phá ( này cùng nhà ở liên quan đến ứng chú ý nghiên cứu nơi ở vấn đề )
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
Nhược đại hạn mệnh can hóa kị nhập đại hạn huynh bộc tuyến ( nhập vở trùng bổn điền )
Luận quan lộc thì không nên hợp bạn bè
Luận nghề nghiệp công việc thì đồng liêu không hợp câu thông không tốt
Huynh đệ
Nhược huynh đệ tọa sinh ra kị
Nhược thiên mệnh can hóa kị nhập bản huynh hoặc đại huynh biểu hiện này đại hạn khó tránh bị ngược lại màn che
( nhược gặp lưu mệnh lại hóa kị nhập bản huynh hoặc đại huynh lưu huynh cùng luận ) phải hiểu phòng bị
( nhược gặp lưu mệnh lại hóa kị trùng bản tài đại tài lưu tài cùng luận phải hiểu được phòng bị )
Nghịch hành lớn thứ tư hạn (33~42) đi [ vở ]( canh thìn )
[ thiên mệnh ] đi vào [ vở ] chính là rời nhà bên ngoài phấn đấu được hành vận
Lúc này [ cánh đồng ] trùng điệp [ bản mệnh ] tượng này biểu hiện gia đình là mệnh chủ chỗ huyền niệm vị trí
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản huynh ] gặp thái âm sinh ra kị song kị trùng [ bản nô ] là hung tượng
[ đại quan ] tại [ bản phụ ]( giáp thân ) [ đại quan ] giáp thái dương tự hóa kị chủ này hạn phạm kiện cáo
Lưu niên 39( quý dậu ) [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( ất dậu )
[ lưu mệnh ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản huynh ]( nhâm ngọ ) gặp thái âm sinh ra kị không lành hấp độc bị bắt
Kiện cáo kéo tới lưu niên 42( bính tử ) năm
[ lưu mệnh ] đi [ bản nô ]( mậu tử )
[ lưu mệnh ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng phá thiên cơ sinh ra lộc trùng [ thiên mệnh ]( canh thìn )
[ bổn điền ] hồi lộc kị trùng phá chủ mệnh chủ không đợi được nhà phát giam ngồi tù

// ]]>


Nhưng lớn thứ tư hạn (34~43) [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ vở ]( nhâm tuất )
( cung tử nữ giao tế đào hoa đầu tư hợp bạn bè vị trí vì thế hạn tới sinh hoạt trọng điểm )
[ đại phu ] tại [ bản tật ]( canh thân ) canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) sợ đưa có cảm tình cách mạng huyên náo cưới biến
[ đại hạn mệnh ] can nhâm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh tị )
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
Mà [ thiên mệnh vũ khúc hóa kị nhập [ bản huynh ]( giáp tý ) trùng [ bản nô ]( mậu thìn ) trùng điệp [ đại tài ]
Thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc là tài tinh này hạn nhược cùng người hợp bạn bè hoặc nói lung tung cổ phiếu sợ đưa tổn thất phí của
Lộc nhập quan phi hóa kỵ nhập huynh lộc kị cách xa nhau sáu ô là tiêu hao lộc tùy kị đi mệnh chủ chuyện của nghiệp tiêu hao tại huynh đệ trên tay
< đại hạn bàn tứ hóa quy bản mệnh bàn đi lên [ lấy tượng ] >
Thiên mệnh can hóa lộc
Phúc đức
[ thiên mệnh ]( tân mão ) tân can cự môn hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính thân ) gặp cự môn sinh ra lộc thái dương sinh ra quyền
( bản hạn mệnh lộc nhập [ bản phúc ]) biểu hiện tự thân kế hoạch hoặc trù mưu muốn làm sự tình
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
Mà [ thiên mệnh ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản huynh ]( quý tị ) gặp văn xương sinh ra kị song kị trùng [ bản nô ]
Bên ngoài kết quả ( phi hóa kỵ nhập bản huynh song kị trùng bản nô )
< huynh là tài tới điền > tài khố ( tài khố phi hóa kỵ nhập là tổn tài chi ý )
Trùng nô < nô là [ tài tới tử > biểu hiện đầu tư tổn tài giống
Chuyện thành bại quy với tự thân phụ trách
< đại hạn bàn tứ hóa quy lưu niên bàn hướng xuống tìm [ ứng số ] >
Nhược nói tân can cự môn hóa lộc nhập bản phúc ( bính thân ) trùng điệp [ lưu niên 4 0 cung mệnh ] ( lưu niên 4 0 đi bính thân )
Mà [ thiên mệnh ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản huynh ]( quý tị ) trùng điệp [ lưu niên 4 0 tật ách ]
Nếu lại nói [ thiên mệnh ] tân can cự môn hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính thân ) trùng điệp [ đại hạn nô bộc ]
Mà [ thiên mệnh ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản huynh ]( quý tị ) trùng điệp [ đại hạn phúc đức ]
Nói rõ lấy đại hạn làm môi giới được nhân vật
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
Đại hạn cung mệnh ( trùng điệp vở ) ất sửu
[ thiên mệnh ] ất can thái âm hóa kị nhập ất mão bản huynh ( đại phúc ) trùng đại tài ( thiên mệnh là đại tài tới quan lộc chính là khí mấy vị không thể thụ trùng )
[ đại quan ] tại phụ mẫu ( đinh tị ) cự môn tự hóa kị
Này là [ kị xuất ] trùng [ bản tật ]( quý hợi ) ( tật ách là quan lộc tới điền trạch bởi vì điền trạch ( tòa thành ) bị trùng phá mua quan bán tước )
Lưu niên 4 0 nhâm tí đi giáp tý
[ lưu mệnh ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( quý hợi ) trùng [ đại quan ] lại chuyển kị tham lang hóa kị trùng bản mệnh năm đó sự nghiệp ngược lại bế

// ]]>


Đại hạn cung mệnh ( trùng điệp vở ) bính thìn gặp tham lang sinh ra kị
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản huynh ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ đại tài ] có tài lợi nhuận không được thuận giống
[ đại quan ] tại [ bản phụ ]( canh thân ) canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] là sự nghiệp tổn tài đối với tiền tài càng thêm bất lợi
Lưu niên 38 canh thân đi canh thân trùng điệp đại quan dẫn động hóa kị trùng tài bạch tổn thất không ít
Lưu niên 39 tân dậu đi tân dậu phát triển an toàn quan thiên đồng hóa kị
Dẫn động hóa kị trùng tài bạch tổn thất không ít liên tục hai năm đã thiếu tổn mấy ngàn vạn được khoản tiền lớn
Đại hạn cung mệnh ( trùng điệp bổn điền ) canh thìn
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
Dẫn động thiên mệnh canh can thiên đồng hóa kị cùng bản mệnh tài bạch ất dậu ất can thái âm hóa kị cùng nhập đại tài ( bản huynh )
Tượng này là "Huynh nô cướp của "
Lưu niên 41 canh ngọ lưu mệnh nhập nhâm ngọ hồi thiên đồng sinh ra kị mệnh can thiên đồng hóa kị tài can kị thái âm hóa kị trùng
Năm đó bị cổ đông đạo khoản hơn trăm vạn ( nhất thiết không thể hợp bạn bè )
Nghịch hành thứ ba đại hạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi [ bản phu ]( giáp dần )
Huynh đệ
Thiên mệnh giáp can thái dương hóa kị nhập bản huynh ( trùng điệp tổ phụ ) trùng bản nô ( nhược lưu quan tiến vào bất lợi )
Nghịch hành thứ ba đại hạn (25~34) đi bản phu kỷ sửu tọa thái âm sinh ra kị
Huynh đệ
Thiên mệnh kỷ can văn khúc hóa kị nhập bản huynh ( trùng điệp tổ phụ ) trùng bản nô ( nhược lưu quan tiến vào bất lợi )
Lại lớn quan tại bản phúc tân tị tân văn xương hóa kị nhập vở trùng bổn điền bị phạm kiện cáo
Lưu niên 34 mậu thìn thái tuế can mậu thiên cơ hóa kị trùng phá bản mệnh thiên cơ sinh ra lộc không lành
Lưu phụ tân tị văn xương hóa kị nhập vở trùng bổn điền có lao tai nhập ngục
Nghịch hành thứ ba đại hạn (23~32) đi [ bản phu ]( tân tị )
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản huynh ]( trùng điệp [ tổ phụ ])
Phi hóa kỵ nhập huynh bộc tuyến huynh nô đối với mệnh chủ bất lợi hiện ra trùng bản nô lưu niên đi vào tổn tài
[ đại tài ] tại [ bản thiên ]( kỷ sửu )
[ đại tài ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản phụ ] văn thư có tổn mà ( trùng điệp [ cánh đồng ]) phi hóa kỵ nhập [ cánh đồng ] này hạn khố có phá tổn tài
[ đại quan ] tại [ bản phúc ]( ất dậu )
[ đại quan ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản tật ] trùng phá thiên cơ sinh ra lộc bất lợi song kị trùng [ bản phụ ] văn thư quấy rầy
Lưu niên 28( nhâm tí ) [ lưu mệnh ] đi vào [ bản nô ] hồi [ thiên mệnh ] can văn xương hóa kị trùng bất lợi
Mà [ lưu tài ] tại [ bản phụ ] tọa [ bản tài ] [ đại tài ] can kị lại có lộc kị số kị cùng trùng
Năm đó chi phiếu bị ngược lại ( mệnh chủ tạm ứng nhóm cung bằng hữu tuần chuyển ) ngược lại màn che bồi khoản hơn trăm vạn
Mệnh can kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản huynh ]( mậu dần ) các cung can hóa kị nhập huynh đệ trùng nô bộc người tuy bất tử cũng có tai nạn
[ quan lộc ]( quý vị ) cung vô chính diệu mượn thái dương thái âm sinh ra kị thủ khá là bị phạm kiện cáo
Nghịch hành thứ ba đại hạn (25~34) đi [ bản phu ]( kỷ sửu ) tọa thái âm sinh ra kị
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản huynh ]( trùng điệp [ tổ phụ ]) trùng [ bản nô ] ( nhược lưu quan tiến vào bất lợi )
Lại [ đại quan ] tại [ bản phúc ]( tân tị )
[ đại quan ] tân can văn xương hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] bị phạm kiện cáo
Lưu niên 34 mậu thìn [ thái tuế ] can mậu thiên cơ hóa kị trùng phá bản mệnh thiên cơ sinh ra lộc không lành
[ lưu phụ ]( tân tị ) [ lưu phụ ] tân can văn xương hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] có lao tai nhập ngục

// ]]>


Nghịch hành lớn thứ tư hạn (33~42) đi [ vở ]( canh thìn )
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản huynh ] gặp thái âm sinh ra kị hung
[ đại quan ] tại [ bản phụ ]( giáp thân ) [ đại quan ] giáp thái dương tự hóa kị chủ này hạn phạm kiện cáo
Lưu niên 39( quý dậu ) [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( ất dậu )
[ lưu mệnh ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản huynh ]( nhâm ngọ ) gặp thái âm sinh ra kị không lành hấp độc bị bắt
Kiện cáo kéo tới lưu niên 42( bính tử ) năm
[ lưu mệnh ] đi [ bản nô ]( mậu tử )
[ lưu mệnh ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng phá thiên cơ sinh ra lộc trùng [ thiên mệnh ]( canh thìn )
[ bổn điền ] hồi lộc kị trùng phá chủ mệnh chủ không đợi được nhà phát giam ngồi tù
Âm nam đại hạn nghịch hành lớn thứ tư hạn (36~45) đại hạn cung mệnh đi vào vở ( quý sửu )
Nhược lưu niên cũng đi vào vở thì này năm [ lưu mệnh ] thụ phúc can kị trùng tất mất phúc
Cung nô bộc ( kỷ dậu ) cung vô chính diệu
Nô can kỷ văn khúc hóa kị nhập bản tài ( nhâm tí ) trùng bản phúc này hóa tượng bày nô phi hóa kỵ nhập tài ( bản nhân ) cho nên tổn bên ngoài phúc phận cùng thọ nguyên ( trùng phúc )
Khác nô can kỷ vũ khúc hóa lộc nhập bản tật ( tân hợi )
Nô can tới hóa lộc hóa kị đều nhập ngã cung mặt ngoài xem ra chúng sinh ra trợ giúp mệnh chủ kiếm tiền nhưng phải chú ý: lộc nhập tật thì chiếu phụ phi hóa kỵ nhập tài thì trùng phúc
< phụ mẫu là nô tới tài > lộc nhập tật chiếu phụ kỳ thật chúng sinh ra là là tự thân tới tài mà bang mệnh chủ ( này lộc là bởi vì )
< tài bạch là nô tới điền > phi hóa kỵ nhập tài ( lộc tùy kị đi ) biểu thị kể trên tới lộc chính là chảy vào [ nô tới điền ] ( chúng sinh chi tài khố )
Từ kể trên lưỡng hóa tượng nói rõ mệnh chủ cùng chúng phát lên ý cộng mưu kiếm tiền lại hội tổn cùng mệnh chủ tới phúc phận ( kị trùng phúc này là kết quả )
Nhược đi lớn thứ tư vận trùng cung bản phúc ( bính ngọ ) trùng điệp [ đại nô ] cũng là nói này hạn cộng mưu đồ lợi nhuận tới chúng sinh ra cũng tỉ bị liên lụy ( là tài mà chết )
Âm nam đại hạn nghịch hành lớn thứ tư hạn (36~45) đại hạn cung mệnh đi vào vở ( quý sửu ) nhược [ lưu mệnh ] cũng đi vào vở
Cung vị trùng điệp bên ngoài tượng ý là năm đó mệnh chủ đưa sinh mệnh coi như giao tế cùng đầu tư được đánh bạc chỗ bất hạnh quý can mang theo phá hao tổn tính bên ngoài đổ tất thâu
[ đại quan ] cùng [ lưu quan 41] tại bản phụ ( ất tị ) ất can thiên cơ hóa lộc cùng thái âm hóa kị cùng nhập bản phu ( nhâm dần ) hình thành [ song kị ] trùng bản quan ( mậu thân )
Bản hóa tượng cũng là [ lưu quan ] hóa kị trùng [ bản quan ] thiên nhân hợp nhất này là [ lấy nhỏ trùng đại ] biểu hiện [ vận thuộc lòng ] sự nghiệp không có liễu
Mà chịu đựng trùng tới [ bản quan ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại tật ] +[ lưu tật 41] tượng này nói rõ thân bị trùng rơi mất ( bởi vì phạm tội chết bị chấp pháp thương quyết )
[ thiên mệnh ] quý can tham lang hóa kị nhập bản huynh ( quý mão ) trùng điệp [ lưu mệnh 43] lại tham lang tự hóa kị cấu thành [ 64 chi dụng ] bản hóa kị lui về vở trùng bổn điền
Bổn điền ( đinh mùi ) trùng điệp [ lưu quan 43] bị trùng biểu hiện lưu niên 43 tới [ vận ] không tốt, khó coi ấn chứng mệnh chủ với 43 tuổi bị chấp hành thương quyết đền tội
Bản huynh ( quý mão ) trùng điệp [ lưu mệnh 43] lại lưu niên 43 đẩu quân tại bản phu ( quý sửu ) [ lưu nguyệt 8 mệnh ] tại bản quan ( mậu thân ) 8/27[ lưu nhật ] tại bản thiên ( canh tuất )
Bởi vậy bản huynh ( quý mão ) trùng điệp [ lưu nguyệt 8 tới tật ] +[ lưu nhật 8/27 tới nô ] [ nô bộc là một khí tử chi vị trí ] có biết mệnh chủ tại 8/27 bị chấp pháp
Bởi vì tham lang hóa kị nhập bản huynh ( quý mão ) trùng bản nô ( kỷ dậu ) cho nên dự đoán thương quyết chấp pháp thời gian ước chừng lược bỏ tại mão lúc hoặc dậu lúc
Huynh đệ
Nghịch hành thứ năm đại hạn (44~53) đi tân hợi bản tài gặp liêm trinh tham lang
Đối cung hỏa đà sát trùng lại không kiếp củng hội tài quan lưỡng bất lợi dê lớn nhập canh tuất đại đà nhập bính thân
Đại hạn mệnh tân can văn xương hóa kị nhập nhâm dần bản huynh ( trùng điệp cánh đồng ) cùng đại đà sát kị giao trì đáng hạn điền trạch gặp phá tất đại phá bại
Thuận hành thứ ba đại hạn đi quý mão bản phúc gặp thái dương thiên lương hồi địa kiếp tuần không giáp hạn mệnh quý can tham lang hóa kị nhập bản huynh chủ tai nạn

// ]]>


Thuận hành thứ năm đại hạn (46~55) đi [ bản quan ]( tân tị )
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản huynh ] chủ tai nạn < đại hạn hóa kị nhập bản huynh hoặc bản nô đô chủ tai nạn >
[ đại tài ] tại [ bản mệnh ]( kỷ sửu ) tọa thiên đồng sinh ra kị
Mệnh can hóa kị
Phụ mẫu
[ đại tài ]( mang theo kị ) kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mậu dần ) trùng [ tật ách ] tất nhiên tài không duyên
[ đại tài ] kỷ can vũ khúc hóa lộc cùng nhập [ bản phụ ] đều là bản hạn kiếm tiền nhưng phải lưu ý hóa kị cùng nhập hình thành [ lộc kị chiến khắc ]
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) hóa lộc quyền khoa nhập [ bản mệnh được phụ tật phu quan ] đều là bản hạn kiếm tiền
( nhưng nhập tật có tài nhiều thể yếu giống hoặc là là người tác giá )
[ đại quan ] tại [ bản tài ]( ất dậu )
[ đại quan ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ quan lộc ] biểu hiện này hạn vận đường không tốt nên là dân đi làm khá là tốt ( sự nghiệp muốn kết thúc )
Lưu niên 47 bính ngọ [ lưu mệnh ] nhập [ bản nô ]( nhâm ngọ ) có [ bản huynh ] tham lang tự hóa lộc chiếu cho nên phát tài hơn trăm vạn
Riêng chỉ cũng thụ [ thiên mệnh ] tân can văn xương hóa kị trùng lại [ lưu quan ] tọa liêm trinh tự hóa kị
Lại [ lưu tài ] cũng tọa [ đại tài ] kỷ can văn khúc hóa kị cho nên buôn bán có lời đến tới hơn trăm vạn cũng rất khoái thiếu sáng
Mà lớn thứ tư hạn (36~45) [ đại hạn cung mệnh ] đi [ bổn điền ]( mậu thân )
Bên trong cung địa không đơn thủ có đột nhiên thất bại thành trống không khả năng
Đại hạn lưu niên gặp không kiếp tất chủ phí của kinh doanh nhân sợ thiếu tiền đổ tràng tất thâu không thể tham đổ
Phí của đâu quan hồi miễn chức đảo ngược điểm sự nghiệp thất bại phu thê bất hoà hoặc lục thân qua đời ngoài ý muốn tai hại các loại
Thiên mệnh can hóa lộc
Tài bạch
[ đại hạn mệnh ] can mậu mậu can tham lang hóa lộc nhập [ bản tài ] gặp vũ khúc sinh ra kị cùng tham lang tự hóa kị lộc nhập không đáy động
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ đại hạn mệnh ] can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản huynh ]( giáp thìn ) trùng phá thiên lương sinh ra lộc
< huynh đệ là tài tới điền > tài khố đã phá bản hạn sợ phá sản
[ bản huynh ]( giáp thìn ) trùng điệp [ đại hạn tài bạch ] tọa thiên lương sinh ra lộc lại hồi [ thiên mệnh ] mậu can thiên cơ hóa kị trùng phá
Cấu thành song kị trùng đại hạn phúc đức ( canh tuất ) cho nên cũng có dẫn đến phu thê bất hoà mà ly dị được khả năng ( bởi vì [ phu tới quan ] bị trùng )
Nhược âm nam đại hạn nghịch hành thứ ba đại hạn (22~31) [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ bản phu ]( tân dậu ) gặp thiên đồng + hoả tinh
Mà lưu niên 3 0 tại [ vở ]( canh thân )
Mệnh chủ này hạn bên ngoài sinh hoạt tại với hôn nhân cùng bên ngoài công việc hành vi cùng thanh danh làm trọng điểm
Bên trong cung thiên đồng ( phúc tinh hưởng thụ nhạc chi tinh )+ hoả tinh ( sát thần biểu hiện hung nạn )
Nhược lấy [ quan tính tâm pháp ] có biết mệnh chủ có ăn ngon lãn làm âm mưu không chọn thủ đoạn tới khuynh hướng
Phúc can thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( ất mão ) ( trùng điệp [ đại thiên ] trùng [ thiên mệnh ])
Nói rõ này hạn mệnh chủ nhược từ nhận thông minh tự cao tả hữu cùng đao kiếm tiến hành phi pháp ắt gặp hình thương mà tổn phúc khí ( tự làm tự chịu )
Thiên mệnh can hóa lộc
Thiên di
[ thiên mệnh ] tân can cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh tị ) gặp cự môn sinh ra quyền lại tự hóa kị hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản mệnh ]
[ bản thiên ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại tài ] +[ lưu tử 3 0 ] bên ngoài [ bản thiên ]+[ lưu tử ] thiên nhân hợp nhất lấy [ đại tài ] làm môi giới
Này hóa tượng nói rõ mệnh chủ 3 0 tuổi lúc muốn lấy âm mưu hoặc tối thủ đoạn bên ngoài mưu tài đầu tư ( cự môn hóa lộc ) lại gặp [ quyền kị ] trái lại từ tổn ( trùng bản mệnh )

// ]]>


Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản huynh ]( nhâm tuất ) gặp vũ khúc tự hóa kị hình thành song kị trùng [ bản nô ]( bính thìn )
[ bản huynh ]( nhâm tuất ) trùng điệp [ tổ phụ ] +[ lưu phúc 3 0 ] bên ngoài [ bản huynh ] +[ lưu phúc ] thiên nhân hợp nhất mà lấy [ tổ phụ ] làm môi giới
Này hóa tượng nói rõ mệnh chủ đồ mưu không tốt ( văn xương hóa kị ) bên ngoài kết quả lọt vào công gia cơ quan bắt giữ mà người tài lưỡng mất ( mất phúc mất tự do )
Mà bên ngoài [ đại quan ]( ất sửu ) trùng điệp [ bản phúc ] hình thành [ đại quan thái âm hóa kị nhập bản quan ( ất mão )] gặp thái âm tự hóa kị cấu thành [ tiến mã kị ]
Này kị trở lại [ bản phúc ]( trùng điệp [ đại quan ] hình thành [ đại quan tự hóa kị ] này hạn sự nghiệp cùng vận khí cũng không tốt
[ đại quan ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( ất mão ) trùng điệp [ đại thiên ] +[ lưu tật 3 0 ] trùng [ thiên mệnh ]
[ đại quan ] can hóa kị nhập [ bản quan ] tượng này [ lấy nhỏ trùng đại ] chủ "Mua quan bán tước "
[ bản quan ] +[[ lưu tật ] thiên nhân hợp nhất mà lấy [ đại thiên ] làm môi giới
Này hóa tượng nói rõ mệnh chủ sự tình nghiệp cùng thân đã bên ngoài ( cũng là nói mệnh chủ chi thân thể đã mất đi tự do giống )
< kiểm thị [ lưu mệnh 3 0 ] tại [ vở ]( canh thân )>
Bên trong cung thất sát ( chủ sát xúc động có can đảm cầu biến ) âm sát ( là quỷ thần nghiệp lực chi ngôi sao bị huyễn tưởng hoặc toản rúc vào sừng trâu )
Nói rõ mệnh chủ năm ấy tới sinh hoạt nằm ở giao tế hoạt động đầu tư hoặc đào hoa
[ lưu mệnh ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( tân dậu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] + [ lưu phụ 3 0 ] trùng [ bản quan ] trùng điệp [ đại thiên ] +[ lưu tật 3 0 ]
Thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ] +[ lưu phụ ] thiên nhân hợp nhất mà lấy [ thiên mệnh ] làm môi giới mệnh chủ bên ngoài công việc hoạt động là vi trái lại chánh phủ cơ cấu chi pháp khiến
Trùng cung [ bản quan ] +[ lưu tật ] thiên nhân hợp nhất mà lấy [ đại thiên ] làm môi giới nói rõ năm ấy thân bên ngoài chỗ tiến hành công việc ( hành vi )
< kiểm thị [ lưu quan 3 0 ] tại [ bản phụ ]( giáp tý ) >
Nói rõ mệnh chủ năm ấy chuyện của nghiệp hành vi ( công việc ) cùng chánh phủ cơ quan ( hoặc cấp trên trưởng bối ) tức tức tương quan
[ lưu quan ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( quý hợi ) trùng điệp [ lưu điền 3 0 ] này là [ trùng xuất ] tượng này nói rõ năm ấy sự tình nghiệp vận không tốt
Lại trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ đại tài ] cũng nói rõ này năm tới tài vận không tốt, khó coi muốn cầu tài tốn công vô ích
Mà lại [ lưu thiên 3 0 ] tại [ bổn điền ]( giáp dần ) giáp can thái dương hóa kị cũng nhập [ bản mệnh ]( quý hợi ) trùng điệp [ lưu điền 3 0 ]
Tứ chính vị trí hóa kị nhập tứ chính vị trí chủ biến động huống hồ trùng điệp [ bản mệnh ] cũng biểu hiện sinh mệnh có biến động
Nhược âm nam đại hạn nghịch hành thứ ba đại hạn (22~31) [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ bản phu ]( tân dậu ) gặp thiên đồng + hoả tinh
Mà lưu niên 3 0 tại [ vở ]( canh thân )
Mệnh chủ này hạn bên ngoài sinh hoạt tại với hôn nhân cùng bên ngoài công việc hành vi cùng thanh danh làm trọng điểm
Bên trong cung thiên đồng ( phúc tinh hưởng thụ nhạc chi tinh )+ hoả tinh ( sát thần biểu hiện hung nạn )
Nhược lấy [ quan tính tâm pháp ] có biết mệnh chủ có ăn ngon lãn làm âm mưu không chọn thủ đoạn tới khuynh hướng
Phúc can thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( ất mão ) ( trùng điệp [ đại thiên ] trùng [ thiên mệnh ])
Nói rõ này hạn mệnh chủ nhược từ nhận thông minh tự cao tả hữu cùng đao kiếm tiến hành phi pháp ắt gặp hình thương mà tổn phúc khí ( tự làm tự chịu )
Thiên mệnh can hóa lộc
Thiên di
[ thiên mệnh ] tân can cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh tị ) gặp cự môn sinh ra quyền lại tự hóa kị hình thành [ lộc quyền kị chiến khắc ] trùng [ bản mệnh ]
[ bản thiên ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại tài ] +[ lưu tử 3 0 ] bên ngoài [ bản thiên ]+[ lưu tử ] thiên nhân hợp nhất lấy [ đại tài ] làm môi giới
Này hóa tượng nói rõ mệnh chủ 3 0 tuổi lúc muốn lấy âm mưu hoặc tối thủ đoạn bên ngoài mưu tài đầu tư ( cự môn hóa lộc )
Lại gặp [ lộc quyền kị chiến khắc ] trái lại từ tổn ( trùng bản mệnh )

// ]]>


Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] tân can văn xương hóa kị nhập bản huynh ( nhâm tuất ) gặp vũ khúc tự hóa kị hình thành song kị trùng [ bản nô ]( bính thìn )
[ bản huynh ]( nhâm tuất ) trùng điệp [ tổ phụ ] +[ lưu phúc 3 0 ] bên ngoài [ bản huynh ] +[ lưu phúc ] thiên nhân hợp nhất mà lấy [ tổ phụ ] làm môi giới
Này hóa tượng nói rõ mệnh chủ đồ mưu không tốt ( văn xương hóa kị ) bên ngoài kết quả lọt vào công gia cơ quan bắt giữ mà người tài lưỡng mất ( mất phúc mất tự do )
Lưu ý dương nữ nhân đại hạn nghịch hành đang lớn thứ tư hạn (34~43) [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ vở ]( nhâm tuất )
[ đại hạn cung mệnh ] trùng điệp [ vở ] thì bản hạn được hoạt động trắc trọng với đầu tư hợp bạn bè giao tế đào hoa các loại
Cung phụ mẫu ( giáp dần ) tọa sinh ra lộc [ phụ ] giáp can liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( canh thân )
[ lộc chuyển kị ] tật can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) trùng [ bản quan ]( đinh tị )
[ bản quan ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại hạn tật ách ] < đại tật là cánh đồng tới quan > thụ trùng phỏng đoán này đại hạn nhất định tổn tài
Tri cơ nhân đang tri như thế nào xu tránh ( tỷ như không nên đầu tư cùng hội các loại )
Thiên mệnh can hóa lộc
Quan lộc
[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh tị ) này hạn liều mạng nghĩ kinh doanh sự nghiệp nghĩ kiếm tiền ( thiên lương biểu hiện cổ phiếu đầu tư )
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản huynh ]( giáp tý ) gặp vũ khúc tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản nô ]( mậu ngọ )
Thì bản hạn là "Huynh nô cướp của" tất tổn tài
Trùng cung [ bản nô ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ đại tài ] thì biểu hiện này hạn cùng chúng sinh chi giữa có tài chính phân tranh
Khác < nô bộc là tài tới tử > thụ trùng không nên cùng chúng sinh ra hợp bạn bè đầu tư vân vân được hành vi tất tổn tài
Này hóa tượng lộc kị rơi cung cách xa nhau sáu ô này là tiêu hao giống biểu hiện tiền tài tiêu hao tại huynh nô trên thân ( trên tay )
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] quý can tham lang hóa kị nhập [ bản huynh ]( quý mão ) trùng điệp [ lưu mệnh 43] lại tham lang tự hóa kị cấu thành [ 64 chi dụng ]
Bản tham lang hóa kị lui về [ vở trùng bổn điền ]
[ bổn điền ]( đinh mùi ) trùng điệp [ lưu quan 43] bị trùng biểu hiện lưu niên 43 tới [ vận ] không tốt, khó coi
Ấn chứng mệnh chủ với 43 tuổi bị chấp hành thương quyết đền tội
[ bản huynh ]( quý mão ) trùng điệp [ lưu mệnh 43] lại lưu niên 43 đẩu quân tại [ bản phu ]( quý sửu )
[ lưu nguyệt 8 mệnh ] tại bản quan ( mậu thân ) 8/27[ lưu nhật ] tại bản thiên ( canh tuất )
Bởi vậy [ bản huynh ]( quý mão ) trùng điệp [ lưu nguyệt 8 tới tật ] +[ lưu nhật 8/27 tới nô ] [ nô bộc là một khí tử chi vị trí ]
Có biết mệnh chủ tại 8/27 bị chấp pháp
Bởi vì tham lang hóa kị nhập [ bản huynh ]( quý mão ) trùng [ bản nô ]( kỷ dậu )
Cho nên dự đoán thương quyết chấp pháp thời gian ước chừng lược bỏ tại mão lúc hoặc dậu lúc
Dương nam đại hạn thuận hành thứ sáu đại hạn (52~61) [ thiên mệnh ] đi [ bản nô ]( kỉ tỵ ) gặp tử vi thất sát thủ
Hiểu mã 261
Này hạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản nô ] gặp tử vi thất sát thủ biểu hiện chỗ giao tới bằng hữu chưởng quyền ( hoặc quyền quý )
Chỉ cần mệnh chủ chịu phụ thuộc bằng hữu thính người sai bảo
Bang bằng hữu chân chạy là năm đấu gạo mà khom lưng lòng thái bên trên tu có thể an bần nhạc đạo thời gian cũng còn có thể

// ]]>


Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ đại hạn mệnh ] can kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản huynh ]( đại thiên ) trùng [ bản nô ]( từ trùng [ thiên mệnh ])
Biểu hiện thiếu chúng sinh ra trái bạn cũ du rộng lớn tam giáo cửu lưu phải chú ý tổn tài hoặc cùng người giao ác
Tượng này nhớ kỹ không thể manh đụng sáng nghiệp nếu không tất nhiên hội không như mong muốn thất vọng sống qua ngày
Này hạn [ đại tài ]( đinh sửu ) đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính dần ) gặp thái dương sinh ra kị song kị trùng [ bản tài ]
Này hạn được tài vận vẫn không tốt, khó coi
[ đại quan ]( quý dậu ) quý can tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ]( đinh sửu ) trùng [ bản tật ]
Tự thân cùng sự nghiệp không duyên ( chỉ có thể gửi người ly hạ lấy đồ ôn bão )
Lưu niên 54( đinh mão ) [ lưu mệnh 54] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính dần ) gặp thái dương sinh ra kị hình thành song kị trùng [ bản tài ]
Trùng [ bản tài ] mệnh chủ là truy cầu hy vọng hoặc ham mê hoặc đào hoa hưởng thụ không tiếc hao phí tiền sinh hoạt sung mãn biến đổi
Bản hạn cũng chỉ có thể đi làm thính người phân công hỗn miệng phạn ăn không nên vọng động ( nhận mệnh thì chí ít tỉ lớn thứ tư hạn cầu tiến chút )
Thiên mệnh can hóa quyền
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] can hóa quyền nhập [ bản mệnh huynh bộc ] hoặc [ đại hạn huynh bộc ] tuyến chủ này đại hạn kết giao nhân phần lớn khá là tự thân có quyền có thế
Này hạn đều tu dựa vào quyền quý tới bằng hữu ( nhập nô bộc cùng luận )
Lưu mệnh hóa kị
Huynh đệ
Mà 24 tuổi [ lưu mệnh ] can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản huynh ] trùng [ lưu niên phúc đức ]( trùng điệp bản nô ) trùng phá thiên lương sinh ra lộc này năm tất có tai
Nghịch hành lớn thứ tư hạn (33~42) đi [ vở ]( canh thìn )
Thiên mệnh can hóa kị
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản huynh ] gặp thái âm sinh ra kị hung
[ đại quan ] tại [ bản phụ ]( giáp thân ) [ đại quan ] giáp thái dương tự hóa kị chủ này hạn phạm kiện cáo
Lưu niên 39( quý dậu ) [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( ất dậu )
Lưu mệnh hóa kị
Huynh đệ
[ lưu mệnh ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản huynh ]( nhâm ngọ ) gặp thái âm sinh ra kị không lành hấp độc bị bắt
Kiện cáo kéo tới lưu niên 42( bính tử ) năm
[ lưu mệnh ] đi [ bản nô ]( mậu tử )
[ lưu mệnh ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bổn điền ] trùng phá thiên cơ sinh ra lộc trùng [ thiên mệnh ]( canh thìn )
[ bổn điền ] hồi lộc kị trùng phá chủ mệnh chủ không đợi được nhà phát giam ngồi tù
Thiên mệnh can hóa kị
Đại huynh đệ
Mặc cho đại hạn nào cung can hóa kị nhập "Huynh bộc tuyến" đều chủ có tổn ( thiếu chúng sinh ra trái giao hữu rộng lớn lại tri giao không tiểu thường không thuận )
Đại huynh đệ
[ thiên mệnh ] can hóa kị nhập [ đại hạn huynh bộc tuyến ] ( nhập vở trùng bổn điền )
Luận quan lộc thì không nên hợp bạn bè
Luận nghề nghiệp công việc thì đồng liêu không hợp câu thông không tốt ( thiên đồng hóa kị )
Thiên mệnh can hóa kị
Đại huynh đệ
Văn khúc hóa kị kỷ chủ huynh đệ trợ giúp lực chênh lệch cũng là đại hạn tật ách tới khí mấy vị hóa kị chủ lao lục không đại thành tựu chú ý dự phòng bệnh mãn tính được bảo vệ sức khoẻ
Thiên mệnh can hóa kị
Đại huynh đệ
Cự môn hóa kị nhập phúc đức ( trùng điệp đại huynh hoặc đại nô ) trùng tài bạch biểu hiện "Huynh nô cướp của "
( này kị tại tài phúc tuyến cho nên cùng nhân quả liên quan đến < khuyến học trai chủ kiến nghị thiêu đà la ni bị hóa giải tới >)
Lưu mệnh hóa kị
Đại huynh đệ

// ]]>