Chu xuân mạnh thư viện / Tử vi mệnh bàn phân tích / 144 loại tinh bàn phân tích: cơ lương tại thìn tuất nhập mệnh

Chia sẻ

144 loại tinh bàn phân tích: cơ lương tại thìn tuất nhập mệnh

2 0 12- 12-23   Chu xuân mạnh. . .

Cơ lương tại thìn tuất nhập mệnh

Tử vi

Thất sát

 

 

 

      Tị

      Ngọ

      Vị

      Thân

Thiên cơ

Thiên lương

 

Liêm trinh

Phá quân

      Thìn

      Dậu

Thiên tướng

 

 

      Mão

      Tuất

Thái dương

Cự môn

Vũ khúc

Tham lang

Thiên đồng

Thái âm

Thiên phủ

      Dần

      Sửu

      Tử

      Hợi

□ thiên cơ

○ thiên lương

Đinh kỷ canh nhâm sinh ra có phúc có thọ.

Tả hữu xương khúc làm quan thanh chánh.

Kình Đà không vong thẳng vào không môn.

Nữ mệnh sát uy hiếp , sớm gặp hình muộn gặp cô , tâm thuật bất chánh.

 

Thiên phủ

Thiên đồng

Thái âm

Vũ khúc

Tham lang

Thái dương

Cự môn

      Tị

      Ngọ

      Vị

      Thân

 

 

Thiên tướng

 

      Thìn

      Dậu

Liêm trinh

Phá quân

Thiên cơ

Thiên lương

      Mão

      Tuất

 

 

 

Tử vi

Thất sát

      Dần

      Sửu

      Tử

      Hợi

□ thiên cơ

○ thiên lương

Đinh kỷ canh nhâm sinh ra có phúc có thọ.

Cát đở phú quý hiền lành.

Tả hữu xương khúc làm quan thanh chánh.

Kình Đà không vong thẳng vào không môn.

Nữ mệnh sát uy hiếp , sớm gặp hình muộn gặp cô , tâm thuật bất chánh.

 

 

Trọng điểm -

1. Hòa hợp ấm triều cương cách 』 , thìn trội hơn tuất. Phải đi qua gian khổ , phương có thể thành công. Gặp kị sát , nhiều gian khổ , không rõ lắm.

2. Là tốt nhất tới "Cơ nguyệt đồng lương " Tổ hợp.

3. Song tinh cung vị nhiều, tinh thần lĩnh vực góc buồn khổ.

4. Ất sinh ra tài vận không tệ, nữ mệnh hôn nhân không tốt, khó coi.

5. Người sinh năm đinh , tứ hóa toàn phải; cả đời thay đổi rất nhanh. Hóa kị nhập phu Quan , sự nghiệp áp lực lớn , tình cảm nhiều bối rối.

6. Canh sinh ra , hóa kị nhập tài phúc , cả đời bị là tài nhiều thị phi hỗn loạn.

7. Nữ mệnh không nên cơ lương , gặp sát hôn nhân tất không tốt, bởi vì phu thê , tài bạch , điền trạch đều song tinh , phi hóa kỵ nhập thì không lành , hôn nhân muộn là nên. Tố chất thần kinh , để tâm vào chuyện vụn vặt.

8. Thiên đồng ở tài bạch , gặp kị sát bị bởi vì tài gây tai hoạ , niên vận đi sát phá lang là khắc ứng kỳ hạn.

 

Cung mệnh -

1. Dáng người cường tráng mặt hình chữ nhật , ngay thẳng , âm thanh lớn, hiếu thuận hữu ái , tính kiêu ngạo , khẩu tài tốt , cơ trí , thiện tâm vui vẻ thi , phẩm học kiêm ưu , giỏi nói chuyện lính luận , dài hơn mưu lược , xảo tư xảo kỹ , cao nghệ tùy thân , hiển tên tại thế. Có thể thủ nguyên tắc , trọng kỷ luật. Bị hữu kinh vô hiểm tới xảy ra chuyện hậu một đường tường.

2. Cơ lương nhập mệnh trọng đời sống tinh thần , thiện tâm ôn hòa phẩm cách cao. Hòa hợp phân tích bày ra , là tốt nhất tới cơ nguyệt đồng lương cách.

3. Cơ lương thủ mệnh thêm cát diệu 〈 khoa quyền lộc 〉 , phú quý cát tường; phạt thêm kị 〈 Kình Đà 〉 , tăng đạo.

4. Toán học năng khiếu , năng lực phân tích mạnh, trí tuệ thu nhập tiền tài. Đổ tính kiên cường.

5. Yêu thích nghiên cứu thiên nhiên sự ảo diệu. Thăm dò không thể tưởng tượng nổi hoặc thần bí sự tình. Có khuynh hướng đời sống tinh thần tới truy cầu. Không dễ thổ lộ tâm sự , góc thần bí cảm giác.

6. Cơ lương nên luật sư , quan toà , trung y sư , vận mệnh sư , chuyên kỹ nhân viên.

7. Cơ lương cùng cơ nguyệt cùng thuộc hay thay đổi , nhưng cơ lương tương đối một lòng.

8. Cơ lương chủ quan phải đối với người khác sinh ra căm hận cảm giác , hoặc người khác kiến giải cùng mình chủ quan không gặp nhau lúc, phải cầm làm khó dễ thủ đoạn tương đối giao.

9. Cơ lương đối cung vô chính diệu , tam hợp đồng âm , mượn cự nhật , có phân hai loại tính chất.

    i. Chua ngoa hình: không nên gặp lại âm sát , thiên hư , thiên thương , thiên hình , càng thêm chua ngoa tới tính.

            Thiên cơ , thái âm hoặc thiên đồng hóa kị.

            Thái dương , cự môn hóa kị.

            Lục sát cũng góp.

    II. Phán đoán sáng suốt hình: thiên cơ , thái âm , thiên đồng hóa khoa quyền lộc.

               Thiên lương hóa khoa quyền , thái dương , cự môn cũng có cát hóa.

               Xương khúc , Khôi Việt , tả hữu cùng đi hội hợp.

1 0. Giáp bính mậu kỉ người sinh năm tân , tư tưởng thắt nút , chú ý tay chân vấn đề ( thần kinh tê liệt ).

1 1. Ất canh sinh ra , tài không được tụ thủ. 〈 thiên đồng , thái âm hóa kị 〉

12. Nhâm sinh ra , tốt nói khoác. ( thiên lương hóa lộc )

B. Thìn cung góc tốt. Người sinh năm bính,đinh , gặp cát tinh , tất làm người phục vụ , tài hoa dào dạt , có thể mặc cho chức vị quan trọng.

14. Ngọ cung đồng âm hãm địa, góc khó biểu hiện. Nhưng người sinh năm bính hoặc mậu , kình dương nhập ngọ , gian khổ có thành tựu.

15. Này cách cục phải đi qua gian khổ , mới có thể thành tựu.

16. Cơ lương không thích gặp sát tinh , giảm xuống thành tựu của nó. Còn ngại hóa kị cùng thiên lương hóa lộc , mỗi lần nhiều nhất bối rối , tâm thần có chút không tập trung.

17. Nam mệnh hào hoa phong nhã , dầy cộm nặng nề. Gặp sát nhập , lớn mật , đổ tính mạnh, cô khắc , bản thân biểu hiện.

18. Nam mệnh thìn cung , có hiền nội trợ; tuất cung thì không.

19. Sao thiên lương sát tinh đồng vị , định làm đạo cùng tăng; nữ mệnh nếu gặp đây, tính xảo tất dâm chạy.

2 0. Nữ mệnh khí chất tốt , bị lưu như tố chất thần kinh , cảm xúc bất ổn , để tâm vào chuyện vụn vặt , tính toán tỉ mỉ. Có nam tử ý chí , tình cảm nhiều khó khăn trắc trở , hôn nhân không được như ý , không nên tảo hôn. Thích hợp chức nghiệp phụ nữ , góc có thể hòa hoãn tinh thần tới khốn. Gặp cát hóa , nhiều thiên tài. Gặp sát , diễm lệ.

2 1. Nữ mệnh thân cơ lương , bị có không tốt ham mê , bỏ trốn , đào hoa nhiều. Tối kỵ ất sinh ra.

22. Nữ mệnh , bản mệnh , phu thê , điền trạch gặp sát , hôn nhân tất không tốt. Cần kết hôn muộn nếu không nhiều khó khăn trắc trở.

23. Hòa hợp ấm triều cương , nhân từ chi trưởng, lợi nhuận y chức , nghề phục vụ , chữa bệnh.

24. Cơ lương hội hợp giỏi nói chuyện lính ở tuất cũng là đẹp luận.

25. Cơ lương thủ mệnh thêm cát diệu phú quý hiền lành. Phạt thêm kị , tăng đạo.

26. Cơ lương cùng chiếu mệnh thân , không lâm nên tăng đạo.

27. Cơ nguyệt đồng lương làm lại nhân , này cách vừa nhất nhân viên chính phủ hoặc làm nhất lưu tới phụ tá nhân viên , phụ trách quyền uy.

28. Cơ lương + cát , quan văn rõ ràng hiển , võ chức trung lương.

29. Cơ lương + lục sát uy hiếp không nên công chức dễ có mất. Nên động khẩu phát tài , chuyên môn kỹ năng phát triển. Tòng tự từ thiện sự nghiệp hoặc hiến thân tông giáo , ngũ thuật , là có thể đã có thành tựu.

3 0. Cơ lương thất sát phá quân xung vũ khách tăng lưu mệnh chỗ gặp. Nhược kiêm đế tọa , gia tăng thái dương cát.

3 1. Cơ lương tham nguyệt đồng cơ hội , mộ đêm kinh thương không ngủ ngủ. Gặp hung tinh bôn ba.

32. Cơ lương + tả hữu xương khúc , chủ nhân mênh mông rộng lượng. Văn là rõ ràng hiển , vũ là trung lương.

33. Cơ lương + xương khúc , thìn cát tuất bằng.

34. Cơ lương + tả hữu , phú quý hiền lành.

35. Cơ lương + Kình Đà , gấp gáp nhiều từ.

36. Cơ lương + dương , dễ có hành động ăn trộm.

37. Gặp dương , sớm có hình , muộn gặp cô.

38. Cơ lương + hỏa linh , cá tính một mạch , xung , tính tình không tốt. Thìn bằng tuất cát.

39. Gặp không kiếp , hoa cái , tông giáo phát triển. Lúc tuổi già cô độc , ứng nhiều bố thí.

4 0. Gặp cát mặc dù có thể phát đạt , nhưng không lâu dài , mặc dù có thể quý đồ phụ hư danh.

4 1. Cơ lương chủ thọ , nhưng không thể gặp Kình Đà , hình khắc cực nặng.

42. Tam hợp tả hữu , phụ tá nhân viên.

43. Tam hợp xương khúc , hóa khoa , chuyên môn kỹ năng.

44. Nhật cự gặp cát , động khẩu phát tài.

45. Tam hợp không kiếp , đổ tính kiên cường.

46. Khoa quyền lộc củng chiếu , càng chủ phú quý.

47. Thiên cơ hóa kị , hòa hợp ngôi sao bị phá , trái lại làm ác ngôi sao. Nếu gặp sát tinh , thế đường bao nhiêu gian nan , kết quả không rõ lắm.

 

Cung thân -

1. Tài bạch vị trí , đổ tính mạnh. ( hoặc tài bạch vị trí gặp sát )

2. Thân nhập phu thê , năng ngôn thiện đạo , cơ mưu linh xảo , nhiệt tâm thiện lương.

3. Cung thân nhập tam phương tứ chính gặp xương khúc , hóa khoa , nên chuyên kỹ phát triển.

 

Huynh đệ -

1. Cát đở thượng năng hỗ trợ , sát tụ tập đầy đủ hình bị cô khắc.

2. Thiên tướng nhập đào hoa địa, dễ có dị phụ mẫu tới huynh đệ.

 

Phu thê -

1. Phối ngẫu mặt phương viên , tính cách kiên cường mới có thể tốt. Nên kết hôn muộn , tảo hôn có hình. Gặp cự môn , đồng sàng dị mộng.

2. Cự nhật , bị có dị tộc hôn nhân.

3. Gặp cát , có thể miễn hình khắc , có thể được phối ngẫu trợ lực.

4. Gặp sát , hôn nhân bị hay thay đổi , bằng mặt không bằng lòng hoặc sanh ly tử biệt.

5. Nam mệnh , thê cầm quyền , tính đa nghi.

6. Nữ mệnh , phối ngẫu bảo vệ , bởi vì hôn nhân mà quý. Cự môn hóa kị nhiều mất danh dự sự tình. Nhiều cưới. ( dần ) phu có thành tựu , ( thân ) gặp sát , góc không được như ý.

7. Nên phối thiên phủ , vũ khúc , xương khúc.

 

Tử nữ -

1. Muộn có quý tử. Dễ có hình tổn thương.

2. Sát tụ , phòng chiết tổn thương hoặc dòng dõi duyên gầy.

 

Tài bạch -

1. Cát phải có thể lấy đặc thù kỹ nghệ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm giàu. Cả đời không được lo cơm áo.

2. Là trung muộn phát tích , gặp kị sát , thì tài không được tụ thủ.

3. ( tử ) tài vận tốt.        

4. ( ngọ ) mưu tài vất vả , không nên lập nghiệp.

 

Tật ách -

1. Thiên phủ thổ , tính khí tật , mập giả tạo.

2. Gặp sát ứng phòng suy nhược tinh thần , can đảm bệnh.

 

Thiên di -

1. Vô sát , xuất ngoại gặp quý nhân , góc lợi nhuận thiên di.

2. Cát đở một phen gian khổ thời gian cực khổ đã qua.

 

Nô bộc -

1. Gặp kị sát , là bằng có chỗ mệt mỏi. ( mệnh tọa thiên cơ )

2. Vui mừng mệnh ở tử , thân , dậu người , sửu , thìn , tuất người khác nhau.

 

Quan lộc -

1. Nên hình giáo chức tốt. Truyền bá , dạy học , giao tiếp , tiêu thụ , ăn uống , vận động viên , y học , ngoại ngữ.

2. Cự nhật cát hóa , nên động khẩu phát tài , luật sư , thuế vụ , nghệ thuật , có được cả danh và lợi.

3. Gặp hóa kị , không nên tham chánh.

4. Sát tụ , không nên tiền lương kiếp sống , tự sáng tạo nghiệp là tốt.

5. ( dần ) trước tên hậu lộc , lộc tồn , Khôi Việt , tả hữu , ăn lộc ngàn chuông.

        Gặp hỏa linh , xương khúc , chỉ nên võ chức.

        Gặp đà la , không kiếp , bình thường.

6. ( thân ) tại vị không lâu. Gặp cát , bình thường.

        Gặp sát , không nên hoạn lộ.

 

Điền trạch -

1. Vô kỵ sát , phủ tướng triều viên , kinh tế không tệ.

2. Trung lúc tuổi già từ đứng sau sinh quá phong phú.

3. Gặp cát , có thể từ bất động sản gia tăng thu nhập.

4. Sát tụ , nhiều biến động , không nên bảo đảm.

5. Nhà ở nên gần miếu thờ , đồn công an.

 

Phúc đức -

1. Lòng nhiều thân , đa sầu đa cảm.

2. Cát chúng quý giương , cả đời khoái hoạt.

3. Sát tụ thân thể suy yếu , thân lòng rỗi rãnh bận bịu.

4. Bản mệnh tam hợp không kiếp , phúc đức gặp sát , dễ có xuất gia suy nghĩ.

     

Phụ mẫu -

1. Cùng song thân duyên phận khá mỏng.

2. Phụ mẫu , điền trạch , có cát hóa , phụ mẫu có thọ , có tổ tiên ban cho , thanh thiếu niên vận thế tốt. ( bao quát kinh tế , xã hội bối cảnh )

     

Hành hạn -

1. Đại hạn như ý đi , nhân sinh vất vả. Gặp sát nhiều biến động.

2. Hạn của nợ điền , kinh tế không tệ.

3. Đại hạn phi hóa kỵ nhập nô bộc , không bàn mà hợp bản mệnh , lưu niên đi nô bộc vị trí lúc bị vì bằng hữu mệt mỏi. Thiên cơ không bàn mà hợp nô bộc vị trí , huynh đệ vị trí , dễ có dính líu.

4. Hạn đi tài Quan , dễ vậy tông giáo tiếp cận.

5. Hạn đi phu thê , hóa kị nhập tài bạch , gia đình có biến , vấn đề hôn nhân. ( nữ nhân ) phu có tai họa , ( nam ) thê có tai họa.

6. Hạn của nợ nữ nhân , hóa kị nhập tài bạch , hùn vốn đầu tư , vấn đề kinh tế.

7. Hạn đi tài bạch , hóa kị nhập mệnh thiên , nguy hiểm tánh mạng , ngoài ý muốn tai ương. ( nữ nhân ) mình tai ương ( nam ) phối ngẫu tai ương.

 

Bổ sung -

1. Cơ lương thủ mệnh , mệnh phúc phu tử gặp không kiếp , đa số thoát tục nhân.

2. Thiên cơ thiên lương kình dương sẽ, sớm có hình mà muộn gặp cô.

3. Cơ lương hội hợp giỏi nói chuyện lính.

4. Cơ lương biệt tông giáo , thuật số , là ra ngoài yêu thích. Dương Lương thì thích tìm tòi nghiên cứu.

5. Hành hạn đi cơ lương , đại phu gặp kị , đi vào tông giáo là tốt.

6. Cơ lương ( hóa lộc ) , thích sĩ diện. ( mệnh thân cùng )

7. Hòa hợp ấm ở không vị , thiên trúc kiếp sống. ( tam hợp không kiếp , phúc , phu , tử kị sát , dễ có xuất gia chi niệm )

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian , tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Xin chú ý phân biệt trong nội dung được phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kích Một kiện báo cáo.

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án Càng nhiều

  ×

  ¥ . 0 0

  Vi tín hoặc thanh toán tiền tệ tảo mã thanh toán:

  Khai thông tức đồng ý 《 cái bức tranh VIP phục vụ hiệp nghị 》

  • Toàn đứng không quảng cáo

  • Full screen đọc

  • Toàn đứng sách điện tử đọc miễn phí

  • VIP chuyên môn đánh dấu