Chia sẻ

Càng nhiều

144 loại tinh bàn phân tích: liêm phá tại mão dậu nhập mệnh

2 0 12-12-23   Chu xuân mạnh. . .

Liêm phá tại mão dậu nhập mệnh

Thiên phủ

Thiên đồng

Thái âm

Vũ khúc

Tham lang

Thái dương

Cự môn

      Tị

      Ngọ

      Vị

      Thân

 

 

Thiên tướng

 

      Thìn

      Dậu

Liêm trinh

Phá quân

Thiên cơ

Thiên lương

      Mão

      Tuất

 

 

 

Tử vi

Thất sát

      Dần

      Sửu

      Tử

      Hợi

□ liêm trinh

X phá quân

 

Tử vi

Thất sát

 

 

 

      Tị

      Ngọ

       Vị

      Thân

Thiên cơ

Thiên lương

 

Liêm trinh

Phá quân

      Thìn

      Dậu

Thiên tướng

 

 

      Mão

      Tuất

Thái dương

Cự môn

Vũ khúc

Tham lang

Thiên đồng

Thái âm

Thiên phủ

      Dần

      Sửu

      Tử

      Hợi

□ liêm trinh

X phá quân

 

Trọng điểm -

1.   Phá quân văn xương như chấn địa ( mão ), gặp cát đáng ngưỡng mộ. Vô sát có cát, mặc dù bôn ba vất vả, cũng có phú quý.

2.   Ất sinh ra lộc tồn nhập, nhâm sinh ra thiên khôi nhập, tử sát lộc tồn hóa quyền nhập tài, đều chủ phú quý. Duy sự nghiệp hay thay đổi hoặc áp lực lớn, tình cảm nhiều khó khăn trắc trở.

3.   Người sinh năm tân lộc tồn đối cung, văn xương hóa kị nhập mệnh, cát đa chủ phú, trước kia việc học không thành, trung niên vất vả nhiều tranh đấu không phải là, lúc tuổi già nhiều bệnh duyên niên.

4.   Hôn nhân không được suông sẻ, tài quan còn tốt.

5.   Trung lúc tuổi già nhiều suông sẻ giàu có.

6.   Tam hợp khoa quyền lộc, lộc tồn nhập mệnh thiên, có thể có thành tựu.

 

Cung mệnh -

1.   Giáp tự mặt ( hoặc phương ) lưng dày lông mi rộng, tính vừa rồi quả quyết, quật cường tùy hứng, khó khống chế, không được giỏi giao thiệp xã giao. Ngôn hành bất nhất, tâm cơ trọng, phải sát tâm ngoan thủ lạt.

2.   Có khát vọng, vui mừng mạo hiểm hợp ý, có khai sáng tinh thần, tay không thành danh, thay đổi rất nhanh. Sự nghiệp tâm mạnh, có năng lực ứng biến. Lộc lâm cát phải phú quý giương, nhược vô cát đở thì phong lưu thành tánh.

3.   Liêm phá chi tổ hợp bị gặp người không quen, hôn nhân, tiền tài bị mất, gặp sát càng hung. Tàn tật yểu thọ.

4.   Phá quân mão dậu cùng liêm trinh đồng độ, có hoành thành hoành phá chi tính chất. Dậu cung nhập mệnh thiên, gặp thiên hình, càng thấy kị sát, dễ bị trọng đại ngăn trở hoặc chuyện ngoài ý muốn; liêm trinh hóa kị nhân, là tự nhiên ngã hối diệt được khuynh hướng. Mão cung gặp văn xương, tam phương vô sát, là trái lại cách, xưng Chúng thủy nhắm hướng đông , có thụ quý nhân dìu dắt, văn xương hóa khoa càng cát. ( phàm phá quân đại đều không thích cùng xương khúc cùng thủ, vị cả đời bần sĩ, chỉ có mão cung ngoại lệ. )

5.   Nữ nhân mệnh xinh đẹp ăn diện, tham món lời nhỏ, hảo ngôn không phải là, bị thụ mê hoặc, tính đa nghi, thụ phá quân ảnh hưởng, tính tình không tốt, khó coi.

6.   Nữ nhân mệnh gặp cát là trong trắng liệt phụ, vượng phu ích tử. Gặp sát, nhiều chồng mệnh, sanh ly tử biệt.

7.   Nữ nhân mệnh mão cung, phúc không được đầy đủ đẹp. Dậu cung, nhiều hộ lý nhân viên.

8.   Thêm cát, gian khổ có thành tựu phú quý toàn. Gia sát, hình tư lại thế hệ.

9.   Liêm trinh hóa lộc, có như tài chính và kinh tế cơ nhận chức, không nên kinh thương, là ưu tú tới người quản lí chỉ có.

1 0. Sát tụ, mắt lộ sáng, lông mi rõ ràng. Tâm ngoan tính giảo, không được tập lễ nghi, háo sắc đánh cuộc, duy lộc tồn, thiên tướng khả giải. Cho nên gặp hung vô chế thì hung, dễ có thù lục thân, sơ cốt nhục giống.

11. Liêm trinh phá quân, tàn tật yểu thọ.

12. Liêm trinh hóa kị, liêm trinh có thể cương, có thể nhu, thụ phá quân ảnh hưởng, trở nên kiên cường quyết đoán, hóa kị chuyển thành trong tình cảm tự tư, là bảo vệ mình, thường bị coi là người vô tình.

13. Liêm phá + thất cát, nên công chức.

14. Liêm phá + tả hữu, không kiếp, đạo tặc xâm thân.

15. Liêm phá + văn xương ( hóa kị ), công danh vô vọng.

16. Liêm phá + xương khúc, lộc tồn, khôi việt, giảm xuống điềm dử.

17. Liêm phá + xương khúc, tam phương gặp sát, cả đời bần sĩ, không tuân thủ tổ nghiệp.

18. Liêm phá + dương, ( nam ) xảo nghệ tàn tật. ( nữ nhân ) nhiều gả nhiều chồng. Phu thê vị trí vũ tham + đà la.

19. Liêm phá + dương, dễ có quan không phải, lao ngục tai ương, hình trượng khó tránh khỏi.

2 0. Liêm phá + không kiếp, phòng người hãm hại, đạo tặc xâm thân, nhiều phá hao tổn.

21. Liêm phá + kị, sát, đều chủ bối rối, phúc không dài. Dễ có kiện cáo, tật bệnh. Nên tập thành thạo một nghề.

22. Liêm phá + kị + sát, tinh thần dị thường, hút ma tuý.

23. Liêm phá + hỏa linh, nhân sinh thiển cận nhạy cảm chua xót, ngoan độc âm hiểm. Nhiều quan không phải đấu tranh. Treo cổ tự tử nhảy sông, tổ nghiệp tàn lụi. Gặp lộc ngựa củng, có thể lấy được cứu bất tử.

24. Liêm phá + đào thìn, khác phái duyên trọng, bị lưu lạc giang hồ, hôn nhân không tốt.

25. Tam hợp xương khúc, sự nghiệp có hoa không quả.

26. Tam hợp gặp sát, nên quân cảnh.

27. Tài quan tử sát, vũ tham, bị cùng phong hoá nghiệp có quan hệ. Quan lộc gặp dương, dễ có lao ngục tai ương.

28. Hỏa linh uy hiếp, phòng quan không phải tranh đấu.

29. Kình dương uy hiếp, phòng hình giết thảm. Đà la dễ có huyết quang.

3 0. Nữ nhân mệnh xử sự lưu loát có trật tự, trên sự nghiệp dễ có biểu hiện. Lấy hôn nhân muộn là nên.

31. Nữ nhân mệnh gặp lộc tồn ( hoặc thân tọa lộc tồn ) hoặc liêm phá có cát hóa, là trinh phụ, vượng phu ích tử.

32. Nữ nhân mệnh hãm địa gặp sát bị nhập phong trần, ăn uống, rượu hành lang.

33. Nữ nhân mệnh gặp thiên việt, khí chất tốt, tính ôn cùng.

 

Cung thân -

1.   Phúc đức ( thiên phủ ), sự nghiệp muốn, quyền hành muốn trọng.

 

Huynh đệ -

1.   Vô đại trợ lực, gặp sát nhiều tranh chấp hình khắc cô độc, nên tự lập, chớ có tiền vãng lai.

 

Phu thê -

1.   Phối ngẫu phương viên mặt, tính vừa rồi quả quyết mới có thể tốt. Nên kết hôn muộn.

2.   Thêm cát bởi vì hôn nhân có tài phú, sát tụ nên phòng hình khắc tai.

3.   Vô cát có sát, nam nhiều vợ, nữ nhân nhiều gả.

4.   Gặp khôi việt cát tinh, hôn nhân phương cát.

5.   Hôn phối thái âm, thất sát, thiên phủ, thiên tướng.

 

Tử nữ -

1.   Tử nữ nhiều, hiếu thuận thông minh, nhưng góc mẫn cảm.

2.   Vô chính diệu, gặp sát, tử nữ duyên phận không tốt, khó coi. Phòng tổn thương chiết.

 

Tài bạch -

1.   Tử sát không được gặp không kiếp, tất có thiên tài ( gặp sát vẫn có ).

2.   Phải tả hữu, tài phú tới quan.

3.   Cát phải bị bởi vì ngẫu nhiên cơ hội mà làm giàu.

4.   Tử sát + xương khúc, kiệt xuất kỹ thuật tài doanh phong.

5.   Tử sát + sát, bởi vì ngẫu nhiên sự cố gia sản phá, kị đảm bảo hoặc qua tay tiền tài.

 

Tật ách -

1.   Trái tim, thiếu máu, bàng quang, sinh sản hệ thống chứng bệnh.

2.   Gặp sát, phòng máu ngưng chứng bệnh, bệnh máu chậm đông các loại.

3.   Dương đà + thiên hình, bệnh viêm ruột thừa.

4.   Hỏa linh sao hóa kỵ không kiếp, ung thư bao tử, ung thư vú.

5.   Bản mệnh, tật ách gặp sát, suy nhược tinh thần.

 

Thiên di -

1.   Hơi có quý nhân trợ giúp, nên ly hương phát triển.

2.   Sát tụ làm nhiều lợi nhuận thiếu.

3.   Thiên tướng gặp hỏa linh, nhiều ngoài ý muốn.

 

Nô bộc -

1.   Bạn bè đông đảo trợ lực vô.

2.   Quyền phi hóa lộc nhập, quan hệ nhân mạch không tệ.

3.   Gặp kị sát, thường bởi vì nhiều chuyện gây tai hoạ.

 

Quan lộc -

1.   Tài ngôi sao nhập, trung niên về sau mới có thể kinh thương, để tránh trước được hậu mất.

2.   Cát phải chánh giới, tài chính và kinh tế giới có ở chức vị quan trọng, nhưng phòng tội phạm tham ô hình.

3.   Không nên hợp ý ngành nghề, chính thương lưỡng nghi cầm quyền thế, cho nên nên công chức hoặc tài chính và kinh tế, nhưng phòng tội phạm tham ô hình. Dân xí nghiệp thì nên kế toán viên cao cấp, viết thay, vận chuyển, ăn uống, ngu nhạc, diễn nghệ, trang sức, nhiều sừng kinh doanh, hùn vốn sự nghiệp, mua sắm.

4.   Nhiều biến động, trung lúc tuổi già mới có thể yên ổn.

5.   Tham lang hóa lộc, có thể thành cự phú.

6.   Gặp sát, nên tự sáng tạo nghiệp, mậu dịch đại diện. Công danh vô vọng.

7.   Gặp kị sát, nên dân xí nghiệp, chuyên môn kỹ thuật, vận chuyển, thuế vụ, loa phóng thanh, ăn uống, ngu nhạc, hoạn lộ không nên.

8.   Gặp dương, dễ có quan không phải, lao ngục tai ương.

 

Điền trạch -

1.   Đồng âm tại tí, có chút tổ ấm, tòng tự bất động sản nghiệp, tài không dễ xói mòn.

    Thiên đồng gặp hóa kị, không kiếp, dương, không dễ tụ tài, tài nhiều tiến thối, vô gia đình ấm áp.

    Có đào hoa tài.

2.   Đồng âm tại ngọ, thủy nhập hỏa vị, tay không thành danh. Gặp cát, nhất định có thể đưa sản. Gặp sát, sản nghiệp khó thủ.

3.   Nhà ở nên gần giòng suối nhỏ, giếng, chỗ trũng chi địa.

 

Phúc đức -

1.   Phúc phận còn có thể, tinh thông ẩm thực, một mình đảm đương một phía.

2.   Gặp sát, tính quái gở, cô lập, khổ cực.

 

Phụ mẫu -

1.   Phụ mẫu trường thọ, cát lâm có thể được đông đảo thực chất chi ân huệ.

2.   Gặp thiên không + đà la, họ chủ phụ mẫu bằng mặt không bằng lòng, cho nên nhận âm u mặt ảnh hưởng.

3.   Gặp kị sát duyên gầy bất lực lực.

4.   Sáu thân phu thê đều vô chính diệu, gặp sát cô độc.

 

Hành hạn -

1.   Đại hạn như ý đi đến phúc đức ( thiên phủ ), vận thế chuyển biến tốt đẹp.

2.   Đại hạn nghịch đi, hạn thứ ba vô chính diệu, như trong gió trục, kị sát xông vào làm hại gấp bội. Nhân sinh thành bại tại tài bạch vị trí.

3.   Hạn đi phụ mẫu, huynh đệ, dê lớn nhập bản mệnh tử nữ, dễ có phi lễ thành hôn chi tình sự tình.

4.   Hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập phụ tật, bị lầm đường lạc lối.

5.   Hạn hành huynh đệ, gặp tả hữu, hóa kị nhập điền trạch, cầu học gian khổ, bị bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng việc học.

6.   Hạn đi phu thê, hóa kị nhập quan lộc, ngoài ý muốn thương vong, chết bởi ngoại đạo.

7.   Hạn đi điền trạch vị trí phía trên năm năm, tài bạch vị trí phía dưới năm năm, tình trạng kinh tế không tệ.

8.   Hạn đi ( hoặc đại quan ) tử sát, gặp đà la, không kiếp, hư danh nhẹ quyền, nếu không tất có lên chức.

 

Bổ sung -

1.   Nữ nhân mệnh phu thê vị trí, liêm phá + thiên việt, thiên diêu, phối ngẫu tất có đào hoa.

2.   Trinh ở mão dậu, định là công môn tư lại. ( quân cảnh nên )

3.   Phá quân văn xương như chấn địa, gặp cát đáng ngưỡng mộ. Có nghị lực, thích ứng hoàn cảnh.

4.   Văn hao tổn ở dần mão, chúng thủy nhắm hướng đông. ( tam hợp vô sát, có thành tựu )

5.   Liêm phá là điều hòa chi tinh, nên tương đối không nên cùng triền. Phá quân hãm địa xưng là 〝 tù hao tổn giao xâm 〞.

6.   Liêm phá gặp tứ sát chủ quan không phải tật bệnh.

7.   Liêm phá gặp liêm trinh hóa kị, lại thành trái lại cách, hoành phát về sau hoành phá.

8.   Vũ phá liêm trinh thâm mưu lấy quý hiển ( tâm cơ sâu ), gia tăng dương đà không kiếp trái lại tiểu chí lấy cô hàn.

9.   Liêm phá ở tài bạch + tả hữu xương khúc + sát, tất phá đại tài.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước