Chia sẻ

Càng nhiều

144 loại tinh bàn phân tích: phá quân tại thìn tuất nhập mệnh

2 0 12-12-23   Chu xuân mạnh. . .

Phá quân tại thìn tuất nhập mệnh

Thiên đồng

Vũ khúc

Thiên phủ

Thái dương

Thái âm

Tham lang

      Tị

      Ngọ

      Vị

      Thân

Phá quân

 

Thiên cơ

Cự môn

      Thìn

      Dậu

 

Tử vi

Thiên tướng

      Mão

      Tuất

Liêm trinh

 

Thất sát

Thiên lương

 

      Dần

      Sửu

      Tử

      Hợi

○ phá quân

Giáp quý sinh ra, thành phúc.

Người sinh năm bính hoặc mậu, phú quý.

Xương khúc cùng, hình khắc lao lực.

Dương đà cùng, tàn tật.

Hỏa linh cùng, lao lực, quan không phải.

 

Thiên lương

Thất sát

 

Liêm trinh

 

      Tị

      Ngọ

      Vị

      Thân

Tử vi

Thiên tướng

 

 

      Thìn

      Dậu

Thiên cơ

Cự môn

Phá quân

      Mão

      Tuất

Tham lang

Thái dương

Thái âm

Vũ khúc

Thiên phủ

Thiên đồng

      Dần

      Sửu

      Tử

      Hợi

○ phá quân

Giáp quý sinh ra, thành phúc.

Người sinh năm bính hoặc mậu, phú quý.

Xương khúc cùng, hình khắc lao lực.

 

Trọng điểm -

1.   Sắc nhất võ chức, bị có ngoài ý muốn thành tựu.

2.   Nhật nguyệt chiếu bích cách 】, phá quân tại tuất, thìn cung không vào hỏa linh, tuất cung không vào xương khúc. Cả đời ủng không có nhiều động sản, hơi lớn phú nhân. Bao quát kế thừa, từ đưa.

3.   Văn tinh thất vị cách Tuất cung văn xương gặp phá quân, tung có tài hoa cũng rất khó thi triển.

 

Cung mệnh -

1.   Lưng dày lông mi rộng, tâm tình trùng lặp, trọng nghĩa khí, có khai sáng tinh thần, cả đời nhiều chập trùng, ngăn trở trung có nghị lực, tích cực. Cá tính mạnh, phản nghịch, không nhận câu nệ.

2.   Bao che khuyết điểm, có nghị lực, có sở trường, lợi nhuận võ chức, nhập thiên la địa võng, cái khác ngành nghề dễ có lực bất tòng tâm cảm giác ( vô cát đở ).

3.   Bởi vì phá quân nhất định phải xông pha chiến đấu, đồ tính nguy hiểm, lại lộc tồn không vào tứ mộ, cả đời tất có phi thường tao ngộ. Vất vả phấn đấu, bị quản chế như thiên la địa võng, làm người góc có thể gò bó theo khuôn phép, yêu thích nghệ thuật, cũng có sở trường.

4.   Phá quân lấy có Lộc ( tam hợp hóa lộc, lộc tồn, hoặc phúc đức gặp hóa lộc, lộc tồn ) là điều hòa, vô lộc tức thuộc liệt nửa người. Điều hòa tới phá quân chí khí cao, phú sức sáng tạo, hành động lực, tính quả quyết, có thể thành đại nghiệp. Liệt nửa người tính chất tới phá quân, sinh lý trên tâm lý dễ có chướng ngại, hoặc đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, hoặc quan hệ nhân mạch không tốt, khó coi, hoặc tốt đi hiểm may mắn, hoặc có tài nhưng không gặp thời, nhân sinh khuyết điểm khó tránh khỏi.

5.   Vi nô bộc, thê tử tới ở lại.

6.   Nữ nhân mệnh mệnh thân, phúc đức, phu thê gặp quả tú, có thủ tiết tới khả năng.

7.   Nữ nhân mệnh phúc không được đầy đủ đẹp, nên phòng đào hoa sát.

8.   Nữ nhân mệnh gặp xương khúc, tài khốn đa tình muốn.

9.   Phá quân + quyền lộc, thân có chuyên kỹ, yêu thích nghệ thuật, tay không thành danh.

1 0. Phá quân cô độc cố thủ một mình, tài phú đẫy đà.

11. Phá quân + tả hữu, khôi việt, có thể có biểu hiện.

12. Phá quân + tả hữu, quyền phú mệnh.

13. Phá quân + sát, lục thân vô duyên, biệt hiện thực bất mãn. Cười trên nỗi đau của người khác lòng của.

14. Phá quân + hỏa linh, thìn bần tuất phú. Bôn ba lao lực, dễ có kiện cáo.

15. Phá quân + đà, bao che khuyết điểm, tâm ngoan.

16. Phá quân + dương đà, tàn tật.

17. Phá quân + không kiếp, trước được hậu phá.

18. Phá quân + không kiếp, dương đà, bình thường mệnh.

19. Vô xương khúc, tướng ngũ đoản.

2 0. Phá quân + xương khúc, thìn phú tuất bần. Tam phương vô sát, vất vả không khỏi, nhưng có kỹ nghệ sở trường.

21. Phá quân + xương khúc, tam hợp lộc ngựa, nam nhiều lang thang nữ nhân háo dâm. ( tuất )

22. Phá quân + xương khúc, lại gặp không kiếp, hóa kị, nhất thế nghèo khó.

23. Phá quân + xương khúc, dương đà xung chiếu, tàn tật khó tránh khỏi, mặt mày hốc hác mới có thể kéo dài.

24. Tam hợp xương khúc, không tiền bạc quan niệm.

 

Cung thân -

1.   Phu thê ( liêm trinh ), nên quân cảnh, tư pháp.

2.   Tài bạch ( thất sát ) quan lộc ( tham lang ), đào hoa trọng.

3.   Thiên di ( tử bộ dạng ), duy mỹ chủ nghĩa.

4.   Mệnh thân cùng, phối ngẫu tới hôn nhân, tất có quá biến động.

 

Huynh đệ -

1.   Có nhị. Cát phải duyên sâu trợ lực nhiều.

2.   Gặp sát, nhiều tranh chấp không êm thấm, nên cái tự lập.

3.   Gặp hóa kị, chủ phân tranh miệng lưỡi.

4.   Phải tứ sát, thiên hình, thiên mã, chủ tách rời.

5.   Hóa kị nhập điền trạch, dễ có cùng cha khác mẹ tới huynh đệ.

 

Phu thê -

1.   Phối ngẫu giáp tự mặt mũi hơi tê dại, cá tính không hợp bị sanh ly.

2.   Gặp sát hoặc tả hữu, sợ không phải tam cưới có khả năng giai lão.

3.   Gặp xương khúc, khôi việt, lộc tồn có thể miễn hình.

4.   Vô không cướp, phối ngẫu tại kinh tế trên sự nghiệp có thành tựu.

5.   Hôn nhân tốt hay xấu, phải nhìn đại hạn.

6.   Hôn phối thái dương, thiên đồng, thiên lương, thiên tướng.

 

Tử nữ -

1.   Tử nữ nhiều, cát sẽ có quý tử.

2.   Gặp sát, tử duyên gầy, tử nữ thiếu. Dễ có tổn thương chiết.

3.   Tử nữ vị trí hóa kị nhập điền trạch, cùng tử nữ ở chung không tốt, khó coi.

 

Tài bạch -

1.   Có thiên tài vận, cát phải tích tài thành phú, dễ có đột phát tới tài vận.

2.   Dễ có yêu cầu tính chất chi ý bên ngoài tới tài. Náo trung hoành phát.

3.   Gặp sát, tài không được tụ thủ, dễ có xuất nhập phá mất, lúc liệu cơm gắp mắm.

4.   Gặp lộc tồn, tả hữu, khôi việt, tiểu phú mệnh.

5.   Gặp kình dương, không kiếp, nghèo khổ sống qua ngày.

6.   Gặp không kiếp, nghèo khó.

 

Tật ách -

1.   Tính khí tràng ruột, phổi chứng bệnh, huyết dịch trái tim, dạ dày khô, bệnh phổi, phần bụng tới tật, bệnh phụ nữ.

2.   Miếu cung cô độc cố thủ một mình, cả đời thiếu bệnh.

3.   Thiên lương + sát, hóa kị, xương khúc, trái tim, huyết dịch tuần hoàn chứng bệnh.

4.   Thiên lương + đà la, thiên hình, hao tổn cướp, tay chân tê liệt, ngực yêu gân cốt thụ thương.

5.   Thiên lương hóa lộc, gặp lộc tồn, bị kén ăn, tiêu hóa kém.

6.   Thiên lương + âm sát, thiên nguyệt, cảm mạo, lọc quá bệnh lây qua đường sinh dục độc lây nhiễm.

7.   Thiên lương hãm địa + sát, trái tim, huyết dịch tuần hoàn tới tật, tàn tật.

8.   Thiên lương + không kiếp, đà la, nữ nhân mệnh phòng ung thư vú.

 

Thiên di -

1.   Phương xa cầu mưu quý trợ giúp, áo gấm về quê thanh danh giương.

2.   Tại ngoại địa chức cao, được người kính ngưỡng, thích thành quần kết đội chú trọng cách ăn mặc.

3.   Gặp cát hóa, quý nhân trợ lực nhiều, phương xa phát tài, có thành tựu có bại.

4.   Phải lộc ngựa, đi ra ngoài có tài.

5.   Gặp xương khúc, tả hữu, bên ngoài phú quý.

6.   Gặp sát, không phải là nhiều. Dễ bị người oán hận mà sinh vấn đề.

 

Nô bộc -

1.   Bạn bè nhiều mà bất lực lực. Bị ngoài nóng trong lạnh, quan hệ nhân mạch bị có vấn đề.

2.   Gặp sát nhiều tranh chấp, phản chủ tới nô.

3.   Vui mừng mệnh ở tử, thân, dậu người, cùng sửu, mão, thìn, tuất người khác nhau.

 

Quan lộc -

1.   Nên dân xí nghiệp phát triển. Tham lang hãm địa, tham ô tới quan. Không nên tự sáng tạo nghiệp. Tiền lương thu vào là tốt.

2.   Gặp cát, bình thường chi luận.

3.   Nên khai sáng tính, đặc thù phong cách, nhiều giác hóa kinh doanh.

4.   Gặp sát, bị gây kiện cáo.

5.   Gặp đà la, nên đồ tể nghiệp.

6.   Gặp xương khúc, trống rỗng thiếu thực tế, bên ngoài đẹp bên trong nhẹ. Dần hung thân bằng.

7.   Gặp đà la, không kiếp, bởi vì án giao xem xét. ( tham ô, đào hoa )

8.   Gặp đà la, hỏa linh, chớ tham chánh, chủ tham ô bạng châu họa.

 

Điền trạch -

1.   Có thể thủ tổ nghiệp, cũng có thể từ đưa. Sửu trội hơn vị.

2.   Nhật nguyệt chiếu ngọc bích, kinh tế không thiếu sót.

3.   Vô kỵ sát, gia đình ấm áp.

4.   Gặp cát, có thể thành đại phú

5.   Phải xương khúc, xuất thế vinh hoa.

6.   Gặp sát, bình thường chi luận, vẫn có thể giữ sản.

7.   Nhà ở nên gần giòng suối chi sơn ở biệt thự, hoặc gần vượt qua công trình kiến trúc.

 

Phúc đức -

1.   Phúc thọ song mỹ, trước kia vất vả khó khăn trắc trở, trung lúc tuổi già an hưởng.

2.   Có thể suy nghĩ sâu xa mưu tính.

3.   Tài tinh cư, tiền tài vô phiền não.

4.   Gặp lộc tồn, khôi việt, cả đời giàu có.

5.   Gặp khôi việt, nên tài chính và kinh tế thuế vụ công việc.

6.   Gặp kị sát, nhiều tài nhiễu, bởi vì tài bị cướp, cô lập gian trá. Cả đời vất vả.

7.   Gặp không kiếp, nhập không đủ xuất.

 

Phụ mẫu -

1.   Vô kỵ sát, xuất sinh tốt gia đình, phúc phận tốt, trường thọ.

2.   Gặp kị sát, có hình, nên bái nghĩa phụ mẫu, hoặc phụ mẫu tới hôn nhân bị có biến động.

3.   Gặp kị sát, lại hóa kị nhập điền trạch, phụ mẫu tới quan hệ hôn nhân phức tạp. Hoặc con thứ.

 

Hành hạn -

1.   Hạn đi tài bạch, hóa kị nhập nô bộc, không thể hùn vốn đầu tư.

2.   Hạn của nợ điền tài quan, gặp cát có thể có 20 năm hảo vận.

 

Bổ sung -

1.   Lưu niên đi thìn tuất, gặp cát hóa, có lên chức biến động.

2.   Thìn tuất tử phá củng xung, chủ cuộc đời một người bên trong có phi thường tai nạn, hoặc đặc thù tới tật bệnh. Đa số kéo dài tính chất tới bệnh mãn tính. Thuộc tinh thần, trái tim, thận, dạ dày bệnh.

3.   Hình khắc vợ tử, giàu không quý có hư danh.

4.   Phá quân vui mừng gặp tham lang như quan lộc, nhưng không nên gặp lộc ngựa cùng đi gửi thông điệp, tham lang cùng lộc ngựa đồng độ, càng thêm bại cục. Phá quân tham lang gặp lộc ngựa, nam nhiều lang thang nữ nhân đa dâm.

5.   Điền trạch vị trí phải xương khúc, xuất thế vinh hoa.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước