Chia sẻ

Càng nhiều

144 loại tinh bàn phân tích: thái dương tại tị nhập mệnh

2 0 12-12-23   Chu xuân mạnh. . .

Thái dương tại tị nhập mệnh

Thái dương

Phá quân

Thiên cơ

Tử vi

Thiên phủ

      Tị

      Ngọ

      Vị

      Thân

Vũ khúc

 

Thái âm

 

      Thìn

      Dậu

Thiên đồng

Tham lang

 

      Mão

      Tuất

Thất sát

Thiên lương

Liêm trinh

Thiên tướng

Cự môn

      Dần

      Sửu

      Tử

      Hợi

○ thái dương

Lương lộc lừng danh, phú quý song toàn.

Gia tăng xương khúc khôi việt, trước kia đắc chí.

 

Trọng điểm -

1. Tài lộc giáp mã cách 』, đinh, kỷ sinh ra hợp. Đà la nhập mệnh, tiểu nhân, hình tổn thương, nhanh mắt.

2. Phụ mẫu vị trí có hay không có kị sát xương khúc, điền trạch vị là không hóa kị nhập mệnh, bị cách tông con thứ.

3. Hành vận nghịch đi góc tốt.

 

Cung mệnh -

1. Mặt cằm tròn dáng lùn tráng, ngay thẳng quang minh lỗi lạc quả quyết, lương lộc lừng danh, lắm lời phúc. Có cát đến phải, nam nữ đồng đều thiếu niên đắc chí, tràn đầy tự tin, có hành động. Trung niên có hậu kế không còn chút sức lực nào cảm giác ( bởi vì đối cung cực lớn cửa liên lụy, thái dương chi tác dụng trái lại không kịp thìn ), lúc tuổi già vừa có thể chuyển biến tốt.

2. Thái dương tại tị cho thỏa đáng nói tới khách, cá tính hào sảng, hoạt bát, thích biểu đạt mình. Nhưng góc khuyết thiếu hòa hợp, phong mang trung bị dẫn tới chỉ trích.

3. Bất luận nam nữ, hôn nhân lúc đầu hạnh phúc suông sẻ, đến trung niên dễ có chán ghét cảm giác ( cự môn ), bạng châu hôn nhân phát sinh lượng biến đổi. Nhược có thể nhường nhịn, cuối cùng sẽ chuyển biến tốt đẹp giai lão.

4. Lục thân vị trí gặp kị sát, thì lục thân duyên gầy.

5. Gặp cát có thể thành đại quý, văn võ giai nghi. Gặp chư hung cũng là công khanh hạ sĩ, lãng phí thành tánh.

6. Thái dương cô độc cố thủ một mình miếu, tài quan rõ ràng. Trên sự nghiệp biểu hiện trội hơn dần cung.

7. Cả đời nhiều thực quốc nhà bổng lộc.

8. Nhật + xương khúc, trước kia đắc chí.

9. Nhật + hỏa linh, đà la, không kiếp, xa xỉ lãng phí.

1 0. Nhật + không kiếp, có tài nhưng không gặp thời, cá tính cực đoan.

11. Nhật + thiên mã, quý ngựa, bởi vì người mà quý.

12. Nhật + hỏa linh, lúc phòng nhanh mắt, trúng gió ( lửa mạnh chi địa ). Hành hạn phùng giáp, phòng nhãn tật.

13. Nhật + đà la, phòng phụ phu tử chi hình tổn thương hoặc tình duyên mờ nhạt.

14. Tam hợp xương khúc, tham chánh, hoặc mậu dịch thương lượng, văn giáo giới, đại chúng truyền bá, quan ngoại giao.

 

Cung thân -

1. Quan lộc ( thái âm ), vận thế tốt, lúc tuổi già phát đạt.

2. Tài bạch ( thiên lương ), tam hợp xương lộc, tham chánh phát triển.

3. Phu quan ( đồng âm ), cả đời là sở hôn nhân đau khổ.

4. Thiên di ( cự môn ), hãm địa, bất lực, quý nhân thiếu.

 

Huynh đệ -

1. Huynh đệ thưa thớt, duyên gầy. Sát tụ hình khắc hoặc vô huynh đệ, cũng phòng bởi vì tài bắt đầu tranh chấp.

2. Gặp không kiếp, xuất thân bần hàn.

 

Phu thê -

1. Phối ngẫu hình chữ nhật mặt tính ôn cùng, góc vô đấu chí, phu trưởng thê thiếu, năm chênh lệch rất là cát.

2. Cát phải, bởi vì hôn nhân có tài.

3. Gặp kị sát, tất chủ 2 lần kết hôn. Chậm cưới giai lão.

4. Nữ nhân mệnh bị tảo hôn, phối ngẫu góc không làm nổi ( thiên đồng hãm địa ), gặp hỏa linh, phối ngẫu thể nhược.

5. Hôn phối phủ tướng, thiên lương, xương khúc.

 

Tử nữ -

1. Thất sát ngang đẩu, có thành tựu.

2. Kị sát nhập, mạnh mẻ bại gia, cùng tử nữ duyên phận gầy, thể chất chênh lệch, nhiều bệnh hoặc tình cảm không được tốt.

3. Kị sát xung, tử nữ nhiều ngoài ý muốn.

4. Nữ nhân mệnh tam gả mà lòng không đủ.

5. Gặp đà la, khóc nỉ non mà lệ không làm.

 

Tài bạch -

1. Tài vận thông thuận, trung niên nhiều khó khăn trắc trở hoặc phá hao tổn, lúc tuổi già tài phong.

2. Thiên lương gặp cát, có thiên tài, tích tài đẫy đà.

3. Thiên lương gặp sát, hợp ý, đánh bạc tốt, phá hao tổn tài không được tụ thủ.

 

Tật ách -

1. Phòng dạ dày bệnh, bệnh tiểu đường, tay chân tàn tật các loại.

2. Gặp kị sát hoặc phi hóa kỵ nhập mệnh, có mắt tật, trái tim mạch máu tới tật. Hạn đi giáp ất đinh, nhật nguyệt là lưu niên tới tật ách vị trí là phát bệnh tới định điểm.

3. Vô sát, thể kiện tai thiếu.

4. Gặp sát, không kiếp, ung thư bao tử, bệnh tiểu đường, thận tật, kết sỏi, sinh sản hệ thống, nhiều tay chân ngoại thương.

 

Thiên di -

1. Nên động khẩu phát tài.

2. Gặp quyền lộc + thiên mã, nên ngoại giao, văn giáo nghiệp.

3. Gặp cát ly hương có thành tựu, tử điền hạn áo gấm vinh quy.

4. Gặp sát, miệng lưỡi tai ương, nhiều tranh chấp, không nên vọng động.

 

Nô bộc -

1. Cát phải trợ lực đại.

2. Gặp sát, nhiều tranh chấp, càng phòng phá mất.

3. Vui mừng mệnh ở sửu nhân, dần, hợi người khác nhau.

 

Quan lộc -

1. Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng.

2. Gặp cát, tam phẩm tới quý.

3. Nên bất động sản sự nghiệp, nữ tính vật dụng, nước ngoài sự nghiệp, nghệ thuật, âm nhạc.

4. Đối cung thiên đồng hóa lộc, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng; thiên đồng hóa kị, trước đau khổ hậu cam.

5. Gặp sát, chỉ nên tiền lương giai cấp. Tư lại mệnh.

6. Gặp xương khúc, nên học thuật nghiên cứu, mậu dịch các loại thuỷ tính ngành nghề.

7. Gặp kị sát, chủ 2 lần kết hôn.

 

Điền trạch -

1. Vô không cướp, nhất định được tổ nghiệp.

2. Gặp sát, lúc mãi lúc bán hoặc phá mất.

3. Điền trạch hóa kị nhập mệnh, cách tông con thứ.

4. Nơi ở nên cao lầu hoặc rẫy.

 

Phúc đức -

1. Làm lộc bôn ba, dễ có bối rối sự tình.

2. Gặp sát, nên kinh thương tập nghệ.

3. Học nhiều thiếu tinh, thiên cơ hóa kị, nhược tật ách vị trí không tốt, khó coi, dễ có được lá gan tật.

4. Gặp dương bị trải qua hạo kiếp nhập không cửa.

 

Phụ mẫu -

1. Gặp không kiếp, xuất thân bần hàn, cùng cha mẹ duyên gầy, chủ hình khắc.

2. Gặp kị sát, xương khúc, cách tông con thứ, hoặc hồi vứt bỏ.

 

Hành hạn -

1. Hành hạn lấy nghịch đi là tốt. Như ý đi quan lộc, nô bộc đều đào thìn, bị không làm việc đàng hoàng.

2. Hạn của nợ điền, tử phủ tất có phát triển, thất sát triều đấu, lao lực có thành tựu.

3. Hạn đi nô bộc, hóa kị nhập tài phúc, gia đình bị có biến động.

4. Hôn nhân biến hóa,

    a. Hạn của nợ điền, hóa kị nhập phu quan.

    b. Hạn đi phúc đức, hóa kị nhập mệnh thiên.

    c. Hạn đi nô bộc, hóa kị nhập tài phúc.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước