Chia sẻ

Càng nhiều

144 loại tinh bàn phân tích: thiên cơ tại tị hợi nhập mệnh

2 0 12-12-23   Chu xuân mạnh. . .

Thiên cơ tại tị hợi nhập mệnh

Thiên cơ

 

Tử vi

 

Phá quân

      Tị

      Ngọ

      Vị

      Thân

Thất sát

 

 

 

      Thìn

      Dậu

Thái dương

Thiên lương

Liêm trinh

Thiên phủ

      Mão

      Tuất

Vũ khúc

Thiên tướng

Thiên đồng

Cự môn

Tham lang

Thái âm

      Dần

      Sửu

      Tử

      Hợi

□ thiên cơ

Nên sớm năm rời nhà cầu phát triển.

Gặp cát tự có xé màn đêm nhìn thấy ánh sáng lúc.

Gặp đà, hỏa, kị, cô nghèo.

Nên kinh thương xảo nghệ.

Tốt uống rượu, sát uy hiếp gian trá giảo trượt.

 

Thái âm

Tham lang

Thiên đồng

Cự môn

Vũ khúc

Thiên tướng

      Tị

      Ngọ

      Vị

      Thân

Liêm trinh

Thiên phủ

 

Thái dương

Thiên lương

      Thìn

      Dậu

 

Thất sát

 

      Mão

      Tuất

Phá quân

 

Tử vi

Thiên cơ

 

      Dần

      Sửu

      Tử

      Hợi

□ thiên cơ

Tung phú quý, cũng không bền.

Khác phái duyên trọng, gian trá.

Gặp đà la, hỏa linh, hóa kị, cô nghèo.

Nên xảo nghệ, kỹ thuật phát triển.

 

Trọng điểm -

1. Thiên cơ biệt tứ sát mẫn cảm, vô chống lại không kiếp hình kị chi lực số lượng.

2. Hạn đi điền trạch vị trí, tất có biến động."Thiên cơ tị hợi cung mệnh gặp, tốt uống cách tông gian giảo trọng" . Gia tăng đà la hỏa kị, hạ cục cô nghèo, chỉ nên kinh thương xảo nghệ hạng người.

 

Cung mệnh -

1. Trán rộng ngạc hẹp, lông mi mắt nhỏ sắc bén, thân gầy yếu, cẩn thận gấp gáp, phản ứng nhạy cảm, gấp gáp nóng, dao động không chừng, thiện lương, hiếu thuận. Vi nhân tính lại tựa như cung; thương nhân nhiều tinh lừa dối, cơ mưu tất cách tông. Làm người nhiều quỷ kế, từ tính làm kinh doanh; tham uống nhiều cơ gặp, cách tông tất họ hàng xa.

2. Thiên cơ cô độc cố thủ một mình mất, bởi vì rượu hỏng việc.

3. Xuất ngoại thành lành ( nguyệt lãng thiên môn ), tị cung là nhất. Tiền tài không dễ thủ, ất đinh canh sinh ra là quá mức.

4. ( tị ) lực lượng không được, thích hợp hơn hình, văn, dạy chức.

         Ất sinh ra gia tăng gặp cát tinh, thì nhưng có đặc thù biểu hiện.

         Bính đinh người cũng cát. Nhiều diễm ngộ, có vợ. Bị bởi vì rượu nháo sự.

         Gặp sát, cả đời cô tịch, nên tập thành thạo một nghề hoặc kinh thương.

   ( hợi ) vui mừng ất bính đinh người gặp cát, bởi vì tam phương hãm cung, thành cũng không bằng tị cung.

          Thê bất lực lực, lớn nhỏ hạn gặp thái âm, dễ có bất chánh chi tình.

5. Thái âm nhập thiên di, bị tướng tinh lực hao tổn như khác phái tới truy đuổi. Thái âm tại hợi, tên nguyệt lãng thiên môn, dù cho hóa kị cũng tên biến cảnh, không đến mức gian giảo. Tị cung thái âm hóa kị, ban ngày sinh ra, thì bị thụ tiểu nhân dụ hoặc kích động mà thành gian giảo.

6. Tam hợp thiên đồng cự môn, mượn thái dương thiên lương. Phúc đức mượn cùng cự, đối với thiên cơ sinh ra phương diện tinh thần ảnh hưởng. Nhược tam hợp gặp hóa kị, thiên cơ tất thụ kỳ âm ngầm tính cách ảnh hưởng. Gặp thái dương hóa kị, thiên lương hóa quyền lộc, hình sát nhẹ hao tổn cùng triền, đều là cô kị tính chất. Khiến thiên cơ cơ biến tới tính cách biến thành tâm kế âm mưu, thậm chí gian trá thủ đoạn. Năm vận hành sát phá lang cung viên lúc, thường thường quá xá chánh đạo, hòa hợp thi thủ đoạn mưu kế; nhược năm vận hội hợp cát tinh thiếu hung tinh nhiều, bị bởi vì kế hoạch sanh sự không phải, tuyển miệng lưỡi, quan tụng, oán trách, bạng châu tai hoạ.

7. Tả hữu, khôi việt, xương khúc góp, mặc cho hình dạy có ở chức vị quan trọng, tài quan song mỹ. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

8. Gặp sát, cát xử nữ giấu hung, nên dân xí nghiệp cũng có thành tựu. Triết học năm thuật, nghệ thuật tới nghiên cứu có thể có biểu hiện.

9. Thiên cơ + hỏa linh, không kiếp, đà la, cô nghèo hạ cục.

1 0. Thiên cơ + hoả tinh, phòng thần kinh não mạch máu tật bệnh.

11. Thiên cơ + xương khúc, tả hữu, khôi việt, bình thường mệnh.

12. Thiên cơ + khôi việt, khác phái duyên trọng, đôi phối ngẫu tốt.

13. Thiên cơ + lộc tồn, chỉ nên kinh thương.

14. Thiên cơ + đà la + không kiếp, thấp bé, tính cực đoan, nhiều thị phi, hứa hươu hứa vượn.

15. Thiên cơ + không kiếp, nên tiền lương giai cấp, không nên lập nghiệp, thay đổi rất nhanh. Tài lai tài mất.

16. Thiên cơ + đào thìn + sát, đời sống tình cảm biến hóa nhiều.

17. Thiên cơ + sát, để tâm vào chuyện vụn vặt, gà trộm ăn trộm. Trước kia vất vả, nam mệnh phiêu bạt hay thay đổi, nữ nhân mệnh tình cảm bối rối, hoặc 2 lần kết hôn.

  ( tị ) thái âm vượng địa đến chiếu, xuất ngoại có quý trợ giúp, nữ tính duyên trọng.

       Nam mệnh, ổn định nhưng vô quá đại thành liền, phụ tá nhân viên.

  ( hợi ) phiêu bạt ly hương, thuyền viên, phi công.

       Nhật nguyệt phản bối, làm việc gian khổ, làm nhiều công ít.

18. Tam hợp tả hữu, khôi việt, xương khúc, công chức, văn giáo triển khai tài hoa.

19. Tam hợp tứ sát, hình kị phải, tốt uống cách tông gian giảo trọng.

2 0. Nữ nhân mệnh thiên cơ, tính kiên cường, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, trợ giúp phu ích tử, công việc quản gia có phương pháp, năng lực quá phu. Lộc quyền khoa tam cát phải, là cáo mệnh phu nhân.

21. Nữ nhân mệnh thiên cơ hóa kị, đa sầu đa cảm, có gai kích tính, bị thụ ngoại giới ảnh hưởng, là có hoa hồng gai.

22. Nữ nhân mệnh thiên cơ hóa kị, lại gặp khoa quyền đều nghe theo, vui mừng đùa bỡn tình cảm, nhược gặp hình sát, hôn nhân từ đầu đến cuối bất hạnh.

23. Nữ nhân mệnh thiên cơ, tử nữ, tật ách gặp sát, tử duyên gầy.

24. Nữ nhân mệnh thiên cơ, gặp lục sát, hóa kị, thiên hình đến phải, chủ hình khắc, nên thiên phòng tiểu thiếp hoặc hôn nhân muộn, nếu không tổn thương phu khắc tử.

25. Bản mệnh phi hóa kỵ nhập tật ách, hoặc tật ách hóa kị nhập mệnh, tử duyên gầy. Phúc đức lại gặp kị sát, bị xuất gia.

26. Hành hạn thiên cơ, chủ biến động chuyển cơ, nhiều máy mới phải. Gửi thông điệp thiên mã, lên chức đi xa.

   Phải khoa quyền lộc cùng lộc ngựa, xương khúc, khôi việt, chủ phát triển sự nghiệp, thêm phúc thêm tài.

   Phải dương đà hỏa linh không kiếp, hóa kị, cự môn, chủ miệng lưỡi liên tục, gia đình không yên, mọi việc không lành.

 

Cung thân -

1. Thiên di vị trí, phiêu bạt, nên thuyền viên, phi công. Tùy nương bái tổ.

 

Huynh đệ -

1. Cát đở có thể hỗ trợ, sát tụ hình khắc cô đơn, tương tàn không êm thấm.

2. Mệnh tọa thiên cơ, đoạt huynh đệ tới ở lại, thất sát gặp dương hỏa duyên gầy, nhân số ít hoặc vô.

3. Hóa kị nhập mệnh, duyên gầy.

 

Phu thê -

1. Nam nữ mệnh phối ngẫu đều cầm quyền, tài đức sáng suốt, có trợ lực, ý kiến bị không gặp nhau. Năm chênh lệch đại, hoặc thê lớn hơn phu.

2. Sát tụ ý kiến không hợp, sanh ly tử biệt.

3. Gặp cát có thể miễn hình khắc.

4. Phu thê vị trí vô cát, nên hôn nhân muộn. Lạc hãm gặp sát, yêu đương nhiều ngăn trở, hoặc vô chính thức hôn nhân.

5. Nữ nhân mệnh, phối ngẫu có trách nhiệm, đối đãi tốt. Hãm địa gia sát, tổn thương phu.

6. Nam mệnh, gặp cát, tài đức sáng suốt vợ.

7. Gặp sát, phối ngẫu ngang ngược lại dễ có bên thứ ba.

8. Hóa kị nhập tật ách, thê sư tử hà đông rống.

9. ( mão ) nam nữ đều bởi vì hôn nhân mà phú quý.

        Gặp tả hữu, hỏa linh, kình dương, không kiếp, thân gần tâm viễn.

        Gặp xương khúc, lộc tồn, khôi việt, nữ nhân mệnh bởi vì phu phú quý.

1 0. ( dậu ) hôn nhân góc bình tĩnh. Gặp sát, nữ nhân mệnh gặp người không quen, phu quân ngang ngược.

        Gặp tả hữu, hỏa linh, kình dương, không kiếp, nhận hết ngược đãi.

        Gặp xương khúc, lộc tồn, khôi việt, bình thường chi luận.

11. Hôn phối đồng lương, xương khúc.

 

Tử nữ -

1. Thêm cát, quang diệu dòng dõi, mong muốn nhị tử.

2. Gặp kị sát, tử duyên gầy, sợ thành tuyệt tự.

3. Dễ có ngoài giá thú sống chết.

4. Vô sát, dễ có thu dưỡng tới tử nữ.

5. Lộc mã giao trì, tử nữ sớm rời nhà tự lập. Đề bạt tới vãn bối thì bị rời xa hoặc xa lánh.

6. Gặp tả hữu, có con nữ nhân cùng vãn bối chi lực.

 

Tài bạch -

1. Cùng cự hãm địa, tài lai tài mất khó tụ thủ. Nên chuyên nghiệp hoặc truyền bá sự nghiệp.

2. Không nên cùng thân hữu có quá nhiều tới tiền tài vãng lai, bị bởi vì tài bắt đầu tranh chấp, hùn vốn bị tài lai tài mất.

3. Cát phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tích tài quá phong phú. Cũng có thể hành pháp quy tắc, ngoại giao.

4. Gặp kị sát, thần tài qua cửa, mưu tài không dễ, cả đời đa số tài khốn. Không nên lập nghiệp.

 

Tật ách -

1. Tham lang gặp sát là lá gan, dạ dày, gân cốt, hệ thần kinh, thận, viêm khớp, bệnh lây qua đường sinh dục, bệnh phụ nữ, nội tiết không ngang bằng các loại tật. Bị là cả đời tới tật bệnh.

2. Gặp kị sát, tử duyên gầy, bệnh thận khó tránh khỏi.

3. Gặp dương, đào hoa nhiều.

4. Gặp dương, hỏa, dễ có bệnh trĩ. Hoặc sưng huyết chi tai hoặc bởi vì bệnh giải phẫu.

 

Thiên di -

1. ( tị ) lao lực bôn ba, gặp cát hơi có quý trợ giúp; gặp trắng bệch tới tay tự lập nhiều phiêu bạt, nhiều thị phi.

2. ( hợi ) gặp cát viễn phương cầu tài. Nam mệnh nhiều khác phái trợ giúp, nhiều diễm ngộ.

 

Nô bộc -

1. Quan hệ nhân mạch tốt, bởi vì người mà quý. Gặp sát, dễ có tranh chấp.

2. Hóa kị nhập tài phúc, dễ có ngoại tình.

3. Vui mừng mệnh ở sửu nhân, dần, hợi người khác nhau.

   

Quan lộc -

1. Vô chính diệu, không thể lập nghiệp. Nên phụ tá, nhân viên kỹ thuật. Dương lương làm tên danh tiếng tới tài, trọng danh dự tới thành lập.

2. Y dược, bảo hiểm, học thuật nghiên cứu, xã hội phục vụ, tông giáo, đại diện, giám sát.

3. Gặp cát, có mặc cho hình dạy.

4. Gặp sát, kỹ nghệ, tự do nghiệp là tốt.

5. Gặp không kiếp, hoa cái, thần bí ngành nghề.

6. Gặp thái dương hóa kị, ứng lấy động khẩu phát tài tới nghiệp đến hóa giải. Tuyệt đối không thể tham chánh, để tránh hình tụng.

7. Dậu cung lạc hãm, gặp kị sát, cát hung giao tập, bị vớt thiên môn, đĩnh nhi tẩu hiểm.

 

Điền trạch -

1. Tổ nghiệp có thể thủ, cát sẽ có từ đưa năng lực.

2. Gặp kị sát, gia đình không yên, chủ phá xáo, vô gia đình ấm áp.

3. Gặp xương khúc, có phá mất bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên, chớ đảm bảo.

4. ( dần ) nhất định phải phụ mẫu, điền trạch gặp cát, mới có tổ tiên ban cho.

    ( thân ) dễ có ban cho. Bất động sản biến động đại.

5. Nơi ở nên gần giòng suối, thị trường.

 

Phúc đức -

1. Cả đời thiếu vui vẻ, nhiều thị phi bối rối ( cự môn bất lợi tinh thần cùng cảm xúc, dễ có âm u mặt hoặc nội tâm thống khổ ); gặp dương đà càng phòng tàn tật, cát phải khả giải.

2. Gặp đà la, từ tìm phiền não.

3. Gặp hóa kị, chủ nhiều bực bội bất an hoặc là không phải hỗn loạn.

4. Hội chúng cát, lại gặp không kiếp, lười biếng.

5. ( vị ) minh châu xuất hải, phụ mẫu, điền trạch vô kỵ sát, có sản nghiệp tổ tiên.

    ( sửu ) tổ tiên ban cho thiếu.

 

Phụ mẫu -

1. Vô kỵ sát, trợ lực đại, duyên phận sâu, giáo dục nghiêm ngặt.

2. Gặp cát, thêm ra thân phú quý.

3. Gặp đào thìn, lại thấy hai bên gửi thông điệp, công đường nhị mẫu. Nếu lại gặp xương khúc không thành đôi, bắt đầu chủ ngoại gặp hoặc thiên phòng.

4. Gặp hỏa linh, trước kia tức bị rời đi phụ mẫu.

5. Gặp sát, hình khắc cha mẫu một trong, hoặc dễ có khoảng cách thế hệ.

6. Gặp dương, thiên hình, hóa kị, phụ mẫu dễ có nguy chứng.

 

Hành hạn -

1. Hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập nô bộc, có ngoài ý muốn tai ương, đầu máy tai nạn xe cộ, gặp người không quen.

2. Hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập phu thê, cầu học không được như ý, sa đọa. ( không bàn mà hợp quan lộc )

3. Hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập tài bạch, cầu học không được như ý, sa đọa.

4. Hạn đi phụ mẫu, hóa kị nhập nô bộc, cầu học không được như ý. ( quản giáo nghiêm ngặt, không đến nỗi sa đọa )

5. Hạn đi phụ mẫu, hóa kị nhập quan lộc, cầu học không được như ý. ( quản giáo nghiêm ngặt, không đến nỗi sa đọa )

6. Hạn đi điền trạch, làm nhân sinh trọng biến hóa lớn tới giai đoạn, gia đình, kinh tế, sự nghiệp.

7. Hạn đi điền trạch, hóa kị nhập phu thê, hôn nhân, gia đình bắt đầu biến hóa.

   Nam mệnh, phối ngẫu có bên thứ ba. ( đại phu là tử tham )

   Nữ nhân mệnh, phối ngẫu tới kinh tế có vấn đề.

8. Hạn của nợ nữ nhân, hóa kị nhập phu thê, hôn nhân sanh biến.

9. Hạn đi phu thê, hóa kị nhập tài bạch, nữ nhân mệnh phối ngẫu dễ có tai tổn thương. Hôn nhân dễ có biến.

1 0. Hạn đi quan lộc, hóa kị nhập tài bạch, khỏe mạnh, sự nghiệp tới vấn đề. ( không bàn mà hợp thất sát, hạn hành bản mệnh khí số vị )

11. Huynh đệ vị trí là tật ách vị trí tới khí số vị, cho nên đại hạn phi hóa kỵ nhập hoặc gặp sát, hành chi hơi lớn hạn tới tật ách vị trí, bị là kiếp số.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước