Chia sẻ

Càng nhiều

144 loại tinh bàn phân tích: tử vi tại tí ngọ nhập mệnh

2 0 12-12-23   Chu xuân mạnh. . .

Tử vi tại tí ngọ nhập mệnh

Thái âm

Tham lang

Thiên đồng

Cự môn

Vũ khúc

Thiên tướng

      Tị

      Ngọ

      Vị

      Thân

Liêm trinh

Thiên phủ

 

Thái dương

Thiên lương

       Thìn

       Dậu

 

 

Thất sát

      Mão

      Tuất

Phá quân

 

 

Tử vi

Thiên cơ

      Dần

      Sửu

      Tử

      Hợi

□ tử vi

Giáp đinh kỷ sinh ra, phúc dày.

Đinh kỷ lộc tại thiên di là đắt xuất ngoại cầu mưu, tài quan song mỹ.

Người sinh năm bính hoặc mậu, thành bại đái tật.

Nữ nhân mệnh thêm cát quý đẹp, vượng phu ích tử. Sát tụ phòng cô tịch, hôn nhân không đẹp.

Nhật nguyệt phản bối, lao lực, trung niên hậu mới có phát triển.

Cô độc cố thủ một mình vượng, có chút phú quý.

Hỏa linh, dương, không kiếp cùng, cô độc hình tổn thương.

Xương khúc, khôi việt, tả hữu, lộc tồn, phú quý.

Thiên cơ

 

Tử vi

 

Phá quân

      Tị

      Ngọ

      Vị

      Thân

Thất sát

 

 

 

      Thìn

      Dậu

Thái dương

Thiên lương

Liêm trinh

Thiên phủ

      Mão

      Tuất

Vũ khúc

Thiên tướng

Thiên đồng

Cự môn

Tham lang

Thái âm

      Dần

      Sửu

      Tử

      Hợi

○ tử vi

Đinh kỷ canh sinh ra, quý cách.

Người sinh năm nhâm quý, không bền.

Khoa quyền lộc đều nghe theo, có ngoài ý muốn tới thành tựu.

Nữ nhân mệnh gia sát, mỹ ngọc tì vết, ngày sau không đẹp.

Nhật nguyệt tịnh minh, thiếu niên đắc chí, cả đời suông sẻ.

Cô độc cố thủ một mình miếu, lý dược long cửa.

Hỏa linh cùng, đại phú nhỏ quý. Dương nhập, thật thà. Không kiếp, có phú không quý.

Xương khúc, có cao vị.

Lộc tồn, khôi việt, tả hữu, phú quý song toàn.

 

Trọng điểm -

1.   Lộc tồn, tứ hóa cát hung vị trí. Vui mừng gặp lộc ngựa.

2.   Tả hữu đều tại tam phương tứ chính, hoặc giáp. 『 Phụ bật củng chủ cách 』. Trợ lực nhiều, đắt cỡ nào người.

3.   Tử vi tại ngọ, 『 Cực hướng ly minh cách 』. Vô sát xung phá xưng chi. Khoa quyền lộc chiếu nhất là kỳ.

4.   Tử vi ở ngọ vô hình kị, giáp đinh kỷ mệnh chí công khanh. ( phi hóa lộc nhập tam hợp, hình kị không vào tam phương tứ chính )

 

Cung mệnh -

1.   Đôn hậu ngay thẳng tâm tính sống, lưng eo nhiều thịt mặt phương viên, trung vóc người cao, duyên thọ chế hóa chưởng đầu mối. Ổn trọng cô độc đi, thông minh tài giỏi tính yếu ớt, bị nhiễm tà hỉ nộ vô thường.

2.   Tử vi ( tử ) cô độc cố thủ một mình vượng, có chút phú quý.

    i. Da trắng vóc người trung đẳng, thanh tú đoan trang, đôn hậu thiện lương, cao nhã nền nã, bề ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, xử sự khéo đưa đẩy, lúc lại hung bạo, chuyên quyền độc đoán, cao siêu quá ít người hiểu.

     ii. Gặp lộc tồn, xương khúc, khôi việt, tả hữu, góc có thể phú quý. Nữ nhân mệnh vượng phu ích tử.

     iii. Gặp hỏa linh, kình dương, không kiếp, cô độc hình tổn thương.

     iv. Thổ dân thủy vị, có tài nhưng không gặp thời. Gặp cát, dễ có chí khí vị thù được hiện tượng. Vô cát gặp sát xung chiếu, bị lưu như nói xàm, sinh hoạt cô tịch, nữ nhân mệnh không nên. Giáp, kỷ, canh người góc cát, nên hình dạy chức. Vô sát, cũng có thể kinh thương.

3. Tử vi ( ngọ ) cô độc cố thủ một mình miếu, lý dược long cửa.

     i.   Bề ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối. Hình dạy tốt.

     ii. Gặp xương khúc, có cao vị.

     iii. Gặp lộc tồn, khôi việt, tả hữu, phú quý song toàn.

     iv. Gặp kình dương, thật thà.

     v.   Gặp hỏa linh, giàu không quý.

     vi. Gặp không kiếp, quý là phú.

     vii. Thổ dân hỏa vị, quả quyết, chuyên chế. Lục cát đều nghe theo, thành tựu khá lớn. Vô cát đến đở, cũng góc có độc lập tính, cô độc, táo bạo. Gặp sát, cao siêu quá ít người hiểu, khó tìm tri âm. Phu thê, phúc đức không lành, bị là cô độc nhân.

4.   Gặp tả hữu ( tham chánh ) xương khúc ( học thuật ), học nhi ưu thì sĩ, cả đời góc giàu có. Nhưng diễm ngộ ngọ thiếp phong lưu đi.

5.   Song lộc phải, tự sáng tạo nghiệp. Song lộc phải + không kiếp, không nên tự sáng tạo nghiệp.

6.   Gặp lộc tồn, ổn định, hẹp hòi; vô lộc tồn, không dễ an phận.

7.   Tam hợp tả hữu, càng thấy bên ngoài công.

8.   Tam hợp tả hữu gặp sát, tự sáng tạo nghiệp, chập trùng đại.

9.   Tam hợp khôi việt, tài chính và kinh tế, nghề phục vụ.

1 0. Tam hợp khoa quyền lộc, có thu hoạch ngoài ý muốn cùng thành tựu.

11. Mệnh vô tả hữu, tất lao lực. Tính tình khó tránh khỏi quái gở. Quân vương tại dã, biến thành cô quân.

12. Mệnh gặp tứ sát, góc vô ý đồ lòng, không làm việc đàng hoàng, bá đạo.

13. Vô cát gia sát, cô đơn khuynh hướng, vô đạo không làm việc đàng hoàng, có nghiêng nhà tới ưu.

14. Tử vi nhất định phải hóa quyền, khoa, hoặc bách quan triều củng, mới có thể miễn thính tin sàm ngôn được khuyết điểm. Hoặc phú quý song toàn.

15. Phải lộc mã giao trì, lại không không kiếp, chủ đại phú đại quý.

16. Gặp dương, hỏa linh, bị nhiễm dâm uy hiếp, hỉ nộ vô thường, thanh thiếu vận không tốt.

17. Lục sát uy hiếp, vất vả lao lực, táo bạo bên tai mềm, thay đổi rất nhanh, trước cát hậu hung.

18. Gặp hoa cái, không kiếp, chủ nhân tính tình cô độc, tư tưởng siêu thoát, có thể ra thế là tăng, hoặc cầu chân đạo sĩ.

19. Nữ nhân mệnh tử vi nhập mệnh thân phúc không được đầy đủ, 2 lần kết hôn hoặc kết hôn muộn, gia sát mỹ ngọc tì vết, trước cát hậu hung, phòng bệnh tật quấn thân. Phu thê hoặc phúc đức gặp sát, kết hôn muộn hoặc phu đi trước.

2 0. Nữ nhân mệnh tử vi phải thiên phủ cùng cát diệu đều nghe theo, là phong cáo phu nhân.

21. Tử vi gặp thiên hình, thiên việt, giải thần, thiên không, bị là thiên trúc tăng người.

22. Hành hạn gặp tử vi, chủ phúc hứng lộc dày, tại thương lượng chủ phát triển, tại chính chủ lên chức, có nhiều việc kỳ ngộ. Gặp không kiếp, hao tổn ngôi sao, chủ kinh tế khó khăn, rủi ro đình trệ. Gặp dương, hỏa linh, sợ bóng sợ gió tranh chấp, xuống chức ngừng kinh doanh.

23. Hạn đi canh, quý, phòng thận hư.

 

Cung thân -

1.   Thiên di, đào hoa phạm chủ, nên ly hương phát triển. Gặp cát, bởi vì người mà quý.

2.   Tài bạch, giỏi giao thiệp, thành tựu phát huy ở trên kinh tế.

3.   Quan lộc, thành tựu biểu hiện như trên sự nghiệp.

 

Cung huynh đệ -

1.   Gặp cát, tình cảm tốt, nhân số khá nhiều.

2.   Đại hạn phi hóa kỵ nhập huynh đệ vị trí, chủ huynh đệ có tai.

3.   Gặp kị sát, bị vô huynh đệ. Hoặc hình khắc huynh đệ. Dễ có ngăn cách duyên khá mỏng.

4.   Gặp không kiếp, huynh đệ trái lại là phiền não.

5.   Gặp đà la, dương đà giáp mệnh, bị là con trai độc nhất.

6.   Phải sát, chủ tách rời.

 

Cung phu thê -

1.   Phối ngẫu mỹ mạo mắt sắc bén, sự nghiệp tâm trọng kiên cường khôn khéo, hôn nhân nhiều khó khăn trắc trở.

2.   Đào hoa trọng, đồng sàng dị mộng. Gia sát hôn nhân không lành, định khắc tam thê. Gặp cát, hình khắc hơi trễ.

3.   Hóa lộc nhập mệnh thiên, phối ngẫu góc bị phối hợp, nhưng càng lớn tuổi càng là tự nhiên kỷ chi địa vị trí.

4.   Tam hợp khoa quyền lộc, phối ngẫu có khai sáng lực, khôn khéo vợ thất. Nhưng trước hôn nhân nhiều khó khăn trắc trở trở ngại.

5.   Phải khôi việt, tả hữu, chủ thê trang trọng có uy, giúp chồng ích tử, nhưng cần chậm cưới, nếu không phụ đoạt phu quyền hoặc sanh ly ở riêng.

6.   Thiên di liêm phủ vượng địa, gặp sát tức chủ vợ chồng bất hòa. Hữu tình vô duyên hữu duyên vô tình. Nam mệnh chủ nhiều nhị thê, nếu không hình khắc vợ tử, nữ nhân mệnh nên thiên phòng.

7.   Nam mệnh, phối ngẫu khôn khéo, mắt to, xương gò má cao, bị cuồng loạn, thậm chí tự sát, tinh thần bạc nhược yếu kém, tính cách mãnh liệt, không trải qua đả kích.

8.   Nữ nhân mệnh, phối ngẫu tính ngoan cố, mặt thối, tính tình đại, cùng người bất hoà, cần thê tử ở giữa hòa hợp.

9.   Nữ nhân mệnh phải cát tinh, có địa vị cao thượng phu quân, phải sát chủ hình khắc tách rời, hôn nhân muộn là nên, hoặc trước hôn nhân nhiều trắc trở. Đều nghe theo hóa kị, trượng phu ngoại tình, hoặc trước hôn nhân bị đoạt yêu.

1 0. Nữ nhân mệnh gặp sát, phối ngẫu đi trước. Tam gả mà lòng không đủ. Gặp dương đà, tất có việc đáng tiếc. Trước hôn nhân nhiều trắc trở.

11. Nữ nhân mệnh đào thìn + kị sát, phu có ngoại tình. Hoặc trước hôn nhân bị đoạt yêu. Gặp lại đại hao sát tinh, chủ ý bên ngoài tai hoạ hình tổn thương, hoặc lao ngục tai ương.

12. Vui mừng đối tượng mệnh ở phủ tướng, xương khúc, thiên đồng các loại.

 

Cung tử nữ -

1.   Là thái dương tổ hợp tốt nhất nhân. Dương lương xương lộc tới tổ hợp muộn phát là nên, hoặc chủ chìm lặn, bị đối với tự thân có trợ lực. Gặp sát dễ có ngăn cách. Gặp hóa kị, thì trở ngại trưởng tử, hoặc dìu dắt hậu tiến trái lại chiêu oán báo cáo.

2.   Thái dương chủ động, trong tình huống bình thường, là cha con tách rời hiện ra, mặc dù cát phải vẫn khó sửa đổi này tính chất.

3.   ( mão ) hướng ngoại, có nhị, cát phải có thành tựu, hiếu thuận, vô sát có thành tựu, ưu tú. Kị sát tụ tập đầy đủ tổn thương chiết, tử duyên khá mỏng, tính ngoan cố, khó dạy.

4.   ( dậu ) hướng ngoại, có nhị, cát phải thông minh có quý tử. Kị sát thủ lĩnh thai có hại, tử duyên khá mỏng.

 

Cung tài bạch -

1.   Tài ngôi sao nhập, vô sát giàu có. Sát tụ phòng phá hao tổn. Nên liệu cơm gắp mắm, lúc tuổi già tích tài quá phong phú.

2.   Vũ bộ dạng chủ kỹ năng đặc thù cầu tài, nhưng cái khó thành cự phú, sung túc mà thôi. Nhiều rời xa nơi chôn rau cắt rốn phá tổ hưng gia.

3.   Vũ bộ dạng + lộc tồn, giàu có.

4.   Vũ bộ dạng + xương khúc, cả đời giàu có.

5.   Vũ bộ dạng + khôi việt, tả hữu, thu nhập cao.

6.   Vũ bộ dạng + không kiếp, tiền tài trọng đại ba động, hành hạn đến tất rủi ro.

7.   Vũ bộ dạng + hỏa linh, lãng phí, bởi vì tài bị cướp.

8.   Vũ bộ dạng + đà la, tài không được tụ.

9.   Vũ bộ dạng + đà la + hỏa linh, bởi vì tài mất mạng.

 

Cung tật ách -

1.   Hãm địa, phòng tật bệnh quấn thân, tài nhiều thân yếu. Cự ngầm ở chung tật ách, trầm khốn uông thắng.

2.   Lòng buồn bực, khí hư gây nên tới ám tật, đau thần kinh. Y vận độ chênh lệch.

3.   Bệnh thận, nhĩ, trái tim, hệ hô hấp, thở hổn hển, trái tim bất lực, hệ tiêu hoá, nội tiết, bệnh truyền nhiễm.

4.   Cùng cự, huyết khí tật. Gặp sát, nhĩ tật, dạ dày tật.

5.   Cùng cự, cùng cự + kị sát, bị đều có tàn khuyết. Nhược tật ách vị trí hóa kị nhập thiên di, có đi lại không tốt chứng bệnh.

6.   Tự hóa kị, có ám tật. Tử nữ vị trí lại hóa kị nhập cùng một tinh thần, tử nữ dễ có di truyền tật bệnh, lưu niên đi tới không nên sinh dục.

7.   Gặp tả hữu, khôi việt thì cát. Cả đời thiếu bệnh.

8.   Nữ nhân mệnh phòng phụ khoa tật bệnh.

9.   Nhị hạn kị sát trùng điệp hoặc gặp hỏa linh, phòng ngoài ý muốn tai ương họa.

 

Cung thiên di -

1.   Xuất ngoại góc vô quý trợ giúp, nhiều thuộc Tay không thành danh . Gặp đào thìn khác phái duyên trọng.

2.   Xuất ngoại đào hoa nhiều, xuất ngoại đa tình khốn. Vượng địa gặp cát có thể được bề trên dìu dắt. Yêu biểu hiện, kích thích, mới mẻ. Yêu chạy ra bên ngoài, khác phái mua chuộc.

3.   Tham lang tất có cát hóa phương làm trợ lực, vô cát tự cầu đa phúc, gặp quả khế hao phí tranh chấp.

4.   Bên ngoài lao lực, gặp sát, tức là chạy làm, có tổn thất hoặc tranh chấp.

5.   Gặp cát, náo trung lấy tài.

6.   Tham lang hóa lộc, bên ngoài thông thuận nhân duyên tốt, có khác phái trợ giúp.

7.   Tham lang hóa quyền, cạnh tranh cầu biểu hiện, vất vả có thành tựu.

8.   Tham lang hóa kị, bởi vì tửu sắc đánh cuộc gây chuyện, bên ngoài xử sự nhiều khó khăn trắc trở.

9.   Phải xương khúc thì bên ngoài đẹp bên trong nhẹ.

1 0. Phải tả hữu, khoa quyền lộc, đến người duyên.

11. Tham lang + dương, không kiếp, chủ đi ra ngoài có tai hoạ. Lại gặp đào thìn, bị bởi vì sắc hồi họa.

12. Tham lang gặp hóa kị, xã giao nhiều cũng không thu hoạch. Gặp lại sát, bị gây nên phân tranh.

13. ( tử ) gặp lộc tồn, đi ra ngoài là đắt. Gặp dương cát xử nữ giấu hung, thành bại không đồng nhất. Gặp khôi việt, hỏa linh, bởi vì người mà phú quý.

 

Cung nô bộc -

1.   ( hợi ) nhiều bạn tốt, nữ quý trợ giúp nhiều. Gặp cát, bởi vì nhân vượng nhà. Gặp sát, giao hữu tịch liêu.

2.   ( tị ) trợ lực không hiện. Gặp cát, bình thường chi luận. Gặp sát, quan hệ nhân mạch lạnh mạch, hoặc nhiều tranh chấp. Cần phòng bạn trời thần hoặc âm mưu.

3.   Gặp tả hữu, thuộc hạ có trợ lực.

4.   Gặp đà la, thi ân báo oán.

5.   Gặp hỏa linh, là bằng hữu hối hả.

6.   Gặp thiên hình, thụ bằng hữu áp lực hoặc uy hiếp.

7.   Tham lang ở thiên di, đào hoa cùng thuộc hạ có quan hệ.

8.   Không bàn mà hợp tài bạch vị trí, gặp không kiếp, không dễ bởi vì hùn vốn mà có lợi có.

9.   Vui mừng cùng mệnh ở sửu, mão, thìn nhân làm bạn. Ngọ, vị, dậu người khác nhau.

 

Cung quan lộc -

1.   Quan lộc chủ, vô sát có cát, rất có phát triển. Bị cầm quyền, thành tựu biểu hiện ở trên sự nghiệp.

2.   Cung mệnh tử vi, quan lộc thiên phủ, phải cầu quan. Cung thân quan lộc, phải làm lão bản.

3.   Phải tử vi, văn chức có thể nắm đại quyền.

4.   Biệt tiền tài sự nghiệp truy cầu dục vọng mạnh. Gặp sát là tự nhiên ngã lập nghiệp tới hiện tượng. Hành chánh thủ trưởng.

5.   Thiên phủ gặp hóa lộc, sự nghiệp suông sẻ; vô lộc, miệng cọp gan thỏ, càng thấy hung tinh, thụ liên lụy thất bại.

6.   Thiên phủ hóa khoa, vô luận chính đàn hoặc nghiệp giới đồng đều có thể ở địa vị lãnh đạo, nên công chức, tài chính và kinh tế.

7.   Khoa quyền lộc phải, nếu không phải lão bản, cũng là cao cấp chủ quản.

8.   Làm việc nhìn xa trông rộng, tiểu xử bắt đầu làm. Cẩn thận chăm chú.

9.   Liêm trinh thiên phủ, nhưng từ sự tình tài chính, chứng khoán, tài vụ, kim loại, châu báu, kiến trúc, đồ điện, máy tính chương trình các loại sự nghiệp.

1 0. Không nên võ chức. Gặp sát, võ chức còn có thể.

11. Biết võ khúc, xương khúc, văn chức vũ làm ( công trình sư ), võ chức văn làm ( thiết kế quảng cáo thi công ).

12. Sớm làm chủ tới vận, tham chánh thương lượng đồng đều nên, hoặc cửa hàng bán lẻ, tài chính và kinh tế, điện nhà, dụng cụ, hoa quả các loại.

13. Vô cát tinh, cát hóa, bất lực phát triển, nên tiền lương thu nhập.

 

Cung điền trạch -

1.   Vô chính diệu, không nặng tài, không được tụ tài.

2.   Gặp sát rủi ro.

3.   Gặp không kiếp, tiền tài ba động đại.

4.   Dương lương + dương, không kiếp, thiên hình, đại hao, dễ có tài sản chung đấu tranh.

5.   Gặp sát, góc vô sản nghiệp, phòng phá mất, chớ cùng người đảm bảo. Gặp cát, bình thường chi luận.

6.   Bất động sản không chắc chắn động, có cát đở có sản nghiệp tổ tiên, trung niên từ đưa quá phong phú. Thích hợp cư ngụ cao lầu hoặc cao điểm là tốt.

 

Cung phúc đức -

1.   Hãm địa, phí sức nhọc nhằn, khư khư cố chấp, trống rỗng nhiều tịch mịch, nhiều thành kiến. Gặp cát, vất vả khó tránh khỏi. Gặp sát, quan tâm không yên, từ tìm phiền não. Lúc sinh ra cải biến lòng của, cho nên do dự.

2.   Làm người gan lớn vui mừng mạo hiểm, bị trầm mê rượu đánh cuộc, đồ khai sáng lực, cả đời lao tâm lao lực, từ tìm phiền não.

3.   Phá quân như phúc đức, nhiều tai phúc bạc. Gặp lộc tồn hơi hiểu.

4.   Gặp hỏa linh, nội tâm nhiều lo nghĩ.

5.   Gặp đà la, nội tâm nhiều hối tiếc.

6.   Gặp không kiếp, tư tưởng thiên mã hành không.

7.   Kị phải thiên mã lang thang thiên nhai.

8.   Tứ sát uy hiếp, nhị hạn tất có tai tổn thương, thủ tĩnh là an.

9.   Nữ nhân mệnh gặp đà la, hóa kị, hôn nhân không được suông sẻ. Mình sự tình nghiệp có thành tựu, phối ngẫu góc vô phát huy chỗ trống.

 

Cung phụ mẫu -

1.   Cùng cha mẹ góc có khoảng cách thế hệ, không dễ ở chung hòa thuận. Gặp cát duyên phận tốt, sát tụ hình khắc duyên gầy.

2.   Hãm địa, phụ mẫu, điền trạch vô chính diệu, vô thực chất trợ lực, gặp sát không kiếp bất lực lực.

3.   Thiếu hoà đa sự tình. Gặp sát, tất khắc một. Gặp cát, có thể bảo vệ không có gì lo lắng.

4.   Gặp khôi việt, hồng loan chủ tướng mạo đường đường, nam tuấn nữ nhân đẹp.

 

Hành hạn -

1.   Bất luận tổ hợp, hạn đi tài quan, vận thế có cơ hội chuyển biến tốt đẹp.

2.   Hạn đi mệnh thiên, hóa kị nhập phụ tật, mình hoặc phụ mẫu có bệnh tật. Thở hổn hển, hô hấp, thận tật.

3.   Hạn đi mệnh thiên, hóa kị nhập tử điền, mình hoặc gia đình biến động. ( thái dương - phụ )

4.   Hạn đi phụ mẫu, hóa kị nhập huynh người hầu, cầu học không được như ý. Huynh đệ có tai.

5.   Hạn đi phụ tật, hóa kị nhập phụ tật, xuất ngoại có tai, phụ mẫu bệnh tật.

6.   Hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập phu quan, bị bởi vì bằng hữu tới mệt mỏi học cái xấu, ảnh hưởng việc học.

7.   Hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập phụ tật, dễ có trọng ngoài ý muốn tai ương.

8.   Hạn đi phu thê, hóa kị nhập quan lộc, sự nghiệp ba động, ngoài ý muốn tai ương, hôn nhân biến hóa, trưởng bối quý nhân không tốt.

9.   Hạn đi phu thê, hóa kị nhập tài bạch, hôn nhân không được như ý, vũ khúc quả tú, nam mệnh hôn nhân muộn, nữ nhân mệnh có sinh ly tử biệt hiện tượng, hoặc vô hôn nhân.

1 0. Hạn của nợ nữ nhân, hóa kị nhập phụ tật, sự nghiệp khó khăn trắc trở, chức nghiệp tổn thương ( cự môn, xương khúc ), phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, phối ngẫu khỏe mạnh tới vấn đề. Đại tài bạch cùng nô bộc trùng điệp, đại quan không lành, không nên đầu tư. Đại tài cát, đa số công việc tới kéo dài đoạt được.

11. Hạn đi tài bạch, hóa kị nhập quan lộc, bởi vì tài gây nên sự nghiệp chi biến động, quan không phải ( liêm trinh ), tiền tài tổn thất. Lại không bị xoay người.

12. Hạn đi tật ách, hóa kị nhập tài phúc, trọng đại bệnh tai ( kiếp số ).

13. Hạn đi tật ách, tự hóa kị hoặc hóa kị nhập phụ mẫu, nhiều ngoài ý muốn, hoặc đái tật duyên niên.

14. Hạn đi quan lộc, hóa kị nhập tài bạch, bởi vì sự nghiệp kinh doanh gây nên tiền tài tổn thất ( vũ khúc ).

15. Hạn đi điền trạch, hóa kị nhập phụ tật, gia đình biến động đại, sự nghiệp chi biến động gây nên hôn nhân hoặc thương tổn tới mình.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước