Âm lịch Việt Nam

Hồ Ngọc Đức


Xem âm lịch VN - View the Vietnamese lunar calendar

Sử dụng chương trình lịch dùng Java | Vietnamese calendar Java applet

Cách tính lịch (Rules to calculate the calendar)

Âm lịch VN qua các thời kỳ lịch sử

Tải chương trình về sử dụng

Một số thắc mắc thông thường về âm lịch / Lunar calendar FAQ