Ất can năm tử vi hóa khoa hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1758

Ất năm tử vi hóa khoa hàm ý


Tử ( dương thủy ) độc kỵ thọ vị trí nên học thuật nghiên cứu nữ mệnh có giúp phu vận
Sửu ( âm thổ ) phá quân cùng sự nghiệp có chuyển tốt cơ cùng phát huy
Dần ( dương mộc ) thiên phủ cùng sự nghiệp có thành tựu nữ mệnh vượng phu ích tử
Mão ( âm mộc ) tham lang cùng thanh danh tăng huy
Thìn ( dương thổ ) thiên tướng cùng thọ vị trí / thiên la nên học thuật nghiên cứu có có thành tựu
Tị ( âm hỏa ) thất sát cùng sự nghiệp cùng quyền lực đều có thể cùng lúc gồm tiến chuyển sang chỗ cao phát triển


Ngọ ( dương hỏa ) độc kỵ thọ vị trí nên học thuật nghiên cứu nữ mệnh có giúp phu vận
Vị ( âm thổ ) phá quân cùng sự nghiệp có chuyển tốt cơ cùng phát huy
Thân ( dương kim ) thiên phủ cùng sự nghiệp có thành tựu nữ mệnh vượng phu ích tử
Dậu ( âm kim ) tham lang cùng thanh danh tăng huy
Tuất ( dương thổ ) thiên tướng cùng thọ vị trí / địa võng nên học thuật nghiên cứu có có thành tựu
Hợi ( âm thủy ) thất sát cùng sự nghiệp cùng quyền lực đều có thể cùng lúc gồm tiến chuyển sang chỗ cao phát triển
Can ất tử vi hóa khoa tất đi cùng thái âm hóa kị biểu hiện thích việc lớn hám công to phô bày giàu sang trang mặt mũi ( tử vi hóa khoa )
Thì hội điền trạch dần dần mất gia đình bất hoà ( thái âm hóa kị )
Tử vi tọa tử sửu dần thái âm tại tị thìn mão mất huy tọa cung phụ mẫu
Tử vi tọa tị ngọ vị thái âm tại tí hợi tuất nhập miếu tọa cung phụ mẫu

// ]]>


Tử vi hóa khoa nhập mệnh
Hóa khoa chủ khí chất cao nhã hiển quý cao ngạo không còn tính tình cùng phong độ chuyển tốt danh dự tăng long
Tử vi hóa khoa thì có danh dự , bị nên tiến hành học thuật nghiên cứu , có thể dung hối bách gia mà có chỗ sáng tạo ,
Nhưng đều làm cho người nhĩ nhuyễn , bị thính sàm ngôn không phải là
Tại thân ngồi mệnh tử vi hóa khoa không lành
Bởi vì bị thiên cơ hóa lộc cùng thái âm hóa kị ( ất năm ) đến bộ dạng giáp lộc kị giáp mệnh tân sở có biết
Gặp kình dương đồng cung bị kích động sợ là sinh cùng người hưng tụng
Gặp kình dương đối cung không có lý tưởng lam đồ lại khó trở thành sự thật
Tử vi hóa khoa gặp tướng quân gia tăng tôn vinh cảm giác
Chủ có ngoại tình
Tử vi hóa khoa nhập huynh đệ huynh đệ có thể tương hỗ chăm sóc thông minh có khả năng
Tử vi hóa khoa nhập phu thê phối ngẫu cẩn thận quan tâm phu xướng phụ tùy
Tọa tử ngọ gặp mộc dục tử vi hóa khoa chủ phu thê ân ái ngọt ngào thế nhân tiện
Gặp khôi việt lộc tồn vưu cát phu nhân kính tặng như tân cử án tề lông mi
Gặp sát là phá cục tối kỵ kình dương tại đối cung trùng phá
Tử vi hóa khoa nhập tử nữ tử nữ thông minh hoạt bát khác chủ phu thê giữa sinh hoạt tình dục mĩ mãn sung sướng
Phu thê giữa sinh hoạt tình dục mĩ mãn sung sướng
Tử vi hóa khoa nhập tài bạch biểu hiện có quý nhân lệch tài vận hết ý tưởng thưởng hoặc tiền thưởng tiền vàng nguồn gốc ổn định
Nên tiến hành hình chức hoặc cùng công gia cơ cấu lui tới phục vụ
Tử vi hóa khoa nhập tật ách tinh thần vui sướng khỏe mạnh không ốm đau
Tử vi hóa khoa nhập thiên di chủ có quý nhân hiệp trợ đến nơi nào đó như ý
Nên đến quê người hoặc nước lạ cầu phát triển xuất ngoại đầu tư du lịch hoặc di dân cơ hội nhiều
Tử vi hóa khoa nhập nô bộc may mắn gặp nghênh trèo cao nhưng bất tận như ý hồi bị cô đơn từ thảo không thú
Tử vi hóa khoa nhập Quan lộc sự nghiệp ổn định nhưng có đường đường môn mặt hoặc mặc cho lãnh đạo chức vụ
Tuyển Quan tấn tước trường tay áo thiện vũ mở ra trường chỉ có công việc ổn định nhận kính trọng
Tử vi hóa khoa nhập điền trạch thiện với lý do tài mua đưa điền sinh hoặc tu thiện chỗ ở nhà ở cao quý trang nhã chú trọng nhà ở sinh hoạt phẩm chất
Tử vi hóa khoa nhập phúc đức có thể gặp dữ hóa lành nghịch đến thuận theo lòng tự yên ổn danh dự nhật long mọi người kính ngưỡng
Tử vi hóa khoa nhập phụ mẫu phụ mẫu cấp trên có cao thượng uy tín cùng địa vị

// ]]>