Canh can năm thái âm hóa khoa hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 15 14

Canh năm thái âm hóa khoa hàm ý


Can canh thái âm hóa khoa tất đi cùng thiên đồng hóa kị biểu hiện bề ngoài sáng lệ được nữ nhân ( thái âm hóa khoa )
Phải chú ý phối hợp năng lực khả năng xuất hiện vấn đề ( thiên đồng hóa kị )
Can canh thiên phủ hóa khoa tất đi cùng thiên đồng hóa kị biểu hiện uy tín tốt đẹp ( thiên phủ hóa khoa )
Phải chú ý phối hợp năng lực khả năng xuất hiện vấn đề ( thiên đồng hóa kị )
Can quý thái âm hóa khoa tất đi cùng tham lang hóa kị biểu hiện nữ tính bề ngoài sáng lệ ( thái âm hóa khoa )
Cần hiểu được dục vọng cùng tâm tình khống chế bỏ hẳn tham cầu hư vinh ( tham lang hóa kị )
Thái âm hóa khoa nhập mệnh
Chủ có lợi danh vọng tài nguyên tốt còn có lợi nhuận kế hoạch nên làm trường viễn phát triển dựa vào chuyên môn công việc tiến tài ( đại lợi tất lành nghề nghiệp trung nổi danh )


Thái âm hóa khoa nhập mệnh là người lạc quan cùng nữ tính có duyên nhược gặp lại đào hoa ngôi sao sợ có cảm tình quấy rầy
Thái âm hóa khoa gặp tướng quân biểu hiện im lặng địa triển lộ sáng hoa sẽ không lóa mắt nhưng mới lạ nhiếp nhân lực hấp dẫn
Nữ mệnh cách ăn mặc hoa quý xuất sắc khí vui mừng làm thai dưới mặt được cử chỉ ( tư nhân tồn phòng tiền rút ngầm dong các loại ) nam mệnh không nên vị son phấn quá nặng
Thái âm hóa khoa nhập nô bộc rất được thuộc hạ ủng hộ bằng hữu trợ lực nhiều đăng cao nhất hô vạn người vang ứng sự nghiệp có thành tựu
Thái âm hóa khoa nhập Quan lộc năng lực cường sự nghiệp như ý từng bước cao thăng danh dự dần dần long có phi hoàng đằng đạt
Thái âm hóa khoa nhập điền trạch có quảng đưa không nhúc nhích sinh
Thái âm hóa khoa nhập phụ mẫu chủ quan phụ mẫu tràng đắc ý

// ]]>


Canh năm thiên phủ hóa khoa hàm ý
Thiên phủ hóa khoa nhập mệnh
Nói danh vọng là người chính phái bị người tin cậy cá tính tùy cùng nhiều học đa năng xử sự có tâm bình khí hòa
Không dễ dàng bị thiêu dệt thích sĩ diện nên lý do tài đại diện kế hoạch tài chính phú giáp một phương
Hóa khoa bởi vì tiền tài nổi danh tài chính bên trên nổi danh can canh hóa khoa nên tài kinh phương diện phát triển
Can nhâm hóa khoa bởi vì vũ khúc hóa kị nên gìn giữ cái đã có có rõ ràng có cục diện ( một nói tả phụ hóa khoa )
Hóa khoa nổi danh có uy tín nhưng nên gặp lộc nếu không cầu tài sẽ không trạch thủ đoạn
Nhược không lộc gặp lại gặp sát chủ là người cô độc
Tại sửu địa thiên phủ nhập miếu bị thái dương thái âm phản bối giáp ( tử vi tại mão ) hóa khoa miếu vượng
Tại vị địa thiên phủ nhập miếu bị thái dương thái âm chính giáp ( tử vi tại dậu ) khá là cát tài Quan song đẹp
Thiên phủ chủ yếu ngôi sao nhược bách quan triều củng cùng thiên tướng có lộc thì thiên phủ sung sướng
Nhược thiên tướng không được lộc chủ là người biến gian gian xảo càng tu xem thất sát được tính chất
Ở dần thân tử vi thiên phủ đồng độ thiên phủ hóa khoa đến người coi trọng ( có uy tín ) lại có quần chúng duy trì
Gặp địa không địa kiếp đồng cung không nên kinh doanh
Gặp sát đồng cung miệng ngọt rất hội rót người mê canh thiên phủ hóa khoa gặp sát thì nảy mầm mà chẳng ra hoa tiến hành văn giáo nghiệp khá là nên
Gặp thiên hình kình dương nên tiến hành răng y hoặc công trình kỹ thuật tất có thanh nhìn
Gặp long trì phượng các nên tiến hành ngoại khoa y sư
Gặp thiên diêu gian giảo trọng tư tâm trọng khó có thể bề ngoài phát hiện nên chú ý tinh thần tu dưỡng
Thái âm hóa khoa nhập mệnh
Chủ có lợi danh vọng tài nguyên tốt còn có lợi nhuận kế hoạch nên làm trường viễn phát triển dựa vào chuyên môn công việc tiến tài ( đại lợi tất lành nghề nghiệp trung nổi danh )
Thái âm hóa khoa nhập mệnh là người lạc quan cùng nữ tính có duyên nhược gặp lại đào hoa ngôi sao sợ có cảm tình quấy rầy
Thái âm hóa khoa gặp tướng quân biểu hiện im lặng địa triển lộ sáng hoa sẽ không lóa mắt nhưng mới lạ nhiếp nhân lực hấp dẫn
Nữ mệnh cách ăn mặc hoa quý xuất sắc khí vui mừng làm thai dưới mặt được cử chỉ ( tư nhân tồn phòng tiền rút ngầm dong các loại ) nam mệnh không nên vị son phấn quá nặng

// ]]>


Thiên phủ hóa khoa nhập huynh đệ
Huynh đệ tác động hỗ trợ lui tới dồn dập có lẫn nhau trợ giúp tình cảm tốt đẹp
Thật sự huynh đệ bạn bè bằng nổi danh mà là huynh đệ bạn bè bằng có thể tin lại
Thiên phủ hóa khoa nhập phu thê
Thiên phủ hóa khoa nhập phu thê có bởi vì phối ngẫu sự nghiệp phát đạt tình cảm càng ân ái ngọt ngào
Phu thê đúng là không hợp cũng không dễ dàng ly hôn nhược gặp lại sát cận chủ có cách ngăn
Thật sự phối ngẫu nổi danh mà là phối ngẫu có thể tin lại
Thiên phủ hóa khoa nhập tử nữ
Thiên phủ hóa khoa nhập tử nữ rất được tử nữ phụng dưỡng tới nhạc
Thật sự tử nữ nổi danh mà là tử nữ có thể tin lại
Thiên phủ hóa khoa nhập tài bạch
Thiên phủ hóa khoa nhập tài bạch ở tí ngọ vũ khúc thiên phủ đồng cung can canh thiên phủ hóa khoa phát tài nhất thiết
Ở tí ngọ vũ khúc thiên phủ đồng cung can nhâm thiên phủ hóa khoa vũ khúc hóa kị ngắn lự mà hy vọng qua cao nhưng vẫn nói danh vọng có uy tín
Gặp tả hữu lộc tồn cùng thêm hoa trên gấm
Thiên phủ hóa khoa nhập tật ách
Thiên phủ hóa khoa nhập tật ách thân khỏe mạnh gặp bệnh có khang phục
Chủ hấp thu tiêu hóa hệ thống vấn đề tràng dạ dày dạ dày khí hoặc dạ dày hàn
Thiên phủ hóa khoa nhập thiên di
Thiên phủ hóa khoa nhập thiên di có động đều êm xuôi thâm thụ cấp trên thưởng thức đề bạt không kém trạc thăng
Thiên phủ hóa khoa nhập nô bộc
Rất được thuộc hạ ủng hộ bằng hữu trợ lực nhiều đăng cao nhất hô vạn người vang ứng sự nghiệp có thành tựu
Thiên phủ hóa khoa nhập nô bộc thật sự thuộc hạ nổi danh mà là thuộc hạ có thể tin lại
Thái âm hóa khoa nhập nô bộc rất được thuộc hạ ủng hộ bằng hữu trợ lực nhiều đăng cao nhất hô vạn người vang ứng sự nghiệp có thành tựu
Thiên phủ hóa khoa nhập Quan lộc
Thiên phủ hóa khoa nhập Quan lộc năng lực cường sự nghiệp như ý từng bước cao thăng danh dự dần dần long có phi hoàng đằng đạt
Thái âm hóa khoa nhập Quan lộc năng lực cường sự nghiệp như ý từng bước cao thăng danh dự dần dần long có phi hoàng đằng đạt
Thiên phủ hóa khoa nhập điền trạch
Thiên phủ hóa khoa nhập điền trạch có quảng đưa không nhúc nhích sinh hóa khoa phòng nổi danh ( tên trạch )
Nên nhậm chức công ty lớn hoặc ngân hàng cơ cấu
Thái âm hóa khoa nhập điền trạch có quảng đưa không nhúc nhích sinh
Thiên phủ hóa khoa nhập phúc đức
Thiên phủ hóa khoa nhập phúc đức có có lộc ăn hưởng thụ
Ở tí ngọ vũ khúc thiên phủ đồng cung can nhâm thiên phủ hóa khoa vũ khúc hóa kị ngắn lự mà hy vọng qua cao nhưng vẫn nói danh vọng có uy tín
Thiên phủ hóa khoa nhập phụ mẫu
Chủ quan phụ mẫu tràng đắc ý khác biểu hiện phụ mẫu cấp trên có thể tin lại thật sự phụ mẫu cấp trên nổi danh
Thiên phủ hóa khoa nhập phụ mẫu biểu hiện phụ mẫu cấp trên có thể tin lại thật sự phụ mẫu cấp trên nổi danh
Thái âm hóa khoa nhập phụ mẫu chủ quan phụ mẫu tràng đắc ý

// ]]>