Canh can năm thái dương hóa lộc hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 5 0 0 9

Canh năm thái dương hóa lộc hàm ý


Canh năm thái dương hóa lộc vui mừng tại miếu vượng chi địa hóa lộc chủ có uy nghiêm thanh nhìn tốt
Tọa mệnh tài Quan thiên chủ phú quý khả kỳ kị gặp tứ sát đồng cung
Tử ( dương thủy ) thái dương độc kỵ / lương chiếu lạc hãm hóa lộc song kị
Bất luận cần gì phải cung đồng đều chủ lao lục bôn ba tuyển không phải khó hoà hợp làm nhiều công ít thành công cơ suất thấp gặp sát càng hơn
Sửu ( âm thổ ) thái dương thái âm cùng hóa lộc nhược tọa cung tài bạch cung phúc đức chủ phát tài
Dần ( dương mộc ) thái dương cự môn cùng hóa lộc lành nhất sống lộc tài nguyên không ngừng
Mão ( âm mộc ) thái dương thiên lương cùng hóa lộc chủ quyền lực thanh nhìn đồ tăng thăng quan phát tài
Thìn ( dương thổ ) thái dương độc kỵ / nguyệt chiếu hóa lộc chủ quyền lực thanh nhìn đồ tăng thăng quan phát tài


Tị ( âm hỏa ) thái dương độc kỵ / cự chiếu hóa lộc chủ quyền lực thanh nhìn đồ tăng thăng quan phát tài
Ngọ ( dương hỏa ) thái dương độc kỵ / lương chiếu hóa lộc chủ quyền lực thanh nhìn đồ tăng thăng quan phát tài
Vị ( âm thổ ) thái dương thái âm cùng hóa lộc nhược tọa cung tài bạch cung phúc đức chủ phát tài
Thân ( dương kim ) thái dương cự môn cùng hóa lộc lành nhất sống lộc tài nguyên không ngừng
Dậu ( âm kim ) thái dương thiên lương cùng hóa lộc tăng thêm làm phức tạp
Tuất ( dương thổ ) thái dương độc kỵ / nguyệt chiếu hãm địa hóa lộc song kị
Bất luận cần gì phải cung đồng đều chủ lao lục bôn ba tuyển không phải khó hoà hợp làm nhiều công ít thành công cơ suất thấp gặp sát càng hơn
Hợi ( âm thủy ) thái dương độc kỵ / cự chiếu hãm đệ hóa lộc song kị
Bất luận cần gì phải cung đồng đều chủ lao lục bôn ba tuyển không phải khó hoà hợp làm nhiều công ít thành công cơ suất thấp gặp sát càng hơn

// ]]>


Thái dương hóa lộc
Can canh thái dương hóa lộc tất đi cùng thiên đồng hóa kị biểu hiện nam ( thái dương ) chủ ngoại cá tính nhưng quá độ chú trọng ngoại giao
Hoặc cường điều mình cá tính hội sơ với nhà nội ( thiên đồng ) được phối hợp cùng chiếu cố
( thiên đồng vĩnh viễn tại mặt trời cung phu thê hóa kị hội khiến phối hợp lực bị mất cùng không phúc có thể hưởng )
Hãm địa dù hóa quyền hóa lộc cũng hung Quan lộc cũng không thuận trước cần chung lãn thành bại không đồng nhất xuất ngoại ly tổ có cát
Miếu vượng hóa lộc là mặt ngoài cảnh tượng có thể chưởng thực quyền phú quý kiêm thu nhập gia tăng mọi việc thuận toại
Ở tị hoặc ngọ hóa lộc không thích sợ quá đáng loá mắt ánh sáng tất lộ làm náo động trêu chọc thị phi
Ở dần hoặc mão húc nhật đông thăng sáng hoa duyệt nhãn hóa lộc tu làm náo động nhưng không không phải là
Nhược không lục cát tinh vẫn có kinh nghiệm đau đớn phấn đấu mà xuất danh
Lạc hãm tuất hợi tí mất huy hóa lộc vẫn là tôn quý khá thực tế không giả di chuyển lại vẫn có tiền < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Khác chủ phú quý hơi ít* bôn ba đau đớn
Thái dương quý ngôi sao thí chủ tính chủ phát tán ( phát xạ ) bên ngoài hóa lộc trước quý rồi sau đó phú nên dụng danh dự để cầu tài
Động ngôi sao bôn ba bận rộn trung kiếm được tiền ( không nhất định thủ được )
Quý tinh hóa lộc không được chủ giàu có phải "Điệp lộc" chỉ có chủ phú quý song toàn < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Thái dương chủ quý không được chủ tài hóa lộc tăng hiển quý vinh thanh thế nên lấy danh dự tiến tài
( thái dương Quan lộc chủ cho nên hóa lộc trên sự nghiệp thanh danh không tệ vẫn chính là hư danh )

// ]]>


Thái dương đại biểu quần chúng nhược càng miếu vượng nổi danh cách cục càng lớn ( bởi vì quần chúng mà mang theo lợi ích nên tiến hành chính trị hoạt động )
Hóa lộc có thể dựa vào công cộng sự việc đại chúng môi giới các loại đạt được quần chúng ủng hộ duy trì được đến lợi ích
Khác nam tính mang đến lợi ích ( trường Huynh trưởng tử đắc lợi )
Thái dương càng nhập miếu vượng càng khó thân cận càng rơi hãm bị thân cận cũng khá là nhiệt thầm
Thái dương hóa lộc gặp tả phụ hữu bật thì bằng bối bằng hữu huynh đệ trợ lực nhiều
Thái dương hóa lộc gặp thiên khôi thiên việt thì cơ hội nhiều
Thái dương hóa lộc gặp lộc tồn thiên mã nên ra ngoài địa phát triển ( nhược không lục cát sợ tài năng quá lộ gây nên không phải là miệng lưỡi cùng nhiều
Thái dương hóa lộc gặp địa không địa kiếp sợ biến thành sơ cuồng cuồng vọng tự đại
Hóa lộc cũng không gia tăng bên ngoài thanh nhìn nguyên nhân chính thanh nhìn được tài như bằng nổi tiếng mà chịu đựng mời
Cũng chủ kiếm được tiền lộc không nhiều thuộc loại vinh dự tiền thưởng
Bởi vì thái dương bản thân đã có quý là giàu tính chất , cho nên danh dự được thu lợi ngược lại so với tiền tài là đại.
Đang thái dương lạc hãm hóa lộc có lúc ngược lại chủ tán tài , tỷ như có vừa đến chủng vinh dự , hoạch ban tặng tiền thưởng
Cho nên yến thỉnh thân bạn bè , hóa phí ngược lại càng lớn ( gặp sát càng sâu )
Chỉ từ tiền vàng góc độ đến cân nhắc , có thể nói nhập không đủ xuất bề ngoài nhìn như nhiều tài kỳ thật chưa hẳn
Đang thái dương miếu vượng lúc hóa lộc cũng có thể là quản lý một bút di chuyển tài mà gia tăng thân phận địa vị
Kể trên tức là [ thái dương chủ quý không được chủ phú ] được nguyên tắc.

// ]]>


Tí ngọ cung thái dương độc tọa , canh thái dương hóa lộc
Quan lộc cung ( thìn tuất ) cự môn
Cung tài bạch ( thân dần ) cung vô chính diệu mượn hội thiên cơ thái âm , lộc tồn đồng độ ( canh tại thân )
[ thiên cơ thái âm ] bảo tồn tài bạch chi lực không đủ , hội lộc lại chủ được tài thuận lợi nhuận ] cho nên dễ có thỏa mãn rìu
Che kỳ nhân thỏa mãn cũng tại quý là tại phú
 
Này là phú cục , nhưng phú với cung tài bạch [ điệt lộc ] , là tại tí vị trí cung mệnh thái dương lạc hãm hóa lộc ( phá lộc )
Tử cung thái dương kiếm được tiền lộc hơi ít* mà quá trình cũng tương đối phí thần
 
Riêng chỉ bên ngoài đang vẫn từ người trong cuộc bản thân tên dự địa vị mà tới
 
Ngọ cung thái dương so với tử cung cái là tốt. Bởi vì ngọ cung nhật nguyệt miếu vượng , tử cung thì nhật nguyệt đều hãm
 
Riêng chỉ ngọ cung thái dương hóa lộc , ánh sáng quá lớn , bị thụ khác tình biểu hiện lãi mà tăng tình cảm làm phức tạp
Kiêm thả có lỗi phần chống đỡ cảnh tượng ( sắp xếp tràng phô trương ) được hư không
Sửu vị cung [ thái âm thái dương ] đồng độ , thái dương hóa lộc ( canh ) lộc tồn tại thân kình dương tại dậu
Quan lộc cung ( tị hợi ) thiên lương độc tọa
Cung tài bạch ( mão dậu ) cung vô chính diệu mượn [ thiên cơ cự môn ) , tất có dậu kình dương đồng độ tiến tài tất mà tâm lực , hoặc chủ miệng lưỡi tới lao
Thái dương hóa lộc không kịp thái âm hóa lộc. Cho nên chỉ chủ tên lớn hơn lợi nhuận
 
Thái dương hóa lộc lấy vị cung khá là sửu cung cái là cát
Nguyên thái dương tại không thể từ quan lộc thiên lương được cô khắc khiến sự nghiệp cạnh tranh khá thuận lợi nhuận , nhập hơi thở gia tăng
Dần thân cung [ thái dương cự môn ] đồng độ , thái dương hóa lộc ( canh ) lộc tồn tại thân đồng độ hoặc tương đối kình dương tại dậu
Quan lộc cung ( ngọ tử ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao [ thiên đồng thái âm ] mà thiên đồng hóa kị
Cung tài bạch ( tuất thìn ) cung vô chính diệu mượn [ thiên cơ thiên lương ] an ngôi sao
 

// ]]>


Cung mệnh thái dương hóa lộc hội lộc tồn chủ trước có tên rồi mới có lợi , danh tiếng càng lớn , nhập hơi thở bình phục phong
Nhưng là lao tâm lực phí miệng lưỡi được kết cấu , kinh doanh rất nhiều cạnh tranh
 
Quan lộc cung cung vô chính diệu gặp mượn ngôi sao 『 thiên đồng thái âm 』 mà thiên đồng hóa kị , chủ nhân vui vẻ không được có phúc hưởng thụ không được
Này chính cùng cung mệnh là tinh diệu tính chất bộ dạng ứng
 
Dần cung khá là thân cung là ưu ( bởi vì dần thái dương trong vượng địa )
Mão tây cung [ thái dương thiên lương ] đồng độ , thái dương hóa lộc ( canh ) lộc tồn tại thân kình dương tại dậu tất gặp kình dương hoặc Kình Đà hội chiếu
Mão dậu cung ( thái dương thiên lương ) đồng độ , cùng là hóa lộc mà chênh lệch pha xa
Nhược mệnh ở mão thái âm tại hợi nhập miếu
Nhược ở dậu cung mệnh thì tài cung thái âm tại tị lạc hãm xa không bằng hợi cung
Cung tài bạch ( hợi tị ) thái âm độc tọa nhược cung tài bạch tại tị thái âm lạc hãm cho nên tài khó tụ thủ
 
Quan lộc cung ( vị sửu ) cung vô chính diệu mượn [ thiên đồng cự môn ] an ngôi sao
 
Nhưng mà cả tinh hệ , mang theo phục vụ sắc thái , mà lại tên đại cho nên tốt nhất nên tạ [ âm che chở ] mà đề cao nổi tiếng
 
Tỷ như liền học với trường danh tiếng phục vụ với nổi tiếng được cơ cấu , cứ thế có thể thụ nổi tiếng cao người nâng đở mang theo
Nếu không bị tuyển đố kỵ
Nhược thành [ dương lương xương lộc ] cách , tốt nhất nên học thuật nghiên cứu , thì cả đời tài nguyên không ngừng , tế thủy chảy tràn.
Thái dương hóa lộc ( canh ) gia tăng xa xỉ hoa xa xỉ lệch với mặt ngoài hư di chuyển
( thái dương hóa quyền khá là thực tế ổn định thực bằng địa vị mà đã có thành tựu ( đại diện chuyên nghiệp danh phẩm )
Thìn tuất cung thái dương độc tọa hóa lộc ( canh ) lộc tồn tại thân kình dương tại dậu
Cung tài bạch ( tí ngọ ) cự môn , có thể hội lộc tồn , thành [ điệt lộc ] cách
Quan lộc cung ( thân dần ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao [ thiên đồng thiên lương ] an thủ , với thân thiên đồng hóa kị lộc tồn đồng độ ( với dần có lộc bảo lưu )
 
Cả tổ tinh hệ tài lộc quá mức vượng , nhưng thái dương tại lưới võng vị trí , dù nhân sinh tiến triển khai yên ổn , nhưng lại vị tất lao tâm lao lực.
 
Cung tài bạch cự môn [ điệt lộc ] dù chủ phú. Tịnh chủ thụ dị tộc người ân huệ hoặc trợ giúp , nhưng lòng lao miệng lưỡi vẫn dù tránh cho
Này lại cùng Quan lộc cung chi thiên đồng hóa kị tính chất ăn khớp
 
Thìn cung trội hơn tuất cung , thìn cung nhân thái dương nhập miếu , danh lợi đồng đều ưu

// ]]>


Tị hợi cung thái dương độc tọa hóa lộc tọa mệnh ( canh ) lộc tồn tại thân kình dương tại dậu
Cung tài bạch ( sửu vị ) thiên lương tốt nhất nên tạ phát minh sáng tạo hoạch lợi nhuận hoặc sấm xuất thương lượng tiêu danh hiệu , cũng khá cho nên phú
Nếu không cận có thể bằng phục vụ nghiệp kiếm tiền , thì lấy nhiệt hạch số , giám sát , bảo hiểm các loại nghiệp là nên
Quan lộc cung ( dậu mão ) thái âm
Tại tị cung hóa lộc chủ hưởng thụ lấy danh tiếng luận , cũng lấy tị cung thái dương nhập miếu xa thắng với hợi cung thái dương lạc hãm
 
Tại hợi cung lạc hãm , thì sinh hoạt đơn giản
 
Duy mệnh cung thái dương hóa lộc thì bất luận như thế nào có thể tạ như danh độ có tiến tài
Cung phu thê ( mão dậu ) thiên đồng hóa kị thì phu thê không được phối hợp chủ phối ngẫu thân khiếm an sẽ không hưởng phúc
Sinh kỵ tại phu thê biểu hiện thiếu phối ngẫu tới trái thường có sớm kết sớm ly hoặc sớm kết muộn ly hoặc kết hôn muộn hoặc chung thân không cưới
( tốt nhất kết hôn muộn lại sau hôn nhân lấy quan tâm thay thế quan tâm để bảo đảm hòa hài )
Thái dương hóa lộc nhập mệnh
Thái dương hóa lộc nhập mệnh miếu vượng hóa lộc là mặt ngoài cảnh tượng có thể chưởng thực quyền phú quý kiêm thu nhập gia tăng mọi việc thuận toại
Ở dần hoặc mão húc nhật đông thăng sáng hoa duyệt nhãn hóa lộc tu làm náo động nhưng không không phải là
Lưu ý nhược không lục cát tinh vẫn có kinh nghiệm đau đớn phấn đấu mà xuất danh
Thái dương quý ngôi sao thí chủ tính chủ phát tán ( phát xạ ) bên ngoài hóa lộc trước quý rồi sau đó phú nên dụng danh dự để cầu tài
Thái dương đại biểu quần chúng nhược vượt ra tên cách cục càng lớn
Thái dương càng nhập miếu vượng càng khó thân cận càng rơi hãm bị thân cận cũng khá là nhiệt thầm
Cũng không gia tăng bên ngoài thanh nhìn nguyên nhân chính thanh nhìn được tài như bằng nổi tiếng mà chịu đựng mời
Hóa lộc cũng chủ kiếm được tiền lộc không nhiều thuộc loại vinh dự tiền thưởng
Bởi vì thái dương bản thân đã có quý là giàu tính chất , cho nên danh dự được thu lợi ngược lại so với tiền tài là đại.
Đang thái dương lạc hãm lúc , hóa lộc có lúc ngược lại chủ tán tài ,
Tỷ như có vừa đến chủng vinh dự , hoạch ban tặng tiền thưởng , cho nên yến thỉnh thân bạn bè , hóa phí ngược lại càng lớn
Chỉ từ tiền vàng góc độ đến cân nhắc , có thể nói nhập không được thoa chi.
Đang thái dương miếu vượng hóa lộc cũng có thể có thể quản lý do một bút di chuyển tài gia tăng bên ngoài thân phận của người địa vị
Ngọ cung thái dương hóa lộc , ánh sáng quá lớn , bị thụ khác tính coi trọng mà tăng tình cảm làm phức tạp , kiêm thả có lỗi phần chống đỡ cảnh tượng được hư không
Ngọ cung thái dương hóa lộc độc tọa mệnh tuất Quan lộc cung cự môn , dần cung tài bạch mượn hội thiên cơ thái âm , lộc tồn tại thân chiếu tài này là phú cục
 
Nhưng phú với cung tài bạch điệt lộc , là tại cung mệnh thái dương vẫn từ người trong cuộc bản thân tên dự địa vị mà tới
 
[ thiên cơ thái âm ] bảo tồn tài bạch chi lực không đủ ,
Nhược hội lộc tồn lại chủ được tài thuận lợi nhuận dễ có thỏa mãn cảm giác bên ngoài thỏa mãn cũng tại quý là tại phú

// ]]>


Thái dương hóa lộc nhập mệnh chủ có thực quyền là lão bản cách nhược dân đi làm là chưởng thực quyền chủ quản tối kỵ dương đà hỏa linh đồng độ
Tọa mệnh can canh thái dương lộc năm sinh lại tự hóa lộc có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ
Không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >
Tọa mão thần tị ngọ miếu vượng chủ uy nghiêm cầm quyền thanh nhìn cao hưởng thụ có tham tuyển hình chức tất thắng
Tại tị cung hóa lộc chủ hưởng thụ , tại hợi cung lạc hãm , thì sinh hoạt đơn giản , lấy danh tiếng luận , cũng lấy tị cung xa thắng với hợi cung
Tọa tuất hợi tí hãm địa hóa lộc chủ lao lục bôn ba sinh hoạt đơn giản
Biểu hiện nhất thời xu hướng sáng tuyển không phải khó hoà hợp làm nhiều công ít thành công cơ suất thấp gặp sát càng hơn
Ở dậu thái dương thiên lương thái dương hóa lộc ( canh ) gia tăng xa xỉ hoa xa xỉ lệch với mặt ngoài hư di chuyển
( thái dương hóa quyền khá là thực tế ổn định thực bằng địa vị mà đã có thành tựu ( đại diện chuyên nghiệp danh phẩm )
Tọa sửu thái dương thái âm đồng cung tại mệnh tài bạch Quan lộc thiên di tên lớn hơn lợi nhuận
Nhưng tối kỵ gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh các loại sát đồng cung
Tọa vị thái dương thái âm đồng cung tại mệnh tài bạch Quan lộc thiên di quân phú quý khả kỳ
Nhưng tối kỵ gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh các loại sát đồng cung
Thái dương hóa lộc nhập mệnh tối kỵ dương đà hỏa linh đồng độ
Tại dần [ thái dương cự môn ] đồng độ thái dương hóa lộc ( canh ) lộc tồn đồng độ
Ngọ vị trí Quan lộc cung mượn ngôi sao [ thiên đồng thái âm ] mà thiên đồng hóa kị tuất vị trí cung tài bạch mượn [ thiên cơ thiên lương ] an ngôi sao.
Thái dương hóa lộc hội lộc tồn chủ trước có tên rồi mới có lợi , danh tiếng càng lớn , nhập hơi thở bình phục phong
Nhưng là lao tâm lực phí miệng lưỡi được kết cấu , kinh doanh rất nhiều cạnh tranh
Quan lộc cung mượn ngôi sao gặp 『 thiên đồng hóa kị thái âm 』 chủ nhân vui vẻ không mở có phúc hưởng thụ không được,
Dần cung khá là thân cung là ưu. Bởi vì thái dương trong vượng địa.
Này chính cùng cung mệnh là tinh diệu tính chất bộ dạng ứng.

// ]]>


Thái dương hóa lộc nhập huynh đệ
Thái dương hóa lộc nhập huynh đệ chủ bản thân không thực quyền ( huynh đệ hoặc bằng hữu cầm quyền ) có là hợp tác cổ đông
Tự hóa lộc sự nghiệp nên cùng người hợp tác kinh doanh làm cổ đông
Chủ bản thân không thực quyền có là hợp tác cổ đông khác chủ huynh đệ đều có sở trường lẫn nhau giữa tình cảm tăng tiến lẫn nhau có hợp tác lui tới
Đối với trường Huynh mưu tài có lợi nên cùng khá là tự thân ( mệnh chủ ) lớn tuổi hơn được cùng lứa làm việc nhậm chức hoặc làm ăn
Thái dương hóa lộc nhập Huynh bộc mệnh chủ là nỗ lực hình chỗ lui tới tới huynh nô khá là mệnh chủ càng bác ái càng làm náo động
( cần tham khảo thái dương miếu vượng hoặc lạc hãm hóa lộc hàm ý khác biệt )
Thái dương hóa lộc không thích nhập lục thân cung vị cha mẹ và con mặt ngoài tốt nhưng không tình cảm < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
( thái dương càng nhập miếu vượng càng khó thân cận càng rơi hãm bị thân cận cũng khá là nhiệt thầm )
Huynh đệ canh thìn ( mộc dục ) thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc + hoả tinh âm sát long trì thiên quý phong ấn cáo
Huynh bộc nhật nguyệt thừa vượng Huynh tỷ bạn bè bằng nhất định sẽ có phú quý nhân kết giao tầng thứ cao
Thái dương hóa lộc nhập phu thê
Thái dương hóa lộc nhập phu thê lộc tại phu thê biểu hiện cùng phối ngẫu có tiên thiên duyên phối ngẫu lạc quan
Mệnh chủ sau hôn nhân khá là bị kiếm tiền cũng vui thích cung cấp dưỡng phối ngẫu hoặc khác tính ( hóa kị nhập trùng nhân không duyên chi tiêu )
Thái dương hóa lộc nhập phu thê thụ phối ngẫu giám sát
Khác chủ phối ngẫu có khả năng sự nghiệp phát triển có trợ lực lực tọa miếu vượng có quý hiển tài nhiều nhưng cuộc sống vợ chồng tụ thiếu ly nhiều ma sát giảm thiểu
Tự hóa lộc biểu hiện sau khi kết hôn độc lực kinh doanh sự nghiệp
Có lão bản mệnh không thực quyền
Tọa dậu tuất hợi tí sửu lạc hãm thì lao lục
Thái dương hóa lộc không thích nhập lục thân cung vị cha mẹ và con mặt ngoài tốt nhưng không tình cảm < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
( thái dương càng nhập miếu vượng càng khó thân cận càng rơi hãm bị thân cận cũng khá là nhiệt thầm )

// ]]>


Thái dương hóa lộc nhập tử nữ
Khác mệnh chủ nuôi sống tử nữ về sau ( kết con hợp pháp sau ) dẫn động hóa lộc kiếm tiền khá là dễ dàng lại nhạc với chiếu cố tử nữ
Có là hợp tác sáng nghiệp cổ đông nhưng mệnh chủ không thực quyền ( cổ đông cầm quyền )
Tử nữ hoạt bát có biểu hiện cùng thành tựu chắc có sinh con trai niềm vui
Nhược nhập miếu hóa lộc biểu hiện trưởng tử đối với mệnh chủ có lợi nhược lạc hãm biểu hiện nhi tử hao phí mệnh chủ tới tiền tài
Thái dương hóa lộc không thích nhập lục thân cung vị cha mẹ và con mặt ngoài tốt nhưng không tình cảm < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
( thái dương càng nhập miếu vượng càng khó thân cận càng rơi hãm bị thân cận cũng khá là nhiệt thầm )
Tự hóa lộc sự nghiệp nên cùng người hợp tác kinh doanh làm cổ đông hoặc tự hành sáng nghiệp cũng có thể
Thái dương hóa lộc nhập tài bạch
Tự hóa lộc có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >
Thái dương hóa lộc nhập tài bạch chủ có thực quyền là lão bản cách nhược dân đi làm là chưởng thực quyền chủ quản
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Tọa mão thần tị ngọ miếu vượng cực vượng chủ quyền lực thanh nhìn đồ tăng thăng quan phát tài kiếm tiền lý do tài có phương pháp nhưng tiêu phí nhiều cũng lớn
Tọa sửu vị thái âm cùng chủ phát tài
Tọa dần thân cự môn cùng sống lộc tài nguyên không ngừng
Tọa tuất hợi tí hãm địa chủ lao lục bôn ba làm nhiều công ít thành công cơ suất thấp gặp sát càng hơn
Khác biểu hiện không lý tưởng chủ là người khác tác giá làm lao kiếm tiền lý do tài
Thái dương hóa lộc nhập tật ách
Tự hóa lộc nên làm dân gian cơ cấu tới dân đi làm
Thái dương hóa lộc nhập tật ách tài thủ không được tuyệt không lão bản mệnh
Nhược bệnh có khởi sắc nhanh mắt
Luận tâm tính lộc nhập tật ách khả giải tâm địa thiện lương lòng khoan thể béo tới biểu tượng nhưng là chú ý lộc nhập bệnh vị không tốt ảnh hưởng
Thái dương hóa lộc nhập thiên di
Tọa miếu vượng chủ có thể sáng nghiệp có thực quyền là lão bản cách nhược dân đi làm là chưởng thực quyền chủ quản
Tọa lạc hãm thì lao lục bôn ba vui mừng xuất ngoại du lịch
Biểu hiện bên ngoài đắc ý có quý nhân trợ giúp phát triển thuận toại hoạch tốt đẹp chi danh dự ái xa du
Hóa lộc có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >

// ]]>


Thái dương hóa lộc nhập nô bộc
Thái dương hóa lộc nhập nô bộc không thực quyền là hợp tác cổ đông
Bộ phận thuộc dễ bảo thủ kỷ quy tắc
Tự hóa lộc sự nghiệp nên cùng người hợp tác kinh doanh làm cổ đông
Thái dương hóa lộc nhập nô bộc nhập Huynh bộc mệnh chủ là nỗ lực hình chỗ lui tới tới huynh nô khá là mệnh chủ càng bác ái càng làm náo động
( cần tham khảo thái dương miếu vượng hoặc lạc hãm hóa lộc hàm ý khác biệt )
Lộc năm sinh lại tự hóa kị ( hoặc nói lộc năm sinh + tự hóa kị ) chủ mệnh chủ đối với bằng hữu không tệ lại là bằng hữu không vụ lợi mệnh chủ
Dễ bị liên lụy hoặc hãm hại tốt nhất không nên có tiền vàng lui tới
Thái dương hóa lộc không thích nhập lục thân cung vị cha mẹ và con mặt ngoài tốt nhưng không tình cảm < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
( thái dương càng nhập miếu vượng càng khó thân cận càng rơi hãm bị thân cận cũng khá là nhiệt thầm )
Thái dương hóa lộc nhập Quan lộc
Chủ có thực quyền là lão bản cách nhược dân đi làm là chưởng thực quyền chủ quản không kiên nhẫn trường kỳ làm thuê đi làm công việc
Nhược hóa kị cùng nhập chỉ sự nghiệp không được thuận nhiều khó khăn trắc trở
Tọa mão thần tị ngọ miếu vượng có đại quyền cầm quyền thanh nhìn cao có tham tuyển hình chức tất thắng
Tọa tuất hợi tí hãm địa chủ bôn ba tuyển không phải khó hoà hợp làm nhiều công ít thành công cơ suất thấp nhưng là không đến nỗi quá lao lục nhược gặp sát càng hơn
Tự hóa lộc có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >
Thái dương hóa lộc nhập điền trạch
Thái dương hóa lộc nhập điền trạch không thực quyền là hợp tác cổ đông
Nhược tự hóa lộc sự nghiệp nên cùng người hợp tác kinh doanh làm cổ đông hoặc tự hành sáng nghiệp cũng có thể
Miếu vượng thái dương lộc năm sinh lại tự hóa quyền điền viên thịnh soạn mà lại cầm quyền
Tọa sửu vị thái âm cùng "Nhật nguyệt bức tường "Cách có mua đưa không nhúc nhích sinh nhiều hơn
Tọa dậu thái dương lặn về tây thiên lương đồng độ hóa lộc tăng thêm làm phức tạp không thực quyền là hợp tác cổ đông
Tọa mão thái dương miếu vượng thiên lương đồng độ hóa lộc chủ quyền lực thanh nhìn đồ tăng thăng quan phát tài điền viên thịnh soạn mà lại cầm quyền

// ]]>


Thái dương hóa lộc nhập phúc đức
Tọa miếu vượng có sáng nghiệp có lão bản mệnh nhưng không thực quyền nhiệt tình bác ái thu nhập phong là người tâm địa ngay thẳng
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình có hưởng thụ thiếu bôn ba khoái lạc không lo
Có hưởng thụ thiếu bôn ba khoái lạc không lo
Gặp phỉ liêm thỉnh thoảng là làm trò cười làm vô vị tiêu phí nhiều
Tự hóa lộc hợp tác sự nghiệp lấy phu thê hai người danh nghĩa tham dự làm cổ đông
Thái dương hóa lộc nhập phụ mẫu
Thái dương hóa lộc nhập phụ mẫu lão bản không thực quyền là văn thư phục vụ nghiệp vụ nhân
Có phụ mẫu sự nghiệp thành tựu ân huệ
Thái dương hóa lộc không thích nhập lục thân cung vị cha mẹ và con mặt ngoài tốt nhưng không tình cảm < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
( thái dương càng nhập miếu vượng càng khó thân cận càng rơi hãm bị thân cận cũng khá là nhiệt thầm )
Tự hóa lộc nên làm hình vụ cơ cấu tới dân đi làm như công vụ viên giáo sư các loại
Luận tướng mạo hóa lộc đang sắp nhạc hoặc là đến thù lao lúc tình hình thực tế tự biểu hiện ( vui mừng hoặc nhạc )
Đang thái dương miếu vượng hóa lộc cũng có thể có thể quản lý do một bút di chuyển tài gia tăng bên ngoài thân phận của người địa vị
Đang thái dương lạc hãm ( tuất hợi tử ) hóa lộc có lúc ngược lại chủ tán tài

// ]]>


Thái dương tọa can cung hóa lộc
Dương làm hóa lộc nhập mệnh
Dương làm hóa lộc nhập mệnh có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >
Dương làm hóa lộc nhập huynh đệ sự nghiệp nên cùng người hợp tác kinh doanh làm cổ đông
Dương làm hóa lộc nhập phu thê biểu hiện sau khi kết hôn độc lực kinh doanh sự nghiệp
Dương làm hóa lộc nhập tử nữ sự nghiệp nên cùng người hợp tác kinh doanh làm cổ đông hoặc tự hành sáng nghiệp cũng có thể
Dương làm hóa lộc nhập tài bạch có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >
Dương làm hóa lộc nhập tật ách nên làm dân gian cơ cấu tới dân đi làm
Dương làm hóa lộc nhập thiên di có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >
Dương làm hóa lộc nhập nô bộc sự nghiệp nên cùng người hợp tác kinh doanh làm cổ đông
Dương làm hóa lộc nhập Quan lộc có thể độc đang một mặt không hội trưởng thời gian chịu thiệt hắn người ly hạ không phải vật trong ao chung hội mình sáng nghiệp < lão bản mệnh >
Dương làm hóa lộc nhập điền trạch sự nghiệp nên cùng người hợp tác kinh doanh làm cổ đông hoặc tự hành sáng nghiệp cũng có thể
Dương làm hóa lộc nhập phúc đức hợp tác sự nghiệp lấy phu thê hai người danh nghĩa tham dự làm cổ đông
Dương làm hóa lộc nhập phụ mẫu nên làm hình vụ cơ cấu tới dân đi làm như công vụ viên giáo sư các loại

// ]]>