Canh can năm vũ khúc hóa quyền hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 235 0

Canh năm vũ khúc hóa quyền hàm ý


Vũ khúc đưa ngôi sao hóa quyền có lợi vũ chức nhân viên gặp tới thăng cấp thụ thưởng
Tử ( dương thủy ) vũ khúc thiên phủ cùng hóa quyền tại tí không lành
Hóa quyền kị tọa cung nô bộc [ Quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền kị tọa cung tật ách [ Quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Lưu niên vận gặp vũ khúc hóa quyền ứng phòng tai nạn xe nên chú ý an toàn giao thông
Sửu ( âm thổ ) vũ khúc tham lang cùng hóa quyền chủ kiếm được tiền
Dần ( dương mộc ) vũ khúc thiên tướng cùng hóa quyền nếu có cát tinh đồng cung thì có cát quyền lực uy vọng có thể tăng sự nghiệp có thể thành
Mão ( âm mộc ) vũ khúc thất sát cùng hóa quyền nếu có cát tinh đồng cung thì có cát quyền lực uy vọng có thể tăng sự nghiệp có thể thành
Thìn ( dương thổ ) vũ khúc độc kỵ / tham chiếu hóa quyền có xông ra thiên la địa võng giảm thiểu đau khổ lao


Tị ( âm hỏa ) vũ khúc phá quân cùng hóa quyền lao mà có thu vào hoạch vũ chức có chiến công
Ngọ ( dương hỏa ) vũ khúc thiên phủ cùng hóa quyền chủ kiếm được tiền
Vị ( âm thổ ) vũ khúc tham lang cùng hóa quyền chủ kiếm được tiền
Thân ( dương kim ) vũ khúc thiên tướng cùng hóa quyền tại thân không lành
Hóa quyền kị tọa cung nô bộc [ Quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền kị tọa cung tật ách [ Quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Dậu ( âm kim ) vũ khúc thất sát cùng hóa quyền tại dậu không lành
Hóa quyền kị tọa cung nô bộc [ Quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền kị tọa cung tật ách [ Quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Tuất ( dương thổ ) vũ khúc độc kỵ / tham chiếu hóa quyền có xông ra thiên la địa võng giảm thiểu đau khổ lao
Hợi ( âm thủy ) vũ khúc phá quân cùng hóa quyền lao mà có thu vào hoạch vũ chức có chiến công

// ]]>


Vũ khúc hóa quyền nhập mệnh
Vũ khúc tài tinh ngắn lự lấy hành động lấy tài tất thân lực thân là đau đớn xử lý nghiệp vụ vẫn năng lực quản lý chênh lệch khó được nhẹ nhõm hưởng thụ
Gặp sát hội nhập lại thêm cát ngôi sao có hiển quý lợi nhuận vũ chức hoặc công trình giới
Nhưng nếu nhiều sát hoặc nhiều phá hoại tinh diệu hội nhập thì cách cục thấp lấy lợi khí lấy tài
Sát diệu đồng độ nên kỹ thuật tính công việc cùng bằng vàng liên quan đến là nên nhược gặp không kiếp nên khai công xưởng
Tài tinh hóa quyền phải gặp lộc tồn mới có thể thành phú cục nếu không không nhất định có tiền
Tam phương có sát , nên tiến hành quân cảnh trị an , cung mệnh có cát ,
Gặp lộc tồn đồng độ không cát trợ giúp sợ luyến lộc qua quá mức chỉ nên gìn giữ cái đã có cận lợi nhuận tài kinh công việc
Lộc tồn đồng độ có lợi tài kinh công việc chưa hẳn vụ lợi tự hành sáng nghiệp có thể thành phú cục nhưng không kịp hóa lộc tốt ( lộc tồn Kình Đà giáp )
Chủ cá tính kiên cường chủ quan cường quyền lực dục vọng rất cao mọi chuyện không dễ thỏa mãn có quyền có vô vãng bất lợi đã có thành tựu
Nên chưởng tài kinh hoặc vũ chức gặp cát nhiều thăng thiên
Nữ mệnh chủ kiên cường
Vũ khúc mừng nhất hóa quyền có động đều cát vô vãng bất lợi làm việc quả quyết vui mừng nhanh chiến nhanh quyết rõ ràng lưu loát lời hứa đáng ngàn vàng
Bằng sự nghiệp để cầu tài gặp cát bị thụ cấp trên đề bạt
Tọa sửu tham lang đồng cung gặp vũ khúc hóa quyền tất thăng quan
Tọa mệnh ngọ người sinh năm canh vũ khúc thiên phủ tọa nhâm ngọ
Kị tọa can cung nhâm năm sinh hóa quyền gặp được can cung tự hóa kị thì chỉ có mỹ danh thực thì tài khố hư
Thìn tuất vui mừng hóa quyền hóa quyền nhân là xuất phát từ đối với quyền lực tranh thủ được bên trên tiến lòng cuộc sống đường lối liền tương đối bằng phẳng khiến nhiều một điểm biểu hiện
Gặp địa không địa kiếp thường có ý tưởng kỳ lạ hoặc độc đoạn độc hành ( nên khai công xưởng trung thực sinh sản tránh cho thiên mã hành không )
Nhược cung phúc đức ( sát phá lang phủ tướng ) có sát , chủ đau đớn , sự tình không lớn nhỏ cần tự mình xử lý , ngày đêm hối hả lao tâm lao lực khó có thể an hưởng

// ]]>


Vũ khúc hóa quyền nhập huynh đệ
Vũ khúc ( quả tú ) hóa quyền vẫn bất lợi lục thân huynh đệ cầm quyền là đoạt quyền đoạt lợi nhuận không êm thấm
Vũ khúc ( quả tú ) hóa quyền vẫn bất lợi lục thân ( hóa quyền có cảm giác thiếu hình khắc nhưng không thể thay đổi thiện cảm tình )
Tọa mão vũ khúc thất sát đồng cung huynh đệ có một không hòa thuận
Không nên gặp sát không kiếp đồng bạn cầm quyền dễ có cản tay nhược lộc tồn đồng độ gặp lại không kiếp càng sâu
Vũ khúc hóa quyền nhập phu thê
Phối ngẫu cầm quyền e rằng sẽ huyên náo ý khí tới tranh hỗ bất tương để hoặc cả ngày lao thao không ngớt
Là thê đoạt phu quyền thậm chí đoạt sự nghiệp nhược gặp lại lộc tồn nam mệnh chủ có thê bên ngoài nhà tiền tài
Nam mệnh chủ phụ đoạt phu quyền ( hóa quyền có cảm giác thiếu hình khắc nhưng không thể thay đổi thiện cảm tình )
Nhược gặp sát phu thê tham thương lượng nhược lộc tồn đồng độ lại không sát hội có bởi vì thê kiếm được tiền
Vũ khúc hóa quyền nhập tử nữ
Vũ khúc hóa quyền canh nhập tử nữ nữ mệnh chủ kiều căng từ thị cao hơn đỉnh không dễ hoạch bên ngoài phương tâm
Nhưng nếu nhận cùng ân ái dựa sát vào nhau có thừa nhất thế tình duyên
Vũ khúc hóa quyền canh nhập tử nữ con nối dõi muộn có cá tính kiên cường cô độc
Vũ khúc hóa quyền canh vũ khúc ( quả tú ) hóa quyền vẫn bất lợi lục thân nhược không gặp sát con nối dõi muộn có
( hóa quyền có cảm giác thiếu hình khắc nhưng không thể thay đổi thiện cảm tình )
Nhược gặp sát biểu hiện thiên phòng có con thứ ( kế thất hoặc thiên phòng sống chết , hoặc qua kế ngoại tử , rồi mới sống chết )

// ]]>


Vũ khúc hóa quyền nhập tài bạch
Vũ khúc hóa quyền nhập tài bạch chưởng tài quyền nhiều có kinh doanh phó nghiệp thu nhập tăng nhiều
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Tài bạch tọa sinh ra quyền lại làm tự hóa quyền
Sinh ra quyền nhập tài bạch có năng lực nghị lực lấy chuyên thiện cầm quyền được thái độ khai sáng tài bạch sự tình vụ
Tài bạch tọa sinh ra quyền lại làm tự hóa quyền trước sau thiên chi quyền để tiêu quyền nhập phúc đức tự cao tiền tài mặc cho hưởng thụ
Cùng loại để tiêu dù có năng lực cùng tài hoa lại thường không biết trân quý hoặc cậy tài khinh người hoặc quá độ tự tin mà di lầm cơ hội tốt
Tọa sinh ra quyền mà tài làm tự hóa quyền ( sẽ có để tiêu "Quyền "Được hiệu quả )
Chủ có thể có kế hoạch tính khai chi đối với tiền tài được chiếm hữu dục sẽ không quá cao thường vô ích không công
Sinh ra quyền tự hóa quyền có ba loại khả năng chuyên quyền lạm quyền hoặc bản thân say mê lổi mất cơ hội hoặc không được xác thật tế làm nhiều công ít
Nhược Quan lộc gặp sát biểu hiện sự nghiệp tới vận trên trình tự hội tao ngộ thương hại hoặc trở nhiễu ( này là thiếu điểm )
Tài bạch ( kỷ sửu ) vũ khúc sinh ra quyền lại tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền chủ tất nhiên có tiền chỉ là kình dương nhập Quan lộc biểu hiện cả đời sự nghiệp có trở ngại ngại
Tài bạch nhâm tí tử vi sinh ra quyền lại tự hóa quyền + kình dương linh tinh giải thần bát tọa tử vi vô đạo mệnh chủ đối với tiền tài vơ vét dục vọng không cùng
Tài bạch canh thìn vũ khúc sinh ra quyền lại tự hóa quyền khả năng chuyên quyền lạm quyền hoặc bản thân say mê lổi mất cơ hội hoặc không được xác thật tế làm nhiều công ít
Lộc tồn đồng độ có lợi tài kinh công việc chưa hẳn vụ lợi tự hành sáng nghiệp có thể thành phú cục nhưng không kịp hóa lộc tốt ( lộc tồn Kình Đà giáp )
Vũ khúc hóa quyền nhập tật ách
Tại thân dậu hóa quyền không lành sợ bị thụ ghen tỵ trúng thương tạo dao Quan nạn ảnh hưởng chức vụ giáng điều hoặc mất thế
Vũ khúc hóa quyền nhập tật ách thân bên trên nhiều nạn nạn như làn da bệnh trĩ sang các loại
Nữ mệnh thủ phần lớn hội lưu sinh
Gặp lộc tồn + linh tinh dễ có thận tạng bệnh hoặc bệnh tiểu đường

// ]]>


Vũ khúc hóa quyền nhập thiên di
Vũ khúc hóa quyền nhập thiên di tọa thìn tuất sửu vị tí ngọ ( vũ phủ ) vượng địa mọi việc thuận toại xuất ngoại thăng thiên điều chức đều cát
Hãm địa ( mão hãm vũ sát dần nhàn Vũ Tướng ) vô ích không công kéo dài lúc lầm sự tình
Vũ khúc sinh ra quyền tại tân tị ( vũ khúc phá quân ) dù không thấy trái lại cố chấp tới tính bên ngoài thích ứng lực cũng không cường ( thiên tướng tại đinh hợi tọa mệnh )
Bên ngoài yêu thích biểu hiện mình lãnh đạo âm mưu lòng cường có thể cầm quyền có tọa quyền là thực ( cung thiên di ) bị chiếu là hư ( cung mệnh )
Một dạng, đã nắm giữ quyền lực hoặc nghĩ tranh đoạt quyền lực phần lớn khá là thực tế là nhiều ( khá là hư di chuyển ) chắc có chút vượt qua thực tế năng lực
Nhược gặp hung thần lúc ứng tránh cho không cần thiết tranh đoạt để tránh gây nên không phải là
Vũ khúc hóa quyền nhập nô bộc
Vũ khúc hóa quyền nhập nô bộc bằng bối cầm quyền nên đổi nghề ( bất lợi lục thân )
Tại thân dậu hóa quyền không lành sợ bị thụ ghen tỵ trúng thương tạo dao Quan nạn ảnh hưởng chức vụ giáng điều hoặc mất thế
Vũ khúc ( quả tú ) hóa quyền nhập nô bộc vẫn bất lợi lục thân ( hóa quyền có cảm giác thiếu hình khắc nhưng không thể thay đổi thiện cảm tình )
Vũ khúc hóa quyền nhập Quan lộc
Vũ khúc hóa quyền nhập Quan lộc nghề nghiệp mưu sự tình thuận toại có thể thăng thiên gia tăng bổng
Tọa sửu vũ khúc tham lang đồng cung gặp vũ khúc hóa quyền tất thăng quan
Lộc tồn đồng độ có lợi tài kinh công việc chưa hẳn vụ lợi tự hành sáng nghiệp có thể thành phú cục nhưng không kịp hóa lộc tốt ( lộc tồn Kình Đà giáp )
Vũ khúc hóa quyền nhập điền trạch
Vũ khúc hóa quyền nhập điền trạch nhưng có trí sản hoặc kế thừa được cơ hội
Vũ khúc hóa quyền nhập phúc đức
Tọa thìn tuất sửu vị ngọ vượng địa mọi việc thuận tâm như ý tiền vàng tới quyền lực dục vọng rất lớn tư tưởng sung mãn hành động lấy tài đích ý chí lực
Hãm địa ( dần nhàn mão hãm ) khó như nguyện muốn nhanh không được đạt
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình ( nhưng không nhất định )
Vũ khúc hóa quyền nhập phụ mẫu
Vũ khúc hóa quyền nhập phụ mẫu biểu hiện phụ mẫu cầm quyền có lợi vũ chức nhân viên gặp tới thăng cấp thụ thưởng
Vũ khúc ( quả tú ) hóa quyền phụ mẫu cầm quyền vẫn bất lợi lục thân ( hóa quyền có cảm giác thiếu hình khắc nhưng không thể thay đổi thiện cảm tình )

// ]]>