[ cánh đồng ] can cung hóa lộc Nhập [ bản quan ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 486

9 cánh đồng làm hóa lộc nhập [ bản quan ]


Cánh đồng làm hóa lộc
Quan lộc

< Quan lộc là điền tới phụ >
Đại quan lộc
[ mặc cho đại hạn nào cung ] làm hóa lộc nhập đại quan
Nhược [ đại quan ] chuyển hóa kị nhập [ đại thiên ] biểu hiện này hạn mười năm rất muốn kiếm tiền nhưng lại tồn không nhiều nên đưa chỗ buôn bán có lời tới tài để mà mua đưa phòng sinh
Cánh đồng làm hóa kị
Đại quan lộc
[ cánh đồng ]/[ bản thiên ] mậu làm cơ phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] cũng là [ đại quan ] trùng [ bản quan ]
Lấy nhỏ trùng đại biểu hiện thay công việc hoặc thất nghiệp giống
Này hạn đầy cõi lòng hy vọng mất không như mong muốn khó tránh có thất lạc cùng cảm giác thất bại
Tới tài để mà mua đưa phòng sinh

// ]]>