[ cánh đồng ] can cung hóa kị Nhập [ bản phụ ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 7 0 6

12 cánh đồng làm hóa kị nhập [ bản phụ ]


Cánh đồng làm hóa kị
Phụ mẫu
Nhưng nếu nghịch hành đại hạn thứ tư [ cánh đồng ] trùng điệp [ bản mệnh ] [ cánh đồng ] làm hóa kị [ nhập bản phụ trùng bản tật ]
< cung điền trạch vì cuộc sống mệnh một trong thể lưỡng mặt > tượng này xảy ra nạn nạn càng là nghiêm trọng
Cánh đồng làm hóa kị nhập bản phụ trùng bản tật < cung điền trạch vì cuộc sống mệnh một trong thể lưỡng mặt >
Tượng này xảy ra nạn nạn so với mệnh làm hóa kị nhập bản phụ càng là nghiêm trọng
Lưu điền hóa kị
Phụ mẫu
Lưu điền làm hóa kị nhập bản mệnh bàn tới phụ tật tuyến ( nhược trùng điệp đại hạn mệnh thiên hoặc tử điền ) năm này sợ có ngoài ý muốn nạn nạn

// ]]>