[ đại quan ] cung can hóa lộc Nhập [ bản phụ ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 824

12 đại quan can hóa lộc nhập [ bản phụ ]


Đại quan can hóa lộc
Phụ mẫu
Đại quan can hóa lộc nhập bản phụ chiếu bản tật bày hạn nội kinh doanh chuyện của nghiệp mọi việc phát triển thuận lợi nhuận đại cát đại lợi
( phỏng đoán sự nghiệp ) ( đại quan can hóa quyền nhập bản phụ cùng luận )
Đại quan can hóa lộc hóa quyền cùng nhập bản phụ chiếu bản tật
Bày hạn nội kinh doanh chuyện của nghiệp mọi việc phát triển thuận lợi nhuận hưng vượng phát triển đại cát đại lợi ( phỏng đoán sự nghiệp )
Đại quan can hóa lộc hóa kị cùng nhập bản phụ bày hạn nội kinh doanh chuyện của nghiệp có buôn bán có lời có bồi nhưng trạng huống tổn nhiều ích thiếu ( phỏng đoán sự nghiệp )

Đại quan can hóa lộc
Phụ mẫu
Đại quan hóa lộc hóa quyền nhập phụ mẫu ( hoặc đại hạn phụ mẫu ) chủ này hạn sự nghiệp hưng vượng đại hưng đại vượng buôn bán có lời đại tiền việc học hành tiến bộ
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh được phụ tật phu quan đều là bản hạn kiếm tiền
( nhưng nhập tật có tài nhiều thể yếu giống hoặc là là người tác giá )
Cường độ : nhập phụ mẫu > nhập quan lộc > nhập phu thê > nhập tật ách
Lại kiểm thị đại hạn quan lộc đi vào [ bản tật ]( canh thìn ) gặp thái âm sinh ra kị này hạn phải biết tiểu tâm cẩn thận

Đại quan can hóa lộc
Phụ mẫu
[ đại quan ] canh can thái dương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) < phụ mẫu là nô tới tài > vốn lộc nhập tha cung đã bất lợi
[ đại quan ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản huynh ]( giáp thân ) < huynh đệ là điền tới tài > lộc tùy kị đi
Mệnh chủ vốn nghĩ tiền cổn tiền nào biết cổn đến [ nô tới tài ] miễn phí dâng tặng từ trong nhà tễ đi được tiền phi liễu
Đại quan can hóa lộc
Tổ phụ mẫu
Chủ này hạn sự nghiệp hưng vượng đại hưng đại vượng buôn bán có lời đại tiền việc học hành tiến bộ
Đại quan can hóa quyền
Phụ mẫu
Này hạn có tiền buôn bán có lời
Đại quan can hóa kị
Phụ mẫu
Trùng bản tật chủ hạn nội sợ sự nghiệp ngược lại bế ( nhược hóa lộc nhập phụ mẫu thì chủ này hạn thật là nghiệp hưng vượng mà hóa quyền nhập thì có tiền buôn bán có lời )
Lưu quan hóa lộc
Phụ mẫu
[ lưu quan 24] tại bản mệnh ( kỷ mão )
Lưu quan kỷ can vũ khúc hóa lộc nhập bản phụ ( trời )( canh thìn ) trùng điệp thiên mệnh ( địa )+[ lưu nô 24]( người ) [ tam dịch hợp nhất ]
Vũ khúc hóa lộc nhập bản phụ ( trời ) là truy cầu chúng sinh chi tài
< bản phụ là nô tới tài > mệnh chủ bản nhân ( thiên mệnh ) cùng chúng sinh ra quảng kết hòa hợp duyên ( lộc nhập lưu nô ) giống
Mà lưu quan kỷ can văn khúc hóa kị nhập bản nô ( trời )( giáp thân ) trùng điệp đại quan ( địa )+[ lưu tử 24] [ tam dịch hợp nhất ]
Văn khúc hóa kị nhập bản nô ( trời ) biểu hiện dính chặt chúng sinh ra ( bản nô ) là sự nghiệp ( đại quan ) tiến hành đầu tư giao tế ( lưu tử )
Trùng lưu điền này năm còn không tiến màn che giống

// ]]>