[ đại tài ] can cung hóa lộc Nhập [ bản mệnh ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1739

1 đại tài làm hóa lộc nhập [ bản mệnh ]


Đại tài làm hóa lộc
Mệnh
Đại tài hóa lộc nhập [ bản mệnh ] [ bản tài ] [ bản quan ]
Đang lưu niên đi vào hóa lộc chỗ ở tam hợp cung ( tức lưu niên cùng bản mệnh tam phương trùng điệp ) chủ năm ấy đại kiếm tiền phát tài
Các đại hạn cung vị hóa lộc ( hoặc hóa kị ) nhập [ bản mệnh ]
Mà nhược bên ngoài hóa kị ( hoặc hóa lộc ) nhập [ bổn điền ] này liền cấu thành tứ chính hiện tượng
Lại lấy [ lộc truy kị ] hoặc lấy [ kị truy kị ]
A. Mà là tự hóa lúc liền cấu thành nạn làm hại văn kiện quan trọng bên ngoài nạn hại giống thành ngã tới [ tứ chính ] bên ngoài
Tu chắm sóc tới lớn hạn cung vị trùng điệp tới lục thân cung vị thì nạn hại lấy đáng lục thân chủ yếu
B. Chuyển hóa kị trùng [ bản mệnh ] hoặc [ bổn điền ] liền cấu thành nạn làm hại văn kiện quan trọng bên ngoài nạn hại giống thành ngã tới tứ chính bên ngoài
Tu chắm sóc tới lớn hạn cung vị trùng điệp tới lục thân cung vị thì nạn hại lấy đáng lục thân chủ yếu
Đại tài làm hóa lộc nhập mệnh cung không tự hóa lộc thì này đại tài hóa lộc hình thành "Trở về lộc" hoặc "Quy vị trí lộc "
( thuộc tam hợp tới trở về ) biểu hiện bản hạn nội chủ cát


Mệnh
Đại tài làm hóa lộc nhập mệnh cung ( không được gặp tự hóa ) tượng này xưng "Tuần hoàn lộc" đại cát thì này hạn tài vận tràn đầy
Đại hạn ( mệnh tài Quan ) can cung hóa lộc đều vào bản mệnh tới ( mệnh tài Quan ) tượng này xưng "Tuần hoàn lộc" đại cát
Thì này hạn không cần lao tâm lao lực cũng có thể sinh hoạt thoải mái nhàn nhã sống qua ngày
Đại tài làm hóa lộc
Mệnh
Nghịch hành thứ năm đại hạn đại tài tọa bản quan đại tài làm hóa lộc nhập mệnh hoặc nhập thiên chiếu mệnh này đại tài hóa lộc xưng "Phản cung lộc "
Tượng này biểu hiện này hạn vận êm xuôi gấp bội
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh được phụ tật đều là bản hạn kiếm tiền ( nhưng nhập tật có tài nhiều thể yếu giống )
Đại hạn tài can cung hóa lộc nhập ngã cung hóa kị cũng nhập ngã cung là tốt
Nhược sinh kỵ ngôi sao tọa mệnh đại hạn hóa lộc nhập mệnh này là [ hóa lộc hiểu kị ] mà không phải là [ lộc gặp trùng phá ] không phải "Song kị "
Hóa lộc hiểu kị giống loại tại đại hạn này kiếm tiền trả nợ cũng là chuyện tốt


Thuận hành thứ ba đại hạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( mậu thìn ) gặp "Nghịch thủy kị" có đại phát tài
Thiên mệnh làm hóa kị
Quan lộc
[ thiên mệnh ] làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ] là "Cất giữ" bất kị nhưng trùng [ bản phu ] nên lưu ý tình cảm kinh doanh
Nhưng hạn nội không nên sáng nghiệp kinh doanh tốt nhất đi làm lĩnh củi lại tình cảm vợ chồng không tốt sợ bị ly hôn
Đại tài làm hóa lộc
Bản mệnh
[ đại tài ] tại [ bản phu ]( bính tý ) thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mệnh ] gặp tự hóa lộc chiếu [ đại quan ]
Nhưng cần lưu ý [ bản mệnh ] bên trong cung tới [ lộc xuất lộc ]
Đại quan làm hóa lộc
Bản mệnh
[ đại quan ] tại [ bản thiên ]( nhâm thân ) thiên lương hóa lộc nhập [ bản mệnh ] có lộc mã đồng cung tài Quan lưỡng lợi nhuận
Lưu niên 35( mậu thìn ) [ lưu mệnh ) nhập "Nghịch thủy kị "Vị trí
[ lưu quan ] tại [ bản thiên ]( nhâm thân ) có [ đại tài ] làm hóa lộc nhập [ bản mệnh ] chiếu [ lưu quan ] sự nghiệp phát đạt kiếm tiền
Thiên mệnh
Đại tài làm hoặc đại quan làm tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) nhập cung mệnh đại hạn xưng "Diệp lục hao phí hồng" này hạn có sáng nghiệp nữ mệnh gả hiền phu
[ cung mệnh đại hạn ] nhược có [ bản tài làm hoặc bản quan làm ] tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa )
Hoặc [ đại tài làm hoặc đại quan làm ] tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) xưng "Diệp lục hao phí hồng "
Này hạn có sáng nghiệp nữ mệnh có gả hiền phu
Lưu mệnh
Lưu niên 28 quý sửu nhập [ đại tài ] thái dương hóa lộc tới nhập cung năm này có lệch tài vận là năm trung đại tưởng phát tài

// ]]>