[ đại tật ] can cung hóa kị Nhập [ bản thiên ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1 B9

7 đại tật làm hóa kị nhập [ bản thiên ]


Đại tật làm hóa kị
Thiên di
Bất luận cái gì can cung hóa kị nhập [ thiên di ] trùng [ bản mệnh ] đại hạn đi vào nơi đây cũng hội phá sản
Đại tật làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện dễ có bên ngoài tới nạn hại dẫn đến mặt mày hốc hác
Lưu niên kỷ mùi 45 trùng điệp thứ năm cung mệnh đại hạn
[ đại tật ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng phá thiên cơ lộc năm sinh trùng [ bản mệnh ] không lành năm đó chết bệnh
[ đại tật ] tự hóa lộc lại trùng điệp [ bản nô } thì can cung hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh ) trùng thì đại hung
[ đại tật ] tự hóa lộc lại trùng điệp [ bản tật ] thì can cung hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh ) trùng thì đại hung
Đại tật ( lưu tật ) trùng điệp bản tật ( gặp can cung tự hóa lộc )
Can cung của nó hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "
Đại tật ( lưu tật ) trùng điệp bản nô ( gặp can cung tự hóa lộc )
Can cung của nó hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "
[ đại tật ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ]
Biểu hiện tự thân uất tốt thương hại mình tự mình đoạn ( không muốn sống tự sát ) thận phòng! Thận phòng!
[ đại tật ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng phá thiên cơ lộc năm sinh trùng mệnh không lành năm đó chết bệnh

Đại tật làm hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh này là [ vận ] được vấn đề
Dự đoán đáng đại hạn tới vận trình :
Lấy [ cung mệnh đại hạn ] cùng [ đại hạn cung tài bạch ] phân biệt tứ hóa
Quan sát tứ hóa phi tinh rơi cung tiến hành tống hợp phán đoán
Đại tật làm hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh cũng chủ tử vong
Cánh đồng làm hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh cũng chủ tử vong
Lấy hóa kị chi tinh tình phán đoán tới chết nguyên nhân ?
Lấy hóa kị tới cung vị phán đoán trí mạng thương ở nơi nào?
Kể trên tới phán đoán cũng muốn lưu ý đối cung ánh sao tình tiến hành tham khảo phán đoán < này là âm dương điên đảo pháp >
Bản cung chủ [ dương ] là rõ ràng đối cung chủ [ âm ] là ngầm [ âm ] chỉ có hội phơi bày với số
Đại tật làm hóa kị
Thiên di
Trùng bản mệnh biểu hiện này hạn có tử vong tới điềm báo
( xem đại tật làm hóa lộc phải chăng nhập ngã cung ( Quan điền phúc ) thì không sinh mệnh nguy hiểm nhập tài thì không nhất định có lẽ phí của )
Đại tật can cung hóa kị nhập thiên trùng bản mệnh ( thân cùng sinh mệnh không duyên nạn nạn nghiêm trọng )
Giả định tọa mệnh dậu cung mà nặng điệp [ lưu tật ] thì đang lưu niên đi vào [ dần vị trí ] hoặc [ dậu vị trí ] năm ấy thân không tốt
Nhược lưu niên đi trước đến [ dần vị trí ] bệnh sâu nặng sau đến [ dậu vị trí ] bệnh khá là khẽ
Hoặc là lưu niên đi trước đến [ dậu vị trí ] bệnh sâu nặng sau đến [ dần vị trí ] bệnh khá là khẽ
Thuận hành thứ ba đại hạn (33~42) đi [ bổn điền ] tọa thiên cơ sinh kỵ bản hạn đã có chút không ổn thỏa giống
Đại tật làm hóa kị
Thiên di
[ đại tật ] tại [ bản phu ]( kỷ mùi ) [ đại tật ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất mão ) trùng [ bản mệnh ]
( nhược [ bản mệnh ] trùng điệp đại hạn chi tử điền tuyến e rằng có tai nạn xe tới thùy tượng )
[ cánh đồng ] tại [ bản thiên ]( ất mão ) [ cánh đồng ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tật ]( bính thìn ) trùng [ bản phụ ]( phụ tật tuyến ) cũng chủ nạn họa
Lưu niên 34 Tân Mùi [ lưu mệnh ] trùng điệp [ đại tật ]/[ bản phu ] ( kỷ mùi )
[ lưu mệnh ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ] cho nên có tai nạn xe
( may có [ lưu mệnh ] kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản mệnh ] cho nên không sinh mệnh nguy hiểm )
Nô bộc
Dương nam đại hạn thuận hành thứ sáu đại hạn (56~65) cung mệnh đại hạn đi vào [ bản nô ]( tân mão ) cung vô chính diệu
Chánh nhãn B5
Hồi phúc làm mậu thiên cơ hóa kị gặp cự môn tự hóa kị song kị trùng [ cung mệnh đại hạn ] này hạn nên tiểu tâm

// ]]>


Dự đoán nhược thứ sáu đại hạn cung mệnh đại hạn đi vào [ bản nô ] mà [ bản mệnh ] cung trùng điệp [ đại hạn tật ách ]( bính thân )
Đại tật làm hóa kị
Thiên di
Đại hạn tật ách [ đại tật ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ]
Biểu hiện tự thân uất tốt thương hại mình tự mình đoạn ( không muốn sống tự sát ) thận phòng! Thận phòng!
< nhược lấy đại hạn người bị tứ hóa "Lộc chuyển kị" quan sát đại hạn này cát hung >
[ cung mệnh đại hạn ]( tân mão ) tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phụ ]( đinh dậu ) gặp cự môn tự hóa kị này là "Lộc xuất "
[ định lúc ] tại đinh dậu [ lưu niên 6 0 ]
< phụ mẫu là nô tới tài > định tượng là này hạn nghĩ cố gắng cùng bằng hữu hợp tác làm ăn mưu tài lại chú định tổn tài
Lại song kị trùng bản tật thân hồi tổn là "Thọ xuất" ( định tượng )
Cung mệnh đại hạn [ lộc chuyển kị ] ( người bị tứ hóa ) có đoạn không lành sự tình ( như cướp số sinh tử )
Cung mệnh đại hạn ( tân mão ) tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phụ ]( đinh dậu ) ( lộc nhập [ định lúc ])
[ lộc chuyển kị ] phụ can đinh cự môn tự hóa kị này là [ kị xuất ] ( kị là [ định tượng ])
Phi hóa kỵ nhập phụ tật tuyến ( thọ đeo ) tượng này sinh mệnh du quan
Hoặc [ lộc chuyển kị ] nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] phi hóa kỵ nhập phu Quan tuyến ( thọ đeo ) tượng này cũng là sinh mệnh du quan
< nhược lấy đại hạn người bị tứ hóa "Kị chuyển lộc" quan sát đại hạn này cát hung >
Cung mệnh đại hạn ( tân mão ) tân làm văn xương hóa kị nhập bản Huynh ( ất vị )
[ kị chuyển lộc ] Huynh làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phụ ]( đinh dậu ) gặp thiên cơ sinh ra quyền lại tự hóa khoa cùng cự môn tự hóa kị
Này là "Kị xuất "
Tượng này cũng xác định [ lưu niên 6 0 ] tài xuất thọ xuất tới [ định lúc cùng định tượng ]
Thiên di
[ đại tật ] tại tân mão
[ đại tật ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản thiên trùng mệnh ]
[ kị truy kị ] mà [ bản thiên ] can ất chuyển kị thái âm hóa kị nhập [ vở ]( mậu tuất ) trùng [ bổn điền ]
Lưu niên 58 quý dậu
[ lưu mệnh ] đi vào đại hạn tới phụ tật tuyến
Bên ngoài [ lưu tật ] tại [ bổn điền ] bị đại tật văn xương kị chuyển kị thái âm kị chỗ trùng cho nên phát bệnh nằm viện
Lưu niên 59 giáp tuất
[ lưu mệnh ] đi vào [ vở ]( mậu tuất )
Bên ngoài [ lưu tật ] tại [ bản quan ] bị [ thiên mệnh ]( trùng điệp [ bản tật ]) bính liêm trinh hóa kị cùng liêm trinh sinh kỵ lưỡng kị chỗ trùng
Cho nên lại phục phát bệnh nằm viện
Đại tật làm hóa kị
Đại thiên di
[ đại tật ] tại [ bản Huynh ]( giáp thân )
[ đại tật ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( trùng điệp [ đại thiên ]) gặp thái âm sinh kỵ không lành song kị trùng [ bản quan ]( trùng điệp [ thiên mệnh ])
Song kị trùng [ bản quan ]( trùng điệp [ thiên mệnh ]) này hạn thân bất lợi
Lưu niên 43 đinh mão [ lưu mệnh ] đi vào [ bản thiên ] hồi nô làm thiên cơ hóa kị trùng phá thiên cơ lộc năm sinh lộc kị chỗ trùng năm này bất lợi
Lại [ lưu tật ] tại ( bính tuất ) bính liêm trinh hóa kị nhập mậu dần ( lưu Huynh )
[ lưu tật ] bính làm liêm trinh kị trùng [ thiên mệnh ] cho nên năm đó thân không tốt nằm viện khai đao trị liệu ( mậu tham lang lộc nhập đại tật bệnh có dũ )


Đại tật làm hóa kị
Thiên di
Lưu thiên di
Đại thiên hoặc đại tật làm hóa kị trùng [ lưu niên cung mệnh ] chỉ ứng bị trùng tới [ lưu niên ]
Lưu tật hóa kị
Thiên di
Nhược trùng điệp đại tật lưu niên tại thiên di năm này sợ có ngoài ý muốn nạn nạn
Lưu tật hóa kị
Đại thiên di
[ lưu tật ] bính làm liêm trinh phi hóa kỵ nhập [ đại thiên ] trùng [ thiên mệnh ] cho nên năm đó thân không tốt nằm viện khai đao trị liệu
May mà ( mậu tham lang lộc nhập đại tật bệnh có dũ )
< xem [ lưu tật 18] tại [ bản phụ ]( đinh dậu )> điều tra năm đó chi thân thể vận khí thật xấu
Lưu tật hóa lộc
Quan lộc
[ lưu tật ] can đinh thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền cùng nhập [ bản quan ]
[ lưu tật ] can đinh thiên cơ hóa khoa nhập [ bản tài ] nói rõ mệnh chủ bên ngoài tới hoạt động khí thế rất mạnh
Thiên cơ hóa khoa nhập [ bản tài ] nói rõ tiền tài là quý nhân ( khả giải kị tới hung ) cũng là tốn tiền tiêu nạn chi ý
Lưu tật hóa kị
Thiên di
[ lưu tật ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( canh dần ) trùng điệp [ đại tật ] +[ lưu mệnh 18]
<[ kị chuyển khoa ] tìm tầm hiểu kị được quý nhân ( khoa ) phương vị >
[ kị chuyển khoa ] thiên làm canh thiên phủ hóa khoa nhập [ bổn điền ]( kỷ hợi )
Này hóa tượng nói rõ cần gia đình trợ giúp ( hoặc nói gia đình là mệnh chủ được quý nhân )
( bản mệnh lệ đang mệnh chủ tại USA lọt vào nhận ra cha mẹ là không người sáng mắt sĩ bắt cóc gọi điện thoại hướng bên ngoài người nhà
Yêu cầu cao ngạch thục kim sau kinh mặc cả giá cả đạt thành hiệp nghị mệnh chủ miễn với hồi giết con tin cứu trở về một mạng )
Đại tật làm hóa kị
Đại thiên di
Đại tật làm hóa kị nhập [ đại thiên di ] trùng [ thiên mệnh ] chủ này hạn e rằng sẽ vãng sinh
Nhược lưu niên mệnh làm hóa kị nhập lưu niên điền trạch
Mà chảy điền làm chuyển kị nhập lưu niên phúc đức ( đại thiên di ) trùng thiên mệnh biểu hiện năm này vãng sinh

// ]]>