Dần cung Rơi Phu thê ( nhâm dần ) Tọa liêm trinh nhập thủ

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 632

Dần cung rơi phu thê ( nhâm dần ) tọa liêm trinh nhập thủ


< xem [ dần cung tứ hóa ] > cung phu thê ( nhâm dần ) đối cung Quan lộc ( mậu thân ) tham lang tự hóa lộc
Công phu 362
Cung tài bạch tại ( nhâm tí ) tử thiên khai với tiền tài ( cung tài bạch )
Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên hưởng thụ cần dựa vào tiến tài lấy tài thuận lợi nhuận ( cung tài bạch )
Tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ]( tân hợi )
Tài làm hóa lộc hoặc hóa khoa nhập tật biểu hiện nghĩ kiếm tiền tất lao tâm
Tài làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính ngọ ) tượng này :
< phúc đức là nô chi tử > tài làm hóa kị nhập phúc biểu hiện tiền tài cùng bằng hữu hợp tác đầu tư khó tránh có tổn thất ( phi hóa kỵ nhập phúc trùng tài )
Trùng tài tượng này mệnh chủ quá độ tiêu phí nhiều với hưởng thụ ( quá nặng thị hưởng thụ ) tạo thành tiền tài tổn hao tổn ( thương tài ) thuộc hung
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập phu trùng Quan hoặc nhập phúc trùng tài ) cung tài bạch cùng Quan lộc cung
Như bị trùng phá thì tiến giảm mất cứ công thủ không phương tên cùng lợi nhuận hãm trong khốn đốn
Này thuật tài bạch làm hóa lộc hóa kị tới rơi cung chênh lệch sáu ô ( nhất lục cộng tông ) là tiêu hao giống
Cũng nói rõ mệnh chủ tiền tài chi phí cùng hưởng thụ tới tiêu hao giống


Cung tử nữ tại ( quý sửu ) sửu địa tịch với tử nữ giao tế đào hoa ( cung nô bộc ) sửu khố địa chủ tài là hậu thiên hưởng thụ vị trí
Cung tử nữ cung vô chính diệu địa kiếp thiên hình tọa quý sửu
Tử làm quý phá quân hóa lộc nhập mệnh ( giáp thìn ) gặp phá quân tự hóa quyền
Tử làm quý phá quân hóa lộc nhập mệnh ( giáp thìn ) < cung mệnh là tử tới điền > mệnh chủ tới đào hoa tính trọng
Tử làm quý tham lang hóa kị nhập Quan gặp tham lang tự hóa lộc
Tử làm quý tham lang hóa kị nhập bản quan ( mậu thân ) gặp tham lang tự hóa lộc lộc kị trùng bản phu cho thấy mệnh chủ lấy đào hoa coi như sự nghiệp
Lộc kị trùng bản phu mệnh chủ trọng làm tình ( thỏa mãn tính nhu cầu ) là phải phối ngẫu nhiên ( trượng phu ) hoặc danh phận
< Quan lộc là tử nhanh > ý là Quan lộc ngay cả...cũng đào hoa tới thể

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


Cung phu thê tại ( nhâm dần ) dần nhân sinh với phu thê tình cảm
Dần vị trí chủ nhân suy tính cuộc sống trọng điểm cũng là mệnh vận thành bại nằm ở phu thê tình cảm hoặc bên ngoài phát triển hoạt động
Cung phu thê liêm trinh độc thủ liêm trinh là tù ngôi sao cũng là liệt hóa chi tinh
Phu can cung nhâm ( nhân chi người ) biểu hiện phối ngẫu độc lập tự phụ từ thị cao lại nóng nảy ( liêm trinh bị liệt hóa )
Nhâm ( nhân chi người ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm người tiện nghi )
Can nhâm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Can của phu nhâm thiên lương hóa lộc nhập tật ( tân hợi )
< tật ách vi phu chi tử > biểu hiện phối ngẫu tâm tính vui mừng tiếp khách giao tế hơn nữa cùng người giao tế bên trong vui mừng đóng vai lão đại
Can của phu nhâm vũ khúc hóa kị nhập phúc ( bính ngọ ) trùng bản tài ( nhâm tí )
( phúc đức là tinh thần hưởng thụ vị trí ) hóa kị nhập hội sinh sản làm phức tạp cùng áp lực
Phu phi hóa kỵ nhập phúc phối ngẫu thương hại mệnh chủ tới phúc khí hạn chế mệnh chủ được hưởng thụ
Phu phi hóa kỵ nhập tài biểu hiện phối ngẫu bản vị chủ nghĩa tiết kiệm yêu tài tập trung tự thân hưởng thụ mà đối đãi mệnh chủ nhỏ mọn cũng để mệnh chủ không thoải mái
Hóa kị nhập tài phúc tuyến ( bất luận nhập phúc hoặc nhập tài ) đều là biểu hiện giữa hai vợ chồng đối đãi không tốt, khó coi
Tống hợp ý tượng : tài bạch ( ở trời ) tử nữ ( khu dân cư ) phu thê ( ở người ) mệnh chủ cả đời tình cảm vợ chồng cùng phát triển hoạt động ( phu )
Nằm ở con nối dõi đầu tư giao tế ( tử ) cho nên cố gắng truy cầu tiền tài ( tài )
< tài vi phu phu quân > hai vợ chồng tới đối đãi nằm ở tử nữ ( là môi giới ) cũng là nói hệ với tử nữ đào hoa cùng khuê phòng sự tình trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !