Dần cung Rơi Tật ách ( giáp dần ) Tọa Phá quân lộc năm sinh lại tự hóa quyền Linh tinh Nguyệt mã

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 528

Dần cung rơi tật ách ( giáp dần ) tọa phá quân lộc năm sinh lại tự hóa quyền linh tinh nguyệt mã


C. [ dần cung tứ hóa ] [ phúc đức ]( giáp dần ) tọa phá quân lộc năm sinh lại tự hóa quyền + linh tinh nguyệt mã
Hộ pháp 4 0 2
< bản mệnh lệ âm nam âm lịch quý vị ( 1943) năm 3 nguyệt 5 nhật thần lúc sinh ra kim tứ cục thất tinh tại phu ( nhâm tuất ) >
Tử vi đấu sổ được bí mật tại [ dần ] cung
[ trời ] khai với tử ( đức vị trí ) tiên thiên phúc trạch
[ địa ] tịch với sửu ( tài vị trí ) hậu thiên được hưởng thụ
[ người ] sinh tại dần ( chủ sự ) nhân mạng cát hung suy tính mạng sống con người vận chi trọng điểm
Tra nghiệm [ dần cung tứ hóa ] phi tinh tới rơi cung liền có thể phán đoán mệnh chủ được lợi và hại cùng cát hung
< lấy [ cung phúc đức ] ở dần vị trí phân tích mệnh chủ cả đời tới phúc phận cùng lý niệm lành dữ cách cục >
[ cung phúc đức ]( giáp dần ) biểu hiện tổ ấm lý niệm tư tưởng tinh thần ham mê cùng thọ nguyên
Lộc năm sinh nhập phúc đức biểu hiện có tổ ấm có phúc có thể hưởng tư tưởng lý niệm không tệ   vui mừng hưởng phúc đối với sinh hoạt phẩm chất khá giảng cứu
Gặp lộc năm sinh tự hóa quyền biểu hiện muốn tốt hơn chờ mong hưởng thụ tốt hơn cho nên lao tâm lao lực khó tránh
Lộc năm sinh nhập phúc đức tính cách trưng ứng : lạc quan trọng tài đào hoa ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Lộc năm sinh rơi tài phúc tuyến ( đại biểu hành nghề ) tài chính nghiệp kế toán xuất nạp lễ phẩm đừng nhàn nghiệp
Dần vị trí phá quân tọa phúc đức bản thân trung tâm chi ý thức cùng phản loạn tính quá mức cường không cam lòng bình thường sẽ không khâm phục cấp trên   hoặc bất luận kẻ nào


Phúc đức giáp ( thiên chi trời ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không được ấm hắn người cũng không bị người tới ấm )   thành tựu khá là nhiều
Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến lòng hướng lên phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ
Nhưng thiếu ứng biến năng lực
Giáp làm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính thìn ) gặp liêm trinh tự hóa kị thiên phủ
Liêm trinh thiên phủ đồng độ Quan lộc biểu hiện mệnh chủ tới ham mê nằm ở sơn lâm nông cày loại nông sự tình tương quan
Phúc can lộc nhập tức có duyên muốn đem tương quan sự tình làm tốt làm thành
[ lộc chuyển lộc ] can của quan bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ mùi ) gặp cự môn sinh ra quyền
[ bản tật ] 1. Biểu hiện mình chi thân thể tâm thái 2. < tật ách là Quan tới điền > tức sự nghiệp công xưởng
Can của quan phi hóa kỵ nhập [ Quan tới điền ] biểu hiện chăm chú với sự nghiệp công xưởng lý đích sự vật ( nguyện ý tận tâm công việc )
Nhưng lưu ý can của quan liêm trinh tự hóa kị cũng liền lộ ra vất vả lại lao lục không công
Phúc làm giáp thái dương hóa kị nhập [ vở ]( tân dậu ) gặp thái dương hóa quyền thái dương bác ái ngôi sao
Này hóa tượng phúc làm phi hóa kỵ nhập [ vở ]/[ nô tới Quan ] biểu hiện trong tư tưởng có thiếu [ nô tới Quan ] được trái
Ý tức mệnh chủ nghĩ phục vụ chúng sinh chi sự tình nói rõ bên ngoài tinh thần cùng tinh lực phần lớn bên ngoài là chúng dùng sống vụ
< quan sát này kị được nguồn gốc hoặc nguyên nhân >
[ kị chuyển lộc ] tử làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ mùi ) gặp cự môn sinh ra quyền thiên đồng + địa không
< tật ách là tử phu quân > biểu hiện bên ngoài tới điền sinh giao tế đầu tư
Tử làm cự môn hóa lộc nhập [ tử phu quân ] biểu hiện khẩu tài không ngại tham hưởng thụ có lộc ăn hưởng thụ
Bên trong cung địa không biểu hiện trái lại truyền thống sáng nói không được luyện hư không là ổn định thực
< quan sát này kị được cuối cùng nhất kết quả >
[ kị chuyển kị ] tử làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu ngọ ) gặp tham lang sinh kỵ song kị trùng [ bản mệnh ]
Phát xạ cung [ phúc đức ] hóa kị nhập [ vở ] [ kị chuyển kị ] trùng [ bản mệnh ] biểu hiện [ phúc đức ] cùng [ mệnh ] không duyên
Nói rõ mệnh chủ là không vụ thực hư không tạo thành không cách nào đạt thành hy vọng
Lưu ý [ bản mệnh ]( giáp tý ) tọa tử vi + lộc tồn
Mệnh làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính thìn ) mệnh chủ nghĩ xong hào kinh doanh sự nghiệp nhưng gặp liêm trinh tự hóa kị
Sự nghiệp nội bộ có vấn đề
Quan lộc tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ công việc đơn vị thể chất không tốt hoặc kinh doanh dễ nể bị ngược lại bế
2. Mệnh chủ chuyện của nghiệp vận không tốt kinh doanh bất ổn định kiếm tiền không dễ lại dễ phạm tiểu nhân
3. Mệnh chủ cầu học không được thuận hoặc khuyết thiếu xã hội bối cảnh
4. Trùng phu thê phối ngẫu thường là sự nghiệp của mệnh chủ quan tâm hối hả mệt mỏi
5. Chú ý e rằng có phu thê sinh ly tử biệt tới nạn
Mệnh làm giáp thái dương hóa kị nhập [ vở ]( tân dậu ) gặp thái dương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] sự nghiệp đầu tư
Cử kỳ không chừng
[ kị chuyển kị ] tử làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu ngọ ) gặp tham lang sinh kỵ song kị trùng [ bản mệnh ]
Nói rõ mệnh chủ được đầu tư giao tế tiếp khách cuối cùng nhất lại thương hại tự thân ( trùng bản mệnh )