Giáp can năm phá quân hóa quyền hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 3 0 87

Giáp năm phá quân hóa quyền hàm ý


Phá quân dương mộc chủ dịch mã
Tử ( dương thủy ) miếu 1 độc kỵ hóa quyền tại tí thủy vượng mộc phiêu không lành
Kị tọa cung nô bộc [ Quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Kị tọa cung tật ách [ Quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Sửu ( âm thổ ) vượng 2 tử vi cùng hóa quyền có lợi thiên di điều động
Dần ( dương mộc ) có địa 3 độc kỵ hóa quyền có lợi thiên di điều động
Mão ( âm mộc ) hãm 7 liêm trinh cùng hóa quyền bất lợi kinh doanh khả năng phá sản hoặc tổn tài


Thìn ( dương thổ ) vượng 2 độc kỵ phá quân hóa quyền có lợi việc quân sự có thể lập chiến công
Tị ( âm hỏa ) bình thản 5 nhàn vũ khúc cùng hóa quyền có lợi tài kinh có thăng chức chủ yếu Quan
Ngọ ( dương hỏa ) miếu 1 độc kỵ hóa quyền có lợi thiên di điều động
Vị ( âm thổ ) vượng 2 tử vi cùng hóa quyền có lợi thiên di điều động
Thân ( dương kim ) có địa 3 nhàn độc kỵ hóa quyền tại thân kim khắc mộc không lành
Kị tọa cung nô bộc [ Quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Kị tọa cung tật ách [ Quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Dậu ( âm kim ) hãm 7 liêm trinh cùng hóa quyền tại dậu kim khắc mộc không lành
Kị tọa cung nô bộc [ Quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Kị tọa cung tật ách [ Quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Tuất ( dương thổ ) vượng 2 độc kỵ phá quân hóa quyền có lợi việc quân sự có thể lập chiến công
Hợi ( âm thủy ) bình thản 5 vũ khúc cùng hóa quyền có lợi tài kinh có thăng chức chủ yếu Quan

// ]]>


Phá quân hóa quyền có nhiều trên sự nghiệp được khai sáng chuyển biến
Nhược cách cục tổ hợp tốt đẹp , thì chủ công danh sự nghiệp thành tựu , chấp chưởng đại quyền , thăng chức tăng lương , sáng nghiệp kinh doanh sự tình;
Tứ sát tịnh chiếu , cách cục không tốt, khó coi , thì chủ ý bên ngoài nạn họa , sự nghiệp phá bại , chủng chủng thất ý sự tình
Phá quân hóa quyền ( giáp ) không bằng hóa lộc ( quý )
Hóa lộc ghê gớm khiến biến động quá trình thuận lợi nhuận , kết quả tốt đẹp , nhưng hóa quyền nhưng cũng không thể bảo chứng tránh cho tỏa bại
Phá quân hóa quyền thanh thế to lớn nhưng lại chỉ có thể chấn động nhiếp người khác cảm nhận , làm cho người dễ dàng có khuynh hướng nghe theo ý kiến của mình
Lại vẫn không thể tránh được mình ngăn trở cùng làm phức tạp
Phá quân hóa quyền có ý niệm mất trở nên khách quan hoàn cảnh ( hoặc nói kiêm doanh một loại hành nghề )
Tự thân cũng không thực tế nắm chặc đang đưa ý nghĩ của chính mình cho người khác biết người khác lại lầm nhận có đã tính trước
Hắn người ngược lại không ngừng tiến hành tủng dũng , thậm chí cụ thể từ bên cạnh hiệp trợ , cuối cùng lấy tới cưỡi hổ khó hạ cứng rắn làm làm bừa
Đang đại vận xem thấy phá quân hóa quyền thủ cung mệnh , Quan lộc cung , cung tài bạch lúc ,
Cũng cần lưu ý , không thể đang chảy năm không tốt, khó coi lúc mạo muội đưa ra chủ ý
Để tránh âm soa dương thác , cuối cùng bức ra một dương thất bại biến động ( ứng chú ý thái dương hóa kị được ảnh hưởng )
Phá quân hóa quyền , liêm trinh tất hóa lộc , nhưng liêm trinh chỗ tới lộc , tài khí không lớn , không đủ theo như lại.
Chỉ có tại tinh diệu kết cấu tốt đẹp lúc , phá quân hóa quyền được thanh thế , mới có vụ lợi chuyện tiến hành


Tí ngọ cung phá quân hóa quyền , đối cung [ liêm tướng ] mà liêm trinh hóa lộc
Quan lộc cung tham lang độc tọa , cung tài bạch thất sát cũng là độc tọa , cùng lộc tồn đồng độ hoặc đối với củng. Tam phương tứ chính đồng đều không thấy Kình Đà.
Này kết cấu tương đương tốt, có lợi với sự nghiệp khai triển , tài lộc cũng tùy tới mà gia tăng chỉ tu không thấy không kiếp , hỏa linh cùng phá quân hội chiếu
Tại mệnh bàn có xưng là tốt cách.
Dù cho đại vận lưu niên gặp này kết cấu , cũng chủ biến động cát tường.
Nữ mệnh không nên , chủ yếu là hôn nhân bên ngoài cung phu thê vũ khúc hóa khoa hội [ tử phủ ] , lại hội thiên di [ liêm tướng ] liêm trinh hóa lộc
( nhược phá quân tại tí nhân thì vũ khúc càng hội lộc tồn tại dần )
Thường bị sinh ra tình cảm biến hóa , bất mãn trượng phu mà ảnh hưởng hôn nhân ( thái dương hóa kị nhập huynh đệ là đoạn kiều khuyết thiếu giao tiếp )

// ]]>


Sửu vị cung [ tử vi phá quân ] , phá quân hóa quyền ( cùng đà la đồng độ , hoặc hội Kình Đà )
Quan lộc cung [ liêm trinh tham lang ] , liêm trinh hóa lộc , cung tài bạch [ vũ khúc thất sát ] , vũ khúc hóa khoa. Tam phương đều gặp sát diệu.
Gặp Kình Đà , nhưng ở cung mệnh xem thấy này tổ tinh hệ , y nguyên có xem cao cách
Che bởi vì tam phương lộc quyền khoa hội , phối hợp bình quân , Kình Đà cận chủ tuần trương mà thôi.
Nhân sinh không thập toàn thập mỹ , không có khả năng mọi chuyện thuận lợi nhuận , cho nên không đủ để xem trọng đại thiếu điểm.
Tổ hợp biểu trưng là chịu có chủ động kích lực , mà lại giỏi giao tế tiếp khách
Ghê gớm lợi dụng nhân tế quan hệ đến hiệp trợ chuyện của mình bóp tài , thường thường vui vẻ đầu cự tư với mới sự nghiệp. Ý nghĩ linh hoạt mà khôn khéo
Duy nhất trọng đại thiếu điểm tại hạ thuộc không đắc lực , cho nên không khỏi mệt mỏi lại không lợi nhuận rời xa nơi sinh phát triển.
Dần thân cung phá quân độc tọa hóa quyền , cùng lộc tồn đồng độ hoặc đối với củng. Cung tài bạch thất sát Quan lộc cung tham lang
Đối cung là [ vũ khúc thiên tướng ] mà vũ khúc hóa khoa.
Phá quân có lộc , có quyền , cho nên sức va chạm phi thường lớn , thanh thế cũng to lớn
Có thể nói là hay thay đổi hóa , nhiều đột phá nhân sinh thường không tuân thủ một nghiệp , vui vẻ vượt đi vượt nghiệp.
Cung thiên di [ vũ khúc thiên tướng ] mà vũ khúc hóa khoa. Lại lộc tồn cùng hội , lại thành lộc quyền khoa hội sắc nhất phá quân hóa quyền thủ mệnh của người động biến động
Thường rời khỏi nơi sinh phát triển , hoặc chủ động sửa đổi khách quan hoàn cảnh có so với nguyên lai cao hơn kết quả.
Duy nhất mao bệnh chỉ là thất sát hội lộc như cung tài bạch , tài lộc vượng là có thiện lý do tài ,
Tăng thêm cung huynh đệ cùng giao hữu nghị cung đều không ổn định , có lý tài phương diện lại không thể thác nhân
Thường bị tài chính bên trên xuất hiện đuôi to khó vẫy được hiện tượng.
Mão tây cung [ liêm trinh phá quân ] đồng độ , liêm trinh hóa lộc cùng phá quân hóa quyền đồng độ
Thìn tuất cung phá quân độc tọa hóa quyền. Quan lộc cung tham lang độc tọa , cùng lộc tồn đồng độ hoặc củng chiếu
Đồng thời cũng tất củng liêm trinh hóa lộc. Cung tài bạch thất sát độc tọa ( cận tọa ngọ cung cấp thất sát hội gặp lộc tồn )
Quan lộc cung lộc trọng , cung tài bạch lộc khinh , cho nên phá quân hóa quyền đắc ý nghĩa , duỗi biến thành có thể chưởng tài quyền mà không thể tích tồn tài bạch
Nhược kinh doanh , thì thường thường giỏi về tấn công kích không giỏi thủ , thậm chí đuôi to khó vẫy
Phải cố gắng tích trữ tài lực đến tương đương thời cơ , rồi mới phát động một lần đột phá ,
Ngược lại so với lũ sinh ra biến động ( lũ bại lũ chiến ) là tốt đây là cải thiện mạng sống con người vận được tốt nhất xu tránh phương thức
Tại đại vận hoặc lưu niên gặp ngôi sao này đeo kết cấu , phải tham khảo sau thế đến vận , mưu định mà động.
Phá quân tinh hệ giỏi quyết thẻ lấy phục vụ với tài kinh cơ cấu tốt nhất. Cung thiên di lộc quyền khoa hội , cho nên cũng vụ lợi thiên di.
Duy nhất thiếu điểm , tại không sở trường xử lý công ty chế độ , cho nên thường thường có rối loạn cảm giác.

// ]]>


Tị hợi cung [ vũ khúc phá quân ] , vũ khúc hóa khoa , phá quân hóa quyền , Quan lộc cung [ tử vi tham lang ] , tất có đà tịnh chiếu hoặc cùng kình dương đồng độ ,
Cung tài bạch [ liêm trinh thất sát ] , liêm trinh hóa lộc , cũng tất có Kình Đà hoặc cùng đà la cùng triền
Này tổ hợp xưng là [ vũ phá khoa quyền , quân cần tới mặc cho ]. Bởi vậy có thể thấy đặc sắc của nó.
Lớn nhất đặc biệt điểm thiện lý do tài , thiện đồ đạc trong cửa hàng nhược kinh doanh , thì vị tất bởi vì dã tâm quá lớn mà gia tăng mệt mỏi , nhưng lại bị bỗng nhiên nổi tiếng
Này tổ tinh hệ đồng thời mang theo có thiện bệnh nguy cơ , quá mệt mỏi , thì bị ảnh hưởng khỏe mạnh.
Lấy kinh doanh phục vụ hành nghề là nên , mang theo tiêu phí tính chất càng hay ( tham khảo [ quân cần tới mặc cho ] được cơ bản tính chất ).
Nhược nhậm chức , thì tu phòng cùng cấp trên quan hệ không tốt, khó coi , bởi vì thái dương hóa kị với quan phụ mẫu , cũng bị sinh ra bắt bẻ
[ vũ phá ] tại hợi cung nhân càng hơn


Phá quân hóa quyền nhập mệnh
Lấy cát luận chủ cầm quyền cũng có chuyển nghiệp đổi nghề hoặc thăng thiên được cơ hội
Tọa dần thân tị hợi tứ mã địa bị có thể rõ ràng dịch mã chi tác dụng
Tọa tí ngọ sửu vị thìn tuất miếu vượng chủ có thăng thiên niềm vui
Tọa mão dậu hãm địa chủ có Quan nạn hoặc tranh chấp không ngừng
Tọa mão dậu phá quân đồng cung người sinh năm giáp gặp liêm trinh hóa lộc lại phá quân hóa quyền nên kinh doanh có phát tài
Lưu niên giáp làm lưu lộc tại dần thân vị trí phá quân hóa quyền vũ khúc hóa khoa tại dần
Mặc dù nhất thời đạt được lộc ( lưu lộc tồn ) quyền khoa khả năng dương dương đắc ý
Nhưng phụ mẫu cung vô chính diệu ( mượn dương lương ) bởi vì giáp làm thái dương hóa kị khiến cho nhận cấp trên ghét hoặc nhằm vào dù nhất thời chín thế ( lộc quyền khoa )
Vẫn ứng chú ý cùng cùng sài được phối hợp hợp tác mới không tới mức với bị xa thải hoặc xa lánh
Cung mệnh đại hạn đáng hạn làm việc quả quyết có chủ gặp tích cực chủ động đồ lãnh đạo cùng khai sáng lực tiền tài thuận toại có thể từ đưa bất động sản
Có nơi xa tài vui mừng mạo hiểm hợp ý
Phá quân hóa quyền giáp nhập huynh đệ
Chủ huynh đệ tài cán năng lực cường tình cảm lẫn nhau tốt khác bản thân có quyền uy có thể chỉ huy huynh đệ hoặc bạn bè bằng
Tự hóa quyền
Phá quân hóa quyền nhập phu thê
Chủ phối ngẫu được lãnh đạo cùng chi phối dục vọng cường vui mừng huy bỗng nhiên khác chủ phối ngẫu vì sự nghiệp bôn ba bận rộn
Chủ vì sự nghiệp bôn ba bận rộn
Chủ có phá kính trọng viên được khả năng
Phá quân hóa quyền nhập tử nữ
Phá quân hóa quyền biểu hiện tử nữ ưu tú háo thắng có lãnh đạo lực có là người lãnh đạo vật có thể chịu được cực khổ có trợ giúp gia đình
Khác biểu hiện bản thân tới sinh hoạt tình dục không bình thường có đồng tính luyến tới khuynh hướng cùng không tốt đam mê

// ]]>


Phá quân hóa quyền giáp tài bạch tọa tí ngọ sửu vị thìn tuất miếu vượng mão vượng chủ tài sản trước phá sau thành hoặc đi trước sau có chung là đại phú
Tọa dần thân dậu hãm địa chủ tiền tài một đi không trở lại tổn tài thậm chí phá sản
Tọa mão dậu liêm trinh phá quân đồng cung người sinh năm giáp gặp liêm trinh hóa lộc lại phá quân hóa quyền nên kinh doanh có phát tài
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Thìn tuất phá quân hóa quyền củng chiếu cung mệnh tham lang ghê gớm gia tăng tham lang chi vật dục tính chất
Phá quân hóa quyền nhập tật ách
Hóa quyền gặp thiên sứ không lành sợ bị thụ ghen tỵ trúng thương tạo dao Quan nạn ảnh hưởng chức vụ giáng điều hoặc mất thế hoặc bị lên trước xe sau bổ nhóm
E rằng có lá gan tạng tật bệnh
Hóa quyền tại tí thủy vượng mộc phiêu không lành kị tọa cung tật ách biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền tại thân dậu kim khắc mộc không lành kị tọa cung tật ách biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
< tật ách là thiên tới phụ > liêm trinh lộc năm sinh cùng phá quân sinh ra quyền lại tự hóa lộc đồng cung bên ngoài tự hóa lộc ( lộc xuất ) từ hủy tốt hình tượng
Lưu lại sinh ra quyền chiếu phụ mẫu < phụ mẫu là thiên nhanh > bày đánh đấm khí ( nhược luận tướng mạo )
Phá quân hóa quyền nhập thiên di
Trùng mệnh chủ bôn ba lao lục hoàn cảnh hay thay đổi thiên
Tọa miếu ( tí ngọ ) vượng ( sửu mão thìn tuất ) động trung cát có thể ra du đổi nghề chuyển nghiệp các loại
Giáp can năm liêm trinh lộc năm sinh nhập mệnh ( bính tý ) gặp liêm trinh tự hóa kị hình thành [ lộc kị chiến khắc ] này là kị xuất
Này lộc kị mang theo nhập thiên di gặp phá quân sinh ra quyền chủ cá tính chập trùng không chừng lại tài vận cũng chập trùng không được thuận
Mệnh chủ bên ngoài công với dục vọng hội thiết kế hắn người hoặc bị cùng người tranh chấp ( phá quân sinh ra quyền )
Tọa lạc hãm ( dần thân dậu ) tị nhàn hợi bằng biến động không lành
Tự hóa quyền biểu thị bên ngoài xung kính mười phần có dùng không hết được quyền thế cùng tinh lực
Tự hóa quyền hóa xuất dư lực cuồn cuộn không dứt không ngừng hướng tứ phương xung
Nhưng là quá cậy tài khinh người qua phần tự tin đối với người luôn không yên lòng sự tình tất thân cung không giả tay người khác

// ]]>


Phá quân hóa quyền nhập nô bộc
Phá quân hóa quyền nhập nô cùng bằng hữu bộ phận thuộc bị có khác biệt cách nhìn mà gây nên ma sát hoặc tranh chấp
Gặp sát càng kị càng hung ác thuộc hạ e rằng sẽ ân đưa thù báo vong ân phụ nghĩa
Hóa quyền gặp thiên thương không lành sợ bị thụ ghen tỵ trúng thương tạo dao Quan nạn ảnh hưởng chức vụ giáng điều hoặc mất thế nên đổi nghề
Hóa quyền tại tí thủy vượng mộc phiêu không lành kị tọa cung nô bộc biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền tại thân dậu kim khắc mộc không lành kị tọa cung nô bộc biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Phá quân hóa quyền nhập Quan lộc
Chủ công việc cùng sự nghiệp biến động đại kinh doanh thì tu vất vả cần cù kiếm tiền dân đi làm dễ có chức vụ lên biến động hoặc thăng thiên
Tọa tí ngọ sửu vị thìn tuất miếu vượng chủ có thăng thiên niềm vui nhưng không tăng lương nước miếng càng bận bịu càng tốt
Tọa mão dậu hãm địa chủ có Quan nạn mất chức hoặc thụ xử phân các loại tranh chấp không ngừng
Tọa mão dậu phá quân đồng cung người sinh năm giáp gặp liêm trinh hóa lộc lại phá quân hóa quyền nên kinh doanh có phát tài
Tọa tuất phá quân hóa quyền có lợi việc quân sự có thể lập chiến công
Phá quân hóa quyền nhập điền trạch
Ở nhà bá đạo bất động sản đều tại chính mình danh nghĩa vui mừng tu hộ chỉnh lý nhà ở hoàn cảnh hoàn cảnh biến thiên nhiều
Có khai sáng cùng lãnh đạo lực đối với tiền tài có dã tâm nhưng không kiên nhẫn
Tọa tí ngọ sửu vị thìn tuất miếu vượng chủ có mua đưa hoặc là di sản hoặc có ngoài ý muốn tới tài giữ tài tăng nhiều
Tọa mão dậu hãm địa chủ có mại sinh
Điền trạch khố vị trí tọa phá quân sinh ra quyền tiệt không lại bị hỏa linh song sát giáp chế chủ tiền tài khó tụ chỗ ở ở cũng khó ổn định
Phá quân hóa quyền nhập phúc đức
Phá quân sinh ra quyền nhập phúc đức biểu hiện cá tính bá đạo vui mừng cầm quyền là người hải phái sĩ diện phô bày giàu sang sung mãn lão đại tiêu phí nhiều phô trương lãng phí ái ác không đồng nhất
Tồi tàn lập mới nghĩ pháp mãnh liệt công việc càng thêm bận rộn
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Phá quân hóa quyền nhập phụ mẫu
Phá quân hóa quyền nhập phụ mẫu biểu hiện phụ mẫu vận tốt có thế mọi việc thuận lợi nhuận
Khác họ chủ phụ mẫu cá tính cố chấp đánh đấm khí chủ kiến cường hội không có đồng ý gặp bị cùng phụ mẫu sinh sản ma sát hoặc tranh chấp

// ]]>