Giáp can năm thái dương hóa kị hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 6 144

Giáp năm thái dương hóa kị hàm ý


Thái dương bính hỏa hóa kị chủ cùng thân có liên quan đến nạn nạn bất lợi con mắt có mắt tật
Tọa miếu vượng hóa kị trái lại là phúc luận có thành công nhanh bắt đầu tài phú hoành phát
Hóa kị thái dương biểu hiện quần chúng nhược hóa kị biểu hiện không bị quần chúng tiếp nhận
Thái dương
Tử ( dương thủy ) hãm 8 mất huy độc kỵ / lương chiếu hóa kị hung càng thêm hung chủ nhanh mắt lao lục bôn ba khó hoà hợp tuyển không phải
Nữ mệnh bất lợi trượng phu cùng phụ thân
Nhược tọa lục thân cung chủ đối với lục thân bất lợi
Thái dương biểu hiện quần chúng nhược hóa kị biểu hiện không bị quần chúng tiếp nhận
Thái dương tử cung hóa kị , là lạc hãm hóa kị , tính chất không tốt, khó coi , nên thao sáng dưỡng hối , ra tay bảo thủ chánh sách , hơi lộ tài năng sắp gặp khó.


Nên với vị gặp lúc âm thầm tiềm tu ( như tự học đến nào đó tư cách lấy thu hoạch thăng chức , chuyển nghiệp được cơ hội ).
Như khỏe mạnh phòng tật ở mắt , đầu huyễn , lão niên phòng dơ bẩn bệnh
Thái dương tọa tuất hợi tí lạc hãm hóa kị bất luận tọa cần gì phải cung vị đều chủ cả đời sự nghiệp không thành
( tại Quan lộc càng kị phạm quỷ ảnh sát tại tài bạch phạm chưa từ bỏ ý định )
Sửu ( âm thổ ) không được địa 7 mất huy thái âm cùng hóa kị hung cùng phụ mẫu thân duyên gầy có mắt tật nữ mệnh bất lợi trượng phu
Tại sửu thái dương thái âm đồng cung nhược người sinh năm giáp thái dương hóa kị tọa mệnh
Thì nhân sinh nhiều lặp đi lặp lại không thường , thiếu niên thiếu khuyết phụ ái , lại khá là khuyết thiếu cấp trên duyên phần thụ cất nhắc cơ hội hơi ít*
Càng ngại đà la đồng độ , dễ dàng biến thành tiêu cực , hoặc bị theo mất cơ.
Nhược cung phụ mẫu gặp cát tinh tường diệu , thì phòng bởi vì thụ phụ mẫu chìm đắm thụ , dưỡng thành theo như lại.

// ]]>


Dần ( dương mộc ) vượng 2 sơ thăng cự môn cùng hóa kị cùng cự môn đồng cung biểu hiện miệng lưỡi không phải là đặc biệt nhiều
Nhược tọa cung phụ mẫu hóa kị chủ cùng phụ thân ý kiến khác biệt
Dần cung [ thái dương cự môn ] cùng lộc tồn đồng độ tốt nhất nên ngoại giao , pháp luật , marketing , quảng cáo , truyền bá
Thái dương hóa kị chủ nhân sinh ra nhiều thị phi miệng lưỡi , nên tiến hành [ miệng lưỡi để cầu tài ] được hành nghề để cầu phát triển , thì có xu tránh
Phụ mẫu duyên phần khá là gầy nhân sinh tu kinh ngăn trở rồi mới yên ổn lại cả đời tất có một lần trọng đại nạn gặp
Mão ( âm mộc ) vượng 2 sơ thăng thiên lương cùng hóa kị bất kị trái lại là "Cát kị" biểu hiện bởi vì họa được phúc
Hóa kị cùng phụ thân không duyên nữ mệnh bất lợi trượng phu hoặc phu tới phụ ( công công )
Mão cung [ thái dương thiên lương ] cùng kình dương cùng sỉ , thái dương hóa kị sao là [ biến cảnh ]
Chủ thiếu niên kinh nghiệm ngăn trở , rồi mới bắt đầu thành đại khí. Riêng chỉ vẫn cùng song thân không duyên.
Mão dậu thái dương thiên lương đồng độ lại cùng không diệu đồng độ , nên tông giáo , có khẩu tài , đối với hình chúng có đặc thù lực hấp dẫn
Lưu niên đại vận gặp [ biến cảnh ] thì trái lại lợi nhuận cạnh tranh , có cuối cùng nhất thắng lợi.
Thìn ( dương thổ ) vượng 2 thăng điện độc kỵ / nguyệt chiếu hóa kị bất kị trái lại là "Cát kị" biểu hiện bởi vì họa được phúc
Hóa kị cùng phụ thân không duyên nữ mệnh bất lợi trượng phu hoặc phu tới phụ ( công công )
Thìn cung thái dương hóa kị ( lại lạc thiên lưới ) bởi vì cha mẫu cung vô chính diệu chủ cùng cha mẹ [ đại câu ] quá sâu , lại phải tự lập , không phụ mẫu dư ấm
Nhược thiếu niên lúc gặp lại xương khúc hóa kị được lưu niên đại vận , thường thường chủ xuyết học mất học
Tị ( âm hỏa ) vượng 2 thăng điện độc kỵ / cự chiếu hóa kị bất kị trái lại là "Cát kị" biểu hiện bởi vì họa được phúc
Hóa kị chủ con mắt có thương
Tị cung thái dương hóa kị , hội gặp đà la , cũng chủ [ miệng lưỡi để cầu tài ]
Thái dương nhập miếu như bản cung hóa kị , là tai nạn ít nhất cung độ , cận chủ bị bị người áp chế cho nên tâm tình không thích.
Nam mệnh muốn lưu ý thứ hai đại hạn , bị mang đến nhỏ tai nạn ( tật bệnh chủ tâm tạng cùng nhanh mắt )
( thuận hành ) thứ hai đại hạn tọa phá quân đại hạn tật ách thiên lương
( nghịch hành ) thứ hai đại hạn tọa vũ khúc đại hạn tật ách cự môn

// ]]>


Ngọ ( dương hỏa ) miếu 1 nhật lệ trung thiên độc kỵ / lương chiếu
Hóa kị bất kị trái lại là "Cát kị" biểu hiện thái dương bởi vì hóa kị biết hiểu hướng lên phấn tiến thao sáng dưỡng hối chờ đợi tái xuất phát
Bởi vì họa được phúc nhưng phú quý không được song toàn
Hóa kị cùng phụ thân không duyên nữ mệnh bất lợi trượng phu hoặc phu tới phụ ( công công )
Ngọ cung thái dương hóa kị , bất lợi phụ ngôi sao. Nhiều sinh ly tử biệt , cũng không bị thụ trường thượng đề bạt.
Lại chủ nội tâm hư không , bị khiêu khích tình cảm thống khổ.
Quan lộc hợi thiên tướng bằng sự nghiệp quảng đại mà hư không , xu tránh chi đạo , nằm ở ổn định thực phát triển
Càng phòng [ thái dương song hóa kị ] được đại vận hoặc lưu niên , thường thường khuynh bại
Khỏe mạnh tật bệnh chủ tật ở mắt , cao huyết áp , mạch máu tắc máu , trúng phong vân vân.
Vị ( âm thổ ) có địa 3 lệch viên thái âm cùng có lười biếng hiện tượng làm việc nhiều không thành
Hóa kị cùng phụ mẫu thân duyên gầy có mắt tật
Vị cung [ thái âm thái dương ] đồng độ , thụ Kình Đà giao hội , thái âm lạc hãm , thái dương lại hóa kị , thì cùng phụ mẫu duyên phần tất gầy
Gặp hỏa linh , bị thụ phụ mẫu di khí
Nữ mệnh chủ trưởng tử chết yểu , hoặc không đủ tháng sinh ra. Lại cùng trượng phu hội thiếu ly nhiều.
Bản cung viên ( mệnh tài quan điền ) thái dương hóa kị , chủ nhân tế quan hệ đặc biệt nhiều không như ý ở chỗ , tu tự cầu đa phúc , không thể hơi sinh ra dựa lại lòng của.
Thân ( dương kim ) có địa 3 lệch viên cự môn cùng sau kế vô lực làm việc nhiều không thành còn có cạnh tranh
Nhược tọa cung phụ mẫu hóa kị chủ cùng phụ thân ý kiến khác biệt
Thân cung [ thái dương cự môn ] đồng độ , cùng lộc tồn đối với củng , thái dương hóa kị chủ đối với hôn nhân bất lợi , cũng không lợi nhuận đời sống tình cảm
Nữ mệnh càng chủ cả đời bị thụ nam nhân liên lụy , nên cùng dị tộc thông hôn
Sự nghiệp phương diện , Vưu Oán quá nhiều , dù cho tiến hành [ miệng lưỡi để cầu tài ] được hành nghề , cũng nhiều thị phi làm phức tạp.

// ]]>


Dậu ( âm kim ) bình thản 5 lặn về tây thiên lương cùng có tài nhưng không gặp thời đầy bụng phàn nàn
Hóa kị cùng phụ mẫu thân duyên gầy có mắt tật nữ mệnh kết hôn muộn khá là tốt
Dậu cung [ thái dương thiên lương ] , thái dương hóa kị , thì bị lưu chủ yếu xem cùng khuyết thiếu nguyên tắc
Dù hữu thiên lương hóa giải , cũng bị bởi vì chủ quan mà dẫn đến làm phức tạp
Xu tránh chi đạo là tiến hành lạnh môn được học thuật nghiên cứu , hoặc lạnh môn hành nghề , thì có khá thuận toại.
Tuất ( dương thổ ) không được địa 7 mất huy độc kỵ / nguyệt chiếu hóa kị hung càng thêm hung chủ nhanh mắt cùng phụ không duyên lao lục bôn ba khó hoà hợp tuyển không phải
Nữ mệnh bất lợi trượng phu cùng phụ thân
Nhược tọa lục thân cung đối với lục thân bất lợi
Thái dương hóa kị tại tuất < giáp tuất > tự hóa kị thì khổ không thể tả
Tuất cung là thái dương hóa kị yếu nhất cung vị
Tuổi thơ liền có thể có thể cùng phụ mẫu sinh ly tử biệt. Nhân sinh khá long đong.
Như khỏe mạnh tật bệnh , phòng nhanh mắt , khang phát niệu bệnh , tâm tạng bệnh
Thái dương tọa tuất hợi tí lạc hãm hóa kị bất luận tọa cần gì phải cung đều chủ cả đời sự nghiệp không thành
( tại Quan lộc càng kị phạm quỷ ảnh sát tại tài bạch phạm chưa từ bỏ ý định )
Hợi ( âm thủy ) hãm 8 mất huy độc kỵ / cự chiếu hóa kị hung càng thêm hung chủ nhanh mắt cùng phụ không duyên lao lục bôn ba khó hoà hợp tuyển không phải
Nữ mệnh đối với trượng phu có trở ngại cùng bất lợi phụ thân
Nhược tọa lục thân cung đối với lục thân bất lợi
Hợi cung thái dương hóa kị chủ song thân không duyên. Ba mươi tuổi trước kia nhiều chìm nổi , ba mươi sau bắt đầu chủ phát càng , nhưng thường thường có tay không hưng nhà
Luận khỏe mạnh ( tật ách ) cũng dễ bị tật ở mắt , cùng khoang miệng bệnh
Thái dương tọa tuất hợi tí lạc hãm hóa kị bất luận tọa cần gì phải cung đều chủ cả đời sự nghiệp không thành
( tại Quan lộc càng kị phạm quỷ ảnh sát tại tài bạch phạm chưa từ bỏ ý định )
Nữ mệnh gả chồng lấy không lịch sự thương lượng cái là nên , nếu không vị hôn phu bị sinh ra tình cảm lặp đi lặp lại

// ]]>


Miếu vượng hóa kị mão thần tị ngọ
Hóa kị bất kị trái lại là "Cát kị" biểu hiện thái dương bởi vì hóa kị biết hiểu hướng lên phấn tiến thao sáng dưỡng hối chờ đợi tái xuất phát
Bởi vì họa được phúc nhưng phú quý không được song toàn
Rơi vào hóa kị tuất hợi tí sửu hóa kị hội sinh sản rất lớn tác dụng không tốt
Sửu vị thái dương thái âm tọa sửu hãm khá là ảnh hưởng
Dần thân thái dương cự môn tọa dần lợi nhuận khá là ảnh hưởng
Mão dậu thái dương thiên lương tọa dậu yếu khá là ảnh hưởng
Người sinh năm giáp "Cơ nguyệt đồng lương "Tinh hệ thì hội thái dương hóa kị nhưng mà "Sát phá lang "Tinh hệ lại hội lộc quyền khoa
Cho nên ứng hết sức thân cận hoặc nhờ cậy "Sát phá lang đeo "Được lộc quyền khoa được đại vận hoặc lưu niên cung vị mất khai sáng
Không nên lấy "Cơ nguyệt đồng lương đeo "Được cung vị ( huynh đệ tử nữ tật ách nô bộc điền trạch phụ mẫu ) mất trêu chọc hoặc miễn cưỡng lỗ mãng làm việc
Nhược tam phương hội tam thai bát tọa đài phụ phong ấn cáo ( chủ có địa vị là tinh diệu ) thích hợp quan toà luật sư giám sát kiểm tra sổ sách hóa nghiệm các loại hành nghề
Nhược tam phương sẽ không tam thai bát tọa đài phụ phong ấn cáo các loại thì thích hợp thấp điều không được trương dương không được dễ thấy
Như chuyên môn kỹ năng chuyên nghiệp tri thức các loại hành nghề lại cùng đồng hành cùng làm việc đánh tốt quan hệ
Giáp làm vũ khúc hóa khoa tất đi cùng thái dương hóa kị biểu hiện khoe khoang tài phú ( vũ khúc hóa khoa ) hội trở ngại ngại ngoại giao cùng sự nghiệp ( thái dương hóa kị )
Giáp làm liêm trinh hóa lộc tất đi cùng thái dương hóa kị biểu hiện chấp nhất với phẩm trật quản lý hoặc hành chánh chương trình ( liêm lộc )
Hội tổn cùng sự nghiệp ngoại giao phát triển hoặc cá tính được bày ra ( dương kị )
Thái dương biểu hiện quần chúng nhược hóa kị biểu hiện không bị quần chúng tiếp nhận
Bản mệnh tọa sinh kỵ nhược đại hạn được thiên di hoặc điền trạch hoặc là lưu niên được thiên di hoặc điền trạch
Lại có hóa kị trùng bản mệnh hoặc bản quan hội hình thành "Tuyệt mệnh kị" đại hung
Thái dương thái âm nhược hóa kị lúc , đều biểu hiện là người tế quan hệ tổn hại. Thái dương chủ nam thân , thái âm chủ nữ nhân thân.
Một phương diện khác , bởi vì thái dương chủ quý thái âm chủ phú thái dương hóa kị ảnh hưởng nhân là địa vị , tỷ như cùng cấp trên bất hòa, thụ cấp trên áp lực.
Thái âm hóa kị ảnh hưởng cái là tài lộc , tỷ như bởi vì cùng cũng do nghĩa ấy ly hôn , tổn thất tiền vàng bồi thường nhân tế quan hệ phương diện tổn hại
Bao quát ly biệt , tang bệnh , không phải là , đố kỵ cùng ác tính cạnh tranh thân người công kích , kiện cáo tố tụng các loại
Ở sự nghiệp phương diện được cụ thể biểu hiện , thì là ưu lự cùng tranh chấp.

// ]]>


Thái dương tọa tuất hợi tí lạc hãm được cung viên , nhất ngại hóa kị
Miếu vượng lúc hóa kị thì khá là ôn hòa lấy đối với cha ảnh hưởng là lệ khả năng biểu trưng vì cuộc sống ly
Lạc hãm hóa kị thì có khả năng là chết biệt hoặc hai họ kéo dài hoặc lao ngục tới nạn
Thái dương lạc hãm hóa kị bất luận làm thế nào cung đều chủ cả đời sự nghiệp không thành ( tại Quan lộc càng kị phạm quỷ ảnh sát tại tài bạch phạm chưa từ bỏ ý định )
Bởi vì thái dương chủ quý đang hóa kị lúc cũng chủ tên dự chịu đựng
Y cổ luận nữ mệnh lấy trinh thao là tên dự , chỗ lấy thái dương hóa kị thường chủ tình cảm thụ lừa , hoặc hồi cường bạo
Thái dương cũng đại biểu mình khỏe mạnh , hóa kị thì khỏe mạnh không tốt , có tường mỗi bên tinh hệ tổ hợp mà định ra bên ngoài tính chất.
Không thấy sát , gặp phụ tá , nhâm lao nhâm oán thành đại nghiệp , gặp sát , chỗ gây chuyện thực đủ để ảnh hưởng tế gặp
Thái dương hóa kị nhập phúc biểu hiện nghĩ tự lý niệm loạn vô sự bận bịu gây chuyện tự tìm phiền não
Thái âm sinh kỵ nhập phúc biểu hiện tinh thần cô độc không đường chọn lựa đau khổ cất ở nội tâm
Liêm trinh sinh kỵ nhập phúc biểu hiện tinh thần xúc động ưu lự sâu thường mất ngủ lại ứng phòng bị ngoài ý muốn chi kiếp số
Cự môn hóa kị nhập phúc biểu hiện nghĩ tự phiền loạn tiến giảm mất cứ âm thầm thương thần
Thiên cơ sinh kỵ nhập phúc biểu hiện nghĩ tự hoạn đắc hoạn thất đa sầu đa cảm làm lao bất an
Văn khúc sinh kỵ nhập phúc biểu hiện mọi việc không được thuận không phúc có thể hưởng thường không như mong muốn tranh chấp quấy rầy nhiều
Thiên đồng sinh kỵ nhập phúc biểu hiện phúc sao hóa kỵ ( mất phúc ) không phúc có thể hưởng thận phòng tinh thần phân nhiễu
Văn xương sinh kỵ nhập phúc biểu hiện không như mong muốn ứng phòng văn thư khế ước chừng các loại xuất lổi mà gây nên tranh chấp
Vũ khúc sinh kỵ nhập phúc biểu hiện ngắn lự thương thần hồi bạng châu làm nhiều công ít nghĩ tự bôn ba làm lao
Tham lang sinh kỵ nhập phúc sợ bởi vì hy vọng thất bại bôn ba phiền não khó được thanh tĩnh

// ]]>


Thái dương hóa kị nhập mệnh
Mệnh có sống kị thuộc mộc nột hình chịu bị thua không thích chiếm người tiện nghi
Cung thiên di văn xương tự hóa kị chủ còn nhỏ khỏe mạnh không tốt, khó coi trung khí không đủ thể chất khá là không khỏe
Tọa mệnh chủ ngoan vững chắc mọi thứ kiên trì ý kiến bản thân tư tưởng là khư khư cố chấp rất khó tiếp nạp hắn người kiến nghị khuyết thiếu tính nhẫn nại
Không người duyên phiền lòng hồi ngăn trở thường oán trời trách đất lại chủ trước kia bôn ba vất vả lao lục
Tại hãm địa hóa kị chủ đại hung thì miệng lưỡi phân tranh nhiều lao lục lại cùng phụ thân duyên gầy có tổn nam tính lục thân
Tối kỵ thường biểu hiện mệnh chủ nhân duyên không tốt, khó coi ( không bị quần chúng tiếp nhận ) về tình cảm cũng biểu hiện không được thuận chắc có thất tình nổi khổ
Thân khỏe mạnh phương diện thì sẽ có nhanh mắt các loại mao bệnh
< cung mệnh là thiên tới thiên > thái dương sinh kỵ nhập mệnh nam mệnh biểu hiện xuất ngoại cách nhưng mệnh chủ bên ngoài ái rõ ràng lỗ một mạch bị gây chuyện thị phi
Bất lợi nam tính thân nhân ( trưởng nam ) nữ mệnh bất lợi trượng phu đặc biệt bất lợi người sinh đêm ( bởi vì người sinh đêm lấy thái âm chủ yếu ngôi sao )
Người sinh năm giáp thái dương hóa kị nhập mệnh này nam thuộc trọn đời đào hoa cách
Nhược liêm trinh hóa lộc nhập tật ách thì nữ tính chủ động đầu hoài tống bão cả đời không thiếu nữ nhân nhưng thì không muốn có hôn nhân tới trói buộc
Này nam tới đào hoa cách tạo thành tri tình bạn gái sợ hắn hoa tâm là nguyện gả hắn cho nên cũng ảnh hưởng kết hôn không dễ
Nữ mệnh gặp tới khó sinh dục ( nhược gặp phá toái đại hao sợ là tiên thiên vấn đề )
Bị tuyển không phải là tuyên tiến hành luật sư hình pháp có thể hoá hiểu , nếu không bất luận cái gì hành nghề đều bị tuyển không phải là
Không thấy sát , gặp phụ tá , nhâm lao nhâm oán thành đại nghiệp , gặp sát , chỗ gây chuyện thực đủ để ảnh hưởng tế

// ]]>


Dần thân thái dương cự môn tọa mệnh người sinh năm giáp thái dương hóa kị hoặc người sinh năm đinh cự môn hóa kị thì không nên tòng chính bởi vì bị trêu chọc thị phi
( ở thân từ phòng tiểu nhân )
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa bất kị trái lại là "Cát kị" biểu hiện bởi vì họa được phúc ( tính chất ôn hòa cận chủ sinh ra ly )
Là "Không phải là nhật có "Cách chủ quý khí không được hiển
Cả đời thường tuyển không cần thiết oan uổng lao lục nhiều thị phi dễ quản nhàn sự tình chiêu oán tuyển đố nên phòng nhanh mắt hoặc mặt mày hốc hác
Tại sửu thái dương thái âm đồng cung
Nhược người sinh năm giáp thái dương hóa kị tọa mệnh thì nhân sinh tế gặp nhiều lặp đi lặp lại không thường
Thiếu niên thiếu khuyết phụ ái khuyết thiếu cấp trên duyên phần thụ cất nhắc cơ hội hơi ít*
Thái dương tọa tuất hợi tí lạc hãm hóa kị bất luận tọa cần gì phải cung đều chủ cả đời sự nghiệp không thành
( tại Quan lộc càng kị phạm quỷ ảnh sát tại tài bạch phạm chưa từ bỏ ý định )
Thái dương hóa kị lạc hãm ( không cách nào hóa giải thiên lương cô hàn cùng cự môn ngầm kị ) thường là bệnh nặng thậm chí chết biệt
Hoặc lao ngục hoặc hai họ kéo dài giống
Tọa tuất hợi tí hãm địa lao lục bôn ba khó hoà hợp tuyển không phải tọa mệnh < giáp tuất > giáp sinh năm kỷ người mệnh làm thái dương tự hóa kị thì khổ không thể tả
Thái dương hóa kị gặp Quan phù tăng cường miệng lưỡi từ tụng tính chất
Không thích cự môn hóa kị gặp thiên sát mang theo có cô khắc tính chất ( thái dương hóa kị cùng luận bất lợi nam tính lục thân )
Thiên mệnh gặp thái dương hóa kị sợ bởi vì đắc tội quần chúng trêu chọc phản cảm mà chịu đựng tổn ứng nên thấp điều phương thức giải quyết
Thân cung gặp thái dương hóa kị sự nghiệp dễ có không phải là con mắt có tật như cận thị bị mất ngủ buồn bực nhược gặp nạn họa bị thương đến con mắt đầu mặt

// ]]>


Thái dương hóa kị nhập huynh đệ
Có tổn nam tính lục thân huynh đệ duyên gầy tình cảm không tốt thường là huynh đệ nỗ lực dễ có thiếu thiếu trái vụ phân đam vấn đề
Hoặc đại hạn huynh đệ thái dương sinh kỵ chủ vận chênh lệch
Huynh bộc tuyến tình cảm vợ chồng dễ có ngăn trở ( mệnh phu giữa đoạn kiều ) nên kết hôn muộn
Hoặc chỗ lui tới bằng hữu không thủ tín hoặc ứng chú ý thân thể khỏe mạnh vấn đề < huynh đệ là tật ách tới Quan lộc >
Là thiếu trái kị chủ ấm người khác đãi bằng hữu so với tay chân thân thường cùng huynh đệ tỷ muội ý kiến không hợp
Thiếu trái kị thiếu huynh đệ trái chủ ấm người mình lại cùng khốn cũng muốn giúp người ( không thể không sự tình )
Huynh đệ là tài bạch tới điền trạch ( tài khố ) phi hóa kỵ nhập là đời trước được thiếu trái tuổi nầy trả nợ cho mượn sau thu vào không trở về
Tốt nhất không nên hợp tác bởi vì tiền giao ra ( xuất của cải ) sau không cách nào thu về tốt nhất không nên đưa tiền tài thải xuất nhất định thu vào không trở về lại hội trở mặt thành thù
Huynh đệ thiếu duyên phần mờ nhạt tiếp khách thiếu huynh đệ có khắc hoặc huynh đệ cá tính mộc nột dễ nể đạo từ
Huynh bộc tuyến tọa hóa kị tức biểu thị thành tựu tuyến hóa kị chủ cả đời khó đã có thành tựu cũng chủ tình cảm vợ chồng nhiều khó khăn trắc trở hoặc thỉnh thoảng cãi nhau
Cung huynh đệ tọa hóa kị chủ sợ bởi vì chết bệnh thế ( huynh đệ là tật tới Quan khí số vị )
Phải chú ý giường ngủ vấn đề ( đầu hướng hướng dần ~ vị lấy 45~225 độ giữa )
Trùng nô bộc ít bạn
Biểu hiện tu trả trước xuất tốn tiền mới có thể kiếm tiền < huynh đệ là tài bạch tới điền trạch >
Gặp hóa quyền Huynh bộc tuyến gặp quyền kị chủ bá đạo nói lải nhải không rõ ràng lý do chỗ lui tới tầng mặt sâm si không được tề tốt nhất không thể cùng bằng hữu nói giỡn
Cung huynh đệ ( mậu tử ) thái dương sinh kỵ + văn xương cùng thủ biểu hiện huynh đệ ăn ngon lãn làm tốt dật ác lao không đạt được gì

// ]]>


Thái dương hóa kị nhập phu thê
Năm sinh hóa kị tọa tứ mã địa là "Sách mã kỵ " "Phá kị" chủ có hung hiểm bôn ba lao lục nhược
Hành vận đại hạn lục thân cung tọa "Sách mã kỵ" đều chủ không phải là chia ly
"Sách mã kỵ" là thiên đố ôn tình nhược nhập đại hạn lục thân cung
Chủ cùng đáng lục thân tụ thiếu ly nhiều nhược gặp nhau nhiều trái lại hội sinh ra không phải là hoặc chuyện khác cho nên
Hoặc là tọa cung tại tứ mã địa "Tự hóa kị" cũng xưng "Sách mã kỵ" chủ bên trong cung nhân hoặc sự tình phân băng ly tích để người phân liệt
Cung phu thê tại dần thân tị hợi mã địa gặp hóa kỵ năm sinh hoặc can cung tự hóa kị xem "Phu thê sách mã kỵ" cả đời khó có không thay đổi được hôn nhân
Nhược đại hạn phu thê tiến vào tứ mã địa gặp sinh kỵ hoặc tự hóa kị là "Đại phu sách mã kỵ "
Này hạn tốt nhất nhiều bao dung bảo trì hợp lý tụ thiếu ly nhiều miễn cho cải vả ồn ào không ngớt thậm chí ly hôn
Sinh kỵ tại phu thê biểu hiện thiếu phối ngẫu tới trái thường có sớm kết sớm ly hoặc sớm kết muộn ly hoặc kết hôn muộn hoặc chung thân không cưới
( tốt nhất kết hôn muộn lại sau hôn nhân lấy quan tâm thay thế quan tâm để bảo đảm hòa hài )
Hóa kị nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có xuất không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp nên cố hết sức tránh cho
Nam mệnh chủ tự thân tai nạn ( giao hữu dễ nể ) không vụ lợi sự nghiệp cùng phối ngẫu tới nam tính lục thân
Nữ mệnh chủ bất lợi nam tính cùng hôn nhân nhận nam nhân dắt mệt mỏi ( giao hữu dễ nể )
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa bất kị
Tọa tuất hợi tí hãm địa phu thê bất hoà lẫn nhau nghi kỵ tình cảm vỡ tan khác chủ phu trước tử vong nên dự định trước
Nữ mệnh gặp sát , luyến ái nhiều khó khăn trắc trở , thụ ngoại nhân phá hoại , sau hôn nhân cũng khó tránh , càng gặp đào hoa , tình cảm thống khổ có liên lụy chung thân.

// ]]>


Thái dương hóa kị nhập tử nữ
Hóa kị nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có xuất không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp nên cố hết sức tránh cho
Thái dương sinh kỵ nhập tử nữ biểu hiện cùng nhi tử duyên gầy hoặc giao tiếp không tốt bị sinh ra hiểu lầm hoặc con trai khỏe mạnh đọc sách hoặc sự nghiệp có vấn đề
Thái dương sinh kỵ nhập tử nữ tọa mão thần tị ngọ vượng địa bất kị
Thái dương sinh kỵ nhập tử nữ tọa tuất hợi tí hãm địa tử nữ thể yếu nhiều bệnh nuôi sống vất vả
Thái dương sinh kỵ nhập tử nữ tọa dậu ( dương lương chủ biệt ly ) cùng tử nữ có đại câu
Thái dương hóa kị nhập tài bạch
Mậu quý sinh ra tài bạch tại giáp tý gặp tự hóa kị cả đời tất có một lần hoặc hai lần phá sản
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa hóa kị bất kị
Tọa tuất hợi tí hãm địa chủ hội huyên náo kinh tế khủng hoảng mỗi ngày sầu tiền là tiền bôn ba đau khổ
Lưu niên phùng giáp không thể sử dụng chi phiếu hội bởi vì tài chính chu chuyển khó khăn mà trả vé cũng không có thu lấy người khác chi phiếu hoặc thỉnh thoảng chạy tam điểm nửa
Không thể sử dụng chi phiếu hội bởi vì tài chính chu chuyển khó khăn mà trả vé cũng không có thu lấy người khác chi phiếu hoặc thỉnh thoảng chạy tam điểm nửa
Thái dương hóa kị nhập tật ách
Tiên thiên nhanh mắt cũng chủ con mắt có thương như tản quang xám ế các loại
Nội bài tiết mất điều , chủ giáp trạng tuyến , bệnh gan , bệnh mắt ( tiên thiên nhanh mắt ) nữ mệnh tử cung bất chánh khó sinh dục
Tọa tuất hợi tí hãm địa con mắt mao bệnh nhiều
Tọa sửu vị nhật nguyệt đồng độ chủ giáp trạng tuyến vấn đề ( nữ mệnh nhiều gặp )
Tọa sửu vị nhật nguyệt thìn tuất nhật nguyệt đối với củng biểu hiện hoạn thủy hỏa không được điều âm dương không êm thấm lòng thận không giao mất ngủ giật mình lo lắng ( lòng rung động thần kinh suy yếu )
Gặp sát lại thấy không kiếp chủ phá thương phong
Tọa dần thân nhật cự tị hợi đối với củng phòng khoang miệng lưỡi sang gặp đà la thiên hình sợ bán thân bất toại
Thái dương hóa kị gặp hình sát nặng nề cần phòng con mắt mù hoặc con mắt thủ thuật ( nhất là ngọ tuất )
< tật ách là Quan tới điền > lưu ý thái dương hóa kị

// ]]>


Thái dương hóa kị nhập thiên di
Chủ lòng đang bên ngoài xuất ngoại lao lục bôn ba bị trêu chọc thị phi tấm lòng nhỏ bên ngoài nạn nạn
Gặp lục sát trùng mệnh là "Hung tinh hội kị "Cách chủ lao lục bôn ba thân dễ có hình thương ảnh hưởng sự nghiệp gia sản thân nhân
Nam mệnh sáng nghiệp bị thất bại nữ nhân hôn nhân không tốt, khó coi
Người sinh năm giáp kị tọa thiên di trùng cung mệnh có ngoài ý muốn nạn nạn rõ ràng
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa bất kị
Chủ lòng đang bên ngoài xuất ngoại lao lục bôn ba bị trêu chọc thị phi tấm lòng nhỏ bên ngoài nạn nạn
Tọa tuất hợi tí hãm địa mưu sự bất thành bôn ba đau khổ một chuyện không thành
Tại ất hợi chủ có ngoài ý muốn nạn họa hãm địa thường mưu sự bất thành bôn ba đau khổ
Thái dương hóa kị nhập nô bộc
Nhập nô bộc thuộc hạ không đắc lực nhiều ngầm tranh không đắc lực bộ phận thuộc thậm chí phản bội bộ phận thuộc dương phụng âm vi không được nghe chỉ huy
Hóa kị nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có xuất không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp nên cố hết sức tránh cho
Thái dương hóa kị nhập Quan lộc
Chủ sự nghiệp suy bại không phấn chấn bận rộn công việc biến hóa nhiều khó khăn trắc trở nhiều hội ngược lại bế đâu Quan bãi chức cùng nam tính đồng nghiệp không hợp thụ gây khó khăn
Nam mệnh không nên sáng nghiệp
Nhược hóa lộc hóa kị đồng cung chủ là lão bản mệnh không kiên nhẫn trường kỳ làm thuê lĩnh tiền lương nhưng tự hành sáng nghiệp cũng là không được thuận khó khăn trắc trở nhiều
Tại tí hãm địa chủ sự nghiệp suy bại không phấn chấn sẽ có hành chánh sai sót ( Quan nạn ) mà hồi biếm giáng xử phân các loại sự tình thậm chí đâu chức vụ
Người sinh năm giáp Quan lộc tọa bính tý lạc hãm thái dương sinh kỵ một chuyện không thành ( nhâm thân cung vô chính diệu tọa mệnh mượn thiên cơ thái âm thủ )
Ất sinh năm người Quan lộc tọa mậu tử thiên di mậu dần thiên cơ thái âm hóa kị
Bính sinh năm người Quan lộc tọa canh tử huynh đệ ất vị thất sát liêm trinh hóa kị
Tráng nhiên sinh ra Quan lộc tọa nhâm tí tài bạch giáp thìn cự môn hóa kị ( mậu thân cung vô chính diệu tọa mệnh mượn thiên cơ thái âm thủ )
Mậu sinh năm người Quan lộc tọa giáp tý thái dương tự hóa kị phạm nửa đời đau khổ thiên di mậu dần thái âm thiên cơ hóa kị
( giáp thân cung vô chính diệu tọa mệnh mượn thiên cơ thái âm thủ )
Sinh năm kỷ người Quan lộc tọa bính tý vị giờ sinh người điền trạch ất hợi vũ khúc phá quân tùy văn khúc hóa kị
Người sinh năm canh Quan lộc tọa mậu tử phúc đức giáp tuất thiên đồng hóa kị
Tân sinh năm người Quan lộc tọa canh tử giờ mão sinh ra huynh đệ ất vị liêm trinh thất sát tùy văn xương hóa kị
Nhâm sinh năm người Quan lộc tọa nhâm tí điền trạch tân hợi phá quân vũ khúc hóa kị
Quý sinh năm người Quan lộc tọa giáp tý thái dương tự hóa kị phạm nửa đời đau khổ nô bộc ất mão tử vi tham lang hóa kị
Thái dương tọa tuất hợi tí lạc hãm hóa kị bất luận tọa cần gì phải cung đều chủ cả đời sự nghiệp không thành
( tại Quan lộc càng kị phạm quỷ ảnh sát tại tài bạch phạm chưa từ bỏ ý định )
Tại sửu thái dương lạc hãm thái âm nhập miếu đồng độ
Tại dần e rằng sẽ đâu Quan bãi chức tình cảm xuất quỹ có sai lầm luyến đau buồn bởi vì sắc gây họa

// ]]>


Tại mão vượng địa bất kị biểu hiện sự nghiệp bởi vì gặp phải ngăn trở sau sao biết được phấn chiến không ngừng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh có thể thành công
Tại thìn vượng địa bất kị biểu hiện sự nghiệp bởi vì gặp phải ngăn trở sau sao biết được phấn chiến không ngừng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh có thể thành công
Tại tị vượng địa bất kị biểu hiện sự nghiệp bởi vì gặp phải ngăn trở sau sao biết được phấn chiến không ngừng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh có thể thành công
Tại ngọ vượng địa bất kị biểu hiện sự nghiệp bởi vì gặp phải ngăn trở sau sao biết được phấn chiến không ngừng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh có thể thành công
Tại vị thái dương thái âm đều bằng thế đồng độ
Tại thân thái dương nhàn thái âm bằng giống như độ
Tại dậu hãm địa chủ sự nghiệp suy bại không phấn chấn sẽ có hành chánh sai sót ( Quan nạn ) mà hồi biếm giáng xử phân các loại sự tình thậm chí đâu chức vụ
Tại tuất hãm địa chủ sự nghiệp suy bại không phấn chấn sẽ có hành chánh sai sót ( Quan nạn ) mà hồi biếm giáng xử phân các loại sự tình thậm chí đâu chức vụ
Người sinh năm giáp Quan lộc tọa giáp tuất thái dương tự hóa kị chủ một chuyện không thành lại nhất thế nghèo trạch cưới lúc
Nhà gái ứng nhiều hơn cân nhắc để tránh hối hận cả đời ( cự môn tại canh ngọ tọa mệnh )
Ất sinh năm người Quan lộc tọa bính tuất phu thê canh thìn thái âm hóa kị
Bính sinh năm người Quan lộc tọa mậu tuất huynh đệ quý tị tham lang liêm trinh hóa kị
Tráng nhiên sinh ra Quan lộc tọa canh tuất bính ngọ cung mệnh cự môn hóa kị
Mậu sinh năm người Quan lộc tọa nhâm tuất thiên di giáp tý thiên cơ hóa kị
Sinh năm kỷ người Quan lộc tọa giáp tuất dậu giờ sinh người nô bộc đinh sửu tử vi phá quân tùy văn khúc hóa kị
Người sinh năm canh Quan lộc tọa bính tuất phúc đức giáp thân thiên đồng hóa kị
Tân sinh năm người Quan lộc tọa mậu tuất sửu giờ sinh người điền trạch đinh dậu vũ khúc thất sát tùy văn xương hóa kị
Nhâm sinh năm người Quan lộc tọa canh tuất điền trạch kỷ dậu thất sát vũ khúc hóa kị
Quý sinh năm người Quan lộc tọa nhâm tuất huynh đệ đinh tị liêm trinh tham lang hóa kị
Tại hợi hãm địa chủ sự nghiệp suy bại không phấn chấn sẽ có hành chánh sai sót ( Quan nạn ) mà hồi biếm giáng xử phân các loại sự tình thậm chí đâu chức vụ
Người sinh năm giáp
Một chuyện không thành

// ]]>


Thái dương hóa kị nhập điền trạch
Trong nhà quấy rầy nhiều chuyện nam mệnh có nạn bệnh dễ dàng cùng nam người nhà họ lý tranh chấp thiếu thân tình
Chủ không được nhận tổ nghiệp tổ sinh thiếu hoặc không có phu thê giữa cũng thường là gia sự khóe miệng tu có thể nhiều bao dung giảm thiểu tranh chấp
Sinh kỵ nhập điền trạch biểu hiện có con nữ nhân muộn nhưng có con hơi thở sau thương yêu tử nữ
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa bất kị
Tọa tuất hợi tí hãm địa chủ mại điền sinh
Tại tí ngầm độ bất lợi người sinh đêm tài đến tài mất có tài không được tụ trí sản nhiều khó khăn trắc trở trí sản ý nguyện thấp
Cần phòng tiểu nhân gạt hãm hại tổn thất càng ứng số lượng nhập là xuất
Nhược cùng linh tinh phong ấn cáo + Quan phù có phong ấn phòng phong ấn bia khắc thương ứng
Thái dương hóa kị nhập phúc đức
Bị tự tìm phiền não bất thông nhân tình sẽ không số lượng nhập là xuất kiếm tiền vất vả bôn ba lao lục thái dương tự hóa kị biểu hiện không cách nào an tâm hưởng thụ
Bị miên man suy nghĩ cùng người giao tiếp không dễ dễ dàng khiến tính cách lao lục bôn ba lý do tài dễ có làm phức tạp
Thân khỏe mạnh dễ có vấn đề con mắt phần đầu có tật
Nam mệnh kiếm tiền vất vả cá tính nôn nóng thường nghĩ không mở tâm tình không cách nào nhẹ nhõm không hiểu được hưởng thụ
Tọa mão thần tị ngọ vượng địa bất kị
Thái dương sinh kỵ nhập phúc đức tọa tuất hợi tí hãm địa chủ không hưởng phúc quan tâm phiền não vì cuộc sống sống bôn ba
Sửu vị thái dương thái âm đồng độ
Dần thân thái dương cự môn đồng độ
Mão dậu thái dương thiên lương đồng độ
Tiến mã lộc "Nhập biểu hiện đối với mình khẳng khái tốt hưởng thụ đối với người khác khá là keo kiệt
Thái dương tự hóa kị biểu hiện không cách nào an tâm hưởng thụ lộc kị cùng ở tại nội tâm ham muốn cá nhân chập trùng không chừng
Tại ngọ thái dương sinh kỵ tự hóa lộc
Thái dương hóa kị nhập phụ mẫu gặp sát hình biểu hiện cùng cấp trên không êm thấm
Thái dương hóa kị có tổn nam tính lục thân phụ sợ thể yếu nhiều bệnh ( trùng tật ách bao hàm nam tính mệnh chủ )
Chủ trưởng bối ( hoặc cấp trên ) đối với mệnh chủ bất mãn nhược cấp trên đối với mệnh chủ tự thân bất mãn mà xa thải mệnh chủ vội vàng giữa gặp đả kích

// ]]>


Thái dương hóa kị nhập phụ mẫu gặp sát hình biểu hiện cùng cấp trên không êm thấm
Gặp lục sát trùng tật là "Hung tinh hội kị "Cách chủ lao lục bôn ba thân dễ có hình thương ảnh hưởng sự nghiệp gia sản thân nhân
Nam mệnh sáng nghiệp bị thất bại nữ nhân hôn nhân không tốt, khó coi
Cung phụ mẫu nhược luận văn thư thái dương hóa kị biểu hiện có pháp luật vấn đề
Tử vị trí lạc hãm thái dương hóa kị nhược đi làm nhậm chức thì tu phòng cùng cấp trên quan hệ không tốt, khó coi cũng dễ bị bắt bẻ
( vũ phá tại hợi cung tọa mệnh nhân càng hơn )
Dần thân thái dương cự môn nhược hóa kị trêu chọc thị phi biểu hiện cùng phụ mẫu hoặc cấp trên có không phải là tranh đoạt hoặc chủ hồi chánh phủ cơ cấu gây khó khăn
Hóa kị nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có xuất không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp nên cố hết sức tránh cho
Lưu niên mệnh phùng giáp đối với phụ thân bất lợi hoặc phụ thân thể yếu nhiều bệnh ( trùng tật ách nam mệnh chủ cũng phải chú ý thân thể mình được điều dưỡng )
Lưu niên mệnh giáp làm lưu lộc tại dần thân vị trí phá quân hóa quyền vũ khúc hóa khoa tại dần mặc dù nhất thời đạt được lộc ( lưu lộc tồn )
Quyền khoa khả năng dương dương đắc ý nhưng phụ mẫu cung vô chính diệu ( mượn dương lương )
Bởi vì giáp làm thái dương hóa kị khiến cho nhận cấp trên ghét hoặc nhằm vào dù nhất thời chín thế ( lộc quyền khoa )
Vẫn ứng chú ý cùng cùng sài được phối hợp hợp tác mới không tới mức với bị xa thải hoặc xa lánh

// ]]>