Lộc kị Cách xa nhau là sáu ô Phân rơi nhất lục cộng tông vị trí tới hiểu dịch

Lộc kị cách xa nhau là sáu ô phân rơi nhất lục cộng tông vị trí


Sáu ô
( can cung hóa lộc hóa kị nhập đồng cung hoặc phân nhập 16 cung cộng tông
Từ hóa lộc tinh tình nhìn bởi vì sao hóa kị tình nhìn kết quả can cung của nó hóa quyền ngôi sao có biết bên ngoài quá trình )
Nhược hóa lộc quyền kị đồng cung thì nhìn can cung sao hóa khoa tình xem tới
Mệnh làm hóa kị nhập tật mà nhược bên ngoài tật làm hóa lộc nhập mệnh này hiện tượng lấy nhất lục cộng tông giải thích
Là người tính tình biến hóa nhanh trở mặt như là lật thư nhưng nội tâm sung mãn mâu thuẫn cùng không phải là hòa hợp ác được giao chiến


Sáu ô
Hóa lộc hóa kị phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống
Tỷ như hóa lộc nhập tài bạch 5 mà hóa kỵ nhập điền trạch 1 0 < điền trạch là tài nhanh > hóa lộc nhập tài hóa kị lại nhập [ tài tới thể ]
Tử làm hóa lộc nhập thiên mà hóa kỵ nhập Huynh < thiên di là Huynh nhanh > phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống
( can cung hóa lộc hóa kị nhập đồng cung hoặc phân nhập 16 cung
Từ hóa lộc tinh tình nhìn bởi vì
Sao hóa kị tình nhìn kết quả
Can cung của nó hóa quyền ngôi sao có biết bên ngoài quá trình )
Nhược hóa lộc quyền kị đồng cung thì nhìn can cung sao hóa khoa tình xem tới
[ thiên mệnh ] can cung hóa lộc nhập [ cánh đồng ] mà hóa kỵ nhập [ đại phu ] lộc kị chênh lệch sáu ô ( nhất lục cộng tông ) biến mất giống
Tượng này nói rõ muốn đem hình gia đình cố tốt lại hội tao ngộ phát triển không được thuận ảnh hưởng sự nghiệp khó khăn
Nhược can cung hóa lộc hóa kị phân nhập 16 cung vị giống như lộc kị đồng cung rõ ràng hung tính cường
( tỷ như mệnh lộc nhập tật mà mệnh phi hóa kỵ nhập phúc hoặc mệnh lộc nhập tử mà mệnh phi hóa kỵ nhập Quan )

// ]]>


Mệnh can lộc nhập phu mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền bên ngoài lộc kị cách xa nhau sáu ô phân biệt rơi nhất lục cộng tông cung vị này là tiêu hao giống
Mệnh can lộc nhập điền mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập tài thì mệnh làm tới lộc kị cách xa nhau sáu ô ( phân nhập nhất lục cộng tông cung vị ) này là tiêu hao giống
[ lộc chuyển kị ] điền làm phi hóa kỵ nhập Quan trùng phu là [ hung tượng ] mệnh can lộc nhập điền gặp sinh kỵ [ chuyển kị ] tạo thành phu Quan lưỡng mất
( cung mệnh cùng cung tật ách là nhất lục cộng tông ) mệnh làm phi hóa kỵ nhập tật tượng này biểu hiện tự thân đưa thân làm hoại ( hóa kị cho thân )
Khác nói mệnh chủ lòng của tính tính tình rất cố chấp tư tưởng là
Mệnh làm tự hóa lộc mà mệnh làm hóa kị nhập [ bản nô ] lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô ( lộc kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị ) là tiêu hao giống
Xem mệnh can lộc nhập Quan ( bính thìn ) mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập tử ( tân dậu ) lộc kị cách xa nhau sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông ] cung vị
Này là tiêu hao giống
[ lộc chuyển kị ] can của quan bính liêm trinh tự hóa kị có dự đoán mệnh chủ chuyện của nghiệp vận không tốt, khó coi nghĩ cố gắng kinh doanh lại khó như sở nguyện
Mệnh làm hóa lộc nhập tài mà mệnh làm hóa kị nhập phụ này có đối đãi quan hệ
Chỉ cần có giao dịch ( như tiền tài mượn cho người khác liền hội tổn thất bởi vì lộc tùy kị đi )
< phụ mẫu là nô tới tài > cho nên mệnh lộc nhập tài mà mệnh phi hóa kỵ nhập [ nô tới tài ] thực tế đưa tiền tài chảy vào [ nô tới tài ]( bởi vì lộc tùy kị đi )
Xem mệnh làm hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông ] cung vị đây là đối đãi bên trên biến mất giống
< phụ mẫu là tài tới nô >
[ lộc chuyển kị ] quan sát tài làm hóa kị tới rơi cung có suy ra cuối cùng nhất kết quả
Mệnh can lộc nhập phúc mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập tật lộc kị rơi cung cách xa nhau sáu ô ( lộc kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị ) này là tiêu hao giống
Huynh can lộc nhập phu mà Huynh làm phi hóa kỵ nhập điền lộc kị rơi cung cách xa nhau sáu ô phân biệt rơi vào [ nhất lục cộng tông ] tới cung vị
Huynh can lộc nhập phu [ Huynh tới phụ ] mà phi hóa kỵ nhập điền [ Huynh tới Quan ] này là tiêu hao giống

// ]]>


< phúc đức là tử tới nô > mệnh can lộc nhập tử mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập phúc [ tử tới nô ] lộc kị cách xa nhau sáu ô [ nhất lục cộng tông ] có đối đãi lên tiêu hao
Lộc tùy kị xuất biểu hiện mệnh chủ phí lòng đầu tư giao tế tiếp khách nhưng không cách nào thu được nhận cùng hoặc về quỹ ích lợi
Can của phu liêm trinh hóa lộc nhập phụ ( đinh dậu ) < phụ mẫu là thiên nhanh >
Can của phu thái dương hóa kị nhập thiên ( canh dần ) gặp thái dương sinh ra quyền lại tự hóa lộc cự môn lộc năm sinh hình thành [ quyền kị dây dưa ]
Chung tất có hung trùng [ bản mệnh ]
Phụ cùng thiên là nhất lục cộng tông lộc kị phân nhập tướng cách sáu cung có đối đãi lên tiêu hao
Can của phu lộc nhập < phụ mẫu là phu tới điền > mà can của phu phi hóa kỵ nhập < thiên di là phu tới tài > dù cố gắng kinh doanh gia đình lại tổn tài
Can của phu hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) dù không cát hung
Nhưng can của phu hóa lộc hóa kị phân biệt nhập nhất lục cộng tông cung vị tạo thành lộc kị đồng xuất thì sẽ có cát hung xuất hiện
Này là đối đãi lên tiêu hao hiện tượng
Can của phu giáp liêm trinh hóa lộc nhập Quan ( mậu dần ) biểu hiện phối ngẫu đối với sự nghiệp có thể có trợ giúp lại phối ngẫu bên ngoài duyên tốt nhân duyên tốt
Mà can của phu giáp thái dương hóa kị nhập tử ( quý vị ) trùng phá thái dương lộc năm sinh song kị trùng [ bổn điền ]( kỷ sửu ) tượng này không lành
Can của phu hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau sáu ô là nhất lục cộng tông có đối đãi lên tiêu hao
< Quan lộc là tử nhanh > ý là Quan lộc ngay cả...cũng đào hoa tới thể
< tử nữ là Quan tới nô > quan sát sự nghiệp của mệnh chủ nhóm bạn
( cùng làm việc nhân viên cổ đông các loại ) được trạng huống có hay không có trợ lực vân vân huống
Can của phu lộc nhập Huynh mà can của phu phi hóa kỵ nhập thiên chồng của cô làm hóa lộc hóa kị cách xa nhau sáu ô phân nhập nhất lục cộng tông cung vị này là biến mất giống
Biểu hiện phối ngẫu không giúp được gì với mệnh chủ
[ lộc chuyển kị ] Huynh làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản tài ]( canh dần ) chủ tổn tài hoặc sự nghiệp chập trùng đại
Đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phúc ] thì [ đại phu ] tại [ bản mệnh ]
Công phu 0 43
Nhược [ đại phu ] làm hóa lộc nhập [ vở ]
Mà [ đại phu ] làm hóa kị nhập [ bản phúc ]/[ thiên mệnh ]
Xem [ đại phu ] tới lộc kị cách xa nhau sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông cung vị ] này là tiêu hao giống
[ kị chuyển kị ] [ thiên mệnh ] làm chuyển phi hóa kỵ nhập [ vở ]/ trùng điệp [ đại tật ] tượng này cấu thành [ can của phu lộc ] cùng [ phúc làm kị ] tại [ vở ] chiến khắc
Này hóa tượng 1. Đại hạn này nội phu thê e rằng sẽ vị trí hơi thở sự tình mà cãi nhau
2. Phi hóa kỵ nhập [ đại tật ] mệnh chủ này hạn sợ thân bất an

// ]]>


Thất tinh định điểm nhược tại tử nữ cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung
Cùng tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa tức tức tương quan
Nhược tại tử nữ cung này mệnh trưởng thành sớm
Tử làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính dần ) gặp vũ khúc sinh ra khoa
Tử làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( Tân Mùi ) gặp văn khúc tự hóa khoa văn xương tự hóa kị hình thành [ song kị ] lại [ khoa kị kéo mài ]
Tử làm hóa lộc hóa kị bên ngoài rơi cung cách xa nhau sáu ô rơi [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là tiêu hao giống
[ lộc chuyển kị ] thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp tuất ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa lộc trùng [ bản tài ]( mậu thìn )
Biểu hiện mệnh chủ bên ngoài tới đầu tư hợp tác giao tế tiếp khách bên ngoài kết quả khó tránh tổn tài mất phúc
Nam mệnh thái dương tọa mệnh tử làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ] < tật ách là tử phu quân >
[ cung tử nữ ] biểu hiện đào hoa đào hoa hóa lộc nhập [ đào hoa phu quân thê vị ] nói rõ đào hoa chủ động đầu hoài tống bão
Lại tử làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]
Thì này nam cả đời mang theo đào hoa thuộc [ trọn đời đào hoa cách ] nhưng không bị [ kết hôn ]
Khác tử can lộc nhập tật mà tử làm phi hóa kỵ nhập mệnh bên ngoài lộc kị tới rơi cung phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông cung vị này là tiêu hao giống
Xem [ lộc chuyển kị ] tật làm hóa kị tới rơi cung làm đề cử
[ cung tử nữ ]( mậu thân ) phá quân + âm sát
Chánh nhãn 2 12
Tử làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( nhâm tí )
Tử làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất tị ) gặp thiên cơ sinh ra khoa lại tự hóa lộc này là [ kị xuất ] [ lộc kị ] trùng [ bản mệnh ]
Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh 1 chú ý ngoài ý muốn nạn hại < tử nữ là thiên tới điền > < tử nữ là tật tới phúc >
< tử nữ là nô tới Quan > ( nô bộc [ nhất khí tử chi vị trí ] tới Quan [ khí thế vị trí ] )
Đặc biệt lưu ý hành hạn trùng [ bản mệnh cung mệnh đại hạn lưu niên cung mệnh ] bị trùng thì có hiểm
Hoặc trùng [ bổn điền đại hạn điền trạch hoặc lưu niên cung điền trạch ] bị trùng thì có hiểm
Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện bên ngoài dễ có gặp xui xẻo, vận xui sự tình phát sinh cũng thuộc hung tượng
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh một thân tất có tổn thất cung mệnh bị trùng có ngược lại kỳ tới hiểm ( ngược lại kỳ thì tử vong )
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng bản mệnh cung mệnh đại hạn đi đến thiên di biểu hiện hội "Phá sản "
Cung tử nữ gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh tử nữ cùng mệnh chủ không duyên lại không bị nuôi sống nếu có tử nữ nên sớm ly đầu gối rời khỏi phụ mẫu
Khác biểu hiện mệnh chủ bản tính không thích đào hoa thật sự tự thân háo sắc
Nếu có đào hoa phần lớn là đối phương chủ động ( tử làm hóa kị nhập mệnh trùng thiên cùng luận )

// ]]>


Tử can lộc nhập phụ mà tử làm phi hóa kỵ nhập thiên
Bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô ( phân nhập nhất lục cộng tông cung vị ) này là tiêu hao giống
[ lộc chuyển kị ] phụ làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( nhâm dần ) gặp vũ khúc tự hóa kị cấu thành [ tiến mã kị ]
Này kị lui về [ nô tới tài ] trùng [ bản tật ]
Này hóa tượng tới giải thích chính là [ nô tới tài ] đến mệnh chủ nhà hư thoáng qua một lần dẫn dụ mệnh chủ tạo thành mệnh chủ tâm thái chịu đựng
[ cung tử nữ ]( giáp thân ) tọa thất sát + linh tinh lộc tồn thiên diêu lưu ý hình diêu củng trùng [ bản phụ ]/[ Quan chi tử ]
Chánh nhãn 226
[ cung tử nữ ] một dạng, biểu hiện tử nữ được cung vị nhưng là biểu hiện mệnh chủ chi giao tế tiếp khách đào hoa đầu tư cổ đông được cung vị
< phụ mẫu là Quan chi tử > quan sát sự nghiệp chi nhánh cơ cấu trạng huống cùng sự nghiệp đầu tư được tổn ích tình huống
[ Quan chi tử ] ( sự nghiệp giao tế vị trí tức hộ khách ) có tìm hiểu sự nghiệp lui tới tới khách hàng trạng huống
[ Quan chi tử ] gặp [ phá thể vị trí ] ( này là cả đời sự nghiệp đầu tư vận trình phá thể vị trí )
Đầu tư nhất thiết phải cẩn thận ( bởi vì tất phá không nghi ngờ )
Tử làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( nhâm ngọ ) gặp liêm tướng
< tật ách là Quan tới điền > tử can lộc nhập [ Quan tới điền ] biểu hiện đầu tư với sự nghiệp công xưởng ( nhà máy các loại )
Tử làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( đinh hợi ) gặp thái dương lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ]
Lợi dụng mệnh chủ tới tiền tài hoặc tài hoa sử dụng ở đầu tư giao tế
Xem tử can lộc nhập tật mà phi hóa kỵ nhập mệnh lộc kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị này là tiêu hao giống
Sáu ô
Nhược tài làm tới hóa lộc hóa kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị tạo thành lộc kị đồng xuất hung tại tài cung là tổn tài
Chủ yếu là [ tài cung phát xạ ] cho nên tổn này là tiêu hao giống
Tài làm hóa lộc ( nhập Quan ) hóa kị ( nhập tử ) phân nhập nhất lục cộng tông vị trí này là tiêu hao giống ( cách xa nhau sáu ô )
Cho nên giống như lộc kị đồng cung lộc tùy kị xuất biểu hiện tiền tài thường ở bên ngoài chuyển lộc kị trùng bổn điền khố phá tiền khó lưu
( nhược tài làm tới hóa lộc hóa kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị tạo thành lộc kị đồng xuất hung tại tài cung là tổn tài
Chủ yếu là "Tài cung phát xạ" cho nên tổn )
Tài làm hóa lộc ( nhập Quan ) hóa kị ( nhập tử ) phân nhập nhất lục cộng tông vị trí
Cho nên giống như lộc kị đồng cung lộc tùy kị xuất biểu hiện tiền tài thường ở bên ngoài chuyển lộc kị trùng bổn điền khố phá tiền khó lưu
( nhược tài làm tới hóa lộc hóa kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị tạo thành lộc kị đồng xuất
Hung tại tài cung là tổn tài chủ yếu là "Tài cung phát xạ" cho nên tổn )
Tài làm hóa kị nhập mệnh nhược bên ngoài tài làm hóa lộc nhập tật gặp lộc năm sinh lại tự hóa kị
Tài làm hóa lộc hóa kị rơi cung phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống ( cách xa nhau sáu ô )
Tài làm hóa lộc ( nhập Quan ) hóa kị ( nhập tử ) phân nhập nhất lục cộng tông vị trí cho nên giống như lộc kị đồng cung này là tiêu hao giống
Lộc tùy kị xuất biểu hiện tiền tài thường ở bên ngoài chuyển lộc kị trùng bổn điền khố phá tiền khó lưu

// ]]>


Nhược tài làm tới hóa lộc hóa kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị tạo thành lộc kị đồng xuất hung tại tài cung là tổn tài
Chủ yếu là "Tài cung phát xạ" cho nên tổn
Tài can lộc nhập phu mà tài làm phi hóa kỵ nhập điền [ phu tới nô ] tài làm tới lộc kị rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập nhất lục cộng tông vị trí
Cho nên giống như lộc kị đồng cung này là tiêu hao giống
Lộc tùy kị đi biểu hiện mệnh chủ đối với phối ngẫu tiền tài độ lượng lại là chảy vào phối ngẫu tới bằng hữu ( mệnh chủ tổn tài giống )
Bên ngoài tài làm hóa kị nhập điền gặp tự hóa lộc hình thành song kị trùng [ vở ] không nên đầu tư hợp tác tất tổn tài
Tài làm vũ khúc hóa lộc nhập phu ( tân dậu ) mà tài làm văn khúc hóa kị nhập điền ( giáp dần )
Tài can lộc nhập phu mà tài làm phi hóa kỵ nhập điền [ phu tới nô ] tài làm tới lộc kị rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập nhất lục cộng tông vị trí
Cho nên giống như lộc kị đồng cung này là tiêu hao giống
Lộc tùy kị đi biểu hiện mệnh chủ đối với phối ngẫu tiền tài độ lượng lại là chảy vào phối ngẫu tới bằng hữu ( mệnh chủ tổn tài giống )
Sáu ô
Tài làm hóa lộc nhập phúc [ tài tới thiên ] mà hóa kỵ nhập tật [ tài tới Huynh ]
Lưu ý tài can lộc nhập phúc mà tài làm phi hóa kỵ nhập tật bên ngoài lộc kị rơi cung cách xa nhau sáu ô phân biệt rơi vào [ nhất lục cộng tông ] tới cung vị
Này là tiêu hao giống
Cho nên giống như lộc kị đồng cung này là tiêu hao giống
Tài can lộc nhập phu mà tài làm phi hóa kỵ nhập điền [ phu tới nô ] tài làm tới lộc kị rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập nhất lục cộng tông vị trí
Lộc tùy kị đi biểu hiện mệnh chủ đối với phối ngẫu tiền tài độ lượng lại là chảy vào phối ngẫu tới bằng hữu ( mệnh chủ tổn tài giống )
Bên ngoài tài làm hóa kị nhập điền gặp tự hóa lộc hình thành song kị trùng [ vở ] không nên đầu tư hợp tác tất tổn tài
( phân nhập nhất lục cộng tông tới cung vị ) là tiêu hao giống
Xem tài làm tự hóa lộc mà tài làm hóa kị nhập phụ [ tài tới nô ] bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô
[ kị chuyển kị ] phụ can đinh cự môn hóa kị nhập thiên ( canh thìn ) trùng [ bản mệnh ] cuối cùng nhất thương hại mệnh chủ tự thân ( buôn bán có lời không tới tiền )

// ]]>


Sáu ô
Tật làm thiên lương hóa lộc nhập Huynh mà tật làm vũ khúc hóa kị nhập Quan hóa lộc hóa kị phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống
Giống như lộc kị cùng nhập là [ tiêu hao giống ]
Tật can lộc nhập phúc mà tật làm phi hóa kỵ nhập tử thì hóa lộc hóa kị tới rơi cung chênh lệch sáu ô này là [ nhất lục cộng tông cung vị ]
[ lộc chuyển kị ] phúc làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản mệnh ] /[ phúc phu quân ] trùng [ phúc tới Quan ] chính là không phúc tới vận
[ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ bản tật ] gặp tự hóa kị
Nhập sinh ra số cung tật ách tự hóa tự sinh từ diệt tất có nạn nạn phát sinh
Nhược tật làm hóa lộc nhập bản mệnh 1 < cung mệnh là tật tới nô > tật làm tới hóa lộc hóa kị nhập nhất lục cộng tông cung vị
Sáu ô
Cho nên giống như lộc kị đồng cung này là tiêu hao giống
Tật can lộc nhập phụ ( canh tử ) gặp sinh kỵ này là uổng phí tâm cơ mà tật làm phi hóa kỵ nhập thiên lộc kị cách xa nhau sáu ô [ nhất lục cộng tông ]
Lộc tùy kị xuất biểu hiện mệnh chủ phí lòng bợ đỡ phụng dưỡng trưởng bối cấp trên nhưng không cách nào thu được nhận cùng hoặc về quỹ thưởng thức
< nhược lấy cung tật ách tứ hóa lấy hiểu cung tật ách ( tâm tính ) cách >
Chánh nhãn 344
Tật làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( tân dậu ) biểu hiện mệnh chủ cố gắng với sự nghiệp làm việc nhận chân
Tật làm hóa kị nhập tử trùng điền biểu hiện nạn nạn đặc biệt nghiêm trọng ( thọ đeo trùng phúc đeo là 16 vấn đề )
Mà tật làm thái dương hóa kị nhập [ vở ]( giáp dần ) gặp thái dương tự hóa kị song kị trùng [ bổn điền ]
< tử nữ là nô tới Quan > phi hóa kỵ nhập [ nô tới Quan ] biểu hiện mệnh chủ cùng chúng sinh ra về công tác không hề bị giao tiếp không phục hiện tượng
< tử nữ là tật tới phúc > tật làm hóa kị nhập [ tật tới phúc ] để người cảm thấy mệnh chủ làm việc quy tóc ( không được rõ ràng )
Giống như lộc kị cùng nhập này là [ tiêu hao giống ]
Tật can lộc nhập Quan mà tật làm phi hóa kỵ nhập tử bên ngoài lộc kị tới rơi cung chênh lệch sáu ô là nhất lục cộng tông cung vị
[ lưu tật 24] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]
Mà liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ] gặp tham lang lộc năm sinh lại tự hóa kị này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý
Tạo thành lộc kị đồng xuất
[ lưu tật 24] làm hóa lộc hóa kị rơi cung phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống ( cách xa nhau sáu ô )
Thất sát sát phạt [ sát phá lang ] cục không kiên nhẫn tĩnh vui mừng tạo ra mới khai triển lại gia tăng hữu bật ( trợ tinh ) tâm thái không khỏi mâu thuẫn

// ]]>


B. Nữ mệnh ( thê ) tật ách ( mậu thìn ) thất sát + hữu bật tự hóa khoa
Ở thìn bảo thủ trầm ổn lại muốn giúp người khai sáng khó tránh biến thành muốn [ ổn thắng ] được mâu thuẫn
Tật ách ( mậu thìn ) thìn là khố địa tâm thái trầm ổn bảo thủ lại cố chấp
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Tật làm mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa tâm thái khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục phí lòng phí lực
[ lộc chuyển lộc ] điền làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh sửu ) gặp thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị
Tật làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bổn điền ]( bính tý ) gặp tham lang sinh ra quyền không ngờ tâm thái bên trên đối với gia đình tốt
Hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] bày dù nghĩ đối với gia đình tốt trùng [ bản phu ] lại có tổn tình cảm rằng rịt
[ lộc chuyển kị ] điền làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phụ ]( giáp tuất ) gặp liêm trinh tự hóa lộc song kị trùng [ bản tật ]
Nói rõ mệnh chủ đối với gia đình tốt tâm thái cố gắng liều mạng bên ngoài kết quả sợ thương mình cả người
Này hóa tượng tật làm hóa lộc hóa kị đều nhập ngã cung biểu hiện tâm thái bên trên nghĩ đối với gia đình tốt cũng nghĩ kiếm tiền gia tăng tài sản
Tật làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tài ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản phúc ]( ất hợi ) nghĩ thầm trứ tiền tài ( phi hóa kỵ nhập ngã cung còn không xói mòn )
Nhưng trùng [ bản phúc ] khó tránh có sai lầm phúc hiện tượng xuất hiện
[ kị chuyển lộc ] tài làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản nô ]( bính dần ) gặp vũ khúc lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý
[ kị chuyển kị ] tài làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( đinh sửu ) gặp thiên lương sinh ra khoa văn khúc sinh kỵ trùng [ bản mệnh ]
Này hóa tượng biểu hiện mệnh chủ dù cố gắng kiếm tiền lại bởi vì chi tiêu đại ( không biết trân quý ) tự thân cũng không có thể hưởng ( trùng mệnh )
Lưu ý [ lộc chuyển kị ] trùng [ bản tật ] mà [ kị chuyển kị ] trùng [ bản mệnh ] ( mệnh tật nhất lục cộng tông ) chênh lệch sáu ô biểu hiện tổn hao tổn
Tượng này ý nữ mệnh chủ nghĩ đối với gia đình tốt bán mạng kiếm tiền là gia đình nỗ lực mình không nỡ hưởng thụ cuối cùng nhất tự thân khỏe mạnh có tổn
Thiên làm tự hóa lộc mà thiên làm hóa kị nhập phụ thì lộc kị phân nhập nhất lục cộng tông cung vị giống như lộc kị đồng cung tiêu hao giống
Sáu ô
Nô làm liêm trinh hóa lộc nhập Quan ( quý hợi ) gặp tham lang lộc năm sinh lại tự hóa kị này là [ điệp xuất lộc ] lộc xuất không biết trân quý là tổn
Nô làm hóa lộc hóa kị ( cách xa nhau sáu ô ) phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống

// ]]>


Nô làm thái dương hóa kị nhập tử ( bính thìn ) < tử nữ là Quan tới nô >
Phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị giống như lộc kị đồng cung này là tiêu hao giống ( cách xa nhau sáu ô )
Nhược nô làm hóa lộc nhập Quan mà nô làm hóa kị nhập Huynh < huynh đệ là Quan nhanh > lộc kị rơi cung cách xa nhau sáu ô
Nô làm tới hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau sáu ô ( phân nhập nhất lục cộng tông cung vị ) này là tiêu hao giống
Nhược nô làm hóa lộc nhập điền mà nô làm hóa kị nhập phu trùng Quan lộc thuộc bằng hữu đối với mệnh chủ bất lợi hiện ra ( đặc biệt chú ý thì bất lợi hơn )
[ lộc chuyển kị ] điền nhâm vũ khúc hóa kị nhập tật ( bính tý ) < tật ách là điền tới Quan > nhà vận không tốt, khó coi giống
Mậu sinh năm người [ định tượng ] tại cung nô bộc ( mậu ngọ ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên cùng sài hoặc bộ phận thuộc )
< Quan lộc là nô tới Huynh > trên thực tế chúng sanh dã là là bên ngoài tài khố suy nghĩ
Nô bộc mậu làm tham lang hóa lộc [ nhập Quan chiếu phu ] biểu hiện chúng sinh ra ( bằng hữu ) hội lấy tiền tài trợ giúp mệnh chủ sự nghiệp phát triển sự nghiệp phát triển
Này lộc gặp phùng sinh lộc Quan lộc cung hình thành [ điệp xuất lộc ] biểu hiện mệnh chủ sẽ không trân quý lợi dụng tạo thành không duyên cớ xói mòn [ lộc xuất ]
Nô làm mậu thiên cơ hóa kị nhập Huynh gặp thiên cơ sinh kỵ cấu thành [ song kị ] từ trùng [ bản nô ]
Nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ngã bất lợi ( Huynh là tài tới điền )
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Nhược huynh đệ tọa sinh kỵ thì đáng về nô xử biến thành [ nô tới nghịch thủy kị ]
Vẫn là [ phá hao tổn kị ] biểu hiện bằng hữu vì tư lợi ( kiếp trước thiếu trái )
Nhưng nô làm hóa lộc hóa kị phân biệt nhập nhất lục cộng tông cung vị thì sẽ có cát hung xuất hiện


Nô làm hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) dù không cát hung
Phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị giống như lộc kị đồng cung này là tiêu hao giống ( cách xa nhau sáu ô )
Nhược nô làm hóa lộc nhập Quan mà nô làm hóa kị nhập Huynh [ thủy mệnh kị ] < huynh đệ là Quan nhanh > lộc kị rơi cung cách xa nhau sáu ô
Phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống ( cách xa nhau sáu ô )
Nhược nô làm hóa lộc nhập Quan mà nô làm hóa kị nhập Huynh < huynh đệ là Quan nhanh > lộc kị rơi cung cách xa nhau sáu ô
Này là tiêu hao giống
Xem nô can lộc nhập tử mà nô làm phi hóa kỵ nhập phúc này lộc kị rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập nhất lục cộng tông cung vị
[ lộc chuyển kị ] tử làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý vị ) trùng phá thiên cơ lộc năm sinh này lộc ( đầu tư giao tế ) tất có nạn
Mà nô làm hóa kị nhập Huynh nhược gặp sinh kỵ tọa Huynh thì này kị đáng về [ bản nô ]
Nhược nô làm hóa lộc nhập Quan mà nô làm hóa kị nhập Huynh nguyên bản lộc kị cách xa nhau sáu ô này là tiêu hao giống
Bên ngoài nô làm hóa lộc hóa kị biến thành rơi cung cách xa nhau lưỡng cách cấu thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng thiếu trái ( âm dương tới đối đãi )
Tượng này chúng sinh ra đối với mệnh chủ sự nghiệp trợ giúp phát triển cũng không thực tế tới ưu lự

// ]]>


Nô bộc ( giáp thân ) tử vi sinh ra khoa thiên phủ + thiên việt âm sát
< tử nữ là nô tới Quan > nô can lộc nhập tử [ nô tới Quan ]
Nô làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( mậu tử )
Mặt ngoài chúng sinh ra trợ giúp mệnh chủ tới đầu tư tiếp khách thực tế lại là bang chúng sinh chi sự nghiệp
Nô làm phi hóa kỵ nhập phúc trùng tài các loại đều thuộc bằng hữu đối với mệnh chủ bất lợi hiện ra
Nô làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thái dương tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ]
Nô làm hóa kị nhập phúc chủ còn nhỏ gia cảnh bần khốn cả đời dễ phạm họa vì tiểu nhân bị bởi vì bạn bè mà mất tiền
Nô làm hóa kị nhập phúc trùng tài bạch nhất thiết không thể hợp tác cả đời cũng không có hợp tác kinh doanh sự nghiệp
< phúc đức là nô chi tử > nô làm phi hóa kỵ nhập phúc [ nô chi tử ] [ quyền kị dây dưa ] trùng [ nô tới điền ] ( tổn bên ngoài tài khố )
Chúng sinh ra đối với mệnh chủ giục ngựa nghênh tiếp thuộc làm nhiều công ít chúng sinh ra kỳ thật là tự thân tới đầu tư giao tế chung tất có hung
Nô can lộc nhập tử mà nô phi hóa kỵ nhập phúc lộc kị rơi cung chênh lệch sáu ô là nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống
Tượng này sự nghiệp đối với mệnh chủ phối ngẫu được đối đãi có cũng không thực tế tới ưu lự thực là tiêu hao giống
Can của quan lộc nhập phu ( canh tử ) phùng sinh kị mà can của quan phi hóa kỵ nhập điền ( quý tị ) can của quan lộc kị phân biệt rơi vào phu thê tới [ nhất lục cộng tông ] cung vị
Xem can của quan hóa lộc nhập phu mà can của quan hóa kị nhập điền bên ngoài lộc kị phân nhập [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là đối đãi cùng tiêu hao giống
[ lộc chuyển kị ] can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập phụ /[ phu tới điền ] chủ hôn nhân tình cảm không tốt, khó coi hôn nhân không được thuận
( dù sự nghiệp kiếm tiền cũng không đại phát triển )
Lưu ý can của quan lộc nhập điền mà can của quan phi hóa kỵ nhập phu phu cùng điền là nhất lục cộng tông lộc kị phân nhập tướng cách sáu cung có đối đãi lên tiêu hao
[ lưu quan ] giáp làm liêm trinh tự hóa lộc trùng điệp [ bản quan ]+[ đại nô ]
[ lưu quan ] làm hóa lộc hóa kị rơi cung chênh lệch sáu ô nhất lục cộng tông này là tiêu hao giống
[ lưu quan ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ]+[ đại phu ]+[ lưu tử ] biểu hiện năm này chăm chú với giao tế tiếp khách đào hoa tình cảm
Can của quan lộc nhập thiên mà can của quan phi hóa kỵ nhập Huynh bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô là nhất lục cộng tông cung vị chính là tiêu hao giống
[ lộc chuyển kị ] thiên làm bính liêm trinh tự hóa kị ( bính thìn ) can của quan [ lộc chuyển kị ] trùng [ bản mệnh ] sợ sự nghiệp ngược lại bế
Nguyên bản thất sát tọa ngọ [ hùng ở lại triều nguyên ] nhược hội xương khúc là Quan chủ yếu quản từ thương lượng là lão bản
Quan lộc cung ( nhâm ngọ ) thất sát + linh tinh
Lại có tả hữu có cầm quyền
Nhược tam phương tứ chính hội tả hữu xương khúc khôi việt này thuộc hình chức cách
Là nhược hội sát thì dù là hình chức e rằng có cạnh tranh nhiều nhiều tiểu nhân thường hồi xa lánh ( là Quan không lớn )

// ]]>


< điền trạch là tài nhanh > can của quan lộc nhập [ tài nhanh ] biểu hiện sự nghiệp đa năng kiếm tiền đắc lợi
Can của quan nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bổn điền ]( tân tị )
< Quan là tài tới tài > [ tài tới tài ] hóa lộc nhập điền ứng thuộc tiền cổn tiền gia tăng điền sinh
Nhược hình chức nhân viên bên ngoài chức vụ phần lớn thuộc công việc bên ngoài công việc
Can của quan nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tử )
Nhược kinh doanh nhân việc nghiệp phần lớn cùng bên ngoài phụ giao dịch ( mậu dịch vân vân ) ( can của quan phi hóa kỵ nhập Quan tới thiên )
Hoặc nói sự nghiệp của mệnh chủ mặc dù kiếm tiền lại không đại phát triển tới khả năng
Xem can của quan lộc nhập điền mà can của quan phi hóa kỵ nhập phu bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô ( phân nhập nhất lục cộng tông cung vị ) là tiêu hao giống
Sáu ô
Bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô ( phân nhập nhất lục cộng tông cung vị ) này là tiêu hao giống
Xem can của quan lộc nhập phụ mà can của quan phi hóa kỵ nhập thiên
[ lộc chuyển kị ] phụ tân văn xương hóa kị nhập [ vở ]( đinh mão ) trùng [ bổn điền ]
< tử nữ là Quan tới nô > quan sát mệnh chủ chỗ kết giao chúng sinh chi sự nghiệp thật xấu
Can của quan lộc nhập phụ mà [ lộc chuyển kị ] nhập [ Quan tới nô ] trùng [ Quan tới Huynh ] biểu hiện sự nghiệp thành cũng không lớn
< tử nữ là phụ tới tài > can của quan lộc nhập phụ mà [ lộc chuyển kị ] nhập [ phụ tới tài ]
Nói rõ sự nghiệp dù có cha mẹ trợ giúp lại là tài nhập phụ mẫu
Can của quan lộc nhập điền biểu hiện dù sự nghiệp kiếm tiền
Lưu ý can của quan lộc nhập điền mà can của quan phi hóa kỵ nhập phu phu cùng điền là nhất lục cộng tông lộc kị phân nhập tướng cách sáu cung có đối đãi lên tiêu hao
Mà can của quan phi hóa kỵ nhập phu thì trùng Quan sự nghiệp cũng không đại phát triển
( dù sự nghiệp kiếm tiền nếu có tiêu hao giống cũng không đại phát triển )
Can của quan cự môn hóa lộc nhập phu ( đinh dậu ) gặp thiên cơ sinh ra quyền lại tự hóa khoa cự môn tự hóa kị này là [ lộc xuất ] là tổn
Điền trạch gặp [ sách mã kỵ ] bôn ba không thôi cùng người nhà tụ thiếu ly nhiều gia sản phân băng ly tích
Can của quan văn xương hóa kị nhập điền ( canh dần ) gặp liêm trinh sinh kỵ văn xương sinh ra khoa song kị trùng vở ( bính thân )
Tượng này mệnh chủ nên bảo thủ trùng [ vở ] không nên đầu tư hợp tác tất bại
( dù sự nghiệp kiếm tiền nếu có tiêu hao giống cũng không đại phát triển )

// ]]>


Lưu ý can của quan lộc nhập phu mà can của quan phi hóa kỵ nhập điền [ phu cùng điền là nhất lục cộng tông ] lộc kị phân nhập tướng cách sáu cung có đối đãi lên tiêu hao
[ lộc chuyển kị ] can của phu đinh cự môn tự hóa kị dù trên sự nghiệp có thể có phối ngẫu trợ giúp nhưng thường lộng khéo thành vụng với sự tình không bổ
Can của quan hóa kị nhập điền trạch ( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) chủ công việc kiếm tiền dưỡng nhà hoặc tiến hành không nhúc nhích sinh nghiệp vụ thuộc cát ( nhược không gặp sinh kỵ )
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử ) cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
( dù sự nghiệp kiếm tiền nếu có tiêu hao giống cũng không đại phát triển )
Lưu ý can của quan lộc nhập phu mà can của quan phi hóa kỵ nhập điền [ phu cùng điền là nhất lục cộng tông ] lộc kị phân nhập tướng cách sáu cung có đối đãi lên tiêu hao
[ lộc chuyển kị ] nhược can của phu đinh cự môn tự hóa kị dù trên sự nghiệp có thể có phối ngẫu trợ giúp nhưng thường lộng khéo thành vụng với sự tình không bổ
Can của quan hóa lộc nhập nô biểu hiện sự nghiệp cùng chúng mọc duyên hợp tác sự nghiệp có kiếm tiền cùng làm việc duyên tốt
Chánh nhãn 376
[ bản quan ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ Quan tới phụ ]
Nhược [ đại tài ] đi vào [ bản quan ] biểu hiện này hạn tới tài vận không tốt chi tiêu đại thu nhập chênh lệch kiếm tiền cơ hội thường bởi vì mất đi
[ bản quan ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) trùng điệp [ Quan tới thiên ] từ trùng [ bản quan ] biểu hiện này hạn sự nghiệp vận đường không tốt, khó coi
Can của quan lộc nhập nô mà can của quan phi hóa kỵ nhập phu bên ngoài lộc kị rơi cung phân nhập nhất lục cộng tông cung vị này là tiêu hao giống sự nghiệp sẽ thất bại
Mà ngã cung hóa kị nhập tha cung ( Huynh phu tử nô phụ ) trùng ngã cung ( quan điền tật ) chủ hung tượng
Ngã cung làm hóa lộc nhập tha cung ( Huynh phu tử nô phụ )
< một kị hai chuyển lộc ba hóa kị > quan sát [ bản quan ]( giáp dần )
Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) gặp thái dương tự hóa lộc từ trùng [ bản quan ] ( này là một kị cũng chứa hai chuyển lộc )
Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) trùng [ bản phúc ]( giáp tý ) nhược lưu niên 37 đi vào [ bản phúc ] năm này sự nghiệp tất nhiên hư nát
[ đại quan ] tại [ bản tài ]( giáp tý ) gặp thiên đồng thái âm sinh ra quyền
Biểu hiện này hạn hợp tác sự nghiệp có kiếm tiền cùng làm việc duyên tốt
[ đại quan ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản nô ]( tân dậu ) trùng điệp [ tổ phụ ] này hạn sự tình nghiệp trọng điểm tại chúng khách lạ hộ hoặc công gia cơ cấu
( lưu ý nô cung không thể có tự hóa lại cần lưu ý huynh đệ chi địa cướp thiên hình trùng )
Này kị lui về [ đại quan ]( giáp tý ) hình thành [ đại quan tự hóa kị ]
[ đại quan ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( giáp dần ) gặp thái dương tự hóa kị cấu thành [ tiến mã kị ]
Xem [ đại quan ] tới lộc kị cách xa nhau sáu ô có tiêu hao giống
Này hóa tượng ứng giải thích thành [ đại quan ] bên trong cung [ quyền kị dây dưa ] sự nghiệp mọi thứ phí lực làm nhiều công ít nhiều khó khăn trắc trở lao lục mà chỗ không được nhiều

// ]]>


Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất )/[ Quan phu quân ] biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc
Hộ pháp 434
Sự nghiệp tới phát triển đi tiêu năng lực không tệ ( nhưng không thể gặp tự hóa )
Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão )/[ Quan tới điền ] can của quan phi hóa kỵ nhập phụ tật tuyến
Biểu hiện làm việc ngây thơ , tổn ngay thẳng , từ hủy tiền trình
Can của quan hóa kị nhập tật trùng phụ bày vận khí không tốt giấu diếm nguy hiểm giống ( này là nhất cửu vấn đề )
Chủ nhậm chức thì thăng thiên khó khăn ( trùng phụ cùng cấp trên khó đối đãi nhau )
Nhưng là mình kinh doanh lại khó kiếm tiền ( trùng phụ /[ nô tới tài ] buôn bán có lời không tới chúng sinh chi tài )
Khác chủ có công việc cuồng cả đời đi làm là nên
Biểu hiện bởi vì sự nghiệp công tác ảnh hưởng tạo thành thân lên gánh nặng ( quấn thân )
Xem can của quan tới hóa lộc hóa kị chênh lệch sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là tiêu hao giống
Sáu ô
Ngã cung ( điền ) hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh mà hóa kỵ nhập tha cung ( Huynh ) trùng tha cung ( nô )
Điền làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản thiên ( đinh tị ) hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh này lộc là hư
Mà điền làm giáp thái dương hóa kị nhập bản Huynh ( nhâm tuất ) trùng bản nô tượng này :
Điền làm hóa lộc hóa kị phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Điền làm hóa lộc hóa kị phân biệt rơi vào [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là tiêu hao giống
Điền làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh tị ) mà điền làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản Huynh ]( nhâm tuất ) tượng này là tiêu hao giống
Điền làm hóa lộc nhập thiên [ điền tới điền ] mà điền làm hóa kị nhập Huynh [ điền tới tài ] vì vậy là tiêu hao giống
Điền can lộc nhập Huynh mà điền làm phi hóa kỵ nhập Quan này lộc kị chênh lệch sáu ô là nhất lục cộng tông cung vị biểu hiện [ tiêu hao giống ]
Này hóa tượng biểu hiện mệnh chủ dù cố gắng doanh mưu nhưng làm nhiều công ít liên lụy gia sản ( trùng bản tài ] tổn tài )
[ lộc chuyển kị ] Huynh làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( đinh dậu ) gặp thái dương sinh ra quyền văn khúc sinh ra khoa hình thành [ quyền khoa kị dây dưa ]
Vì vậy hóa tượng là tiêu hao giống
Điền can lộc nhập phu ( quý tị ) mà điền làm phi hóa kỵ nhập nô [ phu nhanh ] bên ngoài lộc kị phân nhập phu thê tới [ nhất lục cộng tông ] cung vị
Điền làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( mậu thìn )
Điền làm hóa lộc hóa kị rơi cung ( cách xa nhau sáu ô ) phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống

// ]]>


Điền làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( quý dậu ) gặp thiên lương sinh ra khoa văn khúc sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]( đinh mão )
Điền làm cự môn hóa lộc nhập tật ( ất sửu ) gặp cự môn sinh ra quyền
Điền làm hóa lộc hóa kị rơi cung ( cách xa nhau sáu ô ) rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống
Điền làm văn xương hóa kị nhập mệnh ( mậu ngọ )
Đây là [ tiêu hao giống ]
Điền can lộc nhập thiên mà điền làm phi hóa kỵ nhập Huynh bên ngoài hóa lộc hóa kị cách xa nhau sáu ô là nhất lục cộng tông cung vị giống như lộc kị cùng nhập
Nói rõ điền can lộc nhập [ điền tới điền ] đáng tiếc [ lộc chuyển kị ] bày cuối cùng nhất nhưng để cho nhà vận thụ thương hại
[ lộc chuyển kị ] thiên can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu ngọ )< tật ách là điền tới Quan >
< xem giống như cung mệnh được [ cung điền trạch ]( giáp thìn )>
Phá quân tự hóa quyền biểu hiện trong nhà ý kiến hay thay đổi hóa ( phá quân ý tưởng là đại hải thủy )
Thần thám 394
Cung điền trạch nội phá quân tự hóa quyền + địa kiếp biểu hiện trong nhà ý kiến hay thay đổi hóa
Địa kiếp nhập điền trạch thường hao phí oan uổng tiền tài không nên đầu tư không nhúc nhích sinh ( không thể dùng mình danh nghĩa mua không nhúc nhích sinh )
Điền làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phụ ]( nhâm dần ) lưu ý đối cung [ bản tật ]( mậu thân ) tham lang tự hóa lộc
Trùng nhập [ bản mệnh ] bị nhốt rồi
Điền làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản thiên ]( đinh sửu ) gặp thái âm tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng nhập [ bản mệnh ]
Điền can lộc nhập phụ mà điền làm phi hóa kỵ nhập thiên bên ngoài lộc kị phân nhập [ nhất lục cộng tông cung vị ] này là tiêu hao giống
Nhược [ thiên mệnh ] đi vào [ bản Huynh ] hồi [ lộc chuyển kị ] trùng này hạn chịu ngu < huynh đệ là tật tới Quan > có nạn cướp!
[ lộc chuyển kị ] phụ làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( bính ngọ ) gặp vũ khúc sinh kỵ song kị trùng [ bản Huynh ]( nhâm tí )
Sáu ô
Phúc làm nhâm ( nhân chi người ) từ thị rất cao tư tưởng cố chấp bất thính hắn người khuyến cáo ( ý kiến )
Nhược phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tật ] phúc cùng tật là nhất lục cộng tông cho nên biểu hiện tư tưởng là ương ngạnh dùng riêng
[ lộc chuyển kị ] thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( đinh mùi ) trùng [ bản phụ ]( quý sửu ) biểu hiện bên ngoài không được thuận toại
[ bản phúc ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính ngọ ) trùng điệp [ thái tử ]
Trùng [ bản phụ ] cùng cấp trên trưởng thượng bối không hợp ( không duyên )
Phúc làm phi hóa kỵ nhập Huynh biểu hiện quan tâm huynh nô thường tốn tiền lại phí thần ( hoa tâm lực ) về xử lý cũng hội phạm tiểu nhân mà gặp nạn
[ bản phúc ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) trùng [ bản nô ] ( nô bộc là chúng sinh ra vị trí bao quát cùng làm việc cấp trên bộ phận thuộc các loại )
< huynh đệ là phúc chi tử > phúc làm phi hóa kỵ nhập phúc chi tử ] biểu hiện dễ có không phải là trùng [ nô bộc ] chủ huynh nô không duyên
Nói rõ mệnh chủ nguyên lai nghĩ tại bên ngoài hảo hảo biểu hiện đáng tiếc quan niệm bên trên dễ có không phải là mà làm cho người duyên không tốt, khó coi
Lưu ý phúc can lộc nhập thiên mà phúc làm phi hóa kỵ nhập Huynh bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô ( nhất lục cộng tông ) này là tiêu hao giống

// ]]>


[ bản phúc ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( đinh tị ) tượng này có vì tư lợi giống
[ bản phúc ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( nhâm tuất ) tượng này biểu hiện quan niệm bên trên mệnh chủ bản thân là trung tâm
Này phúc khí được tiêu hao đều do bản thân lòng của thái cùng làm mà đưa tới ác quả
[ bản phúc ] làm hóa lộc hóa kị phân nhập nhất lục cộng tông tới cung vị ( cách xa nhau sáu ô ) là tiêu hao giống
Phúc can lộc nhập phu ( giáp ngọ ) mà phúc làm phi hóa kỵ nhập điền bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô ( nhất lục cộng tông ) này là tiêu hao giống
[ lộc chuyển kị ] can của phu giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phụ ][ vi phu tới điền ] trùng [ bản tật ]/[ phu chi tử ] thương hại với bản thân
Phúc đức ( giáp thân ) liêm trinh tự hóa lộc
Mà phúc giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ sửu ) trùng phá thái dương lộc năm sinh thái âm sinh ra khoa lộc năm sinh bị trùng phá tất có nạn
Phúc làm tự hóa lộc mà phúc phi hóa kỵ nhập tật bên ngoài lộc kị rơi cung là nhất lục cộng tông cung vị giống như lộc kị cùng nhập [ tiêu hao giống ]
Phúc làm hóa kị nhập tật này thuộc [ hậu thiên tu hành cách ] ghê gớm hậu thiên biết bồi dưỡng tu hành mà nhập đạo ( lấy vô vi pháp luận )
Phúc làm hóa kị nhập tật mà tật làm hóa kị nhập mệnh lưu ý mệnh cùng tật tật cùng phúc đều là nhất lục cộng tông
Cung mệnh là mệnh chủ tới bày ra với bên ngoài chi hành là cùng tác phong
Cung tật ách là mệnh chủ tiềm ẩn với nội tâm lòng của thái cùng tính tình khí độ
Cho nên lấy [ vô vi pháp ] mà luận đi tu hành đường lối nhất định có thể viên ngã ( viên mãn ta đây )
Cung phúc đức là mệnh chủ ẫn nấp với trong đầu tới tư tưởng lý niệm hoặc ham mê ( tốt ác )
Chánh nhãn 0 67
( này phúc làm hóa lộc hóa kị rơi cung cách sáu ô cấu thành bản thân cảm giác tốt đẹp [ đối đãi lên tiêu hao ])
Phúc đức làm tự hóa lộc mà phúc làm hóa kị nhập tật
Thường tự nhận có độ lượng ( thuộc tự lập tự cường )
Phúc đức làm tự hóa lộc này là lộc xuất hóa không tượng này biểu hiện mệnh chủ lục thân không dựa vào cần dựa vào tự thân cố gắng kiếm tiền bản thân hưởng thụ
Phúc làm hóa kị nhập tật biểu hiện bản thân ý thức mãnh liệt vui mừng ngoan vững chắc cường biện
Lấy phúc làm hóa kị chuyển lộc truy kị có rõ ràng liệu bởi vì cùng quả tình hình thực tế huống
Tượng này biểu hiện mệnh chủ không được xác thật tế bản thân chủ quan Suy nghĩ mơ ước tạo thành hối hận hoặc về tinh thần tự giác long đong ( không phải thực chất )
< ông phúc dụ đại sư quan điểm >

// ]]>


1. Biểu hiện lục thân không dựa vào thuộc [ tự lập tự cường ]
Chánh nhãn 0 67
Cung phúc đức tự hóa lộc này là [ lộc xuất ] tự hóa là [ bản bị ] chính là hóa không giống hoặc không có bên trong
2. Tự nhận tự thân có độ lượng
3. Dựa vào tự thân tới cố gắng kiếm tiền cung cấp bản thân hưởng thụ < ông phúc dụ đại sư quan điểm >
Này lộc kị cách xa nhau sáu ô ( nhất lục cộng tông ) cấu thành bản thân cảm giác đối đãi lên tiêu hao giống
Nhược phúc làm phi hóa kỵ nhập tật đây là bản thân ý thức mãnh liệt ngoan vững chắc cường biện tới hình < phúc đức là tật của tật >
Khả giải thích thành mệnh chủ chủ quan bản thân không được xác thật kị Suy nghĩ mơ ước thường tự giác long đong mà hối hận
Lấy [ kị chuyển lộc ] tật làm chuyển lộc tới rơi cung xem xét này kị chi nhân từ
Lấy [ kị chuyển kị ] tật làm chuyển kị tới rơi cung theo dõi cuối cùng nhất kết quả
Phúc làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất vị ) gặp thái âm tự hóa kị hình thành [ song kị ] trùng [ vở ]
Này là tử nữ không phúc tới thùy tượng
Thủ không không duyên mà là khác tính bằng hữu nhiều đào hoa rất nhiều khó làm định
Vũ khúc tọa phúc đức can cung hóa kị nhập điền trạch chủ thành danh rất khốn nan
Phúc làm hóa kị nhập điền cấu thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng thiếu trái chi ý
Hoặc nói biểu hiện quan niệm bên trên cùng phối ngẫu được chúng sinh ra ( bằng hữu ) xử không tốt
< điền trạch là phu tới nô > phúc làm hóa kị nhập điền [ phu tới nô ] trùng [ phu tới Huynh ] thương hại đến phối ngẫu được đào hoa giao tế hưởng phúc
Phúc làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phu ]( canh dần ) gặp liêm trinh sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
Mệnh chủ bất luận như thế nào quan tâm quan hoài bên ngoài phối ngẫu đều là uổng phí tâm cơ với sự tình không bổ
Phúc can lộc nhập phu mà phi hóa kỵ nhập điền [ phu ] cùng [ điền ] là nhất lục cộng tông lộc kị phân nhập này là [ tiêu hao giống ]
Phúc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản quan ]( canh tử )
Phúc làm hóa kị nhập tử trùng điền đã có biết mệnh chủ gia đình có tranh chấp quan sát phúc làm hóa lộc tới rơi cung
Phúc làm hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông cung vị ] này là tiêu hao giống
Giống như [ lộc kị ] đồng cung này là tiêu hao giống
Phụ can lộc nhập tử mà phụ phi hóa kỵ nhập Quan [ tử nhanh ] phụ làm hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau sáu ô [ nhất lục cộng tông ] cung vị

// ]]>