Mậu can năm hữu bật hóa khoa hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 23 1 1

Mậu năm hữu bật hóa khoa hàm ý


Mậu năm thái dương hóa khoa hàm ý ( một nói )
Có đào hoa đối với tình cảm bất lợi
Tử ( dương thủy ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Sửu ( âm thổ ) hóa khoa không lành
Dần ( dương mộc ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Mão ( âm mộc ) chủ nảy mầm mà chẳng ra hoa dù có quý nhân nhưng cơ ngộ cũng không xảo lổi mất trợ lực công thiếu một quỹ


Thìn ( dương thổ ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Tị ( âm hỏa ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Ngọ ( dương hỏa ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Vị ( âm thổ ) hóa khoa không lành
Thân ( dương kim ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Dậu ( âm kim ) chủ nảy mầm mà chẳng ra hoa dù có quý nhân nhưng cơ ngộ cũng không xảo lổi mất trợ lực công thiếu một quỹ
Tuất ( dương thổ ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Hợi ( âm thủy ) hóa khoa không lành
Hữu bật hóa khoa nhập mệnh thường có quý nhân không lịch sự trúng ý tương trợ gia tăng làm việc năng lực thiện với sách hoạch có chí khí đồ nổi tiếng có thể thành liền
Tại mão dậu địa nảy mầm mà chẳng ra hoa dù có quý nhân nhưng cơ ngộ cũng không xảo lổi mất trợ lực công thiếu một quỹ
Vui mừng cùng thiên tướng đồng cung là người bên trên tiến có thêm hoa trên gấm duy ứng chú ý đào hoa
Tại sửu vị hợi địa hóa khoa không lành
Hữu bật hóa khoa nhập huynh đệ tay chân đồng tâm hiệp lực hỗ trợ cùng có lợi tình cảm sâu
Hữu bật hóa khoa nhập phu thê phối ngẫu điểm lạ tính duyên chủ phu thê có ly dị điềm báo e rằng có đào hoa tham gia sinh hoạt tình cảm hay thay đổi chiết
Hữu bật hóa khoa nhập tử nữ chủ tử nữ khóa nghiệp tốt có lợi lộc khéo léo

// ]]>


Hữu bật hóa khoa nhập tài bạch chủ có phát tài cơ hội tài nguyên phong lấy tài chánh đạo chi phí tiết chế có lệch tài thường có quý nhân âm thầm tương trợ
Tại mão dậu hóa khoa chủ tài chính khốn quẫn tiệm cầm đồ mượn tiền duy sinh ra
Hữu bật hóa khoa nhập tật ách nếu có bệnh có dần dần thuyên phục
Hữu bật hóa khoa nhập thiên di chủ xuất ngoại lúc gặp quý nhân dìu dắt trợ giúp có thể tự ái tự trọng tiến thoái có cứ pha là được hoan nghênh
Hữu bật hóa khoa nhập nô bộc chủ thuộc hạ có trợ lực lực có khắc khốn cảnh
Hữu bật hóa khoa nhập Quan lộc sự nghiệp thuận toại công việc tận chức tích cực thường có trợ lực lực lấy bài trừ khó khăn
Hữu bật hóa khoa nhập điền trạch nhưng có mua đưa trợ lực bảo đảm giá trị tiền gửi chủ yếu nhà ở thoải mái trang nhã vui mừng với văn giáo khu trang trí lấy tranh chữ tranh thuỷ mặc
Hữu bật hóa khoa nhập phúc đức thanh danh tốt có phúc có thể hưởng hiểu tiết chế số lượng nhập là xuất
Hữu bật hóa khoa nhập phụ mẫu chủ phụ mẫu cũng có quý nhân tương trợ tài thế tăng cường
Chủ phụ mẫu hiền lành tốt hưởng thụ nhạc duy có phụ mẫu hoặc trưởng bối trợ lực

// ]]>


Mậu năm thái dương hóa khoa
Có đào hoa đối với tình cảm bất lợi
Tử ( dương thủy ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Sửu ( âm thổ ) hóa khoa không lành
Dần ( dương mộc ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Mão ( âm mộc ) chủ nảy mầm mà chẳng ra hoa dù có quý nhân nhưng cơ ngộ cũng không xảo lổi mất trợ lực công thiếu một quỹ
Thìn ( dương thổ ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Tị ( âm hỏa ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Ngọ ( dương hỏa ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Vị ( âm thổ ) hóa khoa không lành
Thân ( dương kim ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Dậu ( âm kim ) chủ nảy mầm mà chẳng ra hoa dù có quý nhân nhưng cơ ngộ cũng không xảo lổi mất trợ lực công thiếu một quỹ
Tuất ( dương thổ ) vượng địa chủ có quý nhân tương trợ
Hợi ( âm thủy ) hóa khoa không lành
Thái dương chủ phát xạ ( phát tán ) thái dương hóa khoa thì càng phát tán một dạng, khá là không thích ( có lợi truyền bá vượt ra tên càng có lợi )
Thái dương nhập miếu càng miếu vượng ( tị ngọ ) càng không được ổn định thực dù nổi danh nhưng thiếu lợi ích ( hóa lộc hóa quyền thì có thực chất thu nhập )
Thái dương nhược có "Bách quan triều củng" bên ngoài hóa khoa có làm đại sự nhược không bách quan hội thành cái đích cho mọi người chỉ trích hư danh hư lợi nhuận bị người lợi dụng
Gặp xương khúc thì cao nhã không xương khúc thì hiển tục khí
Thái dương hóa khoa khác biểu hiện bởi vì nam tính mà xuất danh tại nam tính hơn cơ cấu nhậm chức hội khá là có đột xuất đoạt nhãn thưởng mắt xuất sắc
Tối kỵ lưu niên gặp văn xương hoặc văn khúc hóa kị xem "Khoa chọn kị" có trọng đại thị phi miệng lưỡi hoặc quan phi

// ]]>


Thái dương hóa khoa nhập mệnh
Chói sáng đoạt nhãn có bên trên tiến lòng nam quý nhân nhiều có ở thương trường dương danh thu được tán thưởng rõ ràng cùng duy trì nhưng khó tránh lao lục
Thái dương hóa khoa có chính khí nhược gặp thiên mã vui mừng tiêu diệt kẻ ác, giúp đỡ người cô thế nên tiến hành xã hội công việc
Thái dương hóa khoa gặp tướng quân có cực vinh dự cùng ánh sáng bắn ra bốn phía tính chất
Nam mệnh bị ngốc đầu ( nếu gặp hồng loan thiên hỉ các loại đào hoa ngôi sao chỉ có thiếu ngốc đầu hội đầu nhập diễn nghệ giới ) nữ mệnh dung mạo xuất chúng có lợi diễn nghệ giới
Ở mão nhược "Dương lương xương lộc" gặp thái dương hóa khoa chủ chuyên với nghiên cứu sáng tác nổi danh ( không phải chủ có tiền ) hoặc gặp văn xương hóa khoa thì chủ học thuật trên có đại thành tựu
Ở hãm cung ( dậu tuất hợi tí sửu ) gặp địa không địa kiếp chủ bởi vì hư danh mà chiêu oán
Thái dương hóa khoa nhập huynh đệ nhập lục thân cung chủ đáng lục thân hiển quý ( nhược có bách quan càng nghiệm )
Thái dương hóa khoa nhập phu thê nhập lục thân cung chủ đáng lục thân hiển quý ( nhược có bách quan càng nghiệm )
Thái dương hóa khoa nhập tử nữ nhập lục thân cung chủ đáng lục thân hiển quý ( nhược có bách quan càng nghiệm )
Thái dương hóa khoa nhập tật ách bị thấp thỏm khí nóng tâm thần không yên nhược hội kình dương có tản quang chứng ( càng miếu vượng tản quang càng kịch )
Với hãm địa ( dậu tuất hợi tí sửu ) hội đại hao linh tinh e rằng có bệnh tăng nhãn áp hoặc bạch nội cách trở
Nam mệnh biểu hiện bàng quang có bệnh ( hư hao tổn tính ) nữ mệnh e rằng có sinh sản quấy rầy không khỏe
Thái dương hóa khoa nhập nô bộc không thích nhập nô bộc ( bộc áp chủ thuộc hạ so với mệnh chủ nổi danh ác nô khi chủ )
Thái dương hóa khoa nhập phụ mẫu nhập lục thân cung chủ đáng lục thân hiển quý ( nhược có bách quan càng nghiệm )

// ]]>