Nhâm can năm thiên lương hóa lộc hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 3959

Nhâm năm thiên lương hóa lộc hàm ý


Nhâm năm thiên lương hóa lộc thiên lương chủ lão niên
Ở miếu vượng chi địa có địa vị siêu nhiên dễ có xuất dự liệu ngạc nhiên hạnh hữu thiên lương chế hóa công có thể có thể hòa thuận
Tử ( dương thủy ) thiên lương độc kỵ hóa lộc có địa vị siêu nhiên cần lưu ý thiên vị
Sửu ( âm thổ ) thiên lương độc kỵ hóa lộc có địa vị siêu nhiên cần lưu ý thiên vị
Dần ( dương mộc ) thiên lương thiên đồng cùng hóa lộc có địa vị siêu nhiên cần lưu ý thiên vị
Mão ( âm mộc ) thiên lương thái dương cùng hóa lộc có địa vị siêu nhiên cần lưu ý thiên vị


Thìn ( dương thổ ) thiên lương thiên cơ cùng hóa lộc có địa vị siêu nhiên cần lưu ý thiên vị
Tị ( âm hỏa ) thiên lương độc kỵ hóa lộc trái lại hung là phá lộc
Ngọ ( dương hỏa ) thiên lương độc kỵ hóa lộc có địa vị siêu nhiên cần lưu ý thiên vị
Vị ( âm thổ ) thiên lương độc kỵ hóa lộc có địa vị siêu nhiên cần lưu ý thiên vị
Thân ( dương kim ) thiên lương thiên đồng cùng hóa lộc trái lại hung là phá lộc
Dậu ( âm kim ) thiên lương thái dương cùng hóa lộc trái lại hung là phá lộc
Tuất ( dương thổ ) thiên lương thiên cơ cùng hóa lộc có địa vị siêu nhiên cần lưu ý thiên vị
Hợi ( âm thủy ) thiên lương độc kỵ hóa lộc trái lại hung là phá lộc
Thiên lương hóa lộc chủ ấm hiểu nạn phúc thọ không được chủ tài giảng thoại không được thật tại lưu ý vũ khúc tới tọa cung
Can nhâm thiên lương hóa lộc tất đi cùng vũ khúc hóa kị biểu hiện yêu thích ấm người ( thiên lương hóa lộc ) nhất định hao phí tiền tài ( vũ khúc hóa kị )

// ]]>


Thiên lương hóa lộc tại tị hợi thân dậu hóa lộc trái lại hung là phá lộc
Thiên lương ấm ngôi sao có trưởng bối tới ấm thiên lương hóa lộc thì là ấm hắn người tự thân tán tài là hòa hợp có hòa hợp báo
Thiên lương hóa lộc tư tâm trọng trước tuyển khó khăn trắc trở hung hiểm có thể hoá hiểm là di hoặc bởi vì tài gây phiền phức đồ hối lộ tính chất
Bởi vì cô khắc hình kị lấy tiến tài ( bảo hiểm kế toán bác sĩ )
Thiên lương hóa lộc không được xưng cát hóa tăng cường mài khó làm phức tạp được tính chất < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Thiên lương chính là giám sát chi tinh , chủ rõ ràng quý , cho nên không thích hóa lộc ( bị là tài tuyển gây phiền phức )
Thập can hóa lộc trung không...nhất nên thiên lương hóa lộc tất tăng phiền nhiễu , lại càng không lợi nhuận kinh doanh
Giai nghi chú ý cung nô bộc ( tất nhiên phá quân tinh hệ ) được tính chất. Là phỏng đoán toàn vực chỗ mấu chốt.
Thiên lương chủ sắp xếp nan giải phân nhược hóa lộc sau bài giải thời gian thường kéo trường bị cảm thấy làm phức tạp đa dạng
May mà hóa giải phân nhiễu kết quả hoàn mỹ lại không sau di chứng
Thiên lương hóa lộc chủ thụ Quan quý hoặc phụ mẫu cấp trên ấm che chở dìu dắt
Thiên lương hóa lộc bị luyến lộc ( không công chính tham ô tác hối ) không nên phục hình chức
Nên lấy cô khắc hình kị được tính chất tiến tài như bảo hiểm y liệu các loại hành nghề
Sắc nhất phát triển gia tộc sinh ý hoặc tại có danh dự được xí nghiệp phục vụ , có đã lâu năm tư mà trèo lên cao tầng
Cũng nên phục vụ xã hội , lấy được tên dự địa vị sau kiếm được tiền
Phàm thiên lương hóa lộc , thì ắt gặp người xa lánh , chỉ trích
Đặc biệt tị ( thiên lương lạc hãm ) ngọ ( thái dương lạc hãm vô lực thư hiểu thiên lương cô hàn ) lưỡng cung thiên lương là nhưng.
Chỉ nên tiến hành sở phí công khai phục vụ nết tốt nghiệp ( tránh cho tham ô tác hối )
Như kế toán sư , tài chính cố vấn , công cộng phục vụ hành nghề các loại, là ứng truy cầu danh tiếng
Nhược gặp khôi việt đối với ngôi sao làm việc khá là hội theo lẽ công bằng xử lý nhược gặp đơn ngôi sao quấy rầy cực nhiều
Gặp thiên nguyệt nên tiến hành y liệu cứu chữa
Gặp thiên hình nên tiến hành tư pháp công việc như luật sư
Gặp hoa cái nên tiến hành xã hội tông giáo công việc
Gặp địa không địa kiếp thiên nguyệt sợ khó chữa chứng bệnh biến thành hiểm chứng duy gặp thiên đức khả giải
Nhược nhập lục thân cung vị không thích dễ có phân tranh nhược gặp thiên vu e rằng có di sản tranh chấp ( càng thêm thiên hình càng kịch )

// ]]>


Tí ngọ cung mệnh thiên lương độc tọa hóa lộc nhâm lộc tồn tại hợi kình dương tại tí đà la tại tuất
Đối cung [ cung thiên di ] là thái dương , kình dương đồng độ , hoặc hội Kình Đà
Tọa tử cung khá là ngọ cung là tốt ( thái dương miếu hoặc hãm ) nguyên nhân
Này tổ tinh hệ đã có không phải là làm phức tạp sắc thái
( thìn tuất ) Quan lộc cung thiên đồng thủ
( thân dần ) cung tài bạch [ thiên cơ thái âm ]
Tài Quan tinh diệu cơ âm thật sự mang theo tích cực sắc thái thảng như kinh doanh , tất chủ nhiều làm phức tạp lấy thực nghiệp cầu tài là nên
  
( hợi tị ) cung nô bộc [ vũ khúc phá quân ] vũ khúc hóa kị sợ tất bản thân thụ hối đi tư nhân hoặc tất là thuộc hạ chỉ trích
Riêng chỉ bản bàn lớn nhất khuyết điểm , chính là nằm ở như thế nào giỏi về điều xử , đối với vận mệnh ảnh hưởng cực đại
Sửu vị cung mệnh thiên lương độc tọa hóa lộc , cùng thiên di thiên cơ tương đối nhâm lộc tồn tại hợi kình dương tại tí đà la tại tuất
( mão dậu ) cung tài bạch thái âm ( tại mão lạc hãm tại dậu nhập miếu ) thái âm chủ phú ở cung tài bạch
( tị hợi ) Quan lộc cung cấp thái dương ( tại tị vượng tại hợi lạc hãm ) lại thái dương chủ quý ở Quan lộc cung
  
Cung mệnh thiên lương vui mừng tại sửu. Bởi vì thái dương tại tị , thái âm tại tây , tịnh đều miếu vượng
  
Tài Quan cực kỳ thích hợp cho nên một thân địa vị cùng tài bạch đồng đều không ngờ khuyết thiếu
( vị cung thì khá là chênh lệch nhật nguyệt phản bối )
  
Thiên lương hóa lộc , mỗi có một đoạn thời kỳ làm phức tạp tức là tài bạch tranh chấp kỳ hạn
Cần lưu ý bản mệnh cung điền trạch vũ khúc hóa kị ( nhâm ) là thiên lương cát hóa trùng đặt vận niên hạn hạn
Vũ khúc hóa kị tại cung điền trạch , kinh doanh nhân thường bị bởi vì tuần chuyển khó khăn mà nghỉ nghiệp
Dần thân cung mệnh [ thiên đồng thiên lương ] đồng độ thiên lương hóa lộc nhâm lộc tồn tại hợi kình dương tại tí đà la tại tuất
Thiên đồng thiên lương tọa mệnh thân hội kình dương tại tí
Hoặc thiên đồng thiên lương tọa mệnh dần hội đà la tại tuất
( tí ngọ ) Quan lộc cung thiên cơ nhập miếu thủ
( thìn tuất ) cung tài bạch thì là thái âm độc tọa ( tọa mệnh dần thái âm tuất nhập miếu tọa mệnh thân thái âm thìn lạc hãm )
  
Này tổ tinh hệ khuyết thiếu tích cực tính bản thuộc an nhàn sự yên tĩnh được kết cấu
Riêng chỉ thiên lương hóa lộc gây nên toàn khu vực biến hóa , bằng thêm hơn nhiều tiền tài được làm phức tạp ( bị tham ô thụ hối )
( sửu vị ) cung nô bộc [ Tử Phá ] mà tử vi hóa quyền ( bị ác nô khi chủ )
Lại hội cung huynh đệ [ vũ khúc thất sát ] mà vũ khúc hóa kị
  
Như gặp có sát diệu cùng hội thường là [ ác nô khi chủ ]
Mình đề bạt bồi dưỡng tình hình kinh tế tâm phúc thường trái lại biến thành họa lớn trong lòng
Nhược lấy tài bất chánh , tức bị là bọn thủ hạ ngồi

// ]]>


Mão dậu cung mệnh [ thái dương thiên lương ] thiên lương hóa lộc nhâm lộc tồn tại hợi kình dương tại tí đà la tại tuất
( sửu vị ) Quan lộc cung cung vô chính diệu mượn [ thiên đồng cự môn ] nhược nhâm sinh năm người
Quan lộc tại sửu Kình Đà trùng củng tật ách /[ nô tới phúc ]
Quan lộc tại vị Kình Đà trùng củng phụ mẫu /[ nô tới tài ]
( tị hợi ) cung tài bạch thái âm độc tọa ( tị vị trí thái âm lạc hãm hợi vị trí thái âm nhập miếu )
Này tổ tinh hệ cũng không nên kinh doanh , chủ bên ngoài tài bạch bằng địa vị hoặc sự nghiệp tri thức mà tới
( dần thân ) cung huynh đệ vũ khúc thiên tướng
Nhâm sinh ra thiên lương hóa lộc mà vũ khúc hóa kị ( hình kị giáp ấn ) vẫn không khỏi bị bọn thủ hạ liên lụy
  
Đại vận lưu niên không tốt, khó coi , cũng thường tại vũ khúc hóa kị ( bản Huynh ) được cung hạn , hoặc là thuộc hạ liên lụy , hoặc chủ khỏe mạnh không tốt, khó coi
Tu tường đều có quan cung viên mà định ra. Càng cần lưu ý "Linh xương đà vũ "Được cách cục
Thìn tuất cung mệnh [ thiên cơ thiên lương ] đồng độ , thiên lương hóa lộc nhâm lộc tồn tại hợi kình dương tại tí đà la tại tuất
Tọa mệnh thìn tuất nhâm sinh ra đà la tại tuất )
Vui mừng thìn cung cấp [ cơ lương ] bởi vì phu thê [ cự dương ] tại dần thái dương vượng nguyên nhân
( tí ngọ ) cung tài bạch ( thiên đồng thái âm ) cũng tất gặp sát
( thân dần ) Quan lộc cung cung vô chính diệu mượn ngôi sao [ thái dương cự môn ] thủ
Này tổ tinh diệu dù không phải [ cơ nguyệt đồng lương ] chính cách , cũng nên đảm nhiệm hình chức
  
Riêng chỉ tại mười hai cung viên ở bên trong, mà đến đây hai cung viên không...nhất nên thiên lương hóa lộc
Ngoại trừ nhờ Quan lộc cung [ thái dương cự môn ] chi lực bên ngoài , càng không xu tránh chi đạo
Nhược ( dần thân ) phu thê [ cự dương ] cung độ gặp sát hình chư diệu nặng nề trùng Quan lộc thì thường bởi vì tài mà cùng tố tụng
Tị hợi cung mệnh thiên lương độc tọa hóa lộc nhâm lộc tồn tại hợi kình dương tại tí đà la tại tuất
Đối cung thiên đồng , lại điệt hội lộc tồn riêng chỉ người trong cuộc thường bị thỏa mãn , cho nên cũng không bị sinh sôi làm phức tạp
  
Ở đây cung viên , lại thường chủ tổ nghiệp phá đãng
Lấy thiên lương tại tị cung càng hơn , thì chủ bỏ tỉnh ly hương phản cát ( lộc tồn tại hợi )
( sửu vị ) cung tài bạch ( thái dương thái âm )
( mão dậu ) Quan lộc cung cung vô chính diệu mượn ngôi sao ( thiên cơ cự môn )
Tinh hệ bản thân cũng thiếu tích cực , cận bằng sự nghiệp phục vụ để cầu tài
  
( tí ngọ ) cung tật ách vũ khúc thiên phủ vũ khúc hóa kị ( nhâm sinh ra ) cho nên này tổ tinh hệ lấy khỏe mạnh là nhất vấn đề lớn
 

// ]]>

 
Thiên lương hóa lộc nhập mệnh
Thiên lương chủ ấm hiểu nạn phúc thọ không được chủ tài ( giảng thoại hòa hợp che không được thật tại phảng phất chuyện thiên hạ không gì không biết )
Chủ có hiểu nạn thân khỏe mạnh sống lâu
Thiên lương chính là giám sát chi tinh , chủ rõ ràng quý , cho nên không thích hóa lộc ( bị là tài tuyển gây phiền phức )
Thập can hóa lộc trung không...nhất nên thiên lương hóa lộc tất tăng phiền nhiễu , lại càng không lợi nhuận kinh doanh
Giai nghi chú ý cung nô bộc ( tất nhiên phá quân tinh hệ ) được tính chất là phỏng đoán toàn bàn được chỗ mấu chốt
Thiên lương hóa lộc không được xưng cát hóa tăng cường mài khó làm phức tạp được tính chất < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Thiên lương chủ sắp xếp nan giải phân nhược hóa lộc sau bài giải thời gian thường kéo trường bị cảm thấy làm phức tạp đa dạng
May mà hóa giải phân nhiễu kết quả hoàn mỹ lại không sau di chứng
Thiên lương hóa lộc chủ thụ Quan quý hoặc phụ mẫu cấp trên ấm che chở dìu dắt
Thiên lương hóa lộc bị luyến lộc ( không công chính tham ô tác hối ) không nên phục hình chức
Thiên lương hóa lộc thì ắt gặp người xa lánh , chỉ trích
Đặc biệt tị ( thiên lương lạc hãm ) ngọ ( thái dương lạc hãm vô lực thư hiểu thiên lương cô hàn ) lưỡng cung thiên lương là nhưng.
Nên lấy cô khắc hình kị được tính chất tiến tài như bảo hiểm y liệu các loại hành nghề
Sắc nhất phát triển gia tộc sinh ý hoặc tại có danh dự được xí nghiệp phục vụ , có đã lâu năm tư mà trèo lên cao tầng
Cũng nên phục vụ xã hội , lấy được tên dự địa vị sau kiếm được tiền
Chỉ nên tiến hành sở phí công khai phục vụ nết tốt nghiệp ( tránh cho tham ô tác hối )
Như kế toán sư , tài chính cố vấn , công cộng phục vụ hành nghề các loại, là ứng truy cầu danh tiếng
Nhược gặp khôi việt đối với ngôi sao làm việc khá là hội theo lẽ công bằng xử lý nhược gặp đơn ngôi sao quấy rầy cực nhiều
Gặp thiên nguyệt nên tiến hành y liệu cứu chữa
Gặp thiên hình nên tiến hành tư pháp công việc như luật sư
Gặp hoa cái nên tiến hành xã hội tông giáo công việc
Gặp địa không địa kiếp thiên nguyệt sợ khó chữa chứng bệnh biến thành hiểm chứng duy gặp thiên đức khả giải

// ]]>


Nhược nhập lục thân cung vị không thích dễ có phân tranh nhược gặp thiên vu e rằng có di sản tranh chấp ( càng thêm thiên hình càng kịch )
Chủ có hiểu nạn thân khỏe mạnh sống lâu ( ứng chú ý vũ khúc hóa kị tới rơi cung hình bóng vang )
Tọa mệnh tí ngọ tị hợi cung nô bộc vũ khúc phá quân
Vũ khúc hóa kị nhập nô chủ tiền tài là bộ phận thuộc chuyện của vụ mà có liên lụy hoặc bị thuộc hạ thôn tính
Thiên lương tọa mệnh sửu vị thìn tuất cung điền trạch vũ khúc độc tọa
Vũ khúc hóa kị nhập điền kinh doanh nhân thường bị bởi vì tuần chuyển khó khăn mà nghỉ nghiệp
Tọa mệnh dần thân thiên đồng thiên lương đồng độ mão dậu cung phụ mẫu vũ khúc thất sát
Vũ khúc hóa kị biểu hiện cha mẹ tài chính túng quẫn song thân tình cảm lẫn nhau không tốt chủ cùng phụ mẫu không duyên
Tọa mệnh mão dậu thái dương thiên lương đồng độ dần thân cung huynh đệ vũ khúc thiên tướng
Vũ khúc hóa kị "Hình kị giáp ấn" vẫn không khỏi bị bọn thủ hạ liên lụy
Tọa mệnh thìn tuất thiên cơ thiên lương đồng độ sửu là cung tử nữ vũ khúc tham lang
Vũ khúc hóa kị biểu hiện tử nữ không nhiều hoặc tử nữ cá tính nôn nóng không mở lãng bất thính thoại
Khác chủ tử nữ chết yểu hoặc lưu sinh
Thiên lương tọa mệnh tị hợi tí ngọ cung tật ách vũ khúc thiên phủ
Vũ khúc hóa kị biểu hiện thể chất suy yếu là chiếu cố thân phí tài hoặc dễ có huyết quang tới nạn lọt vào ngoại thương
Căn nguyên thìn ngọ vị tuất miếu vượng địa thăng quan phát tài chủ có hiểu nạn thân khỏe mạnh sống lâu chủ nữ mệnh là quan phu người
Tị hợi hãm địa trái lại là hung ( tị hợi địa thiên cùng thiên lương đối chiếu
Nhâm thiên lương hóa lộc vũ khúc hóa kị + kình dương tất tại tí ngọ tật ách ) thiếu tích cực , cận bằng sự nghiệp phục vụ để cầu tài
Riêng chỉ thường bị thỏa mãn trái lại không dễ sinh sôi làm phức tạp
Tại tị thường chủ tổ nghiệp phá đãng , lấy thiên lương tại tị cung càng hơn , thì chủ bỏ tỉnh ly hương phản cát
Thân thiên lương hãm địa trái lại là hung ( thân cùng lương đồng độ nhâm thiên lương hóa lộc kình dương tất tại tí Quan lộc
Tại thìn cơ lương khá là tốt ( phu thê thái dương vượng cự môn tại dần )
Nhưng nếu như phu thê cự dương gặp sát hình chư diệu nặng nề trùng Quan lộc thì thường bởi vì tài mà cùng tố tụng
Tị thân hợi hãm địa
Dậu có địa nhưng nhàn cung không lấy cát luận
Tự hóa lộc / tự hóa quyền biểu hiện vui vẻ nói dối tương đối khó tuần phục

// ]]>


Thiên lương hóa lộc nhập huynh đệ
Tình cảm hòa hợp huynh đệ nhiệt tâm nhưng vẫn chú ý thiên lương hóa lộc tất tăng phiền nhiễu tài bạch phân tranh
( cung huynh đệ , cung phu thê , cung nô bộc càng sâu )
Nhập Huynh bộc mệnh chủ là nỗ lực hình chỗ lui tới tới huynh nô khá là mệnh chủ càng nhiệt tâm đang hòa sự lão
Thiên lương không thích hóa lộc tài bạch phân tranh là tài tuyển gây phiền phức ( với cung huynh đệ cung phu thê cung nô bộc càng sâu )
Thiên lương hóa lộc nhập phu thê
Tọa miếu vượng ( tị thân dậu hợi ngoại trừ ) phối ngẫu tài vận tốt có ngoài ý muốn tới tài trưởng thượng duyên tốt sinh hoạt ân ái
Tọa tị hợi thân dậu hóa lộc trái lại hung hôn nhân tình cảm có khó khăn trắc trở không nên kinh doanh hoặc kinh tới tay tiền tài
Lộc tại phu thê biểu hiện cùng phối ngẫu có tiên thiên duyên phối ngẫu lạc quan
Mệnh chủ sau hôn nhân khá là bị kiếm tiền cũng vui thích cung cấp dưỡng phối ngẫu hoặc khác tính ( hóa kị nhập trùng nhân không duyên chi tiêu )
Thiên lương không thích hóa lộc tài bạch phân tranh là tài tuyển gây phiền phức ( với cung huynh đệ cung phu thê cung nô bộc càng sâu )
Thiên lương hóa lộc không được xưng cát hóa tăng cường mài khó làm phức tạp được tính chất < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Thiên lương hóa lộc nhập phu thê biểu hiện trước hôn nhân nhiều khó khăn trắc trở cùng không thông
( nhược trước hôn nhân không khó khăn trắc trở thì sau hôn nhân tất có càng lớn tai nạn cùng chia ly )
Thiên lương hóa lộc nhập tử nữ
Chủ tử nữ khéo léo thành thục nghe lời hiếu thuận tiến lui thể có sư trưởng cùng trưởng bối thương yêu
Khác mệnh chủ nuôi sống tử nữ về sau ( kết con hợp pháp sau ) dẫn động hóa lộc kiếm tiền khá là dễ dàng lại nhạc với chiếu cố tử nữ
Vui mừng thiên vu đồng độ có kế thừa cha mẹ di sản hoặc tử nữ có mệnh chủ được di sản
Nhược thiên hình đồng độ hội hợp được thái dương lạc hãm tài bạch tranh chấp cha mẹ con cái tranh tài

// ]]>


Thiên lương hóa lộc nhập tài bạch
Có lệch tài trúng thưởng đổ tiền thắng tiền cạnh tái tưởng thưởng các loại ( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình có hoạch trưởng bối phúc ấm kiếm được tiền hoặc tổ sinh hoặc quỹ tặng hoặc ngoài ý muốn tới tài
Lấy tham gia hình chúng phục vụ hành nghề là tốt không thể cầu tư lợi nếu không tất bởi vì tiền tài mà phát sinh quấy rầy
( thiên lương hóa lộc thường gây tài tiền phân tranh )
Thiên lương hóa lộc nhập tật ách
Thiên lương hóa lộc nhập tật ách chủ có hiểu nạn thân khỏe mạnh sống lâu khác chủ bệnh nặng cũng có thể hiểu cầu nhưng tất phí của
Luận tâm tính lộc nhập tật ách khả giải tâm địa thiện lương lòng khoan thể béo tới biểu tượng nhưng là ứng chú ý lộc nhập bệnh vị không tốt ảnh hưởng
Tự hóa lộc / tự hóa quyền biểu hiện vui vẻ nói dối tương đối khó tuần phục
E rằng có tâm tạng bệnh hoặc chân thương các loại phát tác
Thiên lương hóa lộc nhập thiên di
Yêu thích thiên nhiên xuất ngoại lúc khá là dễ có lớn tuổi hơn được quý nhân chiếu cố giúp việc quan hoài nâng đở
Miếu vượng ra ngoài thuận toại thường có kỳ duyên ngộ nạn một đường tường có kinh doanh phát tài có quảng giao tứ hải bạn tốt
Thiên mã đồng độ , nên bên ngoài quốc kinh doanh , lộc tồn hội hợp , có thể thành cự phú
Gặp phá toái phỉ liêm nên tại ngoại địa kinh doanh có thể thành cự phú
Thiên lương hóa lộc nhập nô bộc
Thiên lương hóa lộc nhập nô bộc sắp xếp nghi hiểu phân nhưng có đắc lực bạn tốt được trợ giúp
Nhập Huynh bộc mệnh chủ là nỗ lực hình chỗ lui tới tới huynh nô khá là mệnh chủ càng nhiệt tâm đang hòa sự lão
Lộc năm sinh nhập nô bộc lại tự hóa kị chủ mệnh chủ đối với bằng hữu không tệ lại là bằng hữu không vụ lợi mệnh chủ
Dễ bị liên lụy hoặc hãm hại tốt nhất không nên có tiền vàng lui tới
Mão ( dậu ) nô bộc thái dương thiên lương hóa lộc nhược cùng cung mệnh ( thìn ) tuất Liêm Phủ không bàn mà hợp ( lục hợp ) nhưng có lớn tuổi hơn quý nhân âm thầm hiệp trợ đề bạt
Thiên lương không thích hóa lộc tư tâm rất nặng tài bạch phân tranh là tài tuyển gây phiền phức ( với cung huynh đệ cung phu thê cung nô bộc càng sâu )

// ]]>


Thiên lương hóa lộc nhập thiên di
Miếu ( tử dần mão ngọ ) vượng địa ( thìn tuất sửu vị ) có cấp trên trưởng bối chi ân sủng đề bạt trọng dụng cao thăng lại phát tài
Nên kinh doanh văn giáo nghệ văn xuất bản các loại sự nghiệp
Hãm địa ( tị thân hợi ) dậu bằng thế dương lương thân đồng lương phần lớn làm nhiều công ít thành công cơ suất thấp
Chỉ nên tiến hành sở phí công khai phục vụ nết tốt nghiệp ,
Như kế toán sư , tài chính cố vấn , công cộng phục vụ hành nghề các loại, mà lại không đáp ứng truy cầu danh tiếng.
Lấy tham gia hình chúng phục vụ hành nghề là tốt; không thể cầu tư lợi , nếu không tất bởi vì tiền tài mà phát sinh quấy rầy
Hóa lộc hóa quyền cũng không nên là đào hoa chủ nhân phát tích sau bị truy cầu tửu sắc tài khí được hưởng thụ mà bạng châu khuynh bại
Thiên lương hóa lộc nhập điền trạch
Thiên lương hóa lộc nhập điền trạch chủ có hiểu nạn nhà ở bình an thân khỏe mạnh sống lâu
Có tổ tiên sinh nghiệp có kế thừa chủ cả đời có trưởng bối tới ấm có ở phòng mua đưa cơ hội tốt nhiều
Thiên lương hóa lộc nhập phúc đức
Thiên lương hóa lộc nhập phúc đức chủ có hiểu nạn gặp dữ hóa lành thân khỏe mạnh sống lâu tâm tình hoan du
Thiên lương hóa lộc không nên bị gây nên biến hóa bằng thêm hơn nhiều về tiền tài được làm phức tạp
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình có trưởng bối quan hoài chiếu cố cá tính ôn hòa thông minh
Thiên lương hóa lộc nhập phụ mẫu
Thiên lương hóa lộc nhập phụ mẫu ấm ngôi sao nhập cung chủ phải có phụ mẫu tới ấm hộ hoặc biểu hiện phụ mẫu sự nghiệp thuận lợi nhuận
Thiên lương không thích hóa lộc dễ có tài bạch phân tranh ( cung huynh đệ , cung phu thê , cung nô bộc càng sâu )
Luận tướng mạo đang sắp nhạc hoặc là đến thù lao lúc tình hình thực tế tự biểu hiện ( vui mừng hoặc nhạc )
Thiên lương vui mừng thiên vu đồng độ , có kế thừa cha mẹ di sản , hoặc tử nữ có được bản thân được di sản
Nhược thiên lương thiên hình đồng độ , hội hợp được thái dương lạc hãm , tài bạch tranh chấp , cha mẹ con cái tranh tài.

// ]]>