Nhâm can năm vũ khúc hóa kị hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 8794

Nhâm năm vũ khúc hóa kị hàm ý


Vũ khúc tân kim quả tú ngôi sao chủ mẹ goá con côi
Vũ khúc là tài tinh hóa kị chủ đối với tài bất lợi tranh chấp nhiều hoặc bị ngược lại màn che vũ khúc càng kị tọa không vong gặp hóa kị thì hội phá sản
Nên thận phòng tiền tài phương diện tổn thất kinh doanh đặc biệt chú ý nhóm cứ khế ước chừng được vấn đề để tránh gây đến quan phi
Can nhâm thiên lương hóa lộc tất đi cùng vũ khúc hóa kị biểu hiện yêu thích ấm người ( thiên lương hóa lộc ) nhất định hao phí tiền tài ( vũ khúc hóa kị )
Can nhâm tử vi hóa quyền tất đi cùng vũ khúc hóa kị biểu hiện quá đáng truy cầu quyền thế ( tử vi hóa quyền )
Hội hao phí rất lớn đại giá bao hàm tổn tài cô độc ( vũ khúc hóa kị )
( nhưng không kiếp giáp "Vũ khúc hóa kị" phản cát này kị tới không tốt chất toàn bộ chuyển tốt là lệ riêng )


Tử ( dương thủy ) vũ khúc thiên phủ cùng vũ khúc hóa kị chủ là tình cảm làm phức tạp cùng là tài chính khó khăn mà phiền lòng
Sửu ( âm thổ ) vũ khúc tham lang cùng vũ khúc hóa kị chủ bởi vì tình sắc sự tình phí của chỗ mang tới làm phức tạp phiền não
Dần ( dương mộc ) vũ khúc thiên tướng cùng vũ khúc hóa kị chủ hội bởi vì tài chính ngắn truất không cách nào đối với rõ ràng chi phiếu hoặc nói chuyện không tính số uy tín phá sản
Mão ( âm mộc ) vũ khúc thất sát cùng vũ khúc hóa kị chủ khó khăn, nhọc nhằn cô khắc cùng tài chính túng quẫn khốn khó đa dạng tổn tài
Vũ khúc hóa kị tại mão địa hoặc trường sinh chi địa không sợ hóa kị
Thìn ( dương thổ ) vũ khúc độc kỵ / tham chiếu vũ khúc hóa kị thường có xử lý làm phức tạp sự tình vụ
Tị ( âm hỏa ) vũ khúc phá quân cùng vũ khúc hóa kị chủ hội bởi vì tài chính ngắn truất không cách nào đối với rõ ràng chi phiếu hoặc nói chuyện không tính số uy tín phá sản
Ngọ ( dương hỏa ) vũ khúc thiên phủ cùng vũ khúc hóa kị chủ là tình cảm làm phức tạp cùng là tài chính khó khăn mà phiền lòng
Vị ( âm thổ ) vũ khúc tham lang cùng vũ khúc hóa kị chủ bởi vì tình sắc sự tình phí của chỗ mang tới làm phức tạp phiền não
Thân ( dương kim ) vũ khúc thiên tướng cùng vũ khúc hóa kị chủ hội bởi vì tài chính ngắn truất không cách nào đối với rõ ràng chi phiếu hoặc nói chuyện không tính số uy tín phá sản
Dậu ( âm kim ) vũ khúc thất sát cùng vũ khúc hóa kị chủ khó khăn, nhọc nhằn cô khắc cùng tài chính túng quẫn khốn khó đa dạng tổn tài
Tuất ( dương thổ ) vũ khúc độc kỵ / tham chiếu vũ khúc hóa kị thường có xử lý làm phức tạp sự tình vụ
Hợi ( âm thủy ) vũ khúc phá quân cùng vũ khúc hóa kị chủ hội bởi vì tài chính ngắn truất không cách nào đối với rõ ràng chi phiếu hoặc nói chuyện không tính số uy tín phá sản

// ]]>


Vũ khúc là tài tinh , hóa kị lúc , biểu trưng là tuần chuyển khó khăn , hoặc nhập hơi thở làm gãy ( tài sản được tổn thất cùng hành động hao tổn tài )
Khác lại biểu trưng bởi vì khách quan hoàn cảnh bạng châu khếch đại chi tiêu , không phải dự tính đi tới
Vũ khúc hóa kị khiến tài bạch tổn thất bởi vậy có lúc cũng sinh bệnh bệnh dắt kéo duyên , hoặc tiến hành một sự kiện trở nên khoáng nói bền bỉ , bởi vậy ảnh hưởng chi tiêu
Tỷ như sửu vị vũ khúc hóa kị với cung điền trạch tham lang đồng độ sợ là bởi vì trang tu điền trạch không dự tính quy hoạch cho nên hư hao tổn tiền vàng
Vũ khúc chủ quyết đoán , hóa kị thì càng thêm ngắn lự không đủ tĩnh táo thường chuyển hóa thành quyết liệt ,
Giải ngay quyết làm phức tạp đích thủ đoạn qua mới ( cường cứng rắn không êm thấm hoãn ) bởi vậy gây nên ngăn trở
Hóa kị thì không kế hoạch tính nên tiến hành tự do nghiệp hoặc mang theo sát khí được hành nghề
Gặp thiên nguyệt nên là bác sĩ
Gặp kình dương thiên hình có là nha khoa
Gặp trời trù có kinh doanh cơm ẩm hành nghề
Gặp phỉ liêm có kinh doanh tóc hành lang mỹ dung nghiệp hoặc cầm lợi khí để cầu tài
Gặp văn khúc dễ có cảm giác thất bại hoặc lấy tài thường phức tạp
Gặp không kiếp xem hao tổn tài ( nhưng nếu không kiếp giáp vũ khúc hóa kị trái lại tốt xem lệ riêng )
Vũ khúc hóa kị đặc biệt dễ dàng về cảm tình xuất hiện vấn đề ( tính tình chênh lệch cân nhắc không chu toàn hành động sai lầm )
Không nhuận phòng niềm vui thú bất lợi hôn nhân thường là hôn nhân vỡ tan điềm báo trước
Vũ khúc hóa kị nhược kinh doanh tuần chuyển không được kinh doanh không được thuận nghề nghiệp sợ là thất nghiệp hoặc chờ xắp xếp việc làm trung
Khác cũng không lợi nhuận khỏe mạnh tay thuận thuật , hội hợp tinh diệu không tốt, khó coi lúc , thì là nhọt thũng
Nhược gặp hư hao tổn tính tạp diệu hội hợp , lại gặp hình sát , thì là ung thư tới biểu trưng
Vũ khúc hóa kị có quyết chiết được đặc tính , bởi vậy vừa có thể thị tới là thoát răng , đau răng được biểu trưng
Vũ khúc hóa kị tại các cung không làm cát tường đều có ngắn lự rút dao sính nhanh đắc ý vị
Không kiếp đồng độ tất hao tổn tổn tiền vàng , chủ đột phát tính nạn họa , lừa gạt tính phí của
Văn khúc hóa kị trùng , tại đẩu số trung là một rất lớn bại cục , chủ ý bên ngoài ,
Nhưng không kiếp giáp "Vũ khúc hóa kị" phản cát này kị tới không tốt chất toàn bộ chuyển tốt là lệ riêng < trần tuyết đào đại sư luận điểm >

// ]]>


Vũ khúc hóa kị ( với song hóa kị ) gặp lại sát tinh chủ không cực quá đến ( không thấy sát thì ngoại lệ ) < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Tí ngọ cung [ vũ khúc thiên phủ ] đồng độ , thiên phủ hóa khoa ( một cái khác nói tả phụ hóa khoa ) ,
Vũ khúc tất đồng thời hóa kị , lại tất cùng kình dương đồng độ , hoặc là Kình Đà hội chiếu () đối cung thất sát
Tam hợp cung hội liêm trinh độc tọa cùng [ tử vi thiên tướng ] mà tử vi hóa quyền một dạng, không nên kinh doanh
Vũ khúc hóa kị chủ tài chính chi tiêu có vấn đề ,
Thiên phủ hóa khoa thì chủ thụ người tín nhiệm , bởi vậy kinh doanh thường thường bị thụ khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng , biến thành phụ trái
Thích hợp nhược tiến hành thơ thải , hoặc phục vụ với chánh giới chủ bị thụ bên trên tằng đề bạt.
Vũ khúc đưa ngôi sao riêng chỉ vẫn cả đời nên lấy tối cao tằng vị trí , nếu không khuynh bại
Trừ cái đó ra , cũng nên hung sự để cầu tài nhỏ.
Nhưng nữ mệnh hôn nhân bất lợi , thường thiếu khuê phòng niềm vui thú.
Vũ khúc hóa kị nhược tọa giáp làm vũ khúc tự hóa khoa mà điền trạch tọa can canh vũ khúc hóa quyền nhập tử nữ đời này kị là "Nhập khố kỵ" không được chủ tài
Dù tài ra ngoài nhưng sẽ không xuất sáng hội lao tâm công việc quản gia
Sửu vị cung [ vũ khúc tham lang ] đồng độ , vũ khúc hóa kị , tại vị cung nhân có gặp lộc tồn , hội [ liêm trinh phá quân ] , cùng [ tử vi thất sát ] mà tử vi hóa quyền.
Thường nguyên nhân chính hy vọng qua cao , mà lực bất tòng tâm ( bao quát tài lực ) , từ mà phát sinh tỏa bại , cho nên là công bại sắp thành
Nhược đào hoa chư diệu đồng độ , thì nên tiến hành diễn nghệ , ngu nhạc sự nghiệp , ngược lại chủ có chỗ phát huy.
Nhược sát diệu đồng độ , thì nên tiến hành công trình công nghệ;
Cũng có thể hóa giải vũ khúc hóa kị tới không tốt đặc tính. Riêng chỉ tình cảm phân nhiễu thì vẫn khó tránh cho.

// ]]>


Sửu vị vũ khúc hóa kị với cung điền trạch tham lang đồng độ sợ là bởi vì trang tu điền trạch không dự tính quy hoạch cho nên hư hao tổn tiền vàng
Nhược hoả tinh hoặc linh tinh đồng độ , thì bộc phát về sau càng dễ bạo bại , tu tường lưu niên tinh diệu tiến hành xu tránh
( này chủng ngoài ý muốn tài ứng gặp tốt liền thu bảo trì chiến quả khác tịch hắn xử khai sáng )
Dần thân cung [ vũ khúc thiên tướng ] đồng độ , vũ khúc hóa kị , đối cung là phá quân ,
Tam hợp cung hội [ liêm trinh thiên phủ ] mà thiên phủ lại hội tử vi hóa quyền. Tam phương tứ chính đều gặp hội sát diệu.
1 hôn nhân tất có trọng đại khó khăn trắc trở , 2 vui mừng cùng người hợp tác sáng nghiệp , nhưng thường nóng lòng cầu thành mà bạng châu thất bại chịu đựng
Xu tránh chi đạo , 1 nằm ở trì cưới , để cẩn thận tuyển chọn phối ngẫu
2 ứng tỉ mỉ cân nhắc hợp tác kế hoạch , tịnh tử tế đính định hợp tác điều kiện , rồi mới bắt đầu có tiến hành
Không nên kinh doanh , thì trái lại có độc đang một mặt , mà tỏa bại tới cơ hội cũng khá là nhỏ.
Vũ khúc hóa kị tả phụ hóa khoa đồng cung
Mão dậu hai cung [ vũ khúc thất sát ] đồng độ. Tại mão cung nhân có hội lộc tồn. Cùng thiên phủ tương đối mà thiên phủ hóa khoa ,
Tam hợp cung hội [ liêm trinh tham lang ] , lại hội [ tử vi phá quân ] mà tử vi hóa quyền.
Vũ giết cơ bản tính chất là cô khắc ,
Cho nên nữ mệnh ...nhất không nên , hôn nhân cùng tử tức đều bị ly tán. Nên thiên phòng kế thất , hoặc chủ không chính thức hôn lễ
Nhân sinh dao động lớn, cũng là đặc biệt điểm ,
Phúc đức cung vô chính diệu mượn liêm tham lạc hãm cho nên mưu sự tình đặc biệt không phương lại phí lực , lại tinh thần áp lực rất nặng. Mão cung nhân khá là tốt.
Tài bạch liêm tham lạc hãm chủ tiến tài không phương
Quan lộc phá quân tử vi hóa quyền lại vui vẻ tiêu phí làm thư giảm áp lực , như nữ mệnh càng hơn.
Nếu có phỉ liêm đồng độ , thì càng chủ mua sắm cuồng nhiệt , mà mua trở về vật phẩm lại thường thường vô dụng.

// ]]>


Thìn tuất hai cung vũ khúc độc tọa hóa kị , đối cung là tham lang.
Tam hợp cung chỗ hội cái là [ liêm trinh thiên tướng ] , cùng [ tử vi thiên phủ ] mà tử vi hóa quyền , thiên phủ hóa khoa.
Thìn cung nhân thụ Kình Đà hội chiếu , tuất cung nhân cùng đà la đồng độ.
Thìn tuất là lưới võng , vũ khúc hóa kị thì bị biến thành ngắn lự , nóng lòng truy cầu đột phá , nhưng lại trái lại sinh ra nhiều khốn nạo.
Nguyên nhân chính bị ngăn trở mà cảm thấy tiến giảm mất cứ , bởi vậy dễ dàng biến thành tang chí. Vui vẻ lãng phí cũng là bản tinh hệ thiếu điểm
Thường thường là bằng hữu hao phí hao tổn tiền vàng , nhưng không thấy đồ báo
Thất sát thủ cung phu thê cũng chủ lưỡng độ hôn nhân , lấy trì cưới là nên. Nữ mệnh càng nhưng.
Tị hợi hai cung [ vũ khúc phá quân ] đồng độ , vũ khúc hóa kị , tất cùng lộc tồn đồng độ hoặc đối với củng ,
Đối cung thiên tướng , hội liêm trinh thất sát , lại hội [ tử vi tham lang ] mà tử vi hóa quyền.
Này cơ bản tinh diệu tổ hợp , có quyết liệt cùng thất bại tính chất , càng chủ cùng người hợp tác hội hung chung khe hở mạt.
Tị hợi cung vũ khúc hóa kị , mượn ngôi sao tử tham thủ phu thê nam mệnh bất lợi hôn nhân , chủ phối ngẫu làm quyền
Hợi cung nhân nhược vũ khúc can nhâm hóa kị , Kình Đà lại tất tại bộ dạng lân lưỡng cung , trở thành [ Kình Đà giáp kị ] , tính chất so với tị cung càng kém.
Ngoại trừ không nên cùng người hợp tác bên ngoài , càng chủ cả đời thụ nhiều kinh tế áp lực , phàm có hành động , giới hạn trong kinh tế không thể đạt bạng châu hy vọng.
Thảng càng gặp hỏa , linh đồng độ , thì là sụp đổ , thường thường công bại sắp thành ,
Gặp thiên nguyệt , thiên hư , âm sát , thì là thể yếu bệnh hoạn.
Phàm vũ khúc hóa kị , chỗ hội Quan lộc ( tử tham ) tới tử vi tất hóa quyền , cho nên kinh tế khó khăn thường thường từ quyền lực dục gây nên
Tức có khuynh hướng tiến hành lực bất tòng tâm sự tình , hoặc khuynh hướng lãng phí

// ]]>


Vũ khúc hóa kị nhập mệnh
Mệnh có sống kị thuộc mộc nột hình chịu bị thua không thích chiếm người tiện nghi
Nhược cung thiên di văn xương tự hóa kị chủ còn nhỏ khỏe mạnh không tốt, khó coi trung khí không đủ thể chất khá là không khỏe
Mọi thứ không được thuận toại tài vận cũng không tốt tiền tài bên trên phát sinh làm phức tạp biểu hiện phí của thương cảm tình dễ có tiền tài làm phức tạp
Chủ tài bất lợi tuần chuyển không được ngược lại trái nhiều ( tài vật tổn thất đại ) đến tài bị ngăn trở phấn đấu quá trình khó khăn, nhọc nhằn nhiều khó khăn trắc trở trước bại sau thành
Nên tự do nghề nghiệp hoặc chuyên nghiệp nhân sĩ , như gặp trời trù , ăn uống nghiệp
Càng nên lấy lợi khí chuyên nghiệp nhân sĩ , như ngoại khoa bác sĩ , nha khoa bác sĩ , kiểu tóc , gặp thiên hình , càng xác ,
Kinh doanh nhân tài chính tuần chuyển khó khăn nhược gặp sát kị hình trùng khả năng ngược lại bế nhược không sát gặp cát thì là nhất thời tuần chuyển khó khăn
Vũ khúc hóa kị nhập mệnh dân đi làm có bị đuổi việc được nguy cơ
Nhược gặp sát kị hình trùng khả năng trường kỳ thất nghiệp
Nhược không sát gặp cát khả năng chuyển thay công việc lúc được một đoạn thời kỳ ngừng chức chờ xắp xếp việc làm
Không thích linh xương đà vũ thìn tuất càng hơn cực đoan tư tưởng mình hành vi dẫn đến mình thất bại , bản thân hủy diệt được tượng trưng
( cung mệnh không thích , cung phúc đức cũng không vui mừng )
Không kiếp đồng độ tất hao tổn tổn tiền vàng ( hao tổn tài ) văn khúc hóa kị trùng là đại bại cục , chủ ý bên ngoài
Có ngăn trở phức tạp đột phát tính nạn họa hoặc lừa gạt tính phí của
Vũ khúc hóa kị nhập mệnh cung hoặc nhập cung phu thê đồng đều không khuê phòng niềm vui thú < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
"Không kiếp giáp vũ khúc hóa kị" trái lại là cát hết thảy không tốt chất một mực chuyển tốt < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Nguyên cục xuất hiện nhất là cung mệnh hoặc thứ ba phương tuyệt đối không là tận thế nhất thiết không nên để khí mình
Muốn giỏi dùng vũ khúc kiên nghị tinh thần bất khuất
Đối xử mọi người xử sự một viên tâm bình tĩnh , tuyệt kỳ thâm cốc cũng chỉ sẽ là khách quan cảnh huống mà thôi
Nhược hội liêm trinh hóa kị e rằng có huyết quang nguy hiểm tối kỵ ra cửa nhược lưu khúc đến trùng càng nguy hiểm
Tại tị hợi bình thản phá quân đồng cung vũ khúc hóa kị đại tiểu hạn gặp tới e rằng sẽ phí của thậm chí sự nghiệp ngược lại bế
Tọa mệnh tuất nhâm sinh ra vũ khúc hóa kị ( đà la cùng nhập mệnh ) thì nhân sinh gian khổ , lại thiếu niên bất lợi

// ]]>


Tọa mệnh thìn nhâm sinh ra vũ khúc hóa kị nhưng như không đà la đồng độ ( tại tuất thiên di ) , thì ngược lại chủ tiến lấy ,
Chỉ là vận trình không bằng hóa quyền được vũ khúc ( canh sinh ra )
Lưu niên 47 mậu dần đi bản nô nhâm dần lưu tài tại canh tuất lưu mệnh tọa vũ khúc sinh kỵ bảo thủ là nên
Chủ xuất sinh là con tò vò tử hoặc dưỡng tử nữ nhân hoặc con thứ khác chủ thuở nhỏ như làm
Vũ khúc hóa kị nhập huynh đệ
Là tiền tài được vấn đề cùng huynh đệ dính dáng không rõ mà bất hoà
Hoặc đại hạn huynh đệ chủ vận chênh lệch gặp Sát Hình Kỵ , đại vận lưu niên sao hóa kỵ trùng , lục thân không hề hạnh , hoặc nguyên nhân chính lục thân mà phí của
Huynh bộc tuyến tình cảm vợ chồng dễ có ngăn trở ( mệnh phu giữa đoạn kiều ) nên kết hôn muộn
Hoặc chỗ lui tới bằng hữu không thủ tín hoặc ứng chú ý thân thể khỏe mạnh vấn đề < huynh đệ là tật ách tới Quan lộc >
Là thiếu trái kị chủ ấm người khác đãi bằng hữu so với tay chân thân thường cùng huynh đệ tỷ muội ý kiến không hợp
Thiếu trái kị thiếu huynh đệ trái chủ ấm người mình lại cùng khốn cũng muốn giúp người ( không thể không sự tình )
Huynh đệ là tài bạch tới điền trạch ( tài khố ) phi hóa kỵ nhập là đời trước được thiếu trái tuổi nầy trả nợ cho mượn sau thu vào không trở về
Huynh đệ con số thiếu ( trừ phi gặp cát hóa chi tinh ) hoặc huynh đệ tiến hành đại sát khí được hành nghề hoặc gặp đánh lớn kích
Tốt nhất không nên hợp tác bởi vì tiền giao ra ( xuất của cải ) sau không cách nào thu về
Tốt nhất không nên đưa tiền tài thải xuất nhất định thu vào không trở về lại hội trở mặt thành thù
Một dạng, biểu hiện huynh đệ thiếu duyên phần mờ nhạt tiếp khách thiếu ( trừ phi gặp cực sao hóa diệu )
Hoặc huynh đệ có khắc hoặc huynh đệ cá tính mộc nột dễ nể đạo từ
Huynh bộc tuyến tọa hóa kị tức biểu thị thành tựu tuyến hóa kị chủ cả đời khó đã có thành tựu cũng chủ tình cảm vợ chồng nhiều khó khăn trắc trở hoặc thỉnh thoảng cãi nhau
Cung huynh đệ tọa hóa kị chủ sợ bởi vì chết bệnh thế ( cung huynh đệ là cung tật ách được khí số vị )
Phải chú ý giường ngủ vấn đề ( đầu hướng hướng dần ~ vị lấy 45~225 độ giữa )
Trùng nô bộc ít bạn
Biểu hiện tu trả trước xuất tốn tiền mới có thể kiếm tiền < huynh đệ là tài bạch tới điền trạch >
Hóa kị gặp hóa quyền Huynh bộc tuyến gặp quyền kị chủ bá đạo nói lải nhải không rõ ràng lý do chỗ lui tới tầng mặt sâm si không được tề
Tốt nhất không thể cùng bằng hữu nói giỡn

// ]]>


Vũ khúc hóa kị nhập huynh đệ chủ huynh đệ là ngoại khoa bác sĩ , gặp khoa văn diệu , tên y
Vũ khúc hóa kị nhập lục thân cung biểu hiện đáng lục thân tiến hành mang theo sát được hành nghề hoặc hồi trọng đại đả kích
Nhược vũ khúc hóa kị + lộc tồn tại huynh đệ có Kình Đà giáp kị thì mệnh chủ được tài bạch nhận bác tước
Dần thân cung huynh đệ vũ khúc thiên tướng mà vũ khúc hóa kị ( hình kị giáp ấn ) vẫn không khỏi bị bọn thủ hạ liên lụy
Huynh đệ nhâm dần ( lâm Quan ) vũ khúc sinh kỵ ( lại tự hóa kị ) thiên tướng + linh tinh thiên mã thiên khốc thiên hình
Biểu hiện đơn hướng nỗ lực phí sức không được nịnh hót tương đương mệt mỏi người
Vũ khúc hóa kị nhập phu thê
Năm sinh hóa kị tọa tứ mã địa là "Sách mã kỵ " "Phá kị" chủ có hung hiểm bôn ba lao lục
Nhược hành vận đại hạn lục thân cung tọa "Sách mã kỵ" đều chủ không phải là chia ly
"Sách mã kỵ" là thiên đố ôn tình nhược nhập đại hạn lục thân cung chủ cùng đáng lục thân tụ thiếu ly nhiều
Nhược gặp nhau nhiều trái lại hội sinh ra không phải là hoặc chuyện khác cho nên
Hoặc là tọa cung tại tứ mã địa "Tự hóa kị" cũng xưng "Sách mã kỵ" chủ bên trong cung nhân hoặc sự tình phân băng ly tích để người phân liệt
Cung phu thê tại dần thân tị hợi mã địa gặp hóa kỵ năm sinh hoặc can cung tự hóa kị xem "Phu thê sách mã kỵ "
Cả đời khó có không thay đổi được hôn nhân
Nhược đại hạn phu thê tiến vào tứ mã địa gặp sinh kỵ hoặc tự hóa kị là "Đại phu sách mã kỵ "
Này hạn tốt nhất nhiều bao dung bảo trì hợp lý tụ thiếu ly nhiều miễn cho cải vả ồn ào không ngớt thậm chí ly hôn
Sinh kỵ tại phu thê biểu hiện thiếu phối ngẫu tới trái thường có sớm kết sớm ly hoặc sớm kết muộn ly hoặc kết hôn muộn hoặc chung thân không cưới
( tốt nhất kết hôn muộn lại sau hôn nhân lấy quan tâm thay thế quan tâm để bảo đảm hòa hài )
Tài sao hóa kỵ chủ phu thê nghèo bất luận nam nữ lẫn nhau là tài nghèo tạo thành tình cảm vỡ tan ly hôn
( nhưng không kiếp giáp "Vũ khúc hóa kị" phản cát này kị tới không tốt chất toàn bộ chuyển tốt là lệ riêng )
Hôn nhân duyên phần chênh lệch hôn sự khó thành thả khiến kết hôn khó khăn trắc trở vẫn nhiều khiếm khuyết cuộc sống vợ chồng bị bởi vì cở nhỏ mà chia ly
( bất luận nam nữ đồng đều không khuê phòng tới nhạc )
Nhược gặp sát trọng chủ tự thân không còn khả năng giao hợp
Dần thân cung hôn nhân tất có trọng đại khó khăn trắc trở , vui mừng cùng người hợp tác sáng nghiệp , nhưng thường thường nóng lòng cầu thành mà bạng châu thất bại chịu đựng
Xu tránh chi đạo , nằm ở trì cưới , để cẩn thận tuyển chọn phối ngẫu ( trì cưới khá là có lợi nếu không dễ có sinh ly tử biệt )
Gặp Sát Hình Kỵ , đại vận lưu niên sao hóa kỵ trùng , lục thân không hề hạnh , hoặc nguyên nhân chính lục thân mà phí của
Vũ khúc hóa kị nhập lục thân cung biểu hiện đáng lục thân tiến hành mang theo sát được hành nghề hoặc hồi trọng đại đả kích
Tị hợi vũ phá chủ phối ngẫu có bệnh nặng e rằng có ung thư gan hoặc ung thư phổi
Vũ khúc văn khúc cùng phu thê phối ngẫu có văn có võ tài hoa dào dạt
( chú ý văn khúc hội khiến vũ khúc trở nên hư di chuyển không được ổn định thực hoặc nói hữu danh vô thật ) vũ khúc hóa kị thì không khuê phòng tới nhạc

// ]]>


Vũ khúc hóa kị nhập tử nữ
Biểu hiện tử nữ không nhiều hoặc tử nữ cá tính nôn nóng không mở lãng bất thính thoại khác thậm chí chủ tử nữ chết yểu hoặc lưu sinh
Gặp Sát Hình Kỵ , đại vận lưu niên sao hóa kỵ trùng , lục thân không hề hạnh , hoặc nguyên nhân chính lục thân mà phí của
Vũ khúc hóa kị nhập lục thân cung biểu hiện đáng lục thân tiến hành mang theo sát được hành nghề hoặc hồi trọng đại đả kích
Vũ khúc hóa kị nhâm nhược tọa giáp làm vũ khúc tự hóa khoa mà điền trạch tọa can canh vũ khúc hóa quyền nhập tử nữ
Đời này kị là "Nhập khố kỵ" không được chủ tài dù tài ra ngoài nhưng sẽ không xuất sáng hội lao tâm công việc quản gia
Vũ khúc hóa kị nhập tài bạch
Chủ tài chính phân nhiễu như phí của bị ngược lại màn che thu nhập làm gãy hoặc giảm thiểu
Chủ tài chính bên trên trọng đại tổn thất hành động thất bại đến tài không được thuận nhiều khó khăn trắc trở trước bại sau thành
Gặp sát diệu trùng hội càng dễ trái đài cao trúc sống qua ngày khó khăn < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Nên tự do nghề nghiệp hoặc càng nên cầm lợi khí chuyên nghiệp nhân sĩ như ngoại khoa bác sĩ nha khoa bác sĩ kiểu tóc mỹ dung thiết kế ( gặp thiên hình càng xác )
Như gặp trời trù ăn uống nghiệp
Vũ khúc hóa kị nhập tài bạch gặp địa không hoặc địa kiếp đồng cung hội phá sản một bần như tẩy
Hành hạn tại ất tị hoặc tân hợi vũ phá đồng cung vũ khúc hóa kị đại tiểu hạn gặp tới có phí của đảo ngược điểm được nguy cơ

// ]]>


Vũ khúc hóa kị nhập tật ách
Biểu hiện thể chất suy yếu là chiếu cố thân phí tài hoặc dễ có huyết quang tới nạn lọt vào ngoại thương
Vũ khúc âm kim hóa kị chủ hô hấp hệ thống mao bệnh hít thở bệnh phổi vân vân bằng vàng tạo ra thương gặp hình sát càng sâu
Cũng ông chủ nhỏ thủ thuật , như thâu máu , hoặc kim cứu , vật lý trị liệu
Động thủ thuật hoặc bởi vì ngoài ý muốn mà tay chân thương tàn
( đặc biệt bất lợi tị hợi vũ phá nhược càng gặp sát cùng tạp diệu thì chủ thũng nhọt hoặc ung thư )
Vũ phủ tại tật ách là ngoại lệ sẽ không sinh bệnh nạn bệnh khinh
Nhưng vũ khúc hóa kị càng gặp sát đến trùng thì bệnh bao tử ung thư bao tử ung thư phổi ( sợ là tuyệt chứng phát hiện lúc đã ung thư mạt )
Vũ khúc hóa kị nhập thiên di
Vũ khúc hóa kị nhâm trùng mệnh biểu hiện là con tò vò tử dưỡng tử nữ nhân hoặc con thứ
Vũ khúc hóa kị nhâm lưu lạc quê người chủ bên ngoài không được thuận lợi nhuận thường tổn tài hoặc bởi vì tiền tài gây phân tranh ghê gớm kỹ thuật mưu sinh
Vũ khúc hóa kị nhâm trùng mệnh là tự lập cách chủ là con thứ hoặc qua kế hắn người làm dưỡng tử
Hoặc qua phòng cho đã vãng sinh thân nhân hoặc nhận thần minh làm dưỡng tử
Vũ khúc hóa kị nhâm ngoại trừ qua kế bên ngoài còn chủ thuở nhỏ như làm khác xuất ngoại không được thuận hao tổn tài hoặc là tiền tài cầm đao
Vũ khúc hóa kị nhâm hội Kình Đà hoặc hồi Kình Đà giáp chủ khách giết hắn hương ( hội liêm trinh hóa kị chủ giao thông ngoài ý muốn )
Vũ khúc hóa kị nhập nô bộc
Bất kỳ cung vị chủ thuộc hạ giữa được tài chính vấn đề oán chủ tài phú đắp chăn thuộc thôn tính hoặc liên lụy gặp bọn thủ hạ liên lụy phí của
Vũ khúc hóa kị nhập lục thân cung biểu hiện đáng lục thân tiến hành mang theo sát được hành nghề hoặc hồi đáng lục thân trọng đại đả kích sự nghiệp thất bại
Tại tí ngọ bại địa vũ khúc thiên phủ đồng cung vũ khúc hóa kị chủ tiền tài là bộ phận thuộc chuyện của vụ mà có liên lụy hoặc bị thuộc hạ thôn tính
Tại sửu vị mộ vị trí nhập miếu vũ khúc tham lang đồng cung
Vũ khúc hóa kị chủ hết sức là bạn nhậu tiền tài là bộ phận thuộc chuyện của vụ mà có liên lụy hoặc bị thuộc hạ thôn tính
Tại dần thân mã địa có địa vũ khúc thiên tướng đồng cung vũ khúc hóa kị chủ tiền tài là bộ phận thuộc chuyện của vụ mà có liên lụy hoặc bị thuộc hạ thôn tính
Tại thìn tuất mộ vị trí nhập miếu vũ khúc độc thủ vũ khúc hóa kị chủ tiền tài là bộ phận thuộc chuyện của vụ mà có liên lụy hoặc bị thuộc hạ thôn tính
Tại mão dậu bại địa lợi ích vũ khúc thất sát đồng cung vũ khúc hóa kị ác nô áp chủ
Dễ bị bị bán tiền tài là bộ phận thuộc chuyện của vụ mà có liên lụy hoặc bị thuộc hạ thôn tính sự nghiệp thất bại
Tại tị hợi mã địa bình thản vũ khúc phá quân đồng cung vũ khúc hóa kị chủ tiền tài là bộ phận thuộc chuyện của vụ mà có liên lụy hoặc bị thuộc hạ thôn tính
Gặp Sát Hình Kỵ , đại vận lưu niên sao hóa kỵ trùng , lục thân không hề hạnh , hoặc nguyên nhân chính lục thân mà phí của
Cung nô bộc nhâm dần vũ khúc sinh kỵ lại tự hóa kị giao hữu lui tới phải tiểu tâm nếu không tất có bất lợi ( tài chính phân tranh )

// ]]>


Vũ khúc hóa kị nhập Quan lộc
Nam nữ nhân phi hóa kỵ nhập Quan lộc trùng phu thê thủ ly hôn ( vũ khúc hóa kị là quả tú chi tinh chủ mẹ goá con côi ) hôn nhân tình cảm khó khăn trắc trở nhiều bị bị ngăn trở
Tại tị hợi bình thản vũ khúc phá quân đồng cung vũ khúc hóa kị đại tiểu hạn gặp tới e rằng sẽ phí của thậm chí sự nghiệp ngược lại bế
Chủ lao lục bôn ba trước bại sau thành nhưng thành tựu nhỏ lại dễ bởi vì tiền tài khoản hạng gây phiền phức
Dần thân cung ( Vũ Tướng ) quả tú sao hóa kỵ trùng phu thê hôn nhân tất có trọng đại khó khăn trắc trở
Thường vui mừng cùng người hợp tác sáng nghiệp , nhưng chớ nóng lòng cầu thành mà bạng châu thất bại chịu đựng
Xu tránh chi đạo ứng tỉ mỉ cân nhắc hợp tác kế hoạch , tịnh tử tế đính định hợp tác điều kiện , rồi mới bắt đầu có tiến hành.
Hành hạn tại ất tị hoặc tân hợi vũ phá đồng cung vũ khúc hóa kị đại tiểu hạn gặp tới có phí của đảo ngược điểm được nguy cơ
Vũ khúc sinh kỵ rơi Quan lộc lại càng không nên tiến hành tài chính hoặc tương quan tiền vàng nghiệp vụ ( chú ý tài phúc tuyến cũng hồi không vong hỏa sát phá hoại )
< Quan lộc là nô tới Huynh > vũ khúc tài tinh sinh kỵ nhập Quan biểu hiện mệnh chủ kết giao nhân ngắn lự có cơ tâm kế khá là
Vũ khúc hóa kị nhập điền trạch
Tài sao hóa kỵ chủ hội bán không nhúc nhích sinh không hề động sinh tài chính lên tranh chấp
Vũ khúc hóa kị biểu hiện trong nhà có trang tu công việc hoặc căn cứ có động công tới trưng ứng
( cũng chủ âm trạch xu hướng thủy nhập tù hoặc tranh thuỷ mặc ngôi sao thoái vận tới trưng ứng ) < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Vũ khúc hóa kị kinh doanh nhân thường bị bởi vì tuần chuyển khó khăn mà nghỉ nghiệp ( thiên lương tọa mệnh sửu vị vũ khúc tại thìn tuất điền trạch )
Sinh kỵ nhập điền trạch biểu hiện có con nữ nhân muộn nhưng có con hơi thở sau thương yêu tử nữ
Nhược cùng linh tinh phong ấn cáo + Quan phù có phong ấn phòng phong ấn bia khắc thương ứng
Tí ngọ vũ khúc thiên phủ đồng độ vũ khúc hóa kị
Sửu vị vũ khúc tham lang đồng độ vũ khúc hóa kị nhâm biểu hiện bởi vì điền trạch trang tu là truy cầu hoàn mỹ chủ nghĩa ( tham lang )
Nhược không dự tính quy hoạch cho nên hư hao tổn tiền vàng
Sửu vị vũ khúc tham lang đồng độ tham lang hóa kị quý biểu hiện ở nhà không kiên nhẫn tịch mịch sinh hoạt đa thải đa tư vui mừng hưởng thụ
Khác chủ điền trạch tranh chấp sự tình đào hoa nhiều hơn tranh chấp không ngừng
Dần thân vũ khúc thiên tướng đồng độ vũ khúc hóa kị
Mão dậu vũ khúc thất sát đồng độ vũ khúc hóa kị
Thìn tuất vũ khúc độc tọa vũ khúc hóa kị kinh doanh nhân thường bị bởi vì tuần chuyển khó khăn mà nghỉ nghiệp ( thiên lương tọa mệnh sửu vị vũ khúc tại thìn tuất điền trạch )
Tị hợi vũ khúc phá quân đồng độ vũ khúc hóa kị

// ]]>


Vũ khúc hóa kị nhập phúc đức
Biểu hiện là tài chính tới phân nhiễu cá tính biến táo bạo công việc phong phú lao tâm quan tâm lục thân duyên gầy không ngừng hưởng phúc
Biểu hiện lao tâm quan tâm lục thân duyên gầy
Không thích "Linh xương đà vũ" cực đoan tư tưởng mình hành vi dẫn đến mình thất bại , bản thân hủy diệt được tượng trưng ,
Cung mệnh không thích , cung phúc đức cũng không vui mừng ( thìn tuất càng hơn )
Nhược gặp "Linh xương đà vũ" hội hóa kị nữ mệnh sợ bởi vì tình cảm nhân tố từ sát nam mệnh sợ sự nghiệp gặp đả kích hoặc hồi đại tỏa bại
Vũ khúc hóa kị nhập phụ mẫu
Vũ khúc hóa kị nhập phụ mẫu biểu hiện cha mẹ tài chính túng quẫn song thân tình cảm lẫn nhau không tốt chủ cùng phụ mẫu không duyên
Chủ cùng phụ mẫu không duyên
Gặp Sát Hình Kỵ , đại vận lưu niên sao hóa kỵ trùng , lục thân không hề hạnh , hoặc nguyên nhân chính lục thân mà phí của
Vũ khúc hóa kị nhập lục thân cung biểu hiện đáng lục thân tiến hành mang theo sát được hành nghề hoặc hồi trọng đại đả kích
Phụ mẫu tính tình rất cứng lại tài sản không nhiều ( tài sao hóa kỵ )

// ]]>