Quan sát năm sinh sao hóa được đến long mất mạch tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 7 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 25 17

Quan sát năm sinh sao hóa được đến long mất mạch


[ năm sinh lộc kị ] chuyển hóa thấy rõ
Năm sinh sao hóa chính là cùng bẩm sinh đến thuộc tiên thiên cách cục mà thôi
Nếu muốn luận đoán cát hung thì phải từ [ lộc năm sinh ] [ sinh kỵ ] tới tọa các cung làm chuyển hóa truy đuổi quan sát mới có thể thấy rõ kỳ thành bại


A. Lấy lộc năm sinh chuyển hóa kị nhập cung ( chuyển khác loại ) tìm tầm kém nhất đại hạn
Quan sát bản mệnh bàn cùng đại hạn chi trọng trùng điệp cung vị trí biết ngay các đại hạn tới chập trùng
< nhược lấy lộc năm sinh tọa cung mậu làm [ lộc chuyển kị ] quan sát > tham lang lộc năm sinh tọa [ bản thiên ]( mậu ngọ ) lại tự hóa lộc + văn xương kình dương
[ lộc chuyển kị ] thiên di mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( quý hợi ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản nô ]
Bày mệnh chủ kết giao một đám chó rừng sói báo hết sức là tổn bạn bè gần hắc thì hắc ảnh hưởng tự thân tiền trình
Lưu ý dương nam đại hạn thuận hành thứ năm đại hạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] gặp thái dương lộc năm sinh lại tự hóa kị
Công phu 4 0 2
Này hạn vận thế chập trùng không chừng sự nghiệp cùng vận khí liền hội biến không tốt
< [ lộc chuyển lộc ] cùng loại xem ra nguyên >
[ lộc chuyển lộc ] Quan giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( kỷ mão ) nói rõ sự nghiệp của mệnh chủ có thể xong đều là mẫu thân được dạy dỗ cùng trợ giúp
Giống loại ( mạnh mẫu ba thiên tưởng dạy dỗ )
[ lộc chuyển kị ] can của quan giáp thái dương tự hóa kị
Đại hạn thuận hành thứ năm đại hạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp thân ) gặp thái dương lộc năm sinh lại tự hóa kị
Này hạn vận thế chập trùng không chừng sự nghiệp cùng vận khí liền hội biến không tốt

// ]]>


B. Lấy lộc năm sinh chuyển hóa lộc nhập cung ( chuyển cùng loại ) quan sát cùng bẩm sinh tới tài lộc đặc tính cùng tìm tài từ đâu tới ( phương hướng )?
Giáp can năm liêm trinh lộc năm sinh nhập phụ ( quý dậu ) gặp phá quân sinh ra quyền lại tự hóa lộc
[ lộc chuyển lộc ] phụ làm quý phá quân tự hóa lộc nói rõ tiên thiên lộc tại phụ nhưng phụ mẫu cũng không trân quý
Bính can năm thiên đồng lộc năm sinh nhập phụ ( đinh dậu )
Lộc năm sinh chuyển hóa lộc nhập cung ( chuyển cùng loại ) quan sát cùng bẩm sinh tới tài lộc đặc tính cùng tìm tài từ đâu tới ( phương hướng )
Lộc năm sinh rơi phụ mẫu phụ làm chuyển lộc nhập [ bản tật ] biểu hiện tài lộc đến từ phụ mẫu thân được trợ giúp cùng tự thân cố gắng cùng trân quý
Lộc năm sinh rơi phu thê can của phu chuyển lộc nhập [ bổn điền ] ba chuyển điền làm chuyển phi hóa kỵ nhập [ bản mệnh ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ tài lộc cùng gia thế liên quan đến
Lại lấy [ lộc năm sinh ] nơi tọa can cung [ lộc chuyển lộc ] có rõ ràng liệu hành nghề được loại biệt ( tham khảo tính chất sao )
C. Lấy sinh kỵ chuyển hóa lộc nhập cung ( chuyển khác loại ) tìm tầm tốt nhất đại hạn hoặc nói kị truy lộc là tra ra nguyên nhân
Quan sát bản mệnh bàn cùng đại hạn chi trọng trùng điệp cung vị trí biết ngay các đại hạn tới chập trùng


D. Lấy sinh kỵ chuyển hóa kị nhập cung ( chuyển cùng loại ) quan sát trúng đích giấu diếm tổn tài được đặc tính cùng tìm tài tổn từ nơi nào ( phương hướng )?
Kị truy kị là tra nguồn gốc ( tra ra không tốt sự tình hiển với nơi nào? )
Sinh kỵ rơi Quan lộc tiên thiên cách ( là thiếu sự nghiệp tới trái ) sự nghiệp đặt nặng tâm vào có thể kính nghiệp nhưng sự nghiệp lại thường tao ngộ không được thuận hoặc ngăn trở
Nhược lấy [ kị truy kị ] nhìn hậu thiên cách cục
Can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản tài ( bính thân ) này là tốt kị thuộc cát tượng chỉ là tại kinh doanh lúc sẽ có tư kim không đủ tới hiện tượng
Kị trùng bản phúc biểu hiện sự nghiệp phát triển không được thuận sẽ có tinh thần tới phiền não
Sinh kỵ tọa cung [ kị chuyển kị ] [ cùng loại tìm cùng loại ] truy tầm ( đã biết không tốt sự tình ) này không tốt sự tình hội rõ ràng ở nơi nào ( không gian )?
Nhược đang hành vận [ thiên mệnh ] đi vào sinh kỵ tọa cung thì rõ ràng khi nào ( thời gian )?
Hoặc [ đại thiên ] đi vào sinh kỵ tọa cung trùng [ thiên mệnh ] thì rõ ràng khi nào ( thời gian )?

// ]]>


[ kị chuyển kị ] truy tra này [ sinh kỵ ]( không tốt hóa tượng ) được cuối cùng nhất kết quả
Nhược [ kị chuyển kị ] tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất hợi ) trùng [ bản tật ]( kỉ tỵ )
Tài làm hóa kị nhập phụ biểu hiện trưởng bối không giúp được gì tài chính chu chuyển khó khăn
Trùng tật ách ( là ám ) chủ tiền tài bị ngược lại màn che / ngược lại trái nhất định phải không trở về ( tiền tài cùng mệnh chủ ( thân ) không duyên
Biểu hiện tiền tài dễ dàng không tình nguyện địa bị ngược lại sổ sách không cam tâm trùng tật ách sợ là tài thương thân
< nhược lấy sinh kỵ [ kị truy kị ] nhìn hậu thiên cách cục >
Sinh kỵ rơi Quan lộc tiên thiên cách ( là thiếu sự nghiệp tới trái ) sự nghiệp đặt nặng tâm vào có thể kính nghiệp nhưng sự nghiệp lại thường tao ngộ không được thuận hoặc ngăn trở
[ kị truy kị ] bên ngoài Quan lộc can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( bính thân ) này là tốt kị thuộc cát tượng
Chỉ là tại kinh doanh lúc sẽ có tư kim không đủ tới hiện tượng
Kị trùng [ bản phúc ] biểu hiện sự nghiệp phát triển không được thuận sẽ có tinh thần tới phiền não
[ kị chuyển kị ] can của quan đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( canh dần ) nam nữ đều chủ có ngoại tình
Có biết phu thê quan hệ bởi vì ngoại tình mà sống biến hóa
Điền trạch tọa thiên cơ sinh kỵ ( giáp tý )
[ kị chuyển kị ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phụ ]( nhâm tuất ) trùng [ bản tật ]( bính thìn ) sợ thân có nạn cướp


Canh can năm thiên đồng sinh kỵ nhập tật ( giáp thân ) lưu ý này là [ tật ách sách mã kỵ ]
Chánh nhãn 296
Tật ách sách mã kỵ biểu hiện tự thân tâm tính ( tâm tư ) phồn tạp ( lòng loạn ) như thế nào tập trung với nhất niệm thuộc ngồi xuống tu hành công phu
Tật cung dần thân tị hợi gặp "Sách mã kỵ" đối với đa trọng phiền lòng sinh sản tâm bệnh sự tình
Ứng thải chỉnh đốn làm rõ nghĩ tự trục hạng xử lý chớ đưa tất cả phiền não nghĩ tại nhất thời trong lúc giải quyết
Cung tật ách ( giáp thân ) tọa thiên đồng sinh kỵ thiên lương + văn xương lộc tồn đồng độ
Thiên đồng phúc tinh hóa kị biểu hiện mất phúc giống thiên đồng sinh kỵ nhập [ bản tật ] mệnh chủ lòng của thái tính tình lỗ một mạch
Kị trùng [ phụ mẫu ] biểu hiện cùng phụ mẫu duyên gầy

// ]]>


< nhược lấy sinh kỵ [ kị truy kị ] quan sát >
[ kị truy kị ] tật ách giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ]( bính tuất ) gặp thái dương lộc năm sinh tượng này:
Ngã cung ( tật ) hóa kị nhập tha cung ( tử ) gặp thái dương lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] mà không phải là trùng phá
< tử nữ là điền tới thiên > ( phía ngoài nhà ) biểu hiện mệnh chủ vui vẻ bên ngoài chơi nhạc là cố nhà
< tử nữ là tật tới phúc > ( gặp thái dương lộc năm sinh tại tử nữ cung ) biểu hiện mệnh chủ lòng của tính ( thân ) vui vẻ gây hao phí nắm lấy cỏ
Ất can năm thiên cơ lộc năm sinh nhập Huynh ( kỷ sửu ) chiếu [ bản nô ]
Chánh nhãn 3 0 2
< huynh đệ là tài tới điền > lộc năm sinh nhập huynh đệ biểu hiện mệnh chủ tiên thiên mang theo có tài khố
Chiếu nô bộc ( chúng sinh ra vị trí ) lộc năm sinh nhập Huynh biểu hiện mệnh chủ tiên thiên cùng xã hội đại chúng tác động hỗ trợ tốt đẹp tài nguyên cũng cùng xã hội trung tâm tác động hỗ trợ liên quan đến
Lộc năm sinh Lạc huynh nô tuyến ( đại biểu hành nghề ) dân doanh tư nhân trường học ngân hàng trợ lý nhân sự quản lý trọng giới
Lưu ý bên trong cung văn khúc tự hóa kị
Cung huynh đệ tự hóa kị chủ huynh đệ có tổn vận đường không tốt, khó coi ( thành tựu tuyến tự hóa kị ) thiếu trái tới hiện tượng
Tiền tài nhược cho mượn sợ nếu không về lại thương cảm tình nhược thiếu hắn người tới trái nhất định phải còn
Tượng này bạn tốt nhất đừng có tiền vàng lui tới hoặc đầu tư hợp tác
Huynh đệ tọa lộc năm sinh lại làm tự hóa kị biểu hiện huynh đệ giữa sơ kỳ đối đãi nhau không tệ chung đến không hợp
Biểu hiện nguyên lai có phúc có thể hưởng lại lòng tham không đáy kết quả nỗ lực càng nhiều lại tài lộc tổn trống trơn
Đại hạn hóa kị phi nhập lộc năm sinh tọa cung trùng phá lộc năm sinh không lành nhược cung này có tự hóa kị thì càng hung
< thiên cơ lộc năm sinh Lạc huynh đệ ( kỷ sửu ) từ kỷ làm chuyển hóa truy đuổi quan sát cát hung >
[ lộc chuyển lộc ] Huynh kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập tài ( bính tuất ) này lộc chi nhân là tiền tài
[ lộc chuyển kị ] Huynh kỷ làm văn khúc tự hóa kị trùng phá thiên cơ lộc năm sinh
Này hóa tượng cấu thành lộc kị chiến khắc từ tốt biến hoại từ thuận kỳ biến nghịch cảnh nói rõ mệnh chủ được thành bại thành cũng huynh đệ bại cũng huynh đệ
< thái âm sinh kỵ rơi phụ mẫu ( kỷ mão ) từ kỷ làm chuyển hóa truy đuổi quan sát cát hung >
[ cung phụ mẫu ] thái âm sinh kỵ + lộc tồn ( kỷ mão ) biểu hiện mệnh chủ tiên thiên theo như lại phụ mẫu trùng [ tật ách ] biểu hiện tiên thiên thân không tốt, khó coi
Thái âm sinh kỵ thuộc nữ mệnh phụ nhân bệnh lộc tồn là thiên lộc ( khố ngôi sao ) cũng là quả tú có giao tiếp không tốt giống
Bị trùng [ tật ách ] thiên đồng độc thủ ( thiên đồng thuộc thủy biểu hiện tử cung bàng quang )
Này rơi cung tổ hợp biểu hiện mệnh chủ tiên thiên thân mang theo bàng quang thận tạng nội bài tiết hệ thống chi công có thể không tốt
[ kị chuyển lộc ] phụ kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập tài ( bính tuất ) này kị chi nhân cũng là tiền tài
[ kị chuyển kị ] phụ kỷ làm văn khúc hóa kị nhập Huynh ( kỷ sửu ) lại gặp tự hóa kị này kị hình thành [ thoái mã kị ] thoái hai cách nhập tử nữ ( đinh hợi )
( cung tử nữ là đầu tư cổ đông ngu nhạc giao tế hoa đào cung vị )
Kể trên được hóa tượng đều là tiền tài vấn đề nghĩ liều mạng kiếm tiền lại mệt mỏi hoại thân nghĩ đầu tư lại đầu tư sai lầm mà tổn tiền tài

// ]]>


Tham lang sinh kỵ nhập nô bộc ( bính thìn ) bị bởi vì bằng hữu chúng sinh ra mà gây chuyện thị phi
Thần thám 26 0
Lưu ý nô làm liêm trinh hóa kị nhập tật trùng phụ cả đời bị thụ bằng hữu tình sắc tới liên lụy mà lâm vào văn thư quấy rầy
Quan sát [ sinh kỵ chuyển kị ] lấy điều tra này hóa kị được nguồn gốc
[ kị chuyển kị ] nô làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu ngọ ) có biết đời này kị cùng tự thân tính tình xu hướng tính dục liên quan đến
Nói rõ tiên thiên thiếu chúng sinh chi trái cũng theo như lại chúng sinh ra mà ngày mốt chúng sanh dã theo như lại mệnh chủ ( thân tính tình )
Hình thành mệnh chủ cùng chúng sinh ra ( bằng hữu ) ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ăn nhịp với nhau chật vật là gian
Quý sinh năm người cung nô bộc ( bính thìn ) tham lang sinh kỵ ( thiếu bằng hữu tới trái ) phạm tiểu nhân tổn tài vật thuộc hạ không đắc lực bằng hữu không thủ tín mượn tiền không được còn
Khác biểu hiện tuổi thơ lúc mẫu thân thân có vấn đề
Can nhâm vũ khúc sinh kỵ nhập Quan ( tân hợi ) gặp phá quân + lộc tồn này là [ Quan lộc sách mã kỵ ] cũng là [ Kình Đà giáp kị ]
Thần thám 262
Có suy ra này mệnh chủ sự nghiệp tất nhiên không ổn định bôn ba lao lục
[ Kình Đà giáp kị ] việc nghiệp thường hồi chúng sinh ra bằng hữu ( nô ) cùng gia đình nhân tố ( điền ) ảnh hưởng này mệnh cách sự tình nghiệp thất bại cũng là tất nhiên
[ sinh kỵ chuyển kị ] truy tra đời này kị tới nguồn gốc
[ kị chuyển kị ] can của quan tân văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ]( canh tuất ) gặp thiên đồng tự hóa kị + đà la
Có thể nhìn ra trời sinh cùng nhà vận liên quan đến cũng cần lưu ý âm trạch phong thủy tương quan
[ kị chuyển lộc ] can của quan tân cự môn hóa lộc nhập [ vở ]( giáp thìn ) cùng can của quan tân văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ] hình thành [ tử nữ lộc kị chiến khắc ]
< tử nữ là Quan tới nô > cũng là [ nô tới Quan ] này hóa tượng sự nghiệp của mệnh chủ chủ yếu thay chúng dùng sống vụ bận rộn lại có không phải là
( này mệnh lệ mệnh chủ thay phạm án tọa gian bằng hữu chân chạy yểm hộ hành tung )
<< nhược lấy [ lộc truy lộc ] quan sát [ lộc ] nguồn gốc >>
Luận phụ mẫu nhược biểu hiện công gia cơ cấu lộc năm sinh ngồi vào thì mệnh chủ nên lấy nhậm chức công gia cơ cấu tốt nhất
<< nhược lấy [ lộc truy lộc ] quan sát [ lộc ] nguồn gốc >>
[ lộc truy lộc ] bởi vì cung phụ mẫu ( mậu thân ) mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phu ] < cung phu thê biểu hiện sự nghiệp phát triển cùng công danh >
Lại thiên lương biểu hiện người sống thọ hóa lộc biểu hiện có trưởng quan duyên nhược tự thân mặc cho hình chức cũng biểu hiện có cơ hội làm tới người sống thọ ( đang chủ quản )
Này hóa tượng bạn cố tri mệnh chủ lấy tự thân tới năng lực làm việc mà thu được tốt bình ( có trưởng thượng duyên có trường thượng đề bạt )

// ]]>


Bính can năm thiên đồng lộc năm sinh nhập phụ ( đinh dậu )
Lộc năm sinh chuyển hóa lộc nhập cung ( chuyển cùng loại ) quan sát cùng bẩm sinh tới tài lộc đặc tính cùng tìm tài từ đâu tới ( phương hướng )
Lộc năm sinh rơi phụ mẫu phụ làm chuyển lộc nhập [ bản tật ] biểu hiện tài lộc đến từ phụ mẫu thân được trợ giúp cùng tự thân cố gắng cùng trân quý
Đinh niên can thiên đồng sinh ra quyền tọa phụ ( ất tị )
[ quyền chuyển quyền ] để mà hiểu rõ này [ quyền ] được nguồn gốc
Phụ làm ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản tật ]( tân hợi )
Có biết mệnh chủ bá chủ đạo tranh quyền là nguồn gốc từ mệnh chủ tới tính tình tâm thái ( sĩ diện không chịu thua )
< thái âm sinh kỵ rơi phụ mẫu ( kỷ mão ) từ kỷ làm chuyển hóa truy đuổi quan sát cát hung >
[ kị chuyển lộc ] phụ kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập tài ( bính tuất )
[ kị chuyển kị ] phụ kỷ làm văn khúc hóa kị nhập Huynh ( kỷ sửu ) lại tự hóa kị này kị hình thành [ thoái mã kị ] thoái hai cách nhập tử nữ ( đinh hợi )
( cung tử nữ là đầu tư cổ đông ngu nhạc giao tế hoa đào cung vị )
Kể trên được hóa tượng đều là tiền tài vấn đề nghĩ liều mạng kiếm tiền lại mệt mỏi hoại thân nghĩ đầu tư lại đầu tư sai lầm mà tổn tiền tài
Cung phúc đức tọa cự môn sinh ra quyền hoả tinh thiên hình địa không bày mệnh chủ tới tư tưởng cố chấp vui mừng khoác lác giảng đại thoại nghĩ kiếm tiền nhẹ nhõm
Hoặc không công mà hưởng cho nên bị thụ dẫn dụ
Này chủng mệnh cách nhân không cách nào dụng cường thế mất bức bách liền phạm ( sinh ra quyền nhập phúc đức tư tưởng không chịu thua vui vẻ cường biện )


< quan sát [ quyền chuyển quyền ]> dò xét dò sinh ra quyền được nguồn gốc
Thần thám 238
Phúc làm bính thiên cơ hóa quyền nhập [ bản mệnh ] có biết sở hửu chi hành là tạo thành tư tưởng cường thế hết thảy từ mệnh chủ quyết định
Sinh kỵ tọa cung [ kị chuyển kị ] [ cùng loại tìm cùng loại ] truy tầm ( đã biết không tốt sự tình ) này không tốt sự tình hội rõ ràng ở nơi nào ( không gian )?
Nhược đang hành vận [ thiên mệnh ] đi vào sinh kỵ tọa cung hoặc [ đại thiên ] đi vào sinh kỵ tọa cung trùng [ thiên mệnh ] thì rõ ràng khi nào ( thời gian )
Mậu can năm thiên cơ sinh kỵ nhập tật ( bính thìn )
[ kị chuyển kị ] tật làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mệnh ] nói rõ này kị là mệnh chủ lỗi do tự mình gánh tạo thành

// ]]>


Can canh thiên đồng sinh kỵ nhập tật ( tân tị ) gặp văn xương tự hóa kị
[ kị chuyển kị ] tật làm tân văn xương tự hóa kị cũng nói rõ kị từ tự thân lòng của thái tâm tính mà gây nên
Điền trạch tọa tham lang sinh kỵ ( ất sửu )
[ kị chuyển kị ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp tý ) phúc đức thụ trùng nhược tham đồ mưu tài e rằng có mất phúc tổn thọ
Mậu can năm thiên cơ sinh kỵ nhập phúc ( giáp tý )
[ kị chuyển kị ] phúc làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ] nói rõ này nghiệt từ tự thân tạo thành bị ở phía sau trời tái tạo ác nghiệp
( nhược minh bạch vận mệnh ứng cảnh giác sợ sệt thống cải tiền phi là nên )
Biểu hiện mệnh chủ không tổ ấm tiên thiên tạo hóa không tốt, khó coi lại tư tưởng quan niệm bên trên nhiều tự tìm phiền não dễ dàng toản rúc vào sừng trâu nên đi nhiều việc thiện lấy bổ tiên thiên không đủ
Tính cách trưng ứng : bi thương xem thấp điều mặc dù trọng yên ổn nhưng khiếm khuyết tiến lấy lại tận tình ăn uống ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Phúc đức giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( đinh tị ) mệnh chủ trọng hình tượng sĩ diện
Phúc đức giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( nhâm tuất ) mệnh chủ đầy đầu óc đều là quan tâm mình quan tâm mình ( bản thân ý thức cao hiểu được bản thân bảo vệ )
Giáp làm ( thiên chi trời ) là tư tưởng ý thức độc lập độc hành độc đoạn không được ấm hắn người cũng không nguyện thụ ấm
Lưu ý phúc đức tọa sinh kỵ phúc làm hóa kị nhập bản mệnh ( nhâm tuất )
Cung phúc đức gặp sát kị hình âm sát đồng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Mậu can năm thiên cơ sinh kỵ nhập phúc ( giáp tý )
Phúc đức tọa sinh kỵ biểu hiện mệnh chủ không tổ ấm lại tư tưởng quan niệm bên trên nhiều tự tìm phiền não dễ dàng toản rúc vào sừng trâu
[ kị chuyển lộc ] phúc đức giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( đinh tị ) mệnh chủ trọng hình tượng sĩ diện
[ kị chuyển kị ] phúc đức giáp làm thái dương hóa kị nhập bản mệnh ( nhâm tuất ) mệnh chủ đầy đầu óc đều là quan tâm mình quan tâm mình
( bản thân ý thức cao hiểu được bản thân bảo vệ )
Giáp làm ( thiên chi trời ) là độc lập độc hành độc đoạn không được ấm hắn người cũng không nguyện thụ ấm

// ]]>