Quý can năm phá quân hóa lộc hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 44 1 1

Quý năm phá quân hóa lộc hàm ý


Quý năm phá quân hóa lộc phá quân âm thủy chủ phu thê tử nữ nô bộc là hao tổn tổn chi tinh hóa lộc chủ đối đãi nhau tốt đẹp
Khá là tích cực tiến lấy sẽ có ý kỳ ra thăng thiên cơ hội
Tiến tài khá là thuận lợi nhuận lý do tài có khai sáng lực có buôn bán có lời cơ hội tài biến thiên phương hướng xu tốt đề cao mỗi bên hạng hưởng thụ cơ hội
Đại biểu giàu có áo cơm không thiếu không công mà hưởng khác kiêm đi kiêm nghiệp hoặc giống loại chợ bán thức ăn tràng tứ hải sinh ý hưng vượng
Trước phá hư phá hoại rồi sau đó tạo ra mới cải cách tồi tàn lập mới được tài đắc lợi
Can quý tới hóa lộc cùng chúng khác biệt phá quân hóa lộc phàm phá quân hóa lộc tới tài ( nước chảy tài )  chủ mới tiến tài liền tất phá xuất hoặc tài tiến rồi sau đó hao tổn phá


Can quý phá quân hóa lộc tất đi cùng tham lang hóa kị biểu hiện bạo khởi bạo rơi đích tiến tài ( phá quân hóa lộc )
Cũng sẽ bởi vì khó có thể thỏa mãn được dục vọng mà hao hết ( tham lang hóa kị )
Ngã cung
Cung mệnh tài bạch Quan lộc điền trạch phúc đức tật ách
Tha cung
Huynh đệ phu thê tử nữ nô bộc phụ mẫu
Dùng chung cung
Thiên di
Tử ( dương thủy ) phá quân độc kỵ phá quân hóa lộc gia tăng năng lực làm việc cùng tài phú
Sửu ( âm thổ ) phá quân tử vi cùng phá quân hóa lộc tài vận chuyển tốt sự nghiệp có tiến triển khai
Dần ( dương mộc ) phá quân độc kỵ phá quân hóa lộc tài vận chuyển tốt sự nghiệp có tiến triển khai
Mão ( âm mộc ) phá quân liêm trinh cùng hãm địa hóa lộc tài khốn đi tiệm cầm đồ
Nữ mệnh nhược tọa Quan lộc cung sợ làm tiện nghiệp hoặc chìm nổi phong trần
Thìn ( dương thổ ) phá quân độc kỵ phá quân hóa lộc tài vận chuyển tốt sự nghiệp có tiến triển khai
Tị ( âm hỏa ) phá quân vũ khúc cùng phá quân hóa lộc sự nghiệp có thành tựu nên từ việc quân sự có dương oai biên bờ cõi
Ngọ ( dương hỏa ) phá quân độc kỵ phá quân hóa lộc gia tăng năng lực làm việc cùng tài phú
Vị ( âm thổ ) phá quân tử vi cùng phá quân hóa lộc tài vận chuyển tốt sự nghiệp có tiến triển khai
Thân ( dương kim ) phá quân độc kỵ phá quân hóa lộc tài vận chuyển tốt sự nghiệp có tiến triển khai
Dậu ( âm kim ) phá quân liêm trinh cùng hãm địa hóa lộc tài khốn đi tiệm cầm đồ
Nữ mệnh nhược tọa Quan lộc cung sợ làm tiện nghiệp hoặc chìm nổi phong trần
Tuất ( dương thổ ) phá quân độc kỵ phá quân hóa lộc tài vận chuyển tốt sự nghiệp có tiến triển khai
Hợi ( âm thủy ) phá quân vũ khúc cùng phá quân hóa lộc sự nghiệp có thành tựu nên từ việc quân sự có dương oai biên bờ cõi

// ]]>


Phá quân thủ mệnh mừng nhất có lộc bởi vì phàm phá quân thủ mệnh hoặc thủ cung tài bạch nhân , mỗi lần nhiều nhất biên độ biến động , bên ngoài biến động thường ra nhập không ngờ.
Nhược có hóa lộc hoặc lộc tồn xưng là "Có cây" có thể dùng biến động khá ổn định hội chủ động khai sáng tồi tàn lập mới
Tại xấu nhất trường hợp cũng không bạng châu phát sinh triệt để tỏa bại
Vẫn muốn kiêm đi giữa nghiệp lấy kiếm được tiền lại bất luận như thế nào biến động , kết quả nhất định so với vị biến trước đó là tốt
 
Phàm phá quân hóa lộc , Quan lộc cung tất có tham lang hóa kị , này tức cảnh làm thơ nghiệp biến động tượng trưng.
 
Tham lang hóa kị thường thường có [ vô tâm cắm một chút thành âm ] được hiện tượng , cho nên càng là phá quân hóa lộc nhân chỗ vui.
 
Riêng chỉ cung tài bạch tất là thất sát , cũng chủ dễ thành biến động ,
Cả đời tất có một lần khốn cảnh , phá quân hóa lộc cận có thể cải thiện , mà không thể tránh được.
Phá quân hóa lộc sợ gặp không kiếp chủ biến hóa biên độ phi thường lớn chắc có đại đột phá
( chú ý cung điền trạch tất nhiên thái âm thủ tốt nhất thái âm nhập miếu lại không gặp Kình Đà là muốn )
Lưu niên gặp phá quân hóa lộc hội kiêm đi kiêm nghiệp lao tâm phí lực hơi không cẩn thận dễ dàng thu nhận tổn thất
Tí ngọ cung mệnh phá quân độc tọa phá quân hóa lộc quý lộc tồn tại tử kình dương tại sửu đà la tại hợi
Tọa mệnh tí ngọ tại tí tất lộc tồn tại ngọ có lộc bảo lưu thành [ điệt lộc ] cách cục
 
( thìn tuất ) Quan lộc cung tham lang hóa kị
( thân dần ) cung tài bạch thất sát toàn bàn tinh hệ bởi vì phá quân [ điệt lộc ] tính chất biến thành tốt
 
Cận cần lưu ý ( dần thân ) cung phúc đức [ tử vi thiên phủ ] đồng độ lấy cung phúc đức trung hoà chủ yếu
Nhược tử phủ là [ bách quan triều củng ] nhân , thì gìn giữ cái đã có chi lực quá lớn
Cùng phá quân [ điệt lộc ] không thể thích ứng , thì trái lại bị tiến giảm mất cứ
 
Nhược [ tử phủ ] là [ tại dã cô quân ] , thì phá quân dù [ điệt lộc ] lại một đường cô lập vị tất không nên

// ]]>


Sửu vị cung mệnh tử vi phá quân phá quân hóa lộc quý lộc tồn tại tử kình dương tại sửu đà la tại hợi
( tị hợi ) Quan lộc cung [ liêm trinh tham lang quý đi cùng tham lang hóa kị bên ngoài bản chất thường chủ sự nghiệp quá phận mở rộng ra
Đặc biệt kinh doanh tiêu phí hành nghề nhân
Tham lang hóa kị với Quan lộc cung cấp thường có lỗi nhiều liên quan phân điếm hiện tượng , cho nên bằng thêm làm phức tạp
( dậu mão ) cung tài bạch vũ khúc thất sát cận chủ thất ý
 
Cung tài bạch [ vũ sát ] cũng tinh đánh tế tính rất có dốc một trận một trịch được hào khí , thì ứng tế tường vận hạn đã định cử chỉ
Thường bởi vì sự tình tư tâm trọng gặp lợi nhuận quên nghĩa cho nên nhân tế quan hệ giờ sinh biến hóa , khuyết thiếu trợ lực , nhân sinh vị tất qua lao
 
 
Dần thân cung mệnh phá quân độc tọa quý phá quân hóa lộc quý lộc tồn tại tử kình dương tại sửu đà la tại hợi .
Tọa mệnh dần thân tất cùng lộc tồn cùng hội
Đối cung thiên di là vũ khúc thiên tướng
( tuất thìn ) cung tài bạch là thất sát có tinh thông bàn tính , giỏi khiến nhỏ tiền chắp nối được đặc tính
Thất sát thủ cung tài bạch bởi vậy phá quân hóa lộc được tính chất liền phát lộ không sót
( ngọ tử ) Quan lộc cung tham lang hóa kị ( nhâm )
 
Quan lộc cung tham lang hóa kị , hội lộc tồn cùng phá quân hóa lộc là phát động lực
Thường tồn tiến lấy trở nên lòng của là biết dừng
 
( dậu mão ) cung tật ách thái dương thiên lương nhược gặp sát trở thành bản tinh hệ trí mạng thương bởi vậy tất cần lưu ý khỏe mạnh
Mão dậu cung mệnh [ liêm trinh phá quân ] đồng độ , phá quân hóa lộc quý lộc tồn tại tử kình dương tại sửu đà la tại hợi
Tọa mệnh mão dậu hội kình dương hoặc đà la
 
Liêm Phá được tổ hợp dã tâm tương đương đại
Phá quân hóa lộc việc nghiệp cũng cục diện đại phần lớn cùng ngu nhạc , nghệ thuật hoặc tiêu phí hưởng thụ hành nghề tương quan
 
Bởi vì cung tài bạch được tính chất , bên ngoài vận dụng tư kim thường có hàn thơ điểm lính , càng nhiều càng tốt tình hình thực tế huống ,
Thì nên lưu ý vận hạn lưu niên tưởng xu tránh.

// ]]>


Thìn tuất cung mệnh phá quân độc tọa hóa lộc quý lộc tồn tại tử kình dương tại sửu đà la tại hợi
 
Phá quân ở lưới võng biến động lực hơi ít* nhân sinh cũng tương đối yên ổn thường gánh nặng ngạch bên ngoài công việc hoặc kiêm quản số chức năng giả nhiều lao
Đối cung ( tuất thìn ) thiên di [ tử vi thiên tướng ]
( tí ngọ ) cung tài bạch thất sát nhược tại tí gặp lộc tồn tại ngọ có lộc bảo lưu
Cung tài bạch thất sát gặp ( lộc tồn tử cung nhân lại là [ điệt lộc ]) , thu nhập tất phong.
( thân dần ) Quan lộc cung tham lang hóa kị
 
Bản tinh hệ thiếu điểm là như trung niên sau này , thường thường vui mừng cùng người hợp tác sự nghiệp , lại thường thường khe hở vị hung chung.
 
 
Tị hợi cung mệnh [ vũ khúc phá quân ] đồng độ , phá quân hóa lộc quý lộc tồn tại tử kình dương tại sửu đà la tại hợi
Tọa mệnh tị hợi tất gặp sát diệu
( sửu vị ) cung tài bạch [ liêm trinh thất sát ] cũng tất gặp sát
 
Cung tài bạch quá phận động đãng , tư kim không được đủ để duy trì sự nghiệp biến động gấp đôi tinh thần áp lực
 
Kiêm thả làm phức tạp ngăn trở thường phát sinh như trung niên sau này , thì khiến người sinh ra càng nhiều tiếc nuối
( mão dậu ) Quan lộc cung [ tử vi tham lang ] mà tham lang hóa kị , lại tất gặp sát
 
Ba chủ yếu cung viên gặp sát , trở thành bản tinh hệ trí mạng thương
Cả đời mỗi lần nhiều nhất ngăn trở , biến động có không bằng hy vọng , kiêm thả khuyết thiếu trợ lực , cho nên đau đớn chẳng chịu được
Riêng chỉ phá quân hóa lộc , dù sự nghiệp ngăn trở , vẫn không mất bảo trì thu nhập , trở thành bản tinh hệ ưu điểm
Phá quân hóa lộc nhập mệnh
Khá là tích cực tiến lấy tiến tài khá là thuận lợi nhuận lý do tài có khai sáng lực có buôn bán có lời cơ hội tài biến thiên phương hướng xu tốt đề cao mỗi bên hạng hưởng thụ cơ hội
Can quý tới phá quân hóa lộc cùng chúng khác biệt phàm phá quân hóa lộc tới tài chủ mới tiến tài liền tất phá xuất hoặc tài tiến rồi sau đó hao tổn phá
Can quý phá quân hóa lộc tất đi cùng tham lang hóa kị biểu hiện bạo khởi bạo rơi đích tiến tài ( phá quân hóa lộc )
Cũng sẽ bởi vì khó có thể thỏa mãn được dục vọng mà hao hết ( tham lang hóa kị )
Mọi thứ biến động thì cát hội có bất ngờ thăng thiên hoặc điều chỉnh chức vụ
Tích cực tiến lấy có khai sáng lực lý do tài thủ đoạn cao siêu có kiếm cơ hội tài tiến tài thuận lợi nhuận biến thiên xu tốt cơ hội nhiều

// ]]>


Tọa tí ngọ phá quân độc tọa hóa lộc tất cùng hội lộc tồn ( điệt lộc ) cách cục
Mệnh bàn tới tính chất biến thành tốt vẫn cần tường tra cung phúc đức tử phủ ánh sao tình
Nữ mệnh phá quân tí ngọ tọa mệnh hóa lộc tất nhiên vũ khúc tọa phu thê chủ hôn nhân bị xuất vấn đề
Tọa sửu vị tử vi phá quân hóa lộc thường bởi vì sự tình tư tâm trọng gặp lợi nhuận quên nghĩa cho nên nhân tế quan hệ giờ sinh biến hóa ,
Khuyết thiếu trợ lực , nhân sinh vị tất qua lao
Nữ mệnh tử vi phá quân sửu vị tọa mệnh hóa lộc
Tất nhiên cung vô chính diệu mượn ngôi sao liêm trinh tham lang tọa phu thê lạc hãm tham lang hóa kị chủ hôn nhân bị xuất vấn đề
Tọa dần thân phá quân "Sát phá lang "Được tổ hợp dã tâm tương đương đại
Phá quân hóa lộc việc nghiệp cũng cục diện đại phần lớn cùng ngu nhạc , nghệ thuật hoặc tiêu phí hưởng thụ hành nghề tương quan
Nữ mệnh phá quân dần thân tọa mệnh hóa lộc tất nhiên tử vi tọa phu thê Quan lộc tham lang hóa kị trùng phu thê chủ hôn nhân bị xuất vấn đề
Nữ mệnh liêm trinh phá quân mão dậu tọa mệnh phá quân hóa lộc
Tất nhiên cung vô chính diệu mượn tinh võ khúc tham lang tọa phu thê tham lang hóa kị chủ hôn nhân bị xuất vấn đề
Tọa tị hợi vũ khúc phá quân phá quân lộc năm sinh tăng thêm phá hao tổn không thể nói cát gặp quả tú hôn nhân có khắc
Nhược tử điền tuyến không kiếp chiếu hội sợ là hao tổn tài tổn thân được tổ hợp
Cung tài bạch ( liêm trinh thất sát ) cũng tất gặp sát quá phận động đãng tư kim tất không đủ khó chống đỡ sự nghiệp phát triển
Quan lộc cung ( tử vi tham lang ) mà tất tham lang hóa kị
Lại tất gặp sát làm phức tạp ngăn trở mỗi lần phát sinh như trung niên sau này , thì càng khiến người sinh ra nhiều tiếc nuối
Cả đời mỗi lần nhiều nhất ngăn trở , biến động có không bằng hy vọng , kiêm thả khuyết thiếu trợ lực , cho nên đau đớn chẳng chịu được
Tọa mệnh tị hợi cung viên gặp sát , trở thành trí mạng thương
Cả đời mỗi lần nhiều nhất ngăn trở biến động có không bằng hy vọng kiêm thả khuyết thiếu trợ lực cho nên đau đớn chẳng chịu được
Nữ mệnh vũ khúc phá quân tị hợi tọa mệnh phá quân hóa lộc
Tất nhiên cung vô chính diệu mượn ngôi sao tử vi tham lang tọa phu thê tham lang hóa kị chủ hôn nhân bị xuất vấn đề

// ]]>


Tọa mệnh thìn phá quân hóa lộc là "Phá lộc "
Nhược tham lang hóa kị tại thân với Quan lộc thì chỗ tiến hành được hành nghề không cao lắm cấp nên thị phiến phòng đảo ngược điểm
Phá quân ở lưới võng biến động lực hơi ít* nhân sinh cũng tương đối yên ổn
Thường gánh nặng ngạch bên ngoài công việc hoặc kiêm quản số chức năng giả nhiều lao
Nữ mệnh phá quân thìn tuất tọa mệnh hóa lộc tất nhiên liêm trinh tọa phu thê Quan lộc tham lang hóa kị trùng phu thê chủ hôn nhân bị xuất vấn đề
Nữ mệnh thì luân phong trần lai quần tông tông quá tùy tiện đào hoa mang theo mưa gây phong ba
Nữ mệnh nhiều là nghề nghiệp phụ nữ nhân ở nhà không sống được có phẩu thuật thẩm mỹ khuynh hướng gặp sát trùng phá thì hình khắc sâu nặng dâm đãng phiêu bạt không môi giới từ gả
Phá quân hóa lộc nhập huynh đệ
Huynh đệ giữa tình cảm gia tăng đối đãi nhau tốt đẹp chiếu nô bộc chủ bằng hữu đối đãi nhau tốt đẹp
Chiếu nô bộc chủ bằng hữu đối đãi nhau tốt đẹp
Nhập Huynh bộc mệnh chủ là nỗ lực hình chỗ lui tới tới huynh nô khá là mệnh chủ có bá lực thay đổi rất nhanh ( chú ý điền trạch tham lang hóa kị được ảnh hưởng )
( chú ý điền trạch tham lang hóa kị được ảnh hưởng )
Phá quân hóa lộc nhập phu thê
Chiếu Quan lộc chủ phối ngẫu có lý tính giúp sự nghiệp đặt nặng tâm vào công việc đau đớn có biểu hiện có liễu ám hoa minh
Chủ điểm lạ tính duyên hôn nhân tình cảm dao động đại phu thê lục gầy thường tần lâm nguy cơ vừa nặng quy với cùng nên kết hôn muộn
Thật sự thủ phối ngẫu có tài mà là phối ngẫu hội là trong nhà thành viên được chủng chủng nguyên nhân tốn tiền cho nên đối với gia đình bất lợi ( thực là hao tổn tài )
Lộc tại phu thê biểu hiện cùng phối ngẫu có tiên thiên duyên phối ngẫu lạc quan
Mệnh chủ sau hôn nhân khá là bị kiếm tiền cũng vui thích cung cấp dưỡng phối ngẫu hoặc khác tính ( hóa kị nhập trùng nhân không duyên chi tiêu )
( chú ý phúc đức tham lang hóa kị được ảnh hưởng )
Phá quân hóa lộc nhập tử nữ
Chủ tử nữ thiếu biểu hiện mệnh chủ tính nhu cầu nùng khẩu vị trọng bản thân đào hoa nhiều
Tử nữ tốt động hoạt bát vui mừng hưởng thụ sinh hoạt lãng phí nhưng lãng tử có quay đầu nghe lời
( chú ý phụ mẫu tham lang hóa kị được ảnh hưởng )

// ]]>


Phá quân hóa lộc nhập tài bạch
Có thể gia tăng tài lộc phải là sanh ra ở có tiền được gia đình nhưng không nên mạo muội đại đầu tư hội có ngoài ý muốn hoành phát hoành phá
( chú ý cung mệnh tham lang hóa kị được ảnh hưởng )
Tọa tí ngọ cùng tứ mộ miếu vượng địa chủ gia tăng năng lực làm việc cùng tài phú lại tài vận chuyển tốt sự nghiệp có tiến triển khai
Tọa mão dậu hãm địa hóa lộc tài khốn đi tiệm cầm đồ
Tọa tị hợi mã địa hóa lộc
Thìn tuất phá quân hóa lộc lúc thì tham lang ( cung mệnh ) cũng tất hóa kị , thì là người sinh ra tránh né phấn đấu được điềm báo
Lại tham lang vật dục chi niệm khá là cường , sắc dục ( tình cảm ) chi niệm khá là yếu
Phá quân hóa lộc nhập tật ách
Biểu hiện có bệnh phổi thận thiếu dương héo hoặc nữ mệnh e rằng có phụ nữ nhân bệnh các loại phát tác
Luận tâm tính lộc nhập tật ách khả giải tâm địa thiện lương lòng khoan thể béo tới biểu tượng nhưng là ứng chú ý lộc nhập bệnh vị không tốt ảnh hưởng
Nhược gặp lại địa không địa kiếp sợ là khó gặp hiểm chứng
Nhược gặp sát kị sợ chủ xuất hiểm chứng
( chú ý huynh đệ tham lang hóa kị được ảnh hưởng )
Phá quân hóa lộc nhập thiên di
Biểu hiện động bên trong có cát xuất ngoại có quý nhân trợ giúp xuất du cơ hội nhiều ( chú ý phu thê tham lang hóa kị được ảnh hưởng )
Xuất ngoại có dựa vào chính mình chi tiêu đại đau đớn khó khăn trắc trở
Phá quân lộc năm sinh tọa thiên di có lộc tồn đối cung chiếu thanh danh xa dương không nghi ngờ ứng hướng ra phía ngoài phát triển thêm ra quốc viễn du
Có quý nhân bộ dạng đở cơ hội rất nhiều
Phá quân hóa lộc nhập nô bộc
Phá quân hóa lộc nhập nô bộc bộ phận thuộc trung tâm nghe lời
Phá quân hóa lộc nhập nô bộc đồ nhiệt tâm công ích hòa hợp thi bỏ hắn người nên tiến hành từ thiện xã hội công ích các loại công việc hoặc học thuật nghiên cứu
( chú ý tử nữ tham lang hóa kị được ảnh hưởng )
Nhập Huynh bộc mệnh chủ là nỗ lực hình chỗ lui tới tới huynh nô khá là mệnh chủ có bá lực thay đổi rất nhanh
Lộc năm sinh nhập nô bộc lại tự hóa kị ( hoặc nói lộc năm sinh + tự hóa kị ) chủ mệnh chủ đối với bằng hữu không tệ lại là bằng hữu không vụ lợi mệnh chủ
Dễ bị liên lụy hoặc hãm hại tốt nhất không nên có tiền vàng lui tới
Phá quân hóa lộc nhập Quan lộc
Có lãnh đạo lực khiến công việc thuận toại chiếu phu thê chủ tướng vợ chồng xử tốt đẹp tịnh có phối ngẫu trợ giúp
( chú ý tài bạch tham lang hóa kị được ảnh hưởng )
Tọa tí ngọ cùng tứ mộ miếu vượng địa chủ công việc thuận lợi nhuận lại tài vận tốt tài sản nghiệp có tăng tiến
Tọa dần thân hãm tị nhàn hợi bằng mã địa dù là là sống lộc

// ]]>


Tọa mão dậu hãm địa liêm trinh phá quân đồng độ phá quân hóa lộc nghề nghiệp thất ý
Nữ mệnh rơi son hao phí sợ làm tiện nghiệp hoặc chìm nổi phong trần
Tọa tị hợi vũ khúc đồng cung phá quân hóa lộc nam mệnh biểu hiện sự nghiệp có thành tựu nên từ việc quân sự có dương oai biên bờ cõi
Phá quân hóa lộc nhập điền trạch
Chiếu tử nữ chủ cùng tử nữ đối đãi nhau tốt đẹp ( chú ý tật ách tham lang hóa kị được ảnh hưởng )
Tọa tí ngọ cùng tứ mộ miếu vượng địa chủ trí sản tài sản có tăng tiến
Tọa mão dậu hãm địa mại sinh nghiệp dễ có lớn tuổi hơn nhân tới đào hoa hoặc tốn tiền mua tới đào hoa

// ]]>


Phá quân hóa lộc nhập phúc đức
Phá quân hóa lộc nhập phúc đức yêu thích hưởng thụ tiền tài tiêu phí nhiều đại càng là bận rộn ( chú ý thiên di tham lang hóa kị được ảnh hưởng )
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Làm sự hưởng thụ dụng tiền không độ kiếm tiền có lao tâm phí lực tự tìm phiền não tinh thần hư hao tổn tâm thần không yên
Càng là bận rộn biến thiên cơ hội nhiều lý do tài hoàn toàn khai sáng lực buôn bán có lời cơ hội tài tránh cho dụng tiền không độ hoặc đại bút đầu tư
Ở thìn tuất phúc đức ( liêm trinh dần thân tọa mệnh ) nhược quý hóa lộc phá quân phản loạn liền lại càng không thủ lễ dạy
Lộc tồn tất nhập tử Quan lộc vũ phủ khiến thất sát phu thê điệp lộc bị theo cẩu thả tiến thối lưỡng nan
Nữ mệnh thường trước ủy khuất địa phương hạ phu nhân cẩu thả trải qua thời gian sau phù chính
Nam mệnh liêm trinh thủ mệnh điểm lạ tính duyên giao tế thủ đoạn cao lại có lý trí củng cố đối với thê tử đủ kiểu thiên liền
Hành hạn gặp hội tiếp nạp người khác kiến nghị thay đổi thành gặp lấy phương thức bất đồng làm việc
Phá quân hóa lộc nhập phụ mẫu
Phá quân hóa lộc nhập phụ mẫu dù phụ mẫu sự nghiệp có thành tựu nhưng mệnh chủ nên rời nhà độc lập cố gắng sấm giang hồ khá là tốt
( chú ý nô bộc tham lang hóa kị được ảnh hưởng mệnh chủ từ dưới khuôn mặt thuộc không giúp được gì lực )
( luận tướng mạo ) đang sắp nhạc hoặc là đến thù lao lúc tình hình thực tế tự biểu hiện ( vui mừng hoặc nhạc )

// ]]>