Quý can năm tham lang hóa kị hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1 0 0 62

Quý năm tham lang hóa kị hàm ý


Tham lang giáp mộc / nhâm thủy tham lang thọ sao hóa kỵ
Can quý cự môn hóa quyền tất đi cùng tham lang hóa kị biểu hiện chỉ dựa vào lưu loát khẩu tài được lý do không tha thứ người ( cự môn hóa quyền )
Cũng hội lâm vào lòng tự phân loạn tham muốn không cách nào thực hiện ( tham lang hóa kị )
Tham lang hóa kị hy vọng cùng hoàn mỹ chủ nghĩa được phá diệt tính ra sai lầm hy vọng thất bại
Tham lang hóa kị chủ dù có tài nghệ nhưng lòng tự phân loạn thường làm nhiều công ít mộng tưởng thành không vui mừng hữu tình sắc huyễn tưởng đào hoa không phải là nhiều
Sợ gây màu hồng phấn sự cố lánh đời ý nghĩ tiếp cận tông giáo có tinh nghiên năm thuật
Tham lang hóa kị kị cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung đại tiểu hạn gặp tới làm việc không hề điều lý do điên điên đảo ngược lại   thường có Quan nạn hoặc chức vụ biếm trích thậm chí hoành chết phấn thân toái cốt


Tử ( dương thủy ) tham lang độc kỵ thọ vị trí tham lang hóa kị chủ có phương diện tình cảm làm phức tạp
Sửu ( âm thổ ) tham lang vũ khúc cùng vũ khúc tham lang hóa kị e rằng sẽ trầm mê với tửu sắc bởi vậy phí của phụ trái từng đống
Vũ khúc tham lang hóa kị e rằng sẽ trầm mê với tửu sắc bởi vậy phí của phụ trái từng đống
Dần ( dương mộc ) tham lang độc kỵ nhược tham lang hóa kị gặp đà la cùng sợ bởi vì sắc phạm hình hoặc tổn tài
Mão ( âm mộc ) tham lang tử vi cùng tham lang hóa kị làm việc kéo dài vất vả tăng gấp bội
Thìn ( dương thổ ) tham lang độc kỵ thọ vị trí sợ vào nước khố là họa còn khinh ngược lại chủ có học tập kỹ nghệ có thành tựu tạ lấy phát tài
Tị ( âm hỏa ) tham lang liêm trinh cùng tham lang hóa kị chủ có phương diện tình cảm làm phức tạp
Ngọ ( dương hỏa ) tham lang độc kỵ thọ vị trí tham lang hóa kị chủ có phương diện tình cảm làm phức tạp
Vị ( âm thổ ) tham lang vũ khúc cùng vũ khúc tham lang hóa kị e rằng sẽ trầm mê với tửu sắc bởi vậy phí của phụ trái từng đống
Thân ( dương kim ) tham lang độc kỵ tham lang hóa kị gặp sát e rằng sẽ thụ thương bởi vì sắc phạm hình hoặc tổn tài
Dậu ( âm kim ) tham lang tử vi cùng tham lang hóa kị làm việc kéo dài vất vả tăng gấp bội
Làm việc kéo dài vất vả tăng gấp bội
Tuất ( dương thổ ) tham lang độc kỵ thọ vị trí thủy nhập khô thổ ngược lại chủ có học tập kỹ nghệ có thành tựu tạ lấy phát tài
Hợi ( âm thủy ) tham lang liêm trinh cùng tham lang hóa kị chủ có phương diện tình cảm làm phức tạp
Chủ có phương diện tình cảm làm phức tạp

// ]]>


Tham lang hóa kị được là đoạt ái ( chỗ ái không thể như ý )
Tham lang hoàn mỹ chủ nghĩa đối với truy cầu hy vọng vĩnh viễn không thỏa mãn
Thả lao hóa kị khiến cho trong lòng hy vọng gặp phải ngăn trở cảm giác mà vật chất lên tổn thất hơi ít*
Tham lang hóa kị hội giảm thiểu tửu sắc tài khí một trong số đó hạng mà chăm chú với tài lợi nhuận đào hoa hoặc ham mê < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Tham lang hóa kị mang đến tình cảm bất lợi , tính chất tương đối ôn hòa , thường xuyên cận chủ cãi cọ , hoặc tâm thần không yên.
Bởi vì cảm xúc áp lực thuận tiện truy cầu kích thích
Tham lang vốn có che giấu Ý Hàm , hóa kị thì là mất nghi , hoặc phẩm vị không tốt, khó coi cũng là trang sức không bằng hy vọng hoàn mỹ
Gặp hỏa linh có phẩu thuật thẩm mỹ khuynh hướng ( gặp loan vui mừng càng nghiệm )
Tham lang hóa kị không nên tiến hành cạnh tranh tính sinh ý bởi vì dễ bị đoạt ái ( chỗ ái không thể như ý ) mà bị mất cơ hội
Nhược cung điền trạch gặp tham lang hóa kị có quan phi không hưởng thụ cũng sợ đột nhiên phá bại
Đang giao tế tiếp khách lúc , tham lang hóa kị mang tới ảnh hưởng , là hư trịch tiền vàng , dụng tiền không thể dùng tại đao trên mắt , .
Không nhận bạn bè chú ý , cũng không bị người xưng đạo hào sảng
Nhược đào hoa chư diệu hoặc khoa văn chư diệu đồng độ lúc ,
Tham lang hóa kị chuyển hóa thành nghệ thuật , là diễn nghệ , là tại giao tế cơ hội xuất phong đầu , nhưng cũng không đào hoa tính chất
Chủ đau đớn vô sự hối hả được đặc tính sự nghiệp lòng rất nặng thường không đoái gia thất.
Cũng vui mừng tiến hành nhiều sừng kinh doanh , cho nên càng thêm mệt mỏi , riêng chỉ thu vào hoạch thường không bằng hy vọng
Tí ngọ cung tham lang hóa kị , lộc tồn đồng độ hoặc đối với củng
Đối cung vì thế hơi độc tọa , tam hợp cung là phá quân hóa lộc , cùng thất sát độc tọa.
Tham lang hóa kị , kỳ thật ngược lại chủ tài nghệ , riêng chỉ bất lợi cái là tình cảm làm phức tạp
Phu thê liêm trinh thiên phủ nữ mệnh càng chủ bị thụ có gia thất giải đích truy cầu ,
Riêng chỉ hôn nhân dù có biến hóa , nhưng lại có khuynh hướng tạ đoạn tơ liên , không thể cởi ra

// ]]>


Mười hai cung vị ở bên trong, lấy tử cung tham lang hóa kị tốt nhất ,
Ngọ cung thứ hai , sự nghiệp cùng tài bạch đồng đều tốt cận người trong cuộc cảm thấy không bằng hy vọng
Sửu vị cung ( vũ khúc tham lang ) đồng độ mà tham lang hóa kị , tất có kình dương đồng độ , hoặc hội chiếu Kình Đà.
Tam hợp cung là [ liêm trinh phá quân ] mà phá quân hóa lộc , cùng tử vi thất sát
Tham lang hóa kị , với Quan lộc cùng tài bạch đồng đều không trở ngại ngại , cận chủ nhân sinh ra khó có thể đạt tới hy vọng.
Riêng chỉ thông minh tài trí vẫn có thể được phát huy. Chủ nhiều phát huy là kỹ nghệ.
Riêng chỉ tình cảm làm phức tạp vẫn khó tránh cho , nhưng cũng hoạch viên mãn giải quyết.
Nhược tham lang tự hóa quyền tham lang có tiên phong kiểu trí tuệ lấy thắng
Với Quan lộc hóa quyền có từ mưu lược bỏ lấy quyền lại tại quyền lực đấu tranh trung nhiều lần thắng xuất
Vị cung Quan lộc ( vũ khúc tham lang ) đồng độ mà tham lang hóa kị tất có Kình Đà hội chiếu
Tam hợp cung là ( liêm trinh phá quân ) mà phá quân hóa lộc ( cung mệnh ) cùng tử vi thất sát ( cung tài bạch )
Tham lang hóa kị , với Quan lộc cùng tài bạch đồng đều không trở ngại ngại ,
Cận chủ nhân sinh ra khó có thể đạt tới hy vọng ( lý tưởng phá diệt )
Riêng chỉ thông minh tài trí vẫn có thể được phát huy ứng nhiều phát huy kỹ nghệ phương diện
Riêng chỉ tình cảm làm phức tạp vẫn khó tránh cho , nhưng cũng hoạch viên mãn giải quyết
Dần thân hai cung tham lang hóa kị độc tọa , đối cung liêm trinh , tam hợp cung là phá quân hóa lộc độc tọa , cùng thất sát độc tọa.
Tại thân cung nhân hội lộc tồn.
Nhược gặp hỏa linh đồng độ , cũng chủ được ngoài ý muốn tài riêng chỉ hội Kình Đà , thì
Cổ nhân nhận vi đeo [ xâm chữ lên mặt ] hiện ra , cổ đại phát phối đến kình châu
Cái gọi là trên mặt lưỡng đi kim ấn lại nghĩa rộng là mặt mày hốc hác hoặc vết sẹo hoặc là phẩu thuật thẩm mỹ
Phu thê vũ khúc thiên phủ nữ mệnh chủ là có gia thất nhân truy cầu
Mão tây hai cung [ tử vi tham lang ] đồng độ , tham lang hóa kị , tam hợp cung hội [ vũ khúc phá quân mà phá quân hóa lộc;
Lại hội liêm trinh thất sát tam phương tứ chính đều gặp hội sát diệu
Tham lang hóa kị , thì [ đào hoa phạm chủ ] đắc ý vị giảm thiểu , ngược lại chủ gia tăng sự nghiệp phát triển năng lực
Hóa kị cận là không bằng hy vọng , có lúc cũng chủ sự nghiệp phát triển kéo chậm.
Có tham vụ hơn sắc thái , bởi vậy , thường xuyên kiêm doanh hắn chủng hành nghề hoặc vui vẻ cước ổn định hai đầu thuyền ,
Nhưng trên thực tế thì là gia tăng cuộc sống vất vả.

// ]]>


Hóa kị tương đối tốt là tình cảm làm phức tạp được sắc thái giảm thiểu
Thìn tuất hai cung tham lang độc tọa hóa kị , tại thìn cung nhân lại hội lộc tồn.
Đối cung là vũ khúc , tam hợp cung là phá quân độc tọa hóa lộc , cùng thất sát độc tọa.
Thìn cung điệt lộc nhân , có hứa là phú cách ,
Ngoại trừ [ hỏa tham ] , linh tham cách cục bên ngoài , không được chủ bộc phát , là lấy bản thân tài trí kỹ năng hưng nhà hiện ra.
Tuất cung dù cuống quít lộc , nhưng cũng có thể thành phú cách. Bất luận một ít một cung viên , cũng khó để tránh cho đau đớn đắc ý nghĩa.
Tại phương diện tình cảm , thường bị phí thời gian cho nên trể lương duyên , đặc biệt nữ mệnh là nhưng , che tinh thần thường thường bị chăm chú với sự nghiệp nguyên nhân.
Tị hợi cung [ liêm trinh tham lang ] đồng độ , tham lang hóa kị , tại hợi cung nhân có đà la đồng độ , tại tị cung nhân thì là Kình Đà hội chiếu
Tam hợp cung hội [ tử vi phá quân ] mà phá quân hóa lộc , cùng [ vũ khúc thất sát ]
Tham lang hóa kị là tình cảm thống khổ mà có liêm trinh đồng độ lại là nghệ thuật được biểu hiện tổ hợp hỗn tạp
Là nghệ nhân nhiều tình cảm làm phức tạp được tượng trưng thường trở thành nghệ thuật bên trên thống khổ nguồn gốc
Bản tinh hệ tọa mệnh của người , không nên kinh doanh , nhưng lại nhiều kinh thương xúc động , mỗi lần từ là sinh sản ngăn trở.
Như đầu tư lúc , thường thường có khuynh hướng dốc một trận một trịch , này càng bị tạo thành phá bại , tu chú ý xu tránh
Đại luận mệnh trùng cần lấy năm sinh cung mệnh tìm tứ hóa , lai nhân cung. Lệ: cung mệnh có tham lang ( kị )
Kỷ cung tử nữ có tham lang hóa quyền tử nữ sẽ tới quản thúc mệnh chủ
Mậu làm cung tài bạch có tham lang hóa lộc: tài đến tài mất , sống tiền vận dụng , không còn chết tiền.
Phá quân tất đồng thời hóa lộc , tất tại tam phương bộ dạng hội , phá quân mừng nhất hóa lộc , chủ khai sáng ,
Phá quân hóa lộc có bù đắp tham lang hóa kị được thiếu điểm , nguyên nhân chính khai sáng mà nhiều không vị tiếp khách.
Tham lang hỏa linh đồng độ cũng chủ đột phát , hội cát , mang theo vô tâm trồng liễu được tính chất ,
Hội hung thần , bạo khởi sụt giảm , không nên hợp ý.
Nữ mệnh không thích nhất tử cung gặp tham lang hóa kị , nhược củng chiếu cung phu thê , hôn nhân nhiều thất ý;
Gặp đào hoa xương khúc , chú ý tình cảm.
Tham lang chủ tranh đoạt chủ động cùng bị động được phân biệt , gặp hình sát hư hao tổn , chủ bị động.
Tham lang hóa kị gặp đào hoa xương khúc chủ ái tình lên tranh đoạt.
Kình Đà giáp kị bị người chế , tham lang tất tại tí cung , dù có lộc tồn đồng độ cùng phá quân hóa lộc , nhưng cũng không lợi nhuận

// ]]>


Tại cung mệnh giáp kị không lành ,
Tại Quan lộc cung giáp kị cả đời sự nghiệp hay thay đổi , không cố định phát triển mục tiêu , chủ hư danh.
Tham lang hóa kị với lục thân cung vị thiếu bao nhiêu hãm; đà la đồng độ , chủ tình cảm hoặc tư tưởng khó cùng giao tiếp.
Tham lang hóa kị với cung phu thê hỏa linh đồng độ , chia ly , nan ngôn chi ẩn , chung thân thống khổ
Tham lang hóa kị nhập mệnh
Mệnh tọa sinh kỵ thuộc mộc nột hình chịu bị thua không thích chiếm người tiện nghi
Nhược cung thiên di văn xương tự hóa kị chủ còn nhỏ khỏe mạnh không tốt, khó coi trung khí không đủ thể chất khá là không khỏe
Có tài nghệ nhưng lòng tự phân loạn tính ra sai lầm hy vọng thất bại vui mừng hữu tình sắc huyễn tưởng đào hoa không phải là nhiều sợ gây màu hồng phấn sự cố
Lánh đời ý nghĩ tiếp cận tông giáo có tinh nghiên năm thuật
Dục vọng hóa thành cuồng tưởng hết sức là thiên phương dạ đàm vĩnh viễn không cách nào thực hiện
Khác dễ có trốn vào không môn nghĩ nên tập trung đi hướng lạnh môn huyền áo được học thuật lĩnh khu vực hoặc còn có lợi nhuận
Thân không êm thấm thuận có khí vô lực dễ có đào hoa tranh chấp
Quý năm bởi vì sắc gây họa tình cảm không được thuận ( chân thật đào hoa ) thận phòng kiện cáo thương thần hoặc tiểu tâm hỏa chúc
( khác biểu hiện tính dục cường dẫn đến bại thận )
Tọa mệnh hoặc thân hoặc phu cung chủ sợ ba cưới hãm địa rất nhiều
Gặp dương hoặc đà chủ háo sắc sợ chết bởi hoa mẫu đơn hạ
Gặp không cướp
Luận hôn nhân tình cảm không lành bản mệnh hoặc cung mệnh đại hạn gặp tham lang hóa kị đều chủ có cưới biến


Tham lang hóa kị quý nhược kinh doanh nên tiến hành thải hiện tiền giao dịch chi hành nghiệp
Tại tí ngọ vượng địa độc thủ chủ có phương diện tình cảm khó khăn trắc trở cùng làm phức tạp
Tại sửu không miếu vũ khúc đồng cung tham lang hóa kị chủ tình cảm khó khăn trắc trở e rằng sẽ trầm mê với tửu sắc bởi vậy phí của phụ trái từng đống
Tọa sửu vị vũ khúc tham lang sinh kỵ nhập mệnh cung tí ngọ thiên đồng thái âm sinh ra khoa đồng cung nhập huynh đệ
Chủ tình cảm khó khăn trắc trở e rằng sẽ trầm mê với tửu sắc bởi vậy phí của phụ trái từng đống
Tại dần thân mã địa là "Sách mã kỵ" độc tọa chủ phí của người ly tài tán đâu Quan bãi chức hoặc đảo ngược điểm
Thân tọa hóa kị cả đời không thành
Tại dần nhược gặp đà la cùng sợ bởi vì sắc phạm hình hoặc tổn tài
Tại thân gặp sát e rằng sẽ thụ thương bởi vì sắc phạm hình hoặc tổn tài

// ]]>


Tại dần địa gặp đà la đồng cung chủ bản nhân dễ dàng trầm luân thân thể tình ái yêu cầu không độ ảnh hưởng thân khỏe mạnh chết dưới hoa mẫu đơn
Tại mão dậu bại địa làm việc kéo dài vất vả tăng gấp bội
Tại thìn sợ vào nước khố là họa còn khinh tại tuất thủy nhập khô thổ ngược lại chủ có học tập kỹ nghệ có thành tựu tạ lấy phát tài
Tại tị hợi hãm địa liêm trinh đồng cung tham lang hóa kị tọa mệnh cả đời tình cảm nhiều khó khăn trắc trở chủ có phương diện tình cảm làm phức tạp
Tại tị hợi mã địa là "Sách mã kỵ" không thích liêm trinh tham lang đồng độ gia sát phạm bạch hổ nữ mệnh chìm nổi phong trần
Tại hợi gặp tham lang không thích lại gặp đà la chủ cả đời long đong kiện cáo không ngừng thất vọng bần khốn khổ không thể tả
Nữ mệnh bị bởi vì sắc gây họa thân bại danh liệt hoặc chìm nổi phong trần
Gặp hóa kị phi thường khó giải quyết nhất nan giải quyết ( người hoặc sự tình )
Tọa sửu vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung nhập huynh đệ tham lang sinh kỵ tại dần thân nhập mệnh cung
Tọa dần thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung nhập huynh đệ tử vi tham lang sinh kỵ tại mão dậu nhập mệnh cung
Tọa mão dậu thái âm nhập huynh đệ tham lang sinh kỵ thìn tuất nhập mệnh cung
Tọa thìn tuất thái âm nhập huynh đệ liêm trinh tham lang sinh kỵ tại tị hợi nhập mệnh cung
Tọa tị hợi thái âm nhập huynh đệ tham lang sinh kỵ tại ngọ tử nhập mệnh cung
Nhược tham lang sinh kỵ tọa mệnh cung tử nữ kỷ làm tham lang hóa quyền nhập mệnh biểu hiện tử nữ e rằng sẽ quản thúc mệnh chủ
Cung tài bạch mậu làm tham lang hóa lộc nhập mệnh gặp sinh kỵ biểu hiện mệnh chủ tài đến tài mất linh hoạt vận dụng sẽ không tồn chết tiền
Tham lang hóa kị nhập mệnh hoặc thân hoặc phu cung chủ sợ ba cưới hãm địa rất nhiều
Tham lang hóa kị nhập huynh đệ   biểu hiện huynh đệ vui mừng huyễn tưởng không thực tế dễ có đào hoa không phải là hoặc tình cảm huynh đệ không hợp thường thường hội trở mặt thành thù
Cung huynh đệ tọa liêm trinh tham lang sinh kỵ mà kình dương đà la hoả tinh tam sát củng trùng đối cung nô bộc ba không tề tập trùng huynh đệ chủ tất có tổn tay chân
Hoặc đại hạn huynh đệ chủ vận chênh lệch
Huynh bộc tuyến tình cảm vợ chồng dễ có ngăn trở ( mệnh phu giữa đoạn kiều ) nên kết hôn muộn
Hoặc chỗ lui tới bằng hữu không thủ tín hoặc ứng chú ý thân thể khỏe mạnh vấn đề < huynh đệ là tật ách tới Quan lộc >

// ]]>


Là thiếu trái kị chủ ấm người khác đãi bằng hữu so với tay chân thân thường cùng huynh đệ tỷ muội ý kiến không hợp
Thiếu trái kị thiếu huynh đệ trái chủ ấm người mình lại cùng khốn cũng muốn giúp người ( không thể không sự tình )
Huynh đệ là tài bạch tới điền trạch ( tài khố ) phi hóa kỵ nhập là đời trước được thiếu trái tuổi nầy trả nợ cho mượn sau thu vào không trở về
Tốt nhất không nên hợp tác bởi vì tiền giao ra ( xuất của cải ) sau không cách nào thu về tốt nhất không nên đưa tiền tài thải xuất nhất định thu vào không trở về lại hội trở mặt thành thù
Huynh đệ thiếu duyên phần mờ nhạt tiếp khách thiếu huynh đệ có khắc hoặc huynh đệ cá tính mộc nột dễ nể đạo từ
Tham lang hóa kị nhập lục thân cung về tình cảm có thiếu hụt e rằng có chết biệt < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Huynh bộc tuyến tọa hóa kị tức biểu thị thành tựu tuyến hóa kị chủ cả đời khó đã có thành tựu cũng chủ tình cảm vợ chồng nhiều khó khăn trắc trở hoặc thỉnh thoảng cãi nhau
Cung huynh đệ tọa hóa kị chủ sợ bởi vì chết bệnh thế ( cung huynh đệ là cung tật ách được khí số vị )
Phải chú ý giường ngủ vấn đề ( đầu hướng hướng dần ~ vị lấy 45~225 độ giữa )
Trùng nô bộc ít bạn
Biểu hiện tu trả trước xuất tốn tiền mới có thể kiếm tiền < huynh đệ là tài bạch tới điền trạch >
Gặp hóa quyền Huynh bộc tuyến gặp quyền kị chủ bá đạo nói lải nhải không rõ ràng lý do chỗ lui tới tầng mặt sâm si không được tề
Tốt nhất không thể cùng bằng hữu nói giỡn
Thái dương cự môn tại dần thân tọa mệnh vũ khúc tham lang sửu không miếu tại huynh đệ chủ huynh đệ hòa thuận lẫn nhau có trợ lực
( mượn tinh võ tham huynh đệ cô đơn hoặc khác mẫu mỗi bên ruột thừa ) hóa kị hình khắc
Gặp tứ sát thiên hình chủ cô đơn hoặc hình khắc không êm thấm
Thiên cơ cự môn tại mão dậu tọa mệnh tham lang tại dần thân bằng thế nhập huynh đệ
Cự môn tại thìn tuất tọa mệnh tử vi tham lang tại mão dậu nhập huynh đệ
Cự môn tại tị hợi tọa mệnh tham lang thìn tuất nhập miếu tọa huynh đệ
Cự môn tại ngọ tử tọa mệnh liêm trinh tham lang tại tị hợi lạc hãm nhập huynh đệ điểm lạ mẫu huynh đệ
Gặp sát cùng đào hoa lại thấy lục cát đơn ngôi sao huynh đệ một ruột thừa hiện ra
Thiên đồng cự môn tại vị sửu tọa mệnh tham lang tại ngọ tử vượng địa nhập huynh đệ
Kỷ mùi cung huynh đệ tọa tham lang sinh kỵ lại tự hóa quyền vũ khúc tự hóa lộc biểu hiện là huynh đệ ( mẫu thân ) quan tâm
Hoặc là chúng sinh chi sự tình hối hả lao tâm lao lực

// ]]>


< huynh đệ là tài tới điền > biểu hiện mệnh chủ được tiền gửi ngân hàng tích lũy từng chút một khá vất vả
Sinh kỵ tọa Huynh trùng nô cũng khá là dễ dàng lỗi chúng sinh ra dễ phạm tiểu nhân
Tham lang hóa kị nhập phu thê
Tại dần thân tị hợi là "Sách mã kỵ" là thiên đố ôn tình
Nhược nhập đại hạn lục thân cung chủ cùng đáng lục thân tụ thiếu ly nhiều nhược gặp nhau nhiều trái lại hội sinh ra không phải là hoặc chuyện khác cho nên
Hoặc là tọa cung tại tứ mã địa "Tự hóa kị" cũng xưng "Sách mã kỵ" chủ bên trong cung nhân hoặc sự tình phân băng ly tích để người phân liệt
Cung phu thê tại dần thân tị hợi mã địa gặp hóa kỵ năm sinh hoặc can cung tự hóa kị xem "Phu thê sách mã kỵ "
Cả đời khó có không thay đổi được hôn nhân
Nhược đại hạn phu thê tiến vào tứ mã địa gặp sinh kỵ hoặc tự hóa kị là "Đại phu sách mã kỵ "
Này hạn tốt nhất nhiều bao dung bảo trì hợp lý tụ thiếu ly nhiều miễn cho cải vả ồn ào không ngớt thậm chí ly hôn
Sinh kỵ tại phu thê biểu hiện thiếu phối ngẫu tới trái thường có sớm kết sớm ly hoặc sớm kết muộn ly hoặc kết hôn muộn hoặc chung thân không cưới
( tốt nhất kết hôn muộn lại sau hôn nhân lấy quan tâm thay thế quan tâm để bảo đảm hòa hài )
Tọa mệnh hoặc thân hoặc phu cung chủ sợ ba cưới hãm địa rất nhiều song phương mỗi bên có lý tưởng hoặc quan điểm thẩm mỹ khác biệt
Khác trùng Quan lộc thường biến hóa nghề nghiệp hoặc công việc
Tham lang hóa kị nhập phu thê bất luận nam nữ đối với phối ngẫu bất mãn phu thê tới học dưỡng gia thế tuổi tác tướng mạo đều có bất tương xưng
Hóa kị chủ có màu hồng phấn tranh chấp sủng thiếp miệt thê nếu không hình khắc nhược có con cực trì hoặc tiên sinh nữ nhân sau sống chết có thể miễn hình khắc
Nữ mệnh tham lang phu thê hình khắc ly ở nên kế thất thiên phòng nhược trượng phu ngoại tình hoặc là tử sau có thể miễn hình ly hoặc trường phối hoặc trì cưới
Tham lang hóa kị nhập lục thân cung về tình cảm có thiếu hụt e rằng có chết biệt < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Tham lang hóa kị với lục thân cung vị thiếu bao nhiêu hãm; đà la đồng độ , chủ tình cảm hoặc tư tưởng khó cùng giao tiếp.
Tham lang hóa kị với cung phu thê hỏa linh đồng độ , chia ly , nan ngôn chi ẩn , chung thân thống khổ
Thiên tướng tại mão dậu tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh kỵ sửu không phu thê
Tại sửu không miếu vũ khúc đồng cung tham lang hóa kị chủ tình cảm khó khăn trắc trở ( sợ là tiền tài vấn đề )
Tử vi thiên tướng tại thìn tuất tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại dần thân nhập phu thê

// ]]>


Thiên tướng tại tị hợi tọa mệnh tử vi tham lang sinh kỵ tại mão dậu nhập phu thê
Liêm trinh thiên tướng tại ngọ tử tọa mệnh tham lang thìn tuất nhập phu thê nhập lưới võng đào hoa giảm sắc trước hôn nhân tình yêu nhiều khó khăn trắc trở
Hóa kị thường đối với phối ngẫu bất mãn
Thiên tướng tại vị sửu tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh kỵ tại tị hợi nhập phu thê tại tị hợi hãm địa liêm trinh đồng cung
Tham lang hóa kị chủ tình cảm vợ chồng khó khăn trắc trở hoành sinh ra ( tư tưởng thẩm đẹp hoàn mỹ các loại chỗ hiểu biết khác biệt )
Vũ khúc thiên tướng tại thân dần tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại ngọ tử nhập phu thê song phương mỗi bên có lý tưởng hoặc quan điểm thẩm mỹ khác biệt
Khác trùng Quan lộc thường biến hóa nghề nghiệp hoặc công việc
Tham lang hóa kị nhập tử nữ
Tử nữ sẽ tới quản thúc mệnh chủ hoặc cùng tử nữ giữa cách ngại không hợp tử nữ được ngỗ nghịch cùng phản kháng cường nhiều cách ngăn
Tử nữ cá tính quật cường khó quản giáo khác ứng phòng tử nữ hoặc chủ yếu trợ thủ thôn tính tài vật
Khác nhược tại dần địa gặp đà la đồng cung ( ất sinh ra ) chủ bản thân dễ dàng trầm mê thân thể tình ái
Yêu cầu không độ ảnh hưởng thân khỏe mạnh chết dưới hoa mẫu đơn
Tham lang hóa kị nhập lục thân cung về tình cảm có thiếu hụt e rằng có chết biệt < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Thiên cơ thiên lương tại thìn tuất tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh kỵ sửu không tử nữ
Thiên lương tại tị hợi tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại dần thân nhập tử nữ
Tham lang sinh kỵ tại dần gặp đà la đồng cung ( ất sinh ra ) chủ bản thân dễ dàng trầm mê thân thể tình ái
Yêu cầu không độ ảnh hưởng thân khỏe mạnh chết dưới hoa mẫu đơn
Thiên lương tại ngọ tử tọa mệnh tử vi tham lang sinh kỵ tại mão dậu nhập tử nữ
Thiên lương tại vị sửu tọa mệnh tham lang sinh kỵ thìn tuất nhập tử nữ
Thiên đồng thiên lương tại thân dần tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh kỵ tại tị hợi nhập tử nữ
Thái dương thiên lương tại dậu mão tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại ngọ tử nhập tử nữ cùng tử nữ giữa cách ngại không hợp   tử nữ được ngỗ nghịch cùng phản kháng cường

// ]]>


Tham lang hóa kị nhập tài bạch
Chủ tiền tài khó khăn trắc trở không được thuận kiếm tiền đau đớn e rằng có đào hoa tranh chấp bởi vì sắc phí của che giấu phí bị tiên nhân khiêu
Bất luận bất kỳ cung vị tất có một lần hoạch nhiều lần phí của nhất là cùng nữ sắc hoặc khác tính liên quan đến càng kị húy cùng khác tính có tiền vàng lui tới
Tại sửu không miếu vũ khúc đồng cung tham lang hóa kị chủ tình cảm khó khăn trắc trở e rằng sẽ trầm mê với tửu sắc bởi vậy phí của phụ trái từng đống
Tử vi thất sát tại tị hợi tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh kỵ sửu không tài bạch
Chủ tình cảm khó khăn trắc trở e rằng sẽ trầm mê với tửu sắc bởi vậy phí của phụ trái từng đống
Thất sát tại ngọ tử tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại dần thân nhập tài bạch
Liêm trinh thất sát tại mậu sửu tọa mệnh tử vi tham lang sinh kỵ tại mão dậu nhập tài bạch
Thất sát tại thân dần tọa mệnh tham lang sinh kỵ thìn tuất nhập tài bạch chủ tiền tài khó khăn trắc trở không được thuận kiếm tiền đau đớn
E rằng có đào hoa tranh chấp bởi vì sắc phí của che giấu phí bị tiên nhân khiêu
Vũ khúc thất sát tại dậu mão tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh kỵ tại tị hợi lạc hãm nhập tài bạch chủ có phương diện tình cảm làm phức tạp
E rằng có đào hoa tranh chấp bởi vì sắc phí của che giấu phí bị tiên nhân khiêu
Thất sát tại tuất thìn tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại ngọ tử nhập tài bạch chủ tiền tài khó khăn trắc trở không được thuận kiếm tiền đau đớn
E rằng có đào hoa tranh chấp bởi vì sắc phí của che giấu phí bị tiên nhân khiêu


Tham lang hóa kị nhập tật ách
Thọ sao hóa kỵ chủ thể yếu nhiều nạn nhiều bệnh bệnh gan sắc lao ngắn thọ hoặc nói đào hoa hóa kị chủ tính nhu cầu nhiều bị thận thiếu
Nữ mệnh , phụ khoa bệnh , cũng chủ tử cung bất chánh , khó có thể sinh dục; liêm trinh hóa kị trùng , bệnh lây qua đường sinh dục
Chủ thận phương diện bệnh khó y tới bệnh sợ ngắn thọ
Chủ thân thể ám tật khó y chứng bệnh ( cùng nhà ở liên quan đến ) << cự môn hóa kị cùng âm trạch liên quan đến >>
Mượn ngôi sao thiên đồng thái âm tại ngọ tử tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh kỵ sửu không tật ách
Mượn ngôi sao thái dương thái âm tại vị sửu tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại dần thân nhập tật ách
Mượn tinh thiên cơ thái âm tại thân dần tọa mệnh tử vi tham lang sinh kỵ tại mão dậu nhập tật ách
Thiên đồng tại dậu mão tọa mệnh tham lang sinh kỵ thìn tuất nhập tật ách
Thái dương tại tuất thìn tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh kỵ tại tị hợi nhập tật ách
Thiên cơ tại hợi tị tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại ngọ tử nhập tật ách
Thọ sao hóa kỵ chủ thể yếu nhiều nạn ngắn thọ hoặc nói đào hoa hóa kị chủ tính nhu cầu nhiều bị thận thiếu

// ]]>


Đại hạn tật ách tại canh dần tọa liêm trinh sinh kỵ lại lớn đà xâm phạm e rằng có tật bệnh làm phức tạp tới ưu
Tham lang hóa kị nhập thiên di
Biểu hiện bên ngoài không được thuận không nên xa đi sợ phí của gặp sát kị cùng nhập thiên di xuất ngoại thụ thương cơ suất rất cao
Biểu hiện xuất ngoại phong lưu có nhiều việc nên thận phòng bởi vì tửu sắc gây họa hoặc bị tiên nhân khiêu phí của biểu hiện bên ngoài không được thuận không nên xa đi sợ phí của
Tại mão xuất ngoại bị có ngoài ý muốn nạn hại dễ phạm tiểu nhân lao lục bôn ba phong lưu thành tánh đào hoa không phải là nhiều
Biểu hiện lòng đang bên ngoài lao lục bôn ba xuất ngoại dễ phạm tiểu nhân ngoài ý muốn thương hại các loại hoặc phong lưu thành tánh gây đào hoa không phải là nên tiết chế tình dục
Mượn ngôi sao vũ khúc tham lang sinh kỵ tại vị sửu tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh kỵ sửu không thiên di
Liêm trinh tại thân dần tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại dần thân nhập thiên di
Mượn ngôi sao tử vi tham lang sinh kỵ tại dậu mão tọa mệnh tử vi tham lang sinh kỵ tại mão dậu nhập thiên di
Vũ khúc tại tuất thìn tọa mệnh tham lang sinh kỵ thìn tuất nhập thiên di
Mượn ngôi sao liêm trinh tham lang sinh kỵ tại hợi tị tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh kỵ tại tị hợi nhập thiên di
Tử vi tại tí ngọ tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại thiên di biểu hiện xuất ngoại phong lưu có nhiều việc
Nên thận phòng bởi vì tửu sắc gây họa hoặc bị tiên nhân khiêu phí của biểu hiện bên ngoài không được thuận không nên xa đi sợ phí của


Tham lang hóa kị nhập nô bộc
Không thích nhất ở cung nô bộc chủ thuộc hạ phản loạn hoặc thân tín đột nhiên từ lập môn hộ trở thành người cạnh tranh
Hoặc chủ cùng khác tính thuộc hạ giữa tranh chấp hoặc mập mờ

// ]]>


Tham lang hóa kị quý nhập nô bộc biểu hiện thuộc nô bộc được quấy rầy sự tình cùng tự thân không quan hệ
Khác chủ cùng thuộc hạ hoặc bằng hữu giữa thường có đào hoa sự tình kiện
Tại sửu vị vũ khúc tham lang sinh kỵ ( mượn ngôi sao thái dương cự môn tại thân dần tọa mệnh ) nhập nô bộc nhược vũ khúc tham lang sinh kỵ + kình dương
Này biểu hiện kết giao tới chúng sinh ra ( bằng hữu ) khoảng chừng thuộc tham đồ tửu sắc vui mừng đấu tốt sát tới bối
Tại dần thân đối chiếu liêm trinh tham lang sinh kỵ ( mượn tinh thiên cơ cự môn tại dậu mão tọa mệnh ) nhập nô bộc
Tại mão dậu tử vi tham lang sinh kỵ ( thiên đồng tại tuất thìn tọa mệnh ) nhập nô bộc
Tại thìn tuất tham lang sinh kỵ ( thái dương tại hợi tị tọa mệnh ) nhập nô bộc
Tại tị hợi liêm trinh tham lang sinh kỵ ( thiên cơ tại tí ngọ tọa mệnh ) nhập nô bộc
Tại ngọ tử tham lang sinh kỵ nhập nô bộc ( tại sửu vị mượn tinh thiên Đồng Cự môn tọa mệnh ) chủ cùng khác tính thuộc hạ giữa tranh chấp hoặc mập mờ
Bính thìn cung nô bộc tham lang sinh kỵ ( thiếu bằng hữu tới trái ) phạm tiểu nhân tổn tài vật thuộc hạ không đắc lực bằng hữu không thủ tín mượn tiền không được còn
Khác biểu hiện tuổi thơ lúc mẫu thân thân có vấn đề
Tham lang hóa kị nhập lục thân cung về tình cảm có thiếu hụt e rằng có chết biệt < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Tham lang hóa kị nhập Quan lộc
Chủ sự nghiệp không được thuận màu hồng phấn chi giao tế tiếp khách nhiều e rằng có đào hoa tranh chấp
E rằng có tham hắc mà lo lắng ứng biết phẩm hạnh cùng phân tấc tiến hành hình chức chớ tham đồ phạm pháp tới tài để tránh bị kiện lao phạn
Thích hợp kinh doanh lạnh môn lệch môn ( ngược lại chủ lưu hành nghiệp ) được hiện tiền sinh ý hoặc thích hôn nhân giới thiệu hành nghề quản lý tình nhân giao nghị hoạt động
Không nên tiến hành cạnh tranh tính hành nghề bởi vì dễ bị đoạt ái mất đi sinh ý
Trùng phu thê e rằng có trung niên tang ngẫu nhiên hiện ra ( nữ mệnh lưu niên đi giáp dần lưu phu giáp tý gặp thái dương tự hóa kị sợ ứng nghiệm tang phu đau đơn )
Liêm trinh phá quân tại dậu mão tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh kỵ sửu không Quan lộc
Tại sửu không miếu vũ khúc đồng cung tham lang hóa kị chủ tình cảm khó khăn trắc trở
Phá quân tại tuất thìn tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại dần thân nhập Quan lộc
Vũ khúc phá quân tại hợi tị tọa mệnh tử vi tham lang sinh kỵ tại mão dậu nhập Quan lộc
Phá quân tại tí ngọ tọa mệnh tham lang sinh kỵ thìn tuất nhập Quan lộc
Tử vi phá quân sửu vị tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh kỵ tại tị hợi nhập Quan lộc
Quan lộc tại tị hợi hãm địa liêm trinh đồng cung tham lang hóa kị chủ sự nghiệp kinh doanh dễ nể hội ngược lại bế
Phá quân tại dần thân tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại ngọ tử nhập Quan lộc
Tham lang hóa kị , với Quan lộc cùng tài bạch đồng đều không trở ngại ngại , cận chủ nhân sinh ra khó có thể đạt tới hy vọng.
Riêng chỉ thông minh tài trí vẫn có thể được phát huy. Chủ nhiều phát huy là kỹ nghệ.
Riêng chỉ tình cảm khốn nạo vẫn khó tránh cho , nhưng cũng hoạch viên mãn giải quyết.

// ]]>


Nhược tham lang tự hóa quyền kỷ làm tham lang có tiên phong kiểu trí tuệ lấy thắng
Với Quan lộc hóa quyền có từ mưu lược bỏ lấy quyền lại tại quyền lực đấu tranh trung nhiều lần thắng xuất
Vị cung Quan lộc ( vũ khúc tham lang ) đồng độ mà tham lang hóa kị tất có Kình Đà hội chiếu
Tam hợp cung là ( liêm trinh phá quân ) mà phá quân hóa lộc ( cung mệnh ) cùng tử vi thất sát ( cung tài bạch )
Tham lang hóa kị , với Quan lộc cùng tài bạch đồng đều không trở ngại ngại , cận chủ nhân sinh ra khó có thể đạt tới hy vọng ( lý tưởng phá diệt )
Riêng chỉ thông minh tài trí vẫn có thể được phát huy ứng nhiều phát huy kỹ nghệ phương diện
Riêng chỉ tình cảm làm phức tạp vẫn khó tránh cho , nhưng cũng hoạch viên mãn giải quyết


Tham lang hóa kị nhập điền trạch
Chủ cả đời nhiều đào hoa tranh chấp ( điền trạch là nô bộc tới cung phu thê thủ khác tính bằng hữu thủ đào hoa )
Tham lang hóa kị nhập điền trạch ở nhà không kiên nhẫn tịch mịch sinh hoạt đa thải đa tư vui mừng hưởng thụ đào hoa nhiều hơn tranh chấp không ngừng
Khác chủ điền trạch tranh chấp sự tình có quan phi không hưởng thụ cũng sợ đột nhiên phá bại
Đối với chỗ ở hoàn cảnh dù cho lãng phí đại lượng tiền vàng cũng không cách nào trang tu được đạt tới hy vọng
Hoặc nói trang tu dù tốt nhưng trên tâm lý đối với trụ sở vẫn cảm giác rối loạn thiếu khuyết hoặc không đủ
Nhà ở gần tửu sắc chi địa ( tình sắc khu ) tạp loạn chỗ hoặc đường kinh thanh sắc cờ bạc chỗ hội hoặc ăn uống chi địa ( tham lang hóa kị càng nghiệm )
Sinh kỵ nhập điền trạch biểu hiện có con nữ nhân muộn nhưng có con hơi thở sau thương yêu tử nữ
Nhược cùng linh tinh phong ấn cáo + Quan phù có phong ấn phòng phong ấn bia khắc thương ứng
Mượn tinh thiên cơ thiên lương tại tuất thìn tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh kỵ sửu không điền trạch
Thiên đồng tại hợi tị tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại dần thân nhập điền trạch
Thái dương tại tí ngọ tọa mệnh tử vi tham lang sinh kỵ tại mão dậu nhập điền trạch
Thiên cơ tại sửu vị tọa mệnh tham lang sinh kỵ nhà ở gần tửu sắc chi địa ( tình sắc khu ) tạp loạn chỗ
Hoặc đường kinh thanh sắc cờ bạc chỗ hội hoặc ăn uống chi địa ( tham lang hóa kị gặp sát càng nghiệm )
Mượn tinh thiên cùng thiên lương tại dần thân tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh kỵ tại tị hợi nhập điền trạch
Mượn ngôi sao thái dương thiên lương tại mão dậu tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại ngọ tử nhập điền trạch
Tham lang sinh kỵ nhập điền ở nhà không kiên nhẫn tịch mịch sinh hoạt đa thải đa tư vui mừng hưởng thụ đào hoa nhiều hơn tranh chấp không ngừng   khác chủ điền trạch tranh chấp sự tình

// ]]>


Tham lang hóa kị nhập phúc đức
Tham lang hóa kị nhập phúc đức thọ sao hóa kỵ chủ thể yếu nhiều nạn ngắn thọ hoặc đào hoa hóa kị chủ tính nhu cầu nhiều bị thận thiếu
Thọ sao hóa kỵ chủ thể yếu nhiều nạn ngắn thọ
Hoặc đào hoa hóa kị chủ dâm dục nhiều nan ngôn chi ẩn , chung thân thống khổ tính nhu cầu nhiều bị thận thiếu
Liêm trinh thiên phủ tại thìn tuất tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại ngọ tử nhập phúc đức
Thiên phủ tại hợi tị tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh kỵ sửu không phúc đức
Tại sửu không miếu vũ khúc đồng cung tham lang hóa kị chủ sợ bởi vì tiền tài hoặc đào hoa gây nên tình cảm khó khăn trắc trở
Vũ khúc thiên phủ tại tí ngọ tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại dần thân nhập phúc đức
Thiên phủ tại sửu vị tọa mệnh tử vi tham lang sinh kỵ tại mão dậu nhập phúc đức
Tử vi thiên phủ tại dần thân tọa mệnh tham lang sinh kỵ thìn tuất nhập phúc đức
Miếu vượng thọ vị trí độc thủ tham lang đào hoa hóa kị nam nữ nhớ khác tính lui tới hỗ tố cảm xúc
Tại bính thìn ( nhâm tuất ) miếu vượng thọ vị trí độc thủ tham lang đào hoa hóa kị nam nữ nhớ khác tính lui tới hỗ tố cảm xúc
Nam mệnh đối với hao phí khuynh tố nhu tình ở đâu nữ mệnh vọng nguyệt hưng thở dài tình lang nơi nào
Liêm trinh thiên phủ tại thìn tuất tọa mệnh tham lang sinh kỵ tại ngọ tử nhập phúc đức
Tại tị hợi hãm địa liêm trinh đồng cung tham lang hóa kị chủ sự nghiệp bất ổn định thường muốn thay đổi hành nghề đổi sau không nhất định chuyển tốt


Tham lang hóa kị nhập phụ mẫu
Tham lang hóa kị nhập phụ mẫu trùng tật ách chủ thân thể ám tật khó y chứng bệnh ( cùng nhà ở liên quan đến )
Tham lang hóa kị nhập phụ mẫu chủ phụ mẫu ly hôn hoặc phạm đào hoa mệnh chủ cùng song thân duyên gầy chắc có để song thân lo lắng phiền ưu sự tình
Chủ e rằng có lưỡng trọng phụ mẫu khác chủ hồi trưởng bối áp chế < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Nhược lại gặp đào hoa ngôi sao chủ phụ mẫu có cảm tình tạo ra thương hoặc có trùng hôn
Tham lang hóa kị nhập lục thân cung về tình cảm có thiếu hụt e rằng có chết biệt < trần tuyết đào đại sư luận điểm >

// ]]>