Tha cung tứ hóa rơi cung ( ngã cung / tha cung ) tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 7 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 14 18

Tha cung tứ hóa rơi cung tới hiểu dịch


Tha cung ( phát xạ cung )
Huynh đệ phu thê tử nữ nô bộc phụ mẫu
Lục thân cung vị cung mệnh huynh đệ phu thê tử nữ nô bộc phụ mẫu
Lục thân cung vị lấy [ kị ] chỗ [ trùng ] khá bất lợi chủ duyên phận khá là gầy hoặc không tương hỗ phụ trợ giúp đắc ý vị
[ kị ] nhập lục thân cung vị dù thương hại so với [ trùng ] tới nhỏ nhưng vẫn khó tránh khóe miệng tranh chấp vân vân phải tương hỗ thiên liền
< lệ > phụ làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện phụ mẫu cùng mệnh chủ duyên phận khá là gầy mệnh chủ khá là khó được đến cha mẹ tư trợ giúp
Hoặc nói phụ mẫu bên ngoài bôn ba ( phi hóa kỵ nhập thiên ) cùng mệnh chủ liền hội tụ thiếu ly nhiều giống
Nhược phụ làm hóa lộc quyền khoa nhập mệnh thì biểu hiện êm xuôi phụ mẫu cùng mệnh chủ có duyên


Lưu ý ngã cung tọa lộc năm sinh nhược gặp tha cung ( tử nữ ) hóa lộc tiến vào
Biểu hiện tha cung tử nữ ( cổ đông ) sắp tới trèo duyên muốn cùng hưởng thụ chỗ tốt phúc khí này là [ thay đổi ]
Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt
Tha cung làm hóa lộc nhập ngã cung hóa kị trùng ngã cung kết quả là hung bởi vì lộc là hư ( bởi vì ) đang mồi nhử kị tài là thực ( quả ) biểu hiện hắn người tổn mệnh chủ
Can của phu hóa lộc nhập [ bản quan ] mà hóa kị nhập [ bản phụ ] trùng [ bản tật ] kết quả là hung
Bởi vì lộc là hư ( bởi vì ) đang mồi nhử kị tài là thực ( quả ) biểu hiện hắn người tổn mệnh chủ
Can của phu tới lộc kị bên ngoài rơi cung cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới
Lệ nô làm hóa lộc nhập tài mà nô làm phi hóa kỵ nhập tử trùng điền ( lộc tùy kị đi ) này lộc là hư lộc là tổn thất giống
Lệ Huynh làm thái dương hóa lộc nhập tật ( bính ngọ ) mà Huynh làm thiên đồng hóa kị nhập nô ( giáp thìn ) từ trùng bản Huynh
< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa lộc nhập [ Huynh tới tài ] ( huynh đệ hòa hợp đãi mình tới tài )
Nhưng Huynh làm hóa kị nhập nô từ trùng bản Huynh [ điền tới tài ] đối với mệnh chủ tới tài bất lợi lộc kị mâu thuẫn
Lệ can của phu tự hóa kị trùng Quan mà can của phu hóa lộc nhập tài ( ngã cung ) kết quả là hung
Bởi vì lộc là hư ( bởi vì ) đang mồi nhử kị tài là thực ( quả ) biểu hiện phối ngẫu tổn mệnh chủ

// ]]>


Lệ can của phu tự hóa kị trùng Quan mà can của phu hóa lộc nhập tài ( ngã cung ) gặp tự hóa kị song kị trùng phúc kết quả là hung mệnh chủ bởi vì tài mà mất phúc
Lệ tử làm thái dương hóa lộc nhập tật ( mậu tuất ) gặp văn xương sinh ra khoa
Tử làm thiên đồng hóa kị nhập nô ( bính thân ) trùng phá thiên đồng lộc năm sinh lại tự hóa lộc này là hậu thiên kị trùng phá tiên thiên lộc
Trùng phá tất có nạn song kị trùng bản Huynh
Nô làm vũ khúc hóa lộc nhập tật ( tân hợi ) mà nô làm văn khúc hóa kị nhập tài ( nhâm tí ) này là tha cung làm hóa lộc nhập ngã cung hóa kị nhập tài ( ngã cung ) trùng phúc
Này hóa tượng kết quả là hung bởi vì lộc là hư ( bởi vì ) đang mồi nhử kị tài là thực ( quả ) biểu hiện hắn người tổn mệnh chủ tới phúc phận cùng thọ nguyên
Nô can lộc nhập mệnh ( ngã cung ) nô làm phi hóa kỵ nhập phu ( tha cung ) trùng Quan ( ngã cung ) này là hung tượng
Bởi vì lộc là hư ( bởi vì ) đang mồi nhử kị tài là thực ( quả ) biểu hiện hắn người ( chúng sinh ra ) tổn mệnh chủ
Hoặc nói chúng sinh ra bởi vì tự thân dự định ( tỷ như muốn lấy được bảo vệ ) chỉ có cho mệnh chủ chỗ tốt cuối cùng nhất lưỡng bại câu thương
Nô làm phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] tức [ nô tới nô ] trùng [ bản quan ] tức [ nô tới Huynh ] biểu hiện chúng mọc tổn thất ( sự nghiệp không thành tựu thân có nạn giống )
Tha cung làm hóa kị nhập tha cung nhược trùng ngã cung
Tha cung làm hóa lộc nhập tha cung hóa kị trùng ngã cung tượng này hung nhất kết quả là đại hung
Mệnh chủ liều chết vứt sống chỗ tốt đều quy hắn người chỗ hưởng thụ
( lộc nhập tha cung chỗ tốt cho hắn người mà phi hóa kỵ nhập ngã cung điều xấu chỉ có đẩy cho mệnh chủ ý nghĩa )
Bởi vì tha cung hóa lộc nhập tha cung đối với mệnh chủ mà nói đã cấu thành bất lợi điều kiện
Nhược hóa kị lại [ trùng ] ngã cung bên ngoài tổn thất tất rất lớn
Bởi vì tha cung hóa lộc nhập tha cung đối với mệnh chủ mà nói đã cấu thành bất lợi điều kiện
Mà nhược hóa kị [ nhập ] ngã cung cũng là tổn thất bên ngoài tổn thất khá là khẽ hơi
Lưu ý phi hóa kỵ nhập tài phúc tuyến nhược hóa kị nhập bản tài trùng bản phúc tượng này khá bất lợi
Lưu ý nhược hóa kị nhập bản phúc trùng bản tài tượng này bên ngoài tổn thất là tương hỗ mời khách
Nô ( tha cung ) làm liêm trinh hóa lộc nhập tử ( tha cung ) mà nô làm thái dương hóa kị nhập phúc ( ngã cung ) trùng tài ( ngã cung )
Tượng này hung nhất kết quả là đại hung mệnh chủ liều chết vứt sống chỗ tốt đều quy hắn người chỗ hưởng thụ
Phụ làm phá quân hóa lộc nhập nô ( đinh dậu ) gặp liêm trinh sinh kỵ mà phụ làm tham lang hóa kị nhập tử trùng điền
Tượng này hung nhất kết quả là đại hung mệnh chủ liều chết vứt sống chỗ tốt đều quy hắn người chỗ hưởng thụ

// ]]>


Tha cung ( tử ) hóa lộc nhập tha cung ( Huynh ) mà hóa kị nhập ngã cung ( phúc ) trùng tài
Tượng này hung nhất kết quả là đại hung mệnh chủ liều chết vứt sống chỗ tốt đều quy hắn người chỗ hưởng thụ
Tha cung làm tự hóa lộc mà hóa kị nhập tha cung
Huynh làm tự hóa lộc mà Huynh làm hóa kị nhập nô [ lộc tùy kị đi ] từ trùng huynh đệ ( tài khố ) bất lợi
( lấy mệnh chủ mà nói < huynh đệ là tài tới điền > điền tài ( tài khố tới tiền ) xói mòn với chúng sinh ra
Hoặc nói < nô bộc là tử tới tài > mệnh chủ tới tài cầm lấy đi đầu tư hợp tác nhưng thành bại chưa định
Tử làm vũ khúc tự hóa lộc mà tử làm văn khúc hóa kị nhập nô
Tử làm thiên cơ tự hóa lộc mà tử làm thái âm hóa kị nhập nô
Tử làm tự hóa lộc mà tử làm hóa kị nhập nô < nô bộc là tử tới tài > tử làm tự hóa lộc đưa lộc mang theo xuất tiêu phí nhiều
Tượng này [ lộc tùy kị đi ] biểu hiện tử nữ khá là hội tốn tiền tổn tài sẽ không số lượng nhập ra
Tử làm tự hóa lộc mà tử làm hóa kị nhập nô < nô bộc là phụ tới Quan >
Tượng này [ lộc tùy kị đi ] biểu hiện mệnh chủ tới đầu tư giao tế lại thành tựu ( phụ mẫu trưởng bối cấp trên các loại ) chuyện của nghiệp thành tựu
Tha cung làm tự hóa lộc mà bên ngoài hóa kị nhập ngã cung ( mệnh tài tật Quan điền phúc ) đối với cung này không hề lợi nhuận tới điềm báo
[ cung phu thê ] tự hóa lộc mà đổi thành một hóa kị nhập [ mệnh tài Quan điền ]( sinh ra số cung )
[ phu thê ] tất tự sinh từ diệt , có hôn nhân duyên nhưng không cách nào giai lão
[ cung huynh đệ ] tự hóa lộc mà đổi thành một hóa kị nhập [ mệnh tài Quan điền ]( sinh ra số cung )
Thì có huynh đệ thủ túc được bởi vì duyên nhưng làm không duyên luận
Nào đó cung tự hóa lộc hoặc tự hóa kị mà nhưng một cái khác hóa kị hoặc hóa lộc nhập [ thiên phúc phu tử ]( không phải sinh ra số cung ) trùng hoặc chiếu [ mệnh tài quan điền ] lúc
Này hóa tượng trên nguyên tắc là hại trái lại không bằng nhập sinh ra số cung nghiêm trọng
Nhược Huynh cung tự hóa lộc thì can cung của nó hóa kị không thể nhập ngã cung ( mệnh tài tật Quan điền phúc ) đối với cung này không hề lợi nhuận tới điềm báo
Can của phu thái dương tự hóa lộc mà can của phu thiên đồng hóa kị nhập tài trùng phá thiên cùng lộc năm sinh song kị trùng bản phúc đối với cung này không hề lợi nhuận tới điềm báo
Nhược tử nữ tự hóa lộc thì can cung của nó hóa kị không thể nhập ngã cung ( mệnh tài tật Quan điền phúc ) đối với cung này không hề lợi nhuận tới điềm báo
Nhược nô làm tự hóa lộc mà nô làm hóa kị nhập phúc đối với cung này không hề lợi nhuận tới điềm báo có sai lầm phúc giống
Nhược Huynh làm tự hóa lộc mà Huynh làm hóa kị nhập tài này có sai lầm tài giống

// ]]>


Tha cung ( phụ ) làm tự hóa lộc mà phụ làm hóa kị nhập thiên [ phụ tới nô ] không lành lộc tùy kị đi chỗ tốt từ phụ tới chúng sinh ra đoạt được
Tha cung ( Huynh ) tự hóa lộc mà bên ngoài đối cung ( nô ) tự hóa kị hình thành [ tự hóa lộc kị đối với trùng ] tượng này
Tha cung làm hóa lộc nhập ngã cung hóa kị nhập ngã cung ( không giống một cung ) kết quả là cát
Lệ nô lộc nhập Quan nô phi hóa kỵ nhập tài ( này tài cũng không bên ngoài tiết )
Này là bằng hữu cầm tiền tài tới giúp sự nghiệp của mệnh chủ mục đích là muốn chia sẻ cổ tức
Phụ ( tha cung ) làm hóa lộc nhập tài ( ngã cung ) hóa kị nhập mệnh ( ngã cung ) ( không giống một cung ) kết quả là cát
Phụ can lộc nhập mệnh mà phụ làm phi hóa kỵ nhập Quan lộc kị đều nhập ngã cung ( không giống một cung ) tượng này là cát
Nữ mệnh cung phu thê ( quý tị )
Can của phu quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) mà can của phu quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần )
Này là cát tượng ( tha cung hóa lộc hóa kị đều nhập ngã cung )
< lấy phối ngẫu mà nói >
< điền trạch là phu tới nô > phu lộc nhập điền [ phu tới nô ] biểu hiện phối ngẫu ( phu ) vui vẻ tìm chúng sinh ra vui vẻ tốn tiền
< tật ách là phu chi tử > phu phi hóa kỵ nhập tật [ phu chi tử ] phối ngẫu được giao tế tiếp khách đào hoa các loại
Này can của phu tới hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau năm cách cấu thành [ năm cách ] cao đến đi lui nhưng không giúp được gì
Huynh làm hóa lộc hóa kị đồng cung hóa xuất cùng nhập ngã cung ( tam hợp vị trí nhược đều gặp tự hóa ) là uổng phí tâm cơ không giúp được gì giống
Can của phu hóa lộc cập hóa kị như lúc rơi vào cung tài bạch ( hoặc cung phúc đức ) lộc kị cấu thành song kị biểu hiện phối ngẫu mệnh cứng rắn hội khắc mệnh chủ giống
Tha cung làm hóa lộc nhập tha cung hóa kị nhập ngã cung ( bản mệnh ) nhìn như cát tượng kết quả là lộc xuất ( là song kị )
Hóa lộc chỗ chiếu tới cung là bằng hữu muốn lợi dụng mệnh chủ thả ra được dây dài nghĩ câu cá lớn
Lệ nô làm hóa lộc nhập vở mà nô làm hóa kị nhập bản mệnh ( này là mệnh chủ tới [ lộc xuất ])
Bởi vì nô lộc nhập vở ( chiếu bản điền mệnh chủ tới tài khố ) nhìn như cát tượng
Nhưng nô làm hóa kị nhập mệnh biểu thị bằng hữu hội bởi vì xem ở mệnh chủ được tiền tài phân thượng
Chỉ có lại trứ mệnh chủ ( giúp việc có mục đích ) mệnh chủ phải nỗ lực đại giá hoặc thù lao ( cũng là tổn thất )
( nô lộc nhập vở chiếu bản điền thật giống như có lợi nhuận nhưng nếu hóa kị nhập mệnh bằng hữu hội đào mất một khối lớn
Bởi vì lộc đã cho hắn người mệnh chủ chỉ có nỗ lực mà không thu vào hoạch )

// ]]>


Tha cung làm hóa lộc nhập tha cung chiếu ngã cung ( bản mệnh ) mà hóa kỵ nhập ngã cung
Tượng này tu nhìn mệnh chủ như thế nào đối đãi ( vận dụng này sao hóa kỵ ) xử lý
Lệ nô làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh mà hóa kỵ nhập Quan tượng này là cát
Lệ nô làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh mà nô làm hóa kị nhập tài tượng này tu nhìn mệnh chủ như thế nào đối đãi ( vận dụng này sao hóa kỵ ) xử lý
Nô làm phi hóa kỵ nhập tài ý là bằng hữu thiếu thiếu ngã tới tài thì hội cầm tiền tài tới giúp trợ giúp mệnh chủ
( lộc chiếu mệnh phải biết đưa [ lộc ] thu hồi chỉ có cát )
Nếu là bằng hữu đã thiếu thiếu mệnh chủ mà mệnh chủ lại ngược lại mượn tiền cho bằng hữu hình thành [ kị xuất ] thì là hung
Tha cung ( nô ) làm hóa lộc nhập phu ( tha cung ) chiếu Quan ( ngã cung ) mà tha cung ( nô ) hóa kị nhập tật ( ngã cung )
Tượng này tu nhìn mệnh chủ như thế nào đối đãi ( vận dụng này sao hóa kỵ ) xử lý
Nô làm hóa kị nhập tật ( ngã cung ) trùng phụ mẫu ( luận văn thư ) cả đời bị thụ bằng hữu tới liên lụy mà lâm vào văn thư quấy rầy
Tha cung làm hóa lộc nhập tha cung chiếu ngã cung ( bản mệnh ) nhìn hóa kị nhập cung ( từ mệnh chủ được hành động định cát hung )
Nhược hóa kị nhập mệnh chủ hung không hiểu ( lộc nhập thiên phi hóa kỵ nhập mệnh hình thành lộc kị chạm trán )
Nhược nô làm hóa kị nhập tài 1. Nhược tìm bằng hữu mượn tiền giúp việc thì cát 2. Nhược mượn tiền cho bằng hữu thuộc kị xuất là hung
Phụ làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh mà phụ làm tự hóa kị trùng tật tượng này
Biểu thị này phụ mẫu cấp trên cố ý giúp ta chủ có quý nhân tương trợ hiện ra
Nhưng phụ làm tự hóa kị thì tật ách thụ trùng mệnh chủ thể xác tinh thần có tổn
Can của phu hóa kị nhập tật mà nhược mệnh làm hóa kị nhập phụ lưỡng can cung hóa kị nhập phụ tật tuyến đối với trùng
Tượng này biểu hiện phu thê giữa tới không phải là cực nhiều thậm chí ly dị sau vẫn dây dưa không ngớt
Tử ( tha cung ) hóa lộc nhập phụ ( tha cung ) lại hóa kị nhập nô ( tha cung )
< phụ mẫu là nô tới tài > tử can lộc nhập phụ [ nô tới tài ] tượng này
Mệnh chủ cùng bằng hữu hợp tác đầu tư sự tình nghiệp toàn quy chúng sinh ra đoạt được
Hoặc nói mệnh chủ hy sinh mình thành tựu hắn người mà tự thân uổng phí tâm cơ
Tha cung làm hóa lộc nhập tha cung ( Huynh ) mà hóa kị nhập [ tha cung ]( nô ) hóa lộc hóa kị đối với trùng này hóa tượng
Lưu ý [ thiên mệnh ] can cung hóa lộc nhập [ đại quan ] mà [ thiên mệnh ] hóa kị nhập [ đại phu ] hình thành [ lộc kị ] đối với trùng
Tượng này nói rõ muốn đem sự nghiệp làm tốt lại hội tao ngộ phát triển không được thuận được khó khăn
Tha cung làm hóa lộc hóa kị cùng một cung hóa xuất cùng nhập ngã cung ( cùng một cung ) song kị tại ngã cung là hung chủ tổn thất
Can của phu kỷ vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị cùng nhập bản mệnh song kị tại ngã cung là hung chủ tổn thất
Phụ làm kỷ vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kị cùng nhập [ bản thiên ] song kị tại [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ] là hung chủ tổn thất
Huynh làm tân cự môn hóa lộc nhập bản tài gặp lộc năm sinh lại Huynh làm tân văn xương hóa kị nhập bản tài gặp văn xương sinh kỵ
Nô làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập mệnh nhược nô làm kỷ văn khúc hóa kị cùng nhập mệnh
Thì lộc kị cùng nhập mệnh tạo thành lộc tùy kị đi nhân quả cùng diệt song kị trùng bản thiên bên ngoài không được thuận khó khăn trắc trở

// ]]>


Tử làm tham lang hóa lộc nhập tài ( đinh tị ) gặp tham lang lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ] là lộc xuất
Dù tượng đầu tư kiếm tiền lại chủ quan tổn tài
Tử làm thiên cơ hóa kị nhập điền ( giáp tý ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành song kị trùng vở ( mậu ngọ )
Tử làm ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị nhập phúc trùng tài song kị tại ngã cung là hung chủ tổn thất
Can của phu hóa lộc hóa kị cùng nhau nhập tật thì lộc kị chiến khắc song kị tại tật ( ngã cung ) là hung chủ tổn thất
Tạo thành lộc tùy kị đi nhân quả cùng diệt song kị trùng [ bản phụ ] /[ phu tới điền ] e rằng có cưới biến ly dị sự tình
Nô làm hóa lộc hóa kị như lúc nhập tài bạch thỉnh thoảng có bằng hữu bộ dạng mệnh chủ tuần chuyển mượn tiền
( nhược cung nô bộc tọa làm cùng năm sinh cùng can điềm báo mạnh hơn )
[ tha cung ] làm hóa lộc hóa kị đồng cung hóa xuất cùng nhập [ tha cung ]( cùng một cung )
Song kị trùng ngã cung này là hung tượng là càng hung chủ đại tổn mất
Lệ nhược nô làm hóa lộc hóa kị cùng nhập bản phụ hình thành song kị trùng bản tật càng hung có đại tổn mất
Can của phu hóa lộc hóa kị cùng nhập [ bản Huynh ] hình thành song kị trùng [ bản nô ] < nô bộc là phu nhanh > này là phối ngẫu tự gây nghiệt hung tượng
Phụ làm thiên cơ hóa lộc nhập phu ( nhâm dần ) gặp thái âm lộc năm sinh thiên cơ sinh ra khoa tả phụ tự hóa khoa
Này là [ điệp xuất lộc ] là lộc xuất là tổn không biết trân quý
Phụ làm thái âm hóa kị nhập phu ( nhâm dần ) trùng phá thái âm lộc năm sinh thiên cơ sinh ra khoa tả phụ tự hóa khoa
Hậu thiên kị trùng phá tiên thiên lộc trùng phá tất có nạn
Này lưỡng hóa tượng hình thành song kị trùng bản quan ( mậu thân ) này là hung tượng là càng hung chủ đại tổn mất
Nô làm ất thiên cơ hóa lộc cùng thái âm hóa kị đồng cung hóa xuất cũng đồng thời lộc kị tiến vào [ bản thiên ]( bính thân ) trùng [ bản mệnh ]
Này hóa tượng phi thường nghiêm trọng tới hung tượng
Tha cung tự hóa kị mà thay đổi lộc nhập ngã cung
Nô kiền sinh kị lại tự hóa kị mà nô làm hóa lộc nhập [ bổn điền ] phùng sinh lộc
Lưu ý Huynh làm tân văn xương hóa kị nhập nô mà nô can đinh cự môn hóa kị nhập Huynh [ Huynh nô làm hỗ hóa kị ] này là [ kị đến kị mất ]

// ]]>


Tha cung ( phát xạ cung ) tọa lộc năm sinh mà hóa kỵ nhập đối cung trái lại trùng phát xạ cung lúc này hình thành [ lộc kị chiến khắc ] bất lợi
Tha cung hóa lộc nhập thiên di chiếu mệnh biểu thị này lục thân cố ý giúp ta chủ có quý nhân tương trợ hiện ra
Mà nhược hóa kị nhập tha cung ( Huynh phu tử nô phụ ) thì không tốt thụ kị trùng tới cung có tổn
( bên ngoài lộc nhập thiên chiếu mệnh chỉ là mồi nhử thương hại là thực )
Phụ làm hóa lộc nhập thiên nhược phụ làm hóa kị nhập ( Huynh ) trùng ( nô ) thì không tốt thụ kị trùng tới cung có tổn
( bên ngoài lộc nhập thiên chiếu mệnh chỉ là mồi nhử thương hại là thực )
Nhược nô làm hóa lộc nhập thiên di hiện tượng tốt biểu hiện có quý nhân bằng hữu muốn giúp trợ giúp mệnh chủ
Nhưng nô làm hóa kị nhập điền trùng tử biểu hiện huynh nô cướp của
Ngã cung ( cung mệnh ) phát xạ hóa kị phi nhập tật ách ( ngã cung ) gặp lộc năm sinh thật sự trùng phá mà là muốn đi [ bắt lộc ] thuộc cát tượng
Đáng tiếc gặp phá quân tự hóa lộc thành lộc xuất
Ngã cung ( cung mệnh ) phát xạ hóa kị phi nhập phụ mẫu ( tha cung ) gặp lộc năm sinh này là trùng phá thuộc hung tượng
Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt
Lệ Huynh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập Quan lộc ( quý vị ) hội thiên cơ lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] tượng này biểu hiện
1. Huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) nghĩ theo như lại mệnh chủ chuyện của nghiệp lấy đạt được chỗ tốt
Nhưng là hội quan tâm quan tâm mệnh chủ chuyện của nghiệp trạng huống
2. Mệnh chủ thỉnh thoảng đưa ngân hàng tiền gửi ngân hàng cầm lấy đi đầu tư lấy mở rộng sự nghiệp
Khác Huynh làm mậu tham lang hóa lộc nhập tật ách ( bính tuất ) tượng này biểu hiện
1. Huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) đối đãi mệnh chủ tốt ( lộc nhập )
2. Huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) kiếm tiền vất vả lao lục chiếu phụ mẫu biểu hiện cũng sẽ chiếu cố phụ thân
< nhược lấy Huynh làm mậu tham lang hóa lộc nhập tật ách ( bính tuất ) [ lộc chuyển kị ] quan sát >
Tật làm bính liêm trinh hóa kị nhập tử nữ trùng điền trạch
< nhược lấy Huynh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập Quan lộc ( quý vị ) [ kị chuyển kị ] quan sát >
Can của quan quý tham lang hóa kị nhập tật ách tượng này mệnh chủ vì sự nghiệp mà nỗ lực khỏe mạnh làm làm đại giá
Kể trên lưỡng hóa tượng tự rõ ràng mặc dù huynh đệ giúp việc mệnh chủ bằng hữu hộ khách đến nâng tràng
Cuối cùng nhất vẫn dẫn đến huynh đệ không thuận sự nghiệp không phấn chấn

// ]]>


Cung mệnh tới tứ chính [ mệnh thiên tử điền ]
[ mệnh điền ] thuộc cùng loại ( ngã cung ) bên ta hóa kị nhập [ mệnh điền ]( cùng loại ) thuộc cát
[ tử thiên ] thuộc khác loại ( tha cung ) bên ta hóa kị nhập [ tử thiên ]( khác loại ) thuộc hung ( bởi vì trùng cùng loại )
[ tử thiên ] khác loại hóa kị [ nhập hoặc trùng ] cùng loại [ mệnh điền ] ( bên ta ) cũng thuộc hung
Tứ chính [ mệnh thiên tử điền ] hóa kị nhập [ tứ chính ] chủ biến động
Dùng chung cung ( phát xạ cung ) thiên di
Tha cung hóa lộc nhập thiên di biểu thị này lục thân cố ý giúp ta chủ có quý nhân tương trợ hiện ra
Nhược hóa kị nhập tha cung ( Huynh phu tử nô phụ ) thì không tốt thụ kị trùng tới cung có tổn
( bên ngoài lộc nhập thiên chỉ là mồi nhử thương hại là thực )
Tha cung hóa kị nhập thiên di nhược phi hóa kỵ nhập thiên trùng mệnh ngược lại kỳ ( nếu hắn cung tới hóa kị can của nó hóa kị nhược nhập mệnh còn tốt )
Thiên làm hóa lộc hóa kị cùng nhập [ bản tài ] gặp lại lộc năm sinh sinh kỵ song kị trùng [ bản phúc ]
Nô làm ất thiên cơ hóa lộc cùng thái âm hóa kị đồng cung hóa xuất cũng đồng thời lộc kị tiến vào [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ]
Này hóa tượng phi thường nghiêm trọng tới hung tượng
Bên ta ( cung mệnh ) hóa kị nhập [ tử thiên ]( khác loại ) thuộc hung ( bởi vì trùng cùng loại [ điền mệnh ])
Mệnh làm hóa lộc hóa kị cùng nhập [ bản thiên ] gặp lại lộc năm sinh sinh kỵ song kị trùng [ bản mệnh ] e rằng có nạn
Mệnh làm hóa lộc nhập [ bản thiên ] gặp lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý là lộc xuất
Mệnh làm hóa lộc nhập [ bản thiên ] gặp sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
Mệnh làm hóa kị nhập [ bản thiên ] gặp lộc năm sinh trùng phá lộc năm sinh tất có nạn
Mệnh làm hóa kị nhập [ bản thiên ] gặp sinh kỵ nhược không phùng sinh lộc thì là [ nghịch thủy kị ]
Đáng tiếc ( nếu gặp lộc năm sinh ) không được cấu thành [ nghịch thủy kị ]
Điền làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh tị ) mà điền làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản Huynh ]( nhâm tuất ) tượng này là tiêu hao giống
Điền làm hóa lộc hóa kị phân biệt rơi vào [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là tiêu hao giống
Điền làm hóa lộc nhập thiên [ điền tới điền ] mà điền làm hóa kị nhập Huynh [ điền tới tài ] vì vậy là tiêu hao giống
Bên ta ( điền cung ) hóa kị nhập [ tử thiên ]( khác loại ) thuộc hung ( bởi vì trùng cùng loại [ điền mệnh ])

// ]]>


Thiên làm hóa lộc hóa kị cùng nhập [ bản Huynh ] hình thành [ lộc kị ] trùng [ bản nô ] phi hóa kỵ nhập Huynh nô biến động tuyến
Thiên làm hóa lộc nhập Huynh lại thiên làm hóa kị nhập Huynh lộc kị cùng nhập song kị trùng [ bản nô ] biểu hiện cùng bằng hữu không duyên
Thiên làm hóa lộc hóa kị cùng nhập [ vở ] hình thành [ lộc kị ] trùng [ bổn điền ] phi hóa kỵ nhập tử điền biến động tuyến
Chủ biến động dịch mã nên ra ngoài khá là không được thuận toại ứng phòng ngoài ý muốn nạn hại ( rời nhà giống )
Thiên làm hóa kị nhập cung phúc đức trùng tài bạch ( khác loại hóa kị nhập bên ta trùng bên ta cùng loại )
Biểu hiện bên ngoài mưu sinh không dễ tài nguyên ngắn truất thuộc hung tượng
Ngã cung hóa xuất giao dịch thuộc ngã trả ra mà từ hắn người thu lấy
Tha cung hóa nhập thay đổi thuộc từ hắn người nỗ lực mà từ ngã thu lấy
Can cung tự hóa bản bị bản cung tới biến này biến nhất định cùng đối cung trực tiếp sinh sản quan hệ được biến hóa
( mang đến đối cung trái lại trùng bản cung chi ý )
Hóa lộc thoạt nhìn dù cát nhưng nếu trải qua [ diễn hóa ] [ một kị chuyển lộc ba hóa kị ] [ một đường lưu tinh ] bên ngoài kết quả khả năng biến thành hung
Hóa kị dù là không lành nhưng nếu trải qua [ diễn hóa ] [ một kị chuyển lộc ba hóa kị ] [ một đường lưu tinh ]
Bên ngoài kết quả khả năng không nhất định là hung không cần lo sợ không đâu
Can của phu hóa kị nhập [ bản phúc ] lại tài làm hóa kị nhập [ bản phúc ] này chủng thùy tượng hiểu là bởi vì phối ngẫu ( phu ) được tài
Phu cung cùng tài cung ( phát xạ cung ) chênh lệch ba cung vị đồng thời hóa kị nhập phúc đức
Này can của phu hóa kị giống như hiệp trợ hàm ý < từ bên phải cung vị ( phu ) xúc động tượng ý >
Can của phu hóa kị nhập phúc < phúc vi phu tới Quan > nhược tài làm hóa kị cũng nhập phúc
Này cách xa nhau ba cung ( phu cùng tài ) đồng hóa phi hóa kỵ nhập phúc biểu hiện bởi vì phối ngẫu giúp việc công việc được tài
( phu cung bên phải biên hóa kị nhập phúc xúc động tượng bị mà tài cung bên trái biên cũng hóa kị nhập phúc này kị có hiệp cùng hiệp trợ hàm ý )
Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt
Lộc năm sinh tọa ngã cung mà tha cung làm hóa kị đến nhập ngã cung này là tha cung đến [ kỵ trảo lộc ] kiềm chế
Biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt

// ]]>


Nhược ngã cung tự hóa lộc tượng này không chỉ là [ bản bị ] còn đã có [ thay đổi ] cùng [ giao dịch ] giống
[ tự hóa lộc ] là [ bản bị ] phải nhìn [ hóa kị ] rơi vào tới cung vị
Tưởng nghiên phán [ bản bị ] hay không muốn [ giao dịch ]( hóa xuất ) hoặc muốn [ thay đổi ]( hóa nhập )
Bất luận cái gì bên trong cung tọa lộc năm sinh lại tự hóa lộc nhược đối cung hóa lộc phi nhập này là [ lộc xuất lộc ]
Tượng này hội tổn có càng nhanh lại một tóc không dư thừa ( hư nát có tinh quang )
Lộc năm sinh tọa điền trạch mà sống kị tọa tử nữ điền làm hóa kị nhập tử nữ gặp sinh kỵ đáng về này là [ nghịch thủy kị ] này kị bảo vệ [ lộc năm sinh ]
Lộc năm sinh tọa điền trạch mà cung tử nữ không thể [ tự hóa lộc khoa kị ] chỉ có cung tử nữ làm [ tự hóa quyền ] ghê gớm bảo vệ [ lộc năm sinh ] được [ tiết xuất ]
Lộc năm sinh tọa điền trạch mà cung tử nữ vô sinh quyền hoặc can cung [ tự hóa quyền ] ghê gớm bảo vệ [ lộc năm sinh ] được [ tiết xuất ] tình huống hạ
A. Nhược điền làm hóa lộc nhập tử nữ tượng này biểu hiện nhạc thiên địa tốn tiền
Trông nom việc nhà lý được [ lộc năm sinh ] cầm được tử nữ [ điền tới thiên ] nhà bên ngoài tiêu hết
b. Nhược điền làm hóa kị nhập tử nữ tượng này
Biểu hiện điền trạch được [ lộc năm sinh ] thuận dòng nước xuất tiền tài hồi tổn thất ( lộc tùy kị đi chi ý )
Bên trong cung nhược tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị bên ngoài chỗ tứ hóa tới lộc quyền khoa được năng lượng tự nhiên không được thuần ( tức nguyên đầu không được tịnh bên trong cung hữu hóa kị )
Cung mệnh nhược ở thiên chi vị trí ( tí ngọ mão dậu bại địa đào hoa ) thì là người nhạc trời mọi thứ khá là thấy vậy khai
< lưu ý > lưu niên cung mệnh gặp sinh kỵ lại tự hóa lộc ( lộc kị song kị ) theo như xem khí pháp đã biết năm này dễ có nạn nạn
Lưu niên cung mệnh gặp lộc năm sinh năm đó có lợi
Bản mệnh bàn ( trời ) các cung làm tứ hóa đưa về bản mệnh bàn bên ngoài mỗi bên [ hóa tượng ] là phỏng đoán [ cách cục ]
[ phá thể vị trí ] can cung của nó tứ hóa
[ phá thể vị trí ] can cung của nó tứ hóa chỗ nhập tới cung không nên cùng tứ hóa năm sinh cùng xử
Nhược có tứ hóa năm sinh chủ cung này không lành ( lệ cùng ở tại cung phu thê biểu hiện vợ chồng bất hòa tất ly hôn )
Nhược không tứ hóa năm sinh gặp tới nhưng cung này tự hóa kị cũng là hung luận
Phi hóa kỵ nhập tài ( ngã cung ) trùng phúc tới phúc phận cùng thọ nguyên

// ]]>