[ thái tử ] can cung hóa lộc Nhập [ bản quan ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 47 0

9 thái tử làm hóa lộc nhập [ bản quan ]


Thái tử làm hóa lộc
Quan lộc
Đại quan lộc
[ mặc cho đại hạn nào cung ] làm hóa lộc nhập [ đại quan ]
Nhược [ đại quan ] chuyển hóa kị nhập [ đại thiên ] biểu hiện này hạn mười năm rất muốn kiếm tiền nhưng lại tồn không nhiều nên đưa chỗ buôn bán có lời tới tài để mà mua đưa phòng sinh

// ]]>