Thất tinh định điểm Rơi Bản mệnh ( nhâm thìn )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 3 0 7

Thất tinh định điểm rơi bản mệnh ( nhâm thìn )


Thất tinh định điểm tứ hóa
Thất tinh định điểm nhược tại cung mệnh biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tự thân làm ( hành vi biểu hiện ) tức tức tương quan
Thất tinh định điểm nhược tại cung mệnh biểu hiện mệnh chủ mình quyết định sinh mạng được quá trình thật xấu phúc họa tự phụ này hình khá là [ duy ngã độc tôn ]
[ điểm kết thúc thất tinh điểm ] xem cung mệnh can cung của nó tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "
Cung mệnh văn xương tự hóa khoa
Thất tinh định điểm tại bản mệnh cung
Nhược [ định tượng ] cũng tại [ bản mệnh cung ] bên ngoài sinh hoạt cách điều , phẩm chất cùng ưu kém cảm thụ đều thao chi tại kỷ , người khác không thể nào xen vào
Thất tinh định điểm rơi bản mệnh ( nhâm thìn )
Biểu hiện cả đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tự thân chi hành là cá tính tức tức tương quan
[ cung mệnh ]
Nhâm ( nhân chi người ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm người tiện nghi )
Cung mệnh ( nhâm thìn ) cự môn lộc năm sinh hoả tinh + địa không
Mệnh ở thìn từ thị cao tự phụ cố chấp gặp địa không không khỏi hư không không được thực
Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ] chiếu [ bản tài ] biểu hiện có thể thiện đãi tự thân lý lẽ niệm truy cầu hy vọng bằng trí tuệ kiếm tiền
Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ hợi ) mệnh phi hóa kỵ nhập tật thì hơi nghi ngờ tự tư bản thân
Nhưng gặp văn khúc sinh ra khoa lại vũ khúc tự hóa lộc văn khúc tự hóa kị thì khó tránh bản thân mâu thuẫn không cách nào bày ra khí độ
Phi hóa kỵ nhập tật thì trùng phụ < phụ mẫu là nô tới tài > chỉ sợ khá là khó lừa dối chúng sinh chi tài ( bởi vì tự thân hư không không được thực ) tài vận không tốt, khó coi
Thất tinh định điểm rơi bản mệnh ( mậu dần ) [ dần cung tứ hóa ]
Cung mệnh ở ( mậu dần ) lại thất tinh định điểm đã ở cung mệnh tượng này biểu hiện mệnh chủ cả đời này họa phúc từ tuyển ( mình chi tác là )
Cùng hắn người không liên quan chớ dắt quái người khác
Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Mệnh làm tham lang hóa lộc nhập Quan ( nhâm ngọ ) chiếu phu thê biểu hiện có thể giúp trợ giúp phối ngẫu chuyện của nghiệp
Mệnh làm thiên cơ hóa kị nhập tử ( đinh hợi ) có thể thương yêu nhi nữ gặp thiên cơ tự hóa khoa [ khoa kị kéo mài ] trùng [ bổn điền ]
< điền trạch là phu tới nô > mệnh làm hóa kị trùng [ bổn điền ] biểu hiện đối với phối ngẫu chi giao bạn bè có hơi từ
Thất tinh định điểm rơi bản mệnh ( mậu thân ) tọa liêm trinh
B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản mệnh ]( mậu thân ) tọa liêm trinh
Hộ pháp 374
< bản mệnh lệ âm nữ nhân âm lịch đinh dậu ( 1957) năm 0 7 nguyệt 19 thời gian lúc thổ ngũ cục thất tinh tại mệnh ( mậu thân ) >
Thất tinh định điểm nhược tại cung mệnh biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung
Cùng tự thân làm ( hành vi biểu hiện ) tức tức tương quan
Biểu hiện mệnh chủ mình quyết định sinh mạng được quá trình thật xấu phúc họa tự phụ này hình khá là [ duy ngã độc tôn ]
Bên ngoài sinh hoạt cách điều , phẩm chất cùng ưu kém cảm thụ đều thao chi tại kỷ , người khác không thể nào xen vào
Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa
Là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Mậu làm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( nhâm dần )
Mệnh bắn ra lộc ( nhập thiên ) biểu hiện mệnh chủ đối với đi ra ngoài hành vi là tùy hứng được
Chỉ cần có nhàn hạ hoặc thích thú liền hội nhân hứng khoái lạc ra cửa
Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( quý mão ) gặp cự môn sinh kỵ song kị trùng [ bản phụ ]/[ nô tới tài ]
Này cách mệnh chủ tốt nhất không nên kinh doanh bởi vì mệnh làm kị trùng [ nô tới tài ] buôn bán có lời không tới chúng sinh chi tài
Nhược dân đi làm không muốn tự tác thông minh để tránh trêu chọc phải ti