Thất tinh định điểm Rơi Cung huynh đệ ( kỷ sửu ) Tọa Thiên tướng Tả hữu Văn xương Văn khúc tự hóa kị Thiên khôi

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 378

Thất tinh định điểm rơi cung huynh đệ ( kỷ sửu ) tọa thiên tướng tả hữu văn xương văn khúc tự hóa kị thiên khôi


B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản Huynh ]( kỷ sửu ) tọa thiên tướng + tả hữu văn xương văn khúc tự hóa kị thiên khôi
Hộ pháp 38 0
< bản mệnh lệ dương nam nông canh dần 195 0 / 1 0 / 18 dậu giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh tại Huynh ( kỷ sửu ) >
Thất tinh định điểm nhược tại cung huynh đệ biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung
Cùng huynh đệ ( bằng hữu hoặc mẫu thân ) tức tức tương quan
[ điểm kết thúc thất tinh điểm ] xem cung mệnh can cung của nó tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ
Quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "


Huynh làm kỷ tử vi hóa khoa nhập [ bản nô ]( quý vị ) nói rõ trên đó ti quyền Rikumu mệnh chủ nên nhiều thân cận trèo duyên
Huynh làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( kỷ mão ) gặp vũ khúc tự hóa lộc cấu thành [ tiến mã lộc ] này lộc thoái hai cách
Về [ bản Huynh ] hình thành [ bản Huynh tự hóa lộc ] gặp bên trong cung văn khúc tự hóa kị [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản nô ]
Nhưng mà [ bản nô ]( quý vị ) lại gặp phá quân tự hóa lộc lộc kị đối với trùng này là hung tượng
Huynh làm kỷ văn khúc tự hóa kị với [ bản cung ] này kị mang theo nhập đối cung [ bản nô ] gặp phá quân tự hóa lộc

// ]]>