Văn xương văn khúc thiên khôi thiên việt tả phụ hữu bật nhập cung tài bạch tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 2868

Lục cát diệu nhập cung tài bạch tới hiểu dịch


Văn xương nhập tài bạch
Tài bạch
Văn xương nhập miếu vượng giàu có chiếm giữ rương thêm cát ngôi sao tài khí vượng cự môn cùng phú ( nhưng nên lưu ý văn xương văn khúc được hao tổn tổn cùng biến thiên được tính chất )
Văn xương lạc hãm địa gia tăng đà la hoả tinh linh tinh địa không tài hàn nho bối ( nhưng nên lưu ý văn xương văn khúc được hao tổn tổn cùng biến thiên được tính chất )
Văn xương tọa miếu tị dậu sửu tiến tài thuận lợi nhuận tài vận suông sẻ thu nhập còn tốt có tích phú nhập miếu giàu có chiếm giữ rương
Thêm cát ngôi sao tài khí vượng cự môn cùng phú
Văn xương tọa vượng thìn thân tử tiến tài thuận lợi nhuận tài vận suông sẻ thu nhập còn tốt có tích phú
Văn xương tọa lợi nhuận bằng hợi mão vị tiến tài thuận lợi nhuận tài vận suông sẻ thu nhập còn tốt có tích phú
Văn xương tọa hãm dần ngọ tuất tiến tài trước khó sau bị tân bận bịu thu nhập có hạn nhưng sinh hoạt hưởng dụng không thiếu


Văn xương miếu vượng gặp sát tiến tài tân bận bịu bôn ba thu nhập có hạn thường là tiền tài làm phức tạp
Văn xương hãm yếu gặp sát dần ngọ tuất cung lạc hãm gia tăng đà la hoả tinh linh tinh địa không
Thì tài hàn văn nho tới bối tiền tài tán tụ không thường dễ có làm phức tạp cùng phiền ưu khó tích phú
Văn xương miếu vượng gặp cát tài phú chiếm giữ đầy giàu có nhân cả đời không lo tiền tài áo cơm hưởng dụng giàu có
Văn xương hãm yếu gặp cát dần ngọ tuất dù tiến tài tân bận bịu cũng có thể áo cơm không thiếu thu nhập tốt
Tam hợp văn khúc củng mệnh chủ là người thông minh có văn tài có thể bác văn cường ký đồ năng lực phân tích vụ lợi tham gia quốc gia kỳ thi bị bảng đề tên
Hợi mão vị cung lợi ích
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp
Gặp sát cùng nên tiến hành nghiên cứu học giả giới giáo dục người làm
Văn xương hóa kị ( tân ) nên lưu ý chi phiếu văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận các loại loại sơ sẩy hoặc vấn đề
Gặp tham lang văn xương chủ bên ngoài đẹp nội hư mọi thứ không thích tính toán thường có hắc bạch hòa hợp ác không phần có cử không nên lý do tài sợ "Chánh sự điên đảo "
Gặp tham lang văn xương hạn gặp điếu khách tang môn giáp nhảy lầu mà chết
Văn khúc nhập tài bạch
Tài bạch
Tử thìn cung nhập miếu
Giàu có gặp cát tinh có quý nhân tài
Tọa miếu
Tử sửu thần tị dậu
Tiến tài thuận lợi nhuận tài vận suông sẻ thu nhập còn tốt có tích phú
Tọa vượng
Mão vị hợi
Tiến tài thuận lợi nhuận tài vận suông sẻ thu nhập còn tốt có tích phú
Tọa lợi nhuận bằng
Dần thân
Tiến tài thuận lợi nhuận tài vận suông sẻ thu nhập còn tốt có tích phú
Tọa hãm
Tọa hãm ngọ tuất tiến tài trước khó sau bị tân bận bịu thu nhập có hạn nhưng sinh hoạt hưởng dụng không thiếu
Miếu vượng gặp sát
Tiến tài tân bận bịu bôn ba thu nhập có hạn thường là tiền tài làm phức tạp
Hãm yếu gặp sát
Ngọ tuất
Tiền tài tán tụ không thường dễ có làm phức tạp cùng phiền ưu khó tích phú
Miếu vượng gặp cát
Tài phú chiếm giữ đầy giàu có nhân cả đời không lo tiền tài áo cơm hưởng dụng giàu có
Hãm yếu gặp cát
Ngọ tuất
Dù tiến tài tân bận bịu cũng có thể áo cơm không thiếu thu nhập tốt
Tị dậu sửu cung nhập miếu
Giàu có gặp cát tinh có quý nhân tài
Hợi mão vị cung vượng địa
Giàu có gặp cát tinh có quý nhân tài
Dần cung bình thản
Ngọ tuất cung lạc hãm
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp phá quân hóa kị đông đến tây khứ thành bại bại xụi
Gặp sát cùng nên tiến hành nghiên cứu học giả giới giáo dục người làm
Tam hợp văn xương củng mệnh chủ là người thông minh có văn tài có thể bác văn cường ký đồ năng lực phân tích vụ lợi tham gia quốc gia kỳ thi bị bảng đề tên
Nhược xương khúc giáp vị tài bạch ( dần thìn giờ sinh người ) trời sanh phú mệnh tiến tài không cùng mặc cho hao phí dùng một đời

// ]]>


Thiên khôi nhập tài bạch
Tài bạch
Nhược tam hợp cát tinh củng chiếu mệnh chủ cả đời đều có trưởng bối dương quý nhân tương trợ tiền tài không thiếu có văn tài kiếm được tiền thanh liêm bị thụ thưởng thức dìu dắt
Đơn thủ chủ rõ ràng học sinh cấp ba tài cả đời chi phí toại nguyện nhưng không giàu ( cung phúc đức tu vượng nếu không khác luận )
Tả hữu khôi việt tọa miếu vượng bên ngoài tài bởi vì người được nhược hãm yếu thì là điều độ vay mượn tới tài
Gặp đà la + thiên khôi ( người sinh năm giáp tại sửu ) trùng phúc đức
Thiên việt nhập tài bạch
Tài bạch
Thiên việt đơn thủ tài cung chủ rõ ràng học sinh cấp ba tài cả đời chi phí toại nguyện nhưng không giàu ( cung phúc đức tu vượng nếu không khác luận )
Tả hữu khôi việt tọa miếu vượng bên ngoài tài bởi vì người được nhược hãm yếu thì là điều độ vay mượn tới tài
Tọa cung tài bạch tại dậu người sinh năm bính,đinh thiên khôi tại hợi phu thê chủ phối ngẫu có thể cung cấp tiền vàng hiệp trợ sự nghiệp phát triển
Tả phụ nhập tài bạch
Tài bạch
Đồ đạc trong cửa hàng có đạo tài vận tốt có thể dự trữ lý do tài thường có quý nhân hiệp trợ tiến tài có kiêm doanh phó nghiệp kiếm thu nhập thêm chịu cày cấy tiền tài ổn định không thiếu
Tài vận tốt đồ đạc trong cửa hàng có đạo hiểu dự trữ cả đời không đến nỗi bần khốn ( tả hữu tài Quan kiêm giáp củng áo lộc phong doanh )
Kiếm tiền lý do tài có thể ổn ôm ổn đánh không mù quáng theo đầu tư dụng tiền có tiết chế cần tiền thường xuyên có viện trợ tiền tài không ngu
Chư cung giàu có
Hội chư cát tinh có quý nhân tài
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp phá quân hóa kị thì thành bại không được tụ
Tại sửu miếu
Tháng mười sinh ra "Tả hữu thủ viên "Cách chủ có đang đại quan đồ ứng biến cùng kế hoạch lực hội kiêm chức lý do tài đầu tư
Nhưng thường bởi vì do dự tiến giảm mất cứ mà lổi mất cơ hội tốt
Tại vị miếu
Tháng tư sinh ra "Tả hữu thủ viên "Cách chủ có đang đại quan đồ ứng biến cùng kế hoạch lực hội kiêm chức lý do tài đầu tư
Nhưng thường bởi vì do dự tiến giảm mất cứ mà lổi mất cơ hội tốt
Tả hữu tài Quan kiêm giáp củng áo lộc phong doanh
Tả hữu ở riêng tài cung Quan lộc củng mệnh bất luận cung mệnh tinh tú vượng hoặc yếu cả đời áo cơm không thiếu lại phong doanh nhược mệnh vượng thêm cát càng tốt
Tả hữu khôi việt tọa miếu vượng bên ngoài tài bởi vì người được nhược hãm yếu thì là điều độ vay mượn tới tài
Tả phụ tại tài hữu bật tại thiên tả hữu giáp tật ách nam mệnh có gặp dữ hóa lành hiệu quả
Phụ củng văn tinh cách văn xương tại cung mệnh , có tả phụ củng chiếu
Kiếm tiền lý do tài có thể ổn ôm ổn đánh không mù quáng theo đầu tư dụng tiền có tiết chế cần tiền thường xuyên có viện trợ tiền tài không ngu
Hữu bật nhập tài bạch
Tài bạch
Hữu bật tọa cung tài bạch nếu không gặp sát cả đời không đến nỗi bần khốn ( tả hữu tài Quan kiêm giáp củng áo lộc phong doanh )
Tài nguyên ổn định cần tiền lúc nhưng có trợ giúp thiện lý do tài lấy tới lấy đạo có lệch tài cùng kiêm chức thu nhập nhọc lòng liền có chỗ lợi
Tả hữu khôi việt tọa miếu vượng bên ngoài tài bởi vì người được nhược hãm yếu thì là điều độ vay mượn tới tài
Tả hữu ở riêng tài cung Quan lộc củng mệnh bất luận cung mệnh tinh tú vượng hoặc yếu cả đời áo cơm không thiếu lại phong doanh nhược mệnh vượng thêm cát càng tốt
Chư cung giàu có
Hội chư cát tinh có quý nhân tài
Tả hữu tài Quan kiêm giáp củng áo lộc phong doanh
Hữu bật nhập tài gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp phá quân hóa kị thì thành bại không được tụ
Nhập thìn miếu
Tả phụ tại tài hữu bật tại thiên tả hữu giáp tật ách nam mệnh có gặp dữ hóa lành hiệu quả