[ cánh đồng ] can cung hóa kị Nhập [ bản nô ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 894

8 cánh đồng làm hóa kị nhập [ bản nô ]


Cánh đồng làm hóa kị
Nô bộc
Gặp thiên thương
Bất luận cái gì can cung hóa kị nhập nô   đều phải truy đuổi bên ngoài hóa lộc tới rơi cung   chủ tai nạn

Hoặc lấy [ một kị hai lộc ba hóa kị ] truy tra cát hung

// ]]>