[ cánh đồng ] cung can hóa kị Nhập [ bản nô ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 843

8 cánh đồng can hóa kị nhập [ bản nô ]


Cánh đồng can hóa kị
Nô bộc
Gặp thiên thương
Bất luận cái gì cung can hóa kị nhập nô   đều phải truy tung bên ngoài hóa lộc tới rơi cung   chủ tai nạn

Hoặc lấy [ một kị nhị lộc tam hóa kị ] truy tra cát hung

// ]]>