[ cánh đồng ] cung can hóa kị Nhập [ bản phụ ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 622

12 cánh đồng can hóa kị nhập [ bản phụ ]


Cánh đồng can hóa kị
Phụ mẫu
Nhưng nếu nghịch hành lớn thứ tư hạn [ cánh đồng ] trùng điệp [ bản mệnh ] [ cánh đồng ] can hóa kị [ nhập bản phụ trùng bản tật ]
< cung điền trạch vì cuộc sống mệnh một trong thể lưỡng mặt > tượng này chỗ phát sinh được tai nạn càng là nghiêm trọng
Cánh đồng can hóa kị nhập bản phụ trùng bản tật < cung điền trạch vì cuộc sống mệnh một trong thể lưỡng mặt >
Tượng này chỗ phát sinh được tai nạn tỉ mệnh can hóa kị nhập bản phụ càng là nghiêm trọng
Lưu điền hóa kị
Phụ mẫu
Lưu điền can hóa kị nhập bản mệnh bàn tới phụ tật tuyến ( nhược trùng điệp đại hạn mệnh thiên hoặc tử điền ) này năm sợ có ngoài ý muốn tai nạn

// ]]>