[ cánh đồng ] cung can hóa kị Nhập [ bản phu ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 518

3 cánh đồng can hóa kị nhập [ bản phu ]


Cánh đồng can hóa kị
Phu thê
Cánh đồng can hóa kị nhập phu trùng bản quan ( mà bản mệnh gặp sinh ra kị ) hội hình thành [ tuyệt mệnh kị ] đại hung
Lưu điền hóa kị
Phu thê
Lưu điền hóa kị nhập bản phu trùng bản quan tượng này e rằng có thất nghiệp tới rõ ràng tượng hoặc lưu niên đi vào bản quan hội ly chức

// ]]>