[ cánh đồng ] can cung hóa kị Nhập [ bản phu ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 6 1 0

3 cánh đồng làm hóa kị nhập [ bản phu ]


Cánh đồng làm hóa kị
Phu thê
Cánh đồng làm hóa kị nhập phu trùng bản quan ( mà bản mệnh gặp sinh kỵ ) hội hình thành [ tuyệt mệnh kị ] đại hung
Lưu điền hóa kị
Phu thê
Lưu điền hóa kị nhập bản phu trùng bản quan tượng này e rằng có thất nghiệp tới hiện tượng hoặc lưu niên đi vào bản quan hội ly chức

// ]]>