[ cánh đồng ] cung can hóa kị Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 442

11 cánh đồng can hóa kị nhập [ bản phúc ]


Cánh đồng can hóa kị
Phúc đức
Trùng bản tài bản hạn là gia sự phiền nhiễu thương tài
( nhược đại hạn can hóa kị nhập bản phúc trùng phá sinh ra lộc sinh ra kị đáng hạn chủ hung )
Cánh đồng đinh mùi tại bản thiên cự môn hóa kị nhập bản phúc trùng bản tài bản hạn là gia sự tranh nhao nhao phiền nhiễu lại thương tài

// ]]>