[ cánh đồng ] cung can hóa kị Nhập [ bản tài ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 775

5 cánh đồng can hóa kị nhập [ bản tài ]


Cánh đồng can hóa kị
Tài bạch
Là "Cất giữ" bất kị
Thứ năm đại hạn đi ất sửu quan lộc tọa phá quân sinh ra lộc cánh đồng tại bính thìn bản tật bính can liêm trinh hóa kị nhập bản tài ( biểu hiện tài vị trí có phá )
Đại tài bạch
Cánh đồng can hóa kị nhập đại tài ( bản huynh ) biểu hiện nhà ở tài vị trí có tổn
Đại tài bạch
Cánh đồng tại bản tật quý dậu quý can tham lang hóa kị nhập bản mệnh ( đại tài )
Chẳng thế phóng tìm thích đáng được phòng ở khác thiên nhà mới lấy cải thiện vận thế )
Đại tài bạch
Thiên cơ hóa kị mậu tiền tài dễ bị thiết
Đại tài bạch
Cự môn hóa kị đinh tiền tài dễ bị thiết
Tài ( biểu hiện tài vị trí có phá )

// ]]>