[ cánh đồng ] cung can hóa lộc Nhập [ bản huynh ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 352

2 cánh đồng can hóa lộc nhập [ bản huynh ]


Cánh đồng can hóa lộc
Huynh đệ
Cánh đồng can hóa lộc nhập [ bản huynh ] biểu hiện hội cùng nghề nghiệp phụ nữ nhân hoặc phong trần nữ lang đàm tình nói ái rơi lưới tình
Bởi vì < huynh đệ là tử tới phúc > ( đào hoa làm tình được hưởng thụ vị trí ) lộc nhập biểu hiện có này phương diện hưởng thụ
Cánh đồng can hóa lộc nhập huynh đệ gặp tham lang sinh ra lộc thì này cánh đồng hóa lộc hình thành "Điệp xuất lộc" song lộc trùng điệp tới lộc xuất
Biểu hiện này lộc hóa là ô có gấp bội lộc xuất tới tổn

// ]]>