Chia sẻ

Càng nhiều

Cung huynh đệ tứ hóa nhập mỗi bên cung biểu tượng

2 0 13-1 0 -27   Tiêu dao thế này
Huynh đệ hóa lộc nhập mỗi bên cung biểu tượng
Hóa lộc nhập cung mệnh, huynh đệ duyên dày, cùng ta ở chung hòa hợp, thường lấy tài vật tương trợ; mẫu thân yêu thương ngã, cấp ân huệ của ta đại; mệnh vi huynh tới phụ, biểu huynh đệ hiếu thuận, cùng cha mẹ duyên dày, đạt được cha mẹ yêu thương, có chỗ dựa, có tài tên.
Hóa lộc nhập huynh đệ, tức tự hóa lộc, giữa huynh đệ ở chung hòa hợp, thường lấy tài vật tương trợ; huynh đệ thông minh, thẳng thắn, nói chuyện sách minh lý, vừa vặn, không đắc tội người, nhân duyên tốt, có tài nghệ, nhưng góc bận rộn, là tự lập thành tựu cách.
Hóa lộc nhập phu thê, huynh đệ cùng mẫu thân cùng ta phối ngẫu quan hệ tới hòa thuận ( bình thường quan hệ tới ), lại có thể thành liền sự nghiệp của ta; phu vi huynh tới huynh, cũng biểu huynh đệ duyên dày, lẫn nhau ở chung hòa hợp, thường lấy tài vật tương trợ; huynh đệ có thành tựu.
Hóa lộc nhập tử nữ, huynh đệ quan tâm con gái của ta, từ mẫu thân chiếu cố con gái của ta; huynh đệ vi huynh phu quân, biểu huynh đệ tảo hôn, phu thê ân ái hòa thuận, khác phái duyên tốt, dễ có đào hoa ngoại tình. Huynh đệ hóa lộc kị cùng nhập cung tử nữ, biểu hiện mẫu tái giá.
Hóa lộc nhập tài bạch, huynh đệ cùng mẫu thân giúp ta phát tài làm giàu, tiền tài của ta đến từ huynh đệ, ý là dựa vào hùn vốn làm ăn kiếm tiền; tài vi huynh tới tử, biểu huynh đệ quan tâm tử nữ, con nối dõi nhiều, sớm có con nữ nhân, cùng tử nữ quan hệ tốt, tử nữ thông minh.
Hóa lộc nhập tật ách, huynh đệ hiếu thuận phụ mẫu, mẫu thân biệt phụ thân tốt, cũng có thể quan tâm ta thân thể; tật vi huynh tới tài, biểu huynh đệ vất vả kiếm tiền, tài vận tốt, sinh ý thịnh vượng,may mắn. Huynh đệ hóa lộc nhập tật lại hóa kị nhập quan, biểu hiện phụ chết mẫu tái giá.
Hóa lộc nhập thiên di, huynh đệ cùng ta duyên dày; tại ngã ra ngoài lúc, mẫu thân thường nhớ ngã; thiên vi huynh tới tật, biểu huynh đệ vất vả kiếm tiền, hiếu thuận phụ mẫu, còn nhỏ thể nhược, nhưng có bệnh bị khôi phục.
Hóa lộc nhập nô bộc, huynh đệ cùng mẫu thân biệt bằng hữu của ta nhiệt tình; nô tì huynh tới thiên, biểu huynh đệ bên ngoài thành gia lập nghiệp, sự nghiệp suông sẻ.
Hóa lộc nhập quan lộc, huynh đệ cùng mẫu thân quan tâm cùng duy trì sự nghiệp của ta; quan vi huynh tới nô, biểu huynh đệ cùng bạn ở chung hòa hợp, nhân duyên tốt; nô tì quan tới phụ, biểu huynh đệ tại trên sự nghiệp được tư thưởng thức mà suông sẻ.
Hóa lộc nhập điền trạch, huynh đệ góc quan tâm gia đình, hoặc từ mẫu thân xử lý gia đình của ta; điền vi huynh tới quan, biểu huynh đệ sự nghiệp suông sẻ, được tư đề bạt.
Hóa lộc nhập phúc đức, huynh đệ liên hệ tài tình; phúc vi huynh tới điền, biểu huynh đệ quan lòng chiếu cố gia đình, có tiền liền đưa sản nghiệp hoặc chứa đựng tiền tài.
Hóa lộc nhập phụ mẫu, huynh đệ quan tâm cùng hiếu thuận phụ mẫu, đối với ta cũng có rất lớn được ân huệ; cha làm huynh tới phúc, biểu huynh đệ độ lượng đại, chú trọng hưởng thụ, tài nguyên rộng, có tiền hưởng thụ; huynh đệ vì mẫu thân cung, biểu hiện phụ mẫu tình thâm, mẫu thân sinh ngã lúc rất khỏe mạnh, di truyền tốt đẹp.
2, huynh đệ hóa quyền nhập mỗi bên cung biểu tượng
Hóa quyền nhập mệnh cung, huynh đệ cùng mẫu thân cùng ta duyên tốt, nhưng kiên cường hiếu thắng, có khi cùng ta ý kiến không hợp; huynh đệ cùng cha mẹ duyên tốt, cũng có lúc ý kiến không hợp; huynh đệ có tài cán, nhưng làm việc có đầu không đuôi; mẫu thân cùng phụ thân tình cảm tốt, cũng có lúc cũng ý kiến không hợp.
Hóa quyền nhập huynh đệ, huynh đệ tự phụ, giữa huynh đệ có khi ý kiến không hợp; huynh đệ cùng mẫu thân cũng ý kiến không hợp; huynh đệ kiên cường hiếu thắng, chủ quan cố chấp, cơ trí, có tài cán, là tự lập cách, nhưng công việc có đầu không đuôi.
Hóa quyền nhập phu thê, huynh đệ cùng mẫu thân cùng ta phối ngẫu duyên tốt, nhưng vui mừng can thiệp hôn nhân của ta cùng sự nghiệp, mẫu thân cùng ta phối ngẫu có khi không hợp; giữa huynh đệ, mẫu thân cùng giữa huynh đệ cũng có lúc ý kiến không hợp.
Hóa quyền nhập tử nữ, huynh đệ cùng mẫu thân biệt con gái của ta rất quan tâm, quản giáo rất nghiêm; huynh đệ thay ta quản lý hùn vốn sự nghiệp; huynh đệ hoặc mẫu thân trong nhà có quyền uy, từ mẫu thân đầu bếp đình; huynh đệ giữa phu thê cũng có lúc ý kiến không hợp.
Hóa quyền nhập tài bạch, huynh đệ hòa hợp quản lý tài sản, đại diện đầu tư của ta sự nghiệp, hoặc lấy trong nhà tích tài, tòng tự lợi nhuận phong phú ngành nghề; mẫu thân cùng huynh đệ quan tâm tử nữ, đối với con cái quản giáo rất nghiêm, tử nữ có phản kháng tâm lý.
Hóa quyền nhập tật ách, huynh đệ quan tâm ta thân thể, lý có khi phải xâm chiếm ngã được quyền lợi; huynh đệ hòa hợp quản lý tài sản cùng đầu tư lập nghiệp, có thể nắm quyền sở hữu tài sản, tài vận rất tốt.
Hóa quyền nhập thiên di, huynh đệ vui mừng quan tâm ta công và tư sự vụ; huynh đệ thân thể khỏe mạnh, cá tính kiên cường, công việc tích cực chủ động, ở đơn vị hoặc trong công ty có quyền.
Hóa quyền nhập nô bộc, huynh đệ tốt quản người khác sự việc mà gây nên tranh chấp; huynh đệ ra ngoài mưu sinh, bên ngoài gần quý nhân, nên mới can, kỹ thuật lấy được thành công.
Hóa quyền nhập quan lộc, huynh đệ chưởng hùn vốn sự nghiệp thực quyền, hoặc can thiệp ngã được công và tư sự vụ; huynh đệ biệt thuộc hạ nghiêm khắc quản giáo, gây nên thuộc hạ bất mãn.
Hóa quyền nhập điền trạch, huynh đệ quan tâm ta gia đình, hoặc thích làm liên quan việc nhà; huynh đệ có tài cán, kỹ thuật, công việc tích cực phụ trách, sự nghiệp suông sẻ, học tập đọc sách giai đoạn, ở trường góc sinh động.
Hóa quyền nhập phúc đức, huynh đệ quan tâm ta đời sống tinh thần, nhưng có chút quá phận; huynh đệ ở nhà cầm quyền, từ hắn định đoạt; huynh đệ vui mừng bất động sản cùng xa hoa ở không.
Hóa quyền nhập phụ mẫu, huynh đệ cùng cha mẹ duyên tốt, nhưng có ý kiến không hợp; mẫu thân kiên cường hiếu thắng, quan tâm phụ thân, nhưng có khi tranh chấp không êm thấm; huynh đệ có đáng kể tài nguyên, dụng tiền vung tay quá trán, lãng phí, vô tiết chế.
3, huynh đệ hóa khoa nhập mỗi bên cung biểu tượng
Hóa khoa nhập mệnh cung, huynh đệ cùng mẫu thân là ngã được quý nhân, cùng ta ở chung hòa thuận, tại ta có khó khăn lúc có thể thích đương cấp dư trợ giúp; huynh đệ hiếu thuận phụ mẫu, yêu quý danh dự; phụ mẫu ở chung hòa thuận.
Hóa khoa nhập huynh đệ, huynh đệ ở chung hòa thuận, tại có khó khăn lúc có thể giúp đỡ cho nhau; huynh đệ hào hoa phong nhã, ăn nói văn nhã, cử chỉ có phong độ, hiếu học tập, học thức phong phú, nhưng công việc không được tích cực chủ động, không có trở ngại coi như, là tự lập cách.
Hóa khoa nhập phu thê, huynh đệ, mẫu thân cùng ta phối ngẫu ở chung hòa thuận; giữa huynh đệ ở chung hòa thuận, tại có khó khăn lúc có thể lẫn nhau cấp dư thích đương trợ giúp.
Hóa khoa nhập tử nữ, huynh đệ hoặc mẫu thân có thể lấy khoa học phương pháp giáo dục con gái của ta, cấp con gái của ta mang đến danh dự; huynh đệ phu thê tương kính như tân, hỗ thể giúp đỡ nhau, ở chung hòa thuận, phối ngẫu là nhân viên và giáo viên.
Hóa khoa nhập tài bạch, huynh đệ cho ta tài vụ bày mưu tính kế, hoặc cầm trong nhà tiền mất sinh ra lợi tức, lấy tài sinh ra lợi nhuận; huynh đệ có thể lấy hòa khí phương thức, kiên nhẫn giáo dục tử nữ, cấp tử nữ mang đến danh dự.
Hóa khoa nhập tật ách, huynh đệ bằng hữu hoặc mẫu thân quan tâm ta thân thể khỏe mạnh, hoặc cấp công ty của ta, nhà máy lấy kỹ thuật trợ giúp, ta có bệnh lúc có thể được lương y; huynh đệ là kỹ nghệ, nhân viên và giáo viên, thu nhập ổn định, dụng tiền có thể liệu cơm gắp mắm, không thích lãng phí.
Hóa khoa nhập thiên di, ngã ở trong xã hội đắt cỡ nào người, có danh dự; huynh đệ chú trọng thân thể khỏe mạnh, cả đời thiếu tật, gặp dữ hóa lành, hoặc chủ huynh đệ lấy khoa học kỹ thuật chữa nhà máy, công ty, cấp nhà máy, công ty dương danh hoặc sáng chế hàng hiệu sản phẩm.
Hóa khoa nhập nô bộc, huynh đệ bằng hữu cùng ta ở chung hòa thuận; huynh đệ xuất ngoại lấy kỹ nghệ mưu sinh, chủ động tiếp cận quý nhân, gặp khốn khó có người tương trợ, bình an suông sẻ.
Hóa khoa nhập quan lộc, huynh đệ, mẫu thân là sự nghiệp của ta xuất mưu hiến kế; huynh đệ cùng bạn, thuộc hạ ở chung hòa thuận.
Hóa khoa nhập điền trạch, huynh đệ có thể quan lòng chiếu cố gia đình; mẫu thân kế hoạch dụng tiền, liệu cơm gắp mắm; huynh đệ trong công tác thích nhẹ nhàng như thường, không được tích cực chủ động, không có trở ngại coi như, tòng tự kỹ nghệ, hình nhân viên trường học làm, sự nghiệp suông sẻ.
Hóa khoa nhập phúc đức, huynh đệ hoặc mẫu thân là cuộc sống của ta xuất mưu hiến kế; huynh đệ quan lòng chiếu cố gia đình, gia đình hòa thuận.
Hóa khoa nhập phụ mẫu, huynh đệ quan lòng chiếu cố phụ mẫu; song thân ở chung hòa thuận, tương kính như tân; huynh đệ có thể kế hoạch dụng tiền, liệu cơm gắp mắm, không thích lãng phí, sinh hoạt vui sướng.
4, huynh đệ hóa kị nhập mỗi bên cung biểu tượng
Hóa kị nhập mệnh cung, huynh đệ cùng mẫu thân mặc dù quan tâm ngã, nhưng làm trở ngại chứ không giúp gì, lại vui mừng quản chuyện riêng của ta, cứ thế quan hệ tới không tốt; mệnh vi huynh tới phụ, chủ huynh đệ cùng cha mẹ quan hệ tới chênh lệch, vô tài tên, công việc cùng thu nhập không ổn định, nhiều văn thư chứng cứ phiền phức, thân thể dễ có bệnh tật.
Hóa kị nhập huynh đệ, huynh đệ thiếu, mọi người chí hướng khác biệt, không thể đồng tâm hợp lực, bị thụ huynh đệ liên lụy; huynh đệ làm người khẳng khái, ngay thẳng, nhưng cố chấp, tự tư, gặp chuyện do dự không quyết, vận mệnh góc long đong, mình không hiểu hưởng thụ, còn nhỏ thân thể không tốt, khó coi, chắc có ám tật, xuất ngoại từ tìm phiền toái, dẫn đến sự nghiệp thất bại hoặc ngoài ý muốn tổn thương tai.
Hóa kị nhập phu thê, huynh đệ, mẫu thân can thiệp cùng tổn hại hôn nhân của ta, sự nghiệp, cùng ta phối ngẫu quan hệ tới không được hiệp; huynh đệ không có có thành tựu, phối ngẫu công danh bị ngăn trở, cùng huynh đệ, bằng hữu cùng cùng làm việc không hợp, cùng lão bản quan hệ tới không tốt, sự nghiệp lúc tốt lúc xấu, mình không nên làm lão bản, quan hệ vợ chồng cũng không tốt.
Hóa kị nhập tử nữ, huynh đệ cùng gia đình duyên gầy, cùng tộc nhân không êm thấm, tổn hại sản nghiệp của ta; mẫu thân đối với con cái quá nghiêm khắc, quan hệ tới không tốt; huynh đệ đôi phối ngẫu được hành vi rất để ý, lại nói không đủ ngọt ngào, quản thúc quan tâm phối ngẫu mà gây nên quan hệ vợ chồng không được hiệp, cả đời nhiều ngoại tình, hôn nhân nhiều khó khăn trắc trở, công việc không ổn định, sự nghiệp bất lợi, không chắc chắn khởi công làm.
Hóa kị nhập tài bạch, ngã thụ huynh đệ hoặc mẫu thân liên lụy mà rủi ro, khiến ta rất phiền lòng; huynh đệ bị phạm tiểu nhân, tử nữ không thể hợp quản giáo, cả đời dễ có kiếp số, bị bởi vì đào hoa ngoại tình mà dẫn tới tâm phiền hoặc phiền phức, cùng tộc nhân không êm thấm, ở không không yên, gia đình ly dị, giữa huynh đệ không thể cộng sự, bất động sản thiếu, bởi vì tranh chấp mà rủi ro, không được tụ tài.
Hóa kị nhập tật ách, mẫu thân thân thể không tốt, khiến ta tiên thiên không tốt; song thân quan hệ tới không tốt, thường cải vả; huynh đệ làm người keo kiệt, — sinh ra vì tiền tài vất vả, thiếu tích súc, lao lực nhiều, thiếu hưởng thụ, cũng không nỡ hưởng thụ.
Hóa kị nhập thiên di, ta cùng với huynh đệ cùng mẫu thân duyên gầy, ý kiến nhiều, thụ liên lụy cùng tổn hại; huynh đệ cùng mẫu thân thân thể không tốt, bị có ngoài ý muốn tai ách; song thân quan hệ tới không tốt, thường cải vả; huynh đệ cùng cha mẹ, trưởng bối duyên gầy, hoặc không được cùng cha mẹ cùng ở, còn nhỏ không được sư trưởng thích cùng dìu dắt, không ánh sáng trà búp minh tiền đường, ly hương phát triển, nhiều tài vụ tranh chấp, tiền tài thu nhập không ổn định.
Hóa kị nhập nô bộc, huynh đệ duyên gầy, hoặc vô huynh đệ, có tỷ muội; huynh đệ thường đi xa, viễn ly gia hương phát triển tốt hơn, bên ngoài không phải là nhiều, nhân duyên chênh lệch, bên ngoài nên làm thuê, đi làm, trải qua gian khổ phấn đấu chỉ có có thể thành công.
Hóa kị nhập quan lộc, thụ huynh đệ hoặc mẫu thân liên lụy mà tổn hại sự nghiệp của ta, mẫu thân đối ta phối ngẫu ý kiến rất lớn; huynh đệ duyên gầy, hoặc vô huynh đệ, có cũng nhiều bệnh hoặc tranh chấp tranh chấp; huynh đệ cùng mẫu duyên gầy, không cùng ở hoặc còn nhỏ rời nhà, bị phạm tiểu nhân, không thành tựu, bị là bằng hữu liên lụy, cùng phối ngẫu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Hóa kị nhập điền trạch, trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, không nên cùng huynh đệ hùn vốn; huynh đệ vui mừng cố định công việc, không nên làm ăn, nên đi làm, đối với công tác rất chân thành, sự nghiệp mỗi lần nhiều nhất khó khăn trắc trở, phu thê duyên gầy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Hóa kị nhập phúc đức, huynh đệ dụng tiền vô tiết chế, làm ta tâm phiền; huynh đệ kiếm tiền liền đưa sản nghiệp, trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, không nên hùn vốn, tử nữ duyên gầy, có con hơi trễ, cùng thân tử ở giữa tình cảm không tốt, lúc tuổi già không cùng tử nữ cùng ở.
Hóa kị nhập phụ mẫu, huynh đệ cùng cha mẹ không được hiệp; song thân quan hệ tới không tốt, thường cải vả; huynh đệ tổn hại danh dự của ta hoặc thân thể, không nên cùng huynh đệ hùn vốn mở công xưởng, công ty; huynh đệ hết ăn lại nằm, cả đời thiếu phúc khí, nhiều vất vả, khó có phát triển, tâm tình không được thư, góc bi quan, tiền tài xuất nhiều nhập thiếu, không nên từ làm xí nghiệp.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều