Chia sẻ

Càng nhiều

Cung phu thê được tứ hóa

2 0 13- 0 8-25   Tiêu dao thế này

Một, cung phu thê được tứ hóa: cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa lộc
Cung mệnh phu thê duyên dày, phối ngẫu yêu nhân tài của ta, như hình với bóng, có thể vì ta mang đến tài phú; cung mệnh làm phu thê tới phúc đức, phối ngẫu nền nã, độ lượng đại, không cùng người so đo, chú trọng hưởng thụ, cũng có tiền hưởng thụ, sinh hoạt hạnh phúc vui sướng.
Cung huynh đệ phối ngẫu cùng mẫu thân của ta cùng huynh đệ ở chung hòa hợp; huynh đệ làm phu thê cha mẹ của, biểu hiện phối ngẫu hiếu thuận phụ mẫu, có trưởng bối dìu dắt, có chỗ dựa, tương lai tươi sáng.
Cung phu thê tự hóa lộc, phối ngẫu thông minh, thẳng thắn, nói chuyện sách minh lý vừa vặn, nhân duyên tốt, có tài nghệ, nhưng góc bận rộn, là tự lập thành tựu cách; phu thê ân ái, phối ngẫu biệt sự nghiệp của ta có trợ giúp. Sau khi cưới vẫn nghĩ lại đào hoa. Nữ nhân mệnh, dễ bị nam nhân thầm mến.
Cung tử nữ phối ngẫu cùng tử nữ duyên dày, có con sớm, lại có thể quan tâm yêu thương tử nữ, cũng có thể tốt lắm chiếu cố gia đình; phối ngẫu cùng kỳ mẫu thân cùng huynh đệ ở chung hòa hợp. Thê sinh nhi nhiều, song phương đồng đều đái đào hoa ( hóa quyền khoa cũng cùng ).
Cung tài bạch phối ngẫu giúp ta phát tài làm giàu, tài vận tốt, nhiều hưởng thụ; phu thê tình thâm, phối ngẫu sự nghiệp suông sẻ.
Cung tật ách phối ngẫu quan tâm ta thân thể khỏe mạnh, yêu thân hình của ta, phu thê tình thâm, cũng có thể hiếu thuận cha mẹ của ta; phối ngẫu cùng tử nữ duyên dày, quan tâm yêu thương tử nữ, có con sớm, cũng có thể chiếu cố tốt gia đình.
Cung thiên di phu thê tình thâm, tại ngã ra ngoài lúc, phối ngẫu thường nhớ ngã; thiên làm phu thê được tài bạch, biểu hiện phối ngẫu nhiệt tâm trợ giúp kiếm tiền, lại tài vận tốt, cũng có được hưởng thụ.
Cung nô bộc phối ngẫu biệt bằng hữu của ta nhiệt tình, dễ có ngoại tình, đào hoa; phối ngẫu vất vả kiếm tiền, phấn đấu hậu có quang minh, quan tâm phụ mẫu, còn nhỏ thể nhược, nhưng có bệnh bị khôi phục.
Cung quan lộc phối ngẫu quan tâm cùng duy trì sự nghiệp của ta, phu thê ân ái; phối ngẫu thường ra ngoài, người ở bên ngoài duyên tốt, có thể kiếm tiền.
Cung điền trạch phối ngẫu quan tâm duy trì gia đình cùng đầu bếp đình, gia đình có tích súc hoặc đưa sản, tình cảm lẫn nhau tốt, sinh hoạt hạnh phúc; phòng ở là phối ngẫu sở trí; phối ngẫu nhân duyên tốt, khác phái duyên tốt, nhiều đào hoa.
Cung phúc đức có phối ngẫu trợ giúp mà tài nguyên quảng tiến, có hưởng thụ; phối ngẫu công việc tích cực phụ trách, thường được tư đề bạt, sự nghiệp suông sẻ.
Cung phụ mẫu phối ngẫu hiếu thuận cha mẹ của ta, quan tâm ta thân thể, đề cao mệnh cách của ta; phối ngẫu quan lòng chiếu cố gia đình, có tiền liền đưa sản nghiệp hoặc dự trữ, tài sản sung túc; một kết hôn thì có hảo vận, hôn nhân cùng giai.

Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa quyền
Cung mệnh phu thê duyên tốt, nhưng cùng ta ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp; phối ngẫu dụng tiền vô tiết chế, lãng phí đại.
Cung huynh đệ phối ngẫu quan tâm ta huynh đệ, mẫu thân cùng cha mẹ, nhưng có ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp; việc đã phấn đấu hậu sự nghiệp có thành tựu.
Cung phu thê phối ngẫu cá tính mạnh, có khi cùng ta ý kiến không hợp, sẽ quản ngã; phối ngẫu có tài cán, nhưng cố chấp bá đạo, hiếu thắng tranh cường, phản ứng nhanh nhẹn, hòa hợp vì mình biện hộ, đang làm việc quyền lực bên trên bị cùng người tranh chấp, không tín nhiệm người, dễ có ngoại thương. Nữ nhân mệnh, dễ bị nam nhân thầm mến.
Cung tử nữ phối ngẫu quan tâm tử nữ, đối với con cái quản giáo rất nghiêm, hoặc áp dụng mạnh chế tạo giáo dục phương pháp, gây nên tử nữ bất mãn;
Cung tài bạch phối ngẫu hòa hợp quản lý tài sản, ở nhà nắm quyền sở hữu tài sản, hoặc lấy trong nhà tích tài, tòng tự lợi nhuận phong phú ngành nghề; phối ngẫu kiên cường bá đạo, cùng ta ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp.
Cung tật ách phối ngẫu quan tâm ta thân thể, nhưng có chút cưỡng chế; nữ nhân mệnh phải lên xe trước hậu bổ nhóm;
Cung thiên di phối ngẫu quan tâm ta ngoại vụ, đóng nhiều tế; phối ngẫu hòa hợp quản lý tài sản cùng lập nghiệp, nắm quyền sở hữu tài sản, tài vận tốt.
Cung nô bộc phối ngẫu quan tâm hắn người, nhưng quá cứng nhắc mà gây nên tranh chấp, nữ nhân mệnh thì dễ có ngoại tình, đào hoa; phối ngẫu chú trọng thân thể khỏe mạnh, nhưng bị có ngoài ý muốn tổn thương tai, cá tính kiên cường, công việc tích cực chủ động, sự nghiệp có thành tựu.
Cung quan lộc phối ngẫu quan tâm ta sự vụ, cho ta trên sự nghiệp mạnh mẽ được trợ giúp cùng duy trì; phối ngẫu bên ngoài nên mới can, kỹ thuật lấy được thành công, có quyền lực.
Cung điền trạch phối ngẫu chưởng quản gia đình, vui mừng đưa bất động sản cùng xa hoa ở không; phối ngẫu biệt thuộc hạ nghiêm khắc quản giáo, gây nên thuộc hạ bất mãn, nam liều mạng mà phối ngẫu dễ có đào hoa tính hành vi.
Cung phúc đức phối ngẫu quan tâm quản lý ngã được tài nguyên, tư tưởng cùng hưởng thụ; phối ngẫu có tài cán, kỹ thuật, công việc tích cực phụ trách, sự nghiệp suông sẻ, học tập đọc sách giai đoạn, ở trường góc sinh động.
Cung phụ mẫu phối ngẫu cùng cha mẹ của ta duyên phận tốt, nhưng ý kiến không hợp, thường gây nên tranh chấp; phối ngẫu chưởng quản gia đình, từ hắn định đoạt, vui mừng đưa bất động sản cùng xa hoa ở không.

Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa khoa
Cung mệnh phối ngẫu là của ta quý nhân, cùng ta ở chung hòa thuận, tại ta có khó khăn lúc có thể cấp cho trợ giúp; phối ngẫu sinh hoạt đơn giản, có thể kế hoạch dụng tiền, liệu cơm gắp mắm, không thích lãng phí, sinh hoạt vui sướng; song phương đồng đều có khác phái duyên.
Cung huynh đệ phối ngẫu cùng huynh đệ của ta cùng mẫu thân có thể ở chung hòa thuận; phối ngẫu hiếu thuận phụ mẫu, lẫn nhau ở chung hòa thuận.
Cung phu thê phu thê tương kính như tân, hỗ thể giúp đỡ nhau, ở chung hòa thuận, biệt sự nghiệp của ta có trợ giúp; phối ngẫu hào hoa phong nhã, ăn nói văn nhã, hiếu học tập thiên môn, học thức phong phú, nhưng công việc không được tích cực chủ động, không có trở ngại coi như, là nhân viên và giáo viên. Nữ nhân mệnh, dễ bị nam nhân thầm mến.
Cung tử nữ phối ngẫu có thể kiên trì giáo dục tử nữ, công việc quản gia có phương pháp; phối ngẫu thay vì huynh đệ cùng mẫu thân ở chung hòa thuận.
Cung tài bạch phối ngẫu cho ta cầu tài xuất mưu hiến kế, cũng sẽ tích tiền riêng, tồn trữ đắc lợi; phu thê tương kính như tân, hỗ thể giúp đỡ nhau, phối ngẫu sự nghiệp suông sẻ.
Cung tật ách phối ngẫu quan tâm ta thân thể bảo dưỡng, hoặc cấp công ty của ta, nhà máy lấy kỹ thuật trợ giúp; phối ngẫu có thể lấy hòa khí phương thức, kiên nhẫn giáo dục tử nữ, cấp tử nữ mang đến danh dự, lại công việc quản gia có phương pháp.
Cung thiên di phối ngẫu quan tâm thông cảm ngã, cho ta ra ngoài công việc xuất mưu hiến kế; phối ngẫu thu nhập ổn định, liệu cơm gắp mắm.
Cung nô bộc phối ngẫu cùng bằng hữu của ta ở chung hòa thuận; phối ngẫu chú trọng thân thể khỏe mạnh, cả đời thiếu tật, gặp dữ hóa lành, hoặc lấy khoa học kỹ thuật chữa nhà máy, công ty, cấp nhà máy, công ty dương danh hoặc sáng chế hàng hiệu sản phẩm.
Cung quan lộc phối ngẫu quan tâm thông cảm ngã, là sự nghiệp của ta xuất mưu hiến kế; phối ngẫu xuất ngoại lấy kỹ nghệ mưu sinh, chủ động tiếp cận quý nhân, gặp khốn khó có người tương trợ, bình an suông sẻ.
Cung điền trạch phối ngẫu có thể quan lòng chiếu cố gia đình, công việc quản gia có phương pháp, gia đình đạt đến thường thường bậc trung trình độ; phối ngẫu cùng bạn, thuộc hạ ở chung hòa thuận, giúp đỡ cho nhau, hữu nghị lâu dài.
Cung phúc đức phối ngẫu sinh hoạt đơn giản, có thể kế hoạch dụng tiền, liệu cơm gắp mắm, không thích lãng phí, sinh hoạt vui sướng; phối ngẫu trong công tác thích nhẹ nhàng như thường, không được tích cực chủ động, không có trở ngại coi như, tòng tự kỹ nghệ, hình nhân viên trường học làm, sự nghiệp suông sẻ.
Cung phụ mẫu phối ngẫu hiếu thuận cha mẹ của ta, lẫn nhau ở chung hòa thuận; phối ngẫu có thể quan lòng chiếu cố gia đình, công việc quản gia có phương pháp, gia đình đạt đến thường thường bậc trung trình độ.

Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa kị
Cung mệnh phối ngẫu đồng sàng dị mộng, cứ thế thường cãi nhau, kết hôn muộn; phối ngẫu hết ăn lại nằm, lãng phí đại, cả đời thiếu phúc khí, nhiều vất vả, khó có phát triển, tâm tình không được thư, góc bi quan, tiền tài xuất nhiều nhập thiếu, nhiều văn thư chứng cứ phiền phức, thân thể dễ có bệnh tật, không nên từ làm xí nghiệp; xung thiên, thiên vi phu tới tài, biểu hiện phối ngẫu cùng tiền tài vô duyên, tiền tài xuất nhiều nhập thiếu.
Cung huynh đệ phối ngẫu cùng huynh đệ của ta, bằng hữu cùng mẫu thân không hợp; phối ngẫu tiền tài không ánh sáng rõ ràng, công việc không ổn định, thu nhập không ổn định, cùng cha mẹ quan hệ tới không tốt. Yêu đương bị lên giường, gặp giết phá liêm tham càng nhanh.
Cung phu thê phu thê duyên gầy, phối ngẫu can thiệp, phương hại sự nghiệp của ta; phối ngẫu làm người khẳng khái, ngay thẳng, nhưng cố chấp, tự tư, gặp chuyện do dự không quyết, vận mệnh góc long đong, mình không hiểu hưởng thụ, còn nhỏ thân thể không tốt, khó coi, chắc có ám tật, xuất ngoại từ tìm phiền toái, dẫn đến sự nghiệp bất lợi hoặc ngoài ý muốn tổn thương tai.
Cung tử nữ phối ngẫu làm chủ động đào hoa, nghĩ sinh ra nữ hài, hoặc quá nhiều quản tiểu hài tử, nhưng tử nữ không nghe lời, phối ngẫu đối gia đình không chịu trách nhiệm, tổn hại sản nghiệp của ta; phối ngẫu tiền tài không có có thành tựu, phối ngẫu công danh bị ngăn trở, cùng huynh đệ, bằng hữu cùng cùng làm việc không hợp, không nên hùn vốn, quan hệ vợ chồng không tốt. Sau khi cưới vẫn nghĩ lại đào hoa.
Cung tài bạch phối ngẫu vung tay quá trán, xài tiền bậy bạ, lãng phí đại, khiến ta rất phiền lòng, hoặc bởi vì tài bắt đầu tranh chấp; phối ngẫu nói chuyện sách không đủ ngọt ngào, quản thúc hành vi của ta mà gây nên quan hệ vợ chồng không được hiệp, cả đời nhiều ngoại tình, hôn nhân nhiều khó khăn trắc trở, công việc không ổn định, sự nghiệp bất lợi, công việc hay thay đổi.
Cung tật ách tình cảm không tốt, khó coi, sinh hoạt tình dục không được hòa hợp; phối ngẫu tổn hại hình tượng của ta, danh dự, cùng cha mẹ của ta nghiêm trọng xung đột; phối ngẫu bị phạm tiểu nhân, tử nữ không thể hợp quản giáo, cả đời dễ có kiếp số, bị bởi vì đào hoa ngoại tình mà dẫn tới tâm phiền hoặc phiền phức, cùng tộc nhân không êm thấm, ở không không yên, gia đình ly dị, bất động sản thiếu, bởi vì tranh chấp mà rủi ro, không được tụ tài.
Cung thiên di phối ngẫu cùng ta duyên nhạt, ý kiến nhiều, thụ liên lụy cùng tổn hại, bị ly dị; phối ngẫu làm người keo kiệt, — sinh ra vì tiền tài vất vả, thiếu tích súc, lao lực nhiều, thiếu hưởng thụ, cũng không nỡ hưởng thụ.
Cung nô bộc phối ngẫu có đào hoa tranh chấp, cùng huynh đệ của ta, mẫu thân duyên gầy; phối ngẫu di truyền không tốt, thể chất yếu, nhiều bệnh tai, cùng cha mẹ, trưởng bối duyên gầy, còn nhỏ không được sư trưởng thích cùng dìu dắt, không ánh sáng trà búp minh tiền đường.
Cung quan lộc phối ngẫu chiếu cố sự nghiệp của ta, nhưng bị tổn hại sự nghiệp của ta và danh dự, phu thê duyên gầy, nhiều xung đột, bị ly dị; hóa kị xung mình, phối ngẫu mình cùng mình không qua được, thường đi xa, viễn ly gia hương phát triển tốt hơn, nhưng ở bên ngoài lại thị phi nhiều, nhân duyên chênh lệch, bên ngoài nên làm thuê, đi làm, trải qua gian khổ phấn đấu chỉ có có thể thành công.
Cung điền trạch trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, rủi ro không được tụ, tử nữ duyên gầy; phối ngẫu cùng huynh đệ, mẫu duyên gầy, bị phạm tiểu nhân, tiền tài khó liền, bị là bằng hữu liên lụy.
Cung phúc đức phối ngẫu dụng tiền vô tiết chế, lãng phí đại, làm ta tâm phiền; phối ngẫu sự nghiệp không được như ý, không nên làm ăn, nên đi làm, làm thuê, biệt sự nghiệp mặc dù rất chân thành lại nhiều khó khăn trắc trở, phu thê duyên gầy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhiều xung đột, bị ly dị.
Cung phụ mẫu phối ngẫu tổn hại có hình tượng của ta, tính dục mạnh, tổn hại ngã được khỏe mạnh, cùng cha mẹ của ta không êm thấm; phối ngẫu kiếm tiền liền đưa sản nghiệp, trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, không nên hùn vốn, tử nữ duyên gầy, có con hơi trễ, cùng thân tử ở giữa tình cảm không tốt, lúc tuổi già không cùng tử nữ cùng ở; một kết hôn thì có chuyện xui xẻo. Bởi vì hôn nhân chuyện tình để cho phụ mẫu phiền lòng

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều