Chia sẻ

Càng nhiều

【 cung phu thê tinh diệu phân tích 】

2 0 16- 0 3- 0 1   Trời xanh kiếm nguyệt
〈 một 〉 tử vi
 
    Tử vi nhập cung phu thê phải cát tinh, phối ngẫu tuấn mỹ, cho nên có quý, nhưng bị tạo thành đào hoa giống; nam mệnh tôn trọng cũng do nghĩa ấy, nữ nhân mệnh năng bởi vì phu có quý. Tử vi nhập cung phu thê, lựa chọn phối ngẫu ánh mắt tương đối cao, cho nên không nên tảo hôn.
 
  
 
〈 nhị 〉 thiên cơ
 
Thiên cơ nhập cung phu thê phối ngẫu góc lao lực, bởi vì thiên cơ chủ việc nhà, này đây thiên cơ ở nữ nhân cung mệnh, phúc đức, thường sẽ là việc nhà mà bận rộn. Phu thê nhiều thị phi tranh chấp, miệng lưỡi cũng nhiều, phu thê tới cách sống nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm lại so với tốt. Phối ngẫu tuổi tác chênh lệch khá lớn, nam có hiền thê, cá tính cương liệt, vai nữ phụ phu tất có học thuật sở trường.
 
  
 
〈 tam 〉 thái dương

   

    Sao thiên cơ tọa mệnh cung, cung phu thê là sao thái dương Đào hoa chỉ số là 75.
 
Thái dương nhập cung phu thê miếu vượng gặp cát tinh, nam có hiền nội trợ, tôn trọng thê tử, thê có thể thân thể tráng, bởi vì thê mà quý. Thái dương lạc hãm gia sát bất lợi thê tử, thê thể nhược nhiều bệnh hoặc sớm mất, nữ nhân mệnh thì bị mất phu. Thái dương gia sát hóa kị, chủ phối ngẫu bị sớm mất hoặc ly dị. Tình cảm bị bởi vì bận rộn công việc mà sơ nhạt. Không nên tảo hôn, nữ nhân mệnh mặc dù chủ quý, nhưng trượng phu góc chuyên chế độc tài.
  
 
〈 bốn 〉 vũ khúc
 
Vũ khúc nhập cung phu thê kết hôn muộn là nên, sinh hoạt bình thản góc vô bầu không khí, vũ khúc gặp "Hóa quyền" dễ có tranh chấp, vũ khúc gặp kình dương, đà la, hóa kị, hoả tinh, bị sanh ly tử biệt. Vũ khúc hóa quyền gặp sát tinh gia tăng tả phụ hoặc hữu bật, cưới duyên không ổn. Vũ khúc nhập cung phu thê nam mệnh cưới vợ cá tính cương liệt, độc lập tính mạnh, không thích la cà, nữ nhân mệnh cô độc kết hôn muộn, phối phu cá tính góc hung bạo, góc chuyên quyền độc đoán.
 
  
 
〈 năm 〉 thiên đồng

   

    Sao thái dương tọa mệnh cung, cung phu thê là sao thiên đồng Đào hoa chỉ số là 7 0
 

   Thiên đồng nhập cung phu thê nam mệnh có hiền nội trợ, thông minh mỹ lệ, nữ nhân mệnh có phu ôn nhu săn sóc, tình cảm hòa thuận. Nhưng thiên đồng với thìn, tuất, sửu, vị cung phối ngẫu niên kỷ nhỏ bé, dễ có ngoại tình.

   

    〈 sáu 〉 liêm trinh

    

      Liêm trinh nhập cung phu thê phu thê hài hòa, nhưng góc không được ngọt ngào, tương kính như tân. Liêm trinh gặp hóa lộc, dễ có diễm ngộ; liêm trinh gặp hóa kị, bị có cảm tình tranh chấp. Liêm trinh phải thất sát, bị thường đánh nhau; liêm trinh phải tứ sát 〈 dương, đà, hỏa, linh 〉 cũng do nghĩa ấy thường bị đánh; liêm trinh phải tham lang, vui mừng nũng nịu; liêm trinh phải thiên phủ trái lại cát.

   

    〈 bảy 〉 thiên phủ

    

     Liêm sắc ngôi sao tọa mệnh cung, cung phu thê là sao thiên phủ   Đào hoa chỉ số đạt đến 19 0

     Tử sắc ngôi sao tọa mệnh cung, cung phu thê là sao thiên phủ Đào hoa chỉ số đạt đến 17 0

   

      Thiên phủ nhập cung phu thê nam mệnh thê tử tài giỏi, tôn trọng cũng do nghĩa ấy, cưới lão bà quản lý tài sản năng lực mạnh, dân đi làm, trị gia có đạo, hãm địa lải nhải. Nữ nhân mệnh lão công đại nam nhân chủ nghĩa, thủ tài, tình cảm bình thản. Thiên phủ nhập phu thê, nặng hơn tinh thần hưởng thụ; thiên phủ gặp tứ sát ngôi sao 〈 dương, đà, hỏa, linh 〉 nên kết hôn muộn, bên tai sợ khó được thanh tĩnh.
 
  
 
〈 tám 〉 thái âm

     

    Cự môn ngôi sao tọa mệnh cung, cung phu thê là thái âm tinh Đào hoa chỉ số là 4 0.
 
Thái âm nhập cung phu thê nam mệnh quá thật xinh đẹp, quan tâm, khéo hiểu lòng người, phải nũng nịu, vui mừng dừng lại ở nhà hầu hạ lão công, thuộc hiền thê lương mẫu hình, góc tính trẻ con. Thái âm như tại hãm địa hóa kị gia sát ngôi sao, phối ngẫu có chết sớm tới lự, cũng do nghĩa ấy bị có cảm tình khó khăn trắc trở. Thái âm nhập cung phu thê nữ nhân mệnh phối phu góc yếu đuối, tình cảm nhiều bối rối, dễ có nương nương khang hương vị, tuổi tác chênh lệch nghi đại. Nữ nhân mệnh thái âm ở vượng địa, tình cảm vợ chồng ổn định, hãm địa thì nên phòng tình yêu tay ba, có mai khai nhị độ giống.
 
  
 
〈 chín 〉 tham lang

    

     Tử bộ dạng ngôi sao tọa mệnh cung, cung phu thê là tham lang tinh Đào hoa chỉ số đạt đến 14 0

     Liêm tướng ngôi sao tọa mệnh cung, cung phu thê là tham lang tinh Đào hoa chỉ số là 1 0 0

      Thiên tướng ngôi sao tọa mệnh cung, cung phu thê là tham lang tinh Đào hoa chỉ số là 5 0.
 
Tham lang nhập cung phu thê nam mệnh tình cảm góc không ổn định, sơ kỳ như keo như sơn, nhĩ hậu tình cảm bị có vấn đề, có đứng núi này trông núi nọ mà lo lắng. Tham lang gặp hóa kị, hàm trì bị kim ốc tàng kiều; tham lang gặp hóa kị bị cãi nhau, gặp trời phụ, hữu bật, thiên khôi, trời châm góc vô vấn đề, tham lang gia sát ngôi sao thì không ổn. Tham lang nhập cung phu thê nữ nhân mệnh cá tính hào sảng, tác phong góc tiền vệ, thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt. Tính chất sao tổ hợp như không tốt, khó coi, thì dễ có cây thuỷ dương hao phí tới khuynh hướng.
 
  
 
〈 mười tên 〉 cự môn

   

   Sao thiên lương tọa mệnh cung, cung phu thê là cự môn ngôi sao Đào hoa chỉ số là 2 0.
 
Cự môn nhập cung phu thê phu thê lòng ham chiếm hữu mạnh, thường bị bởi vì ghen tỵ sinh ra khóe miệng, cho nên tuổi tác chênh lệch nghi đại. Nam vui mừng thê W lệ hình, nữ nhân vui mừng phu con nhà giàu, nam cung phu thê tại tị, hợi vị trí, cự môn gặp lộc tồn có thê tài. Cự môn tại phu thê gia sát ngôi sao, hóa kị, dễ có nhị độ cưới duyên; cự môn gặp thiên hình, thiên diêu chủ phối ngẫu dễ có ngoại tình, gia sát ngôi sao thì dị ly dị, dù rằng giai lão, thì sợ khó tránh khỏi ô danh thất tiết mà lo lắng.
 
  
 
〈 thập nhất 〉 thiên tướng

    

     Liêm sát tinh tọa mệnh cung, cung phu thê là thiên tướng ngôi sao Đào hoa chỉ số là 6 0.

     Sao thất sát tọa mệnh cung, cung phu thê là thiên tướng ngôi sao Đào hoa chỉ số là 2 0.
 
Thiên tướng nhập cung phu thê nam có mỹ thê, khéo léo, hiền tuệ, khí tán gẫu. Nữ nhân mệnh thiên tướng nhập cung phu thê, trượng phu xử sự tích cực, tinh thần trách nhiệm trọng. Thiên tướng gặp lộc tồn, phối ngẫu có trợ lực. Thiên tướng tại phu thê, bị cùng trước kia biết thân hữu, cùng làm việc, hàng xóm các loại đối tượng kết hôn, có thân càng thêm thân giống. Thiên tướng nhập sửu vị cung như sao tính tổ hợp thoả đáng, nam có nạp thiếp cơ hội.
 
  
 
〈 mười hai 〉 thiên lương

   

     Sao thiên đồng tọa mệnh cung, cung phu thê là sao thiên lương Đào hoa chỉ số là 8 0.
 
Thiên lương nhập cung phu thê kinh tế quyền tại phối ngẫu, có thể tôn trọng phối ngẫu, nam hiền thê, vui mừng cầm quyền, nữ nhân phu là quản gia lang. Thiên lương gặp hóa lộc tương hỗ kính yêu, cũng chủ phối ngẫu tài giỏi. Đại đều chủ bình thản, nhưng thụ đối cung chi tinh tính ảnh hưởng rất lớn.
 
  
 
〈 mười ba 〉 thất sát

    

     Sao liêm trinh tọa mệnh cung, cung phu thê là sao thất sát Hao phí chỉ số đạt đến 13 0.

     Sao vũ khúc tọa mệnh cung, cung phu thê là sao thất sát Đào hoa chỉ số là 3 0.

     
Thất sát nhập cung phu thê bất luận nam nữ, phối ngẫu tính tình kiên cường, không chắc chắn. Yêu đương lạnh nóng đồng đều khoái, nhiều thuộc nhất kiến chung tình, khó được lâu dài hình. Thất sát nhập phu thê, tình cảm mờ nhạt, tính chất sao tổ hợp như không tốt, khó coi, thì dễ có "Uyên chăn nửa lạnh, đồng sàng dị mộng" giống. Thất sát gia tăng văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, trước kia hôn nhân suông sẻ, lúc tuổi già bị không quá như ý, e rằng có cùng phòng chia phòng mà lo lắng; thất sát gặp kình dương, linh tinh, đổi chủ nhị độ hôn nhân, hoặc phối ngẫu sợ giải phẫu. Liêm trinh, thất sát gặp thiên diêu tại phu thê ở vị cung, dễ có cưới phong trần nữ lang làm vợ giống. Thất sát gặp lộc tồn, thiên mã, thuộc bởi vì phối ngẫu mà phú cách.
 
  
 
〈 mười bốn 〉 phá quân

     

      Tử phủ ngôi sao tọa mệnh cung, cung phu thê là sao phá quân Đào hoa chỉ số là 12 0

       Sao thiên phủ tọa mệnh cung, cung phu thê là sao phá quân Đào hoa chỉ số là 5 0.
 
Phá quân nhập cung phu thê phối ngẫu cá tính góc không dễ nắm lấy, ý kiến không dễ hài hòa, góc không thích thụ hôn nhân ước thúc, độc thân chủ nghĩa quan niệm nồng, riêng chỉ kết hôn muộn khả giải. Phá quân nhập phu thê, bị trước có quan hệ rồi sau đó cưới, trước hôn nhân sau hôn nhân đều có ở chung xảy ra chuyện. Phá quân gặp kình dương, đà la, linh tinh, hôn nhân bị vỡ tan. Tí ngọ vị trí phá quân gia sát ngôi sao, hôn nhân sợ không chỉ một lần, nên kết hôn muộn. Phá quân ở phu thê, cũng bị gặp gỡ đã kết hôn tới khác phái.
 
  
 
〈 mười lăm 〉 văn xương
 
Văn xương nhập cung phu thê nam mệnh có sức hấp dẫn, có khí chất, đùa bỡn phong tình. Tình cảm tùy tâm tình tới biến hóa lớn, có cộng đồng văn nghệ khí tức.
 
  
 
〈 mười sáu 〉 văn khúc
 

    Văn khúc nhập cung phu thê tình cảm sơ kỳ ngọt ngào, dịch tình tự hóa. Văn khúc hóa kị ở sửu vị cung, như sao tính tổ hợp không tốt, khó coi, gặp sát tinh mà ly dị lúc, e rằng có kéo dài giống.
 
  
 
〈 mười bảy 〉 tả phụ, hữu bật
 
Tả phụ, hữu bật nhị tinh nhập cung phu thê biệt hôn nhân góc bất lợi, tại cung phu thê bởi vì là trợ giúp ngôi sao, gia sát tinh tổ hợp không tốt, khó coi lúc, dễ có "Lại một lần nữa" ngậm ý. Tả phụ mậu thổ là quái gở, hữu bật quý thủy là đào hoa, tại cung mệnh, phu thê, cung tử nữ, trước hôn nhân kén vợ kén chồng nên thận trọng. Hữu bật tới đào hoa tính mạnh hơn tả phụ, ở phu thê góc có tư tình, đơn phương yêu mến, trước hôn nhân bị đồng thời có hai vị khác phái xuất hiện, tính chất sao không tốt, khó coi lúc, sau hôn nhân dễ có ngoại tình.
 
  
 
〈 mười tám 〉 thiên khôi, thiên việt
 
Thiên khôi nhập cung phu thê chủ phu anh tuấn, thê mỹ mạo, đối phương tương trợ. Thiên việt nhập cung phu thê chủ phu hiền thê tài giỏi, cũng đối phương tương trợ. Thiên khôi nhập phu thê chưa lập gia đình lúc, dễ có người vì ngươi giới thiệu đối tượng, rất trực tiếp trợ giúp các ngươi. Thiên việt ở phu thê, thì gần trên tinh thần cổ vũ các ngươi, khoái tìm đối tượng hoặc nắm chặc cơ hội, góc không được trực tiếp vì ngươi giới thiệu đối tượng. Cung phu thê nữ nhân mệnh là trời khôi, nam mệnh là trời việt lúc, dễ có nhớ, ngưỡng mộ bề trên khuynh hướng duyên phần, như học sinh yêu lão sư, viên chức yêu tư, biểu muội yêu biểu ca các loại hiện tượng.
 
  
 
〈 mười chín 〉 lộc tồn
 
Lộc tồn ở phu thê, nhà vợ khá xa, có thể được thê tài. Lộc tồn nhập phu thê, cung lộc cung hóa lộc đến chiếu, lại gặp đào hoa ngôi sao hoặc sát tinh, thì sợ dễ có 2 lần kết hôn.
 
  
 
〈 hai mươi 〉 kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, địa không, địa kiếp
 
Kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, địa không, địa kiếp gọi là "Lục sát ", "Lục sát" nhập cung phu thê hoặc ở tại "Tam phương tứ chính" đều nghe theo, chủ quan hệ vợ chồng hơn phân nửa không tốt, khó coi, miệng lưỡi không phải là, cải vả, chiến tranh lạnh thậm chí ly dị, tình huống nên phối hợp chỉnh thể tính chất sao tổ hợp mà định ra, tác dụng phụ khá lớn.
 
  
 
〈 nhập một 〉 tiệt không
 
Tiệt không lại xưng "Đoạn kiều sát ", tiệt không nhập cung phu thê chủ phu thê không dễ câu thông.
 
  
 
〈 nhập nhị 〉 tam thai, bát tọa
 
Tam thai, bát tọa nhập cung phu thê chủ phối ngẫu so đo tính toán danh lợi, vật chất dục vọng cao.
 
  
 
〈 23 〉 long trì, phượng các
 
Long trì, phượng các nhập cung phu thê chủ phối ngẫu góc giảng cứu tư tưởng, tinh thần mặt nhu cầu tương đối cao.
 
  
 
〈 24 〉 thiên mã
 
Thiên mã nhập cung phu thê gặp thái âm với miếu vượng địa gia tăng lộc tồn, có thê tài, gia sát ngôi sao thì phá; thiên mã nhập cung phu thê cũng chủ phối ngẫu ở phương xa, như chủ tinh thuộc động tinh lúc, thì phối ngẫu thường đi xa nhà.
 
  
 
〈 nhập năm 〉 thiên diêu
 
Thiên diêu nhập cung phu thê chủ song phương có người tái, nhiều diễm ngộ. Thiên diêu gặp chủ tinh hóa kị, phá quân, tả phụ, hữu bật đồng cung thì dễ có trùng hôn mà lo lắng.
 
  
 
〈 ngày hai mươi sáu 〉 phục binh, âm sát
 
Phục binh, âm sát nhập cung phu thê chủ giữa vợ chồng dễ có ẩn phục tính được nguy cơ phát sinh.
 
  
 
〈 nhập bảy 〉 hồng loan, thiên hỉ
 
Hồng loan, thiên hỉ nhập cung phu thê tình vợ chồng ý nồng, nam chính thê xinh đẹp, nữ chính phu anh tuấn. Hồng loan chủ gả cưới, thiên hỉ chủ vui mừng, năm mươi tuổi hậu gặp tới bất lợi phối ngẫu.
 
  
 
〈 hai mươi tám 〉 phá toái
 
Phá toái nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng không tốt.
 
  
 
〈 nhập chín 〉 thiên hình
 
Thiên hình phi hóa kỵ nhập cung phu thê, gặp cung nội tinh diệu không tốt, khó coi lúc, bị bất hoà mà ly hôn; riêng chỉ như phu thê "Tụ thiếu cách nhiều" hoặc "Kết hôn muộn ", tắc thiên hình hung tính giảm mạnh.
 
  
 
〈 ba mươi 〉 hóa kị
 
Hóa kị nhập cung phu thê dễ có hoạn đắc hoạn thất lòng của ( nam mệnh cung phu thê tinh hóa kị chủ "Thê quản nghiêm" ).
 
  
 
〈 31 〉 thiên khốc, thiên hư
 
Thiên khốc, thiên hư nhập cung phu thê phu thê thường không hề như ý tới xảy ra chuyện, như gặp chủ tinh miếu vượng hoặc lộc tồn, trời ngựa thì khả giải.
 
  
 
〈 32 〉 cô thần, quả tú
 
Cô thần, quả tú ở phu thê chủ trong cuộc đời dễ có một đoạn thời gian bởi vì tình cảm không hợp hoặc công việc quan hệ tới, mà cùng phối ngẫu chia phòng hoặc ở riêng.
 

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

  Đoán các ngươi thích
  Phát biểu bình luận Bình luận công ước
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều