Chia sẻ

Càng nhiều

Cung phu thê tứ hóa được mới tư liệu ( hiểu tử vi được tiến )

2 0 0 9-12- 0 4   Tiêu dao thế này
Phu thê Cung, cung quan lộc có địa không, địa kiếp, Hôn nhân Bị thụ kiếp, chủ trương tìm đối tượng làm trưởng tử, trưởng nữ cùng có tông giáo tín ngưỡng.
Cung phu thê trời ngàn tứ hóa: tri phu thê được nhà nghề chất.
Cung phu thê tứ hóa đến cung phụ mẫu: công gia cơ cấu đi làm.
Tứ hóa đến cung tật ách: tư nhân cơ cấu đi làm hoặc tự do nghiệp.
Tứ hóa đến cung tử nữ: thuộc giao tiếp ngành nghề, giáo dục nhân viên ngành nghề, bên ngoài động công việc.
Tứ hóa đến cung điền trạch: mặt tiền cửa hàng ngành nghề, công việc bên trong công việc.
Cung phu thê tứ hóa nhập cung phu thê tới tam hợp vị trí: bị làm lão bản, đi làm cách nhân bị lúc chủ quản hoặc quản lý.
Cung phu thê tọa giáp can, ất can: mối tình đầu không dễ kết hợp.
Tọa canh can: dễ có đã kết hôn chắc có hôn nhân đối đãi hoặc ly hôn.
Kết hôn Sau có ngoại tình cùng Đào hoa Hoặc kết hôn tượng là người lớn tuổi.
Nữ nhân cung quan lộc, như nữ nhân cung tọa canh can: cùng cung phu thê giống như hiểu. ( tam cung đồng thời gặp tự hóa tăng cường )
Luận hôn nhân: cung phu thê, cung tài bạch, bằng hữu cung là tự nhiên hóa dễ dàng có sinh ly tử biệt hoặc ly hôn tượng. Không thể đồng tâm đồng sàng dị mộng.
Phá giải: chủ trương kết hôn muộn hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ( ở riêng ).
Đại hạn cùng
Lưu niên Cũng giống vậy luận, mang ý nghĩa đối tượng dịch tình tự hóa, tâm tình không ổn định.
Cung phu thê: hồng loan sinh ra nữ nhân nhiều, thiên hỉ sinh ra nam nhiều ( làm tham khảo )
Cung phu thê tứ hóa đến cung phụ mẫu: từ trưởng bối giới thiệu kết hôn, kết hôn từ phụ mẫu đồng ý.
Tứ hóa đến cung tật ách: trước có quan hệ hậu kết hôn, lên xe trước hậu bổ nhóm. Gặp tự hóa không nhất định.
Tứ hóa đến cung điền trạch: khác phái tự động đối với ta truy cầu, tự động ôm ấp yêu thương, đối phương đái tài khố đến.
Thiên lương, cự môn, thái dương, năm sinh ( quyền ) tọa cung phu thê: phu thê niên kỷ xê xích nhiều. ( cung quan lộc có tọa quyền cũng giống vậy )
Nguyệt ngựa hoặc dịch mã tọa cung phu thê: phu thê đái dịch mã hoặc phương xa người, người bên ngoài, bởi vì phu hoặc thê được tài.
Cung phu thê năm sinh hóa lộc:
Nhân duyên Sớm phát, nhưng không nhất định tảo hôn. ( rất sớm đã có khác phái duyên )
Phu nhược gặp tự hóa, lần thứ nhất yêu đương không dễ kết hợp.
Cung phu thê có cự môn hoặc phá quân hóa lộc: khác phái duyên tốt, phu thê tái gầy.
Cung phu thê: luận phu thê hôn nhân đối đãi ( xem thêm bản mệnh cung phu thê cùng đại hạn cung phu thê cùng lưu niên cung phu thê ).
Nhìn bản mệnh cung phu thê: bản mệnh chủ mệnh cách.
Chắm sóc tới lớn hạn cung phu thê: đại hạn mười năm
Cát hung , chủ đối đãi.
Nhìn lưu niên cung phu thê: chủ một năm cát hung.
Cung phu thê tứ hóa đến cung điền trạch: đối phương trả tiền mua phòng ốc, đái tài khố đến có trợ giúp, đối phương lao lực mệnh.
Tứ hóa năm sinh tại điền trạch: bị ở lâu phòng hạng thấp.
Cung điền trạch tứ hóa đến cung phu thê: mua phòng ốc cấp cũng do nghĩa ấy hoặc tiên sinh, dùng đúng phương danh nghĩa đưa sản. ( gặp tự hóa không tính, phải bài xích không tiếp thụ )

Nam nhân chủ nghĩa: tại cung mệnh, cung tật ách, cung điền trạch, cung quan lộc, cung tài bạch, cung phúc đức có thái dương hóa quyền, thiên cơ hóa quyền, thiên đồng hóa quyền,
Tử vi Hóa quyền, thiên lương hóa quyền, vũ khúc hóa quyền, tham lang hóa quyền, chủ quan mạnh, không nhận thua, làm việc có trách nhận.
Nữ cường nhân: tại cung mệnh, cung tật ách, cung điền trạch, cung quan lộc, cung tài bạch, cung phúc đức có thái âm hóa quyền, cự môn hóa quyền, phá quân hóa quyền, tham lang hóa quyền, vũ khúc hóa quyền, năng giả đa lao, không cách nào thanh nhàn, chủ quan mạnh, không nhận thua, làm việc có trách nhận.

Sáu bên trong gặp tự hóa: chính mình thao túng, tùy tâm sở dục, tự hóa khác biệt khỏa, nên ngôi sao nguyên tại.
Cung phu thê có năm sinh ( quyền ): mặc kệ cần gì phải ngôi sao tham gia hóa quyền, phu thê niên kỷ nên cam chênh lệch đại, kết giao thời gian lâu dài tái hôn hồng loan, thiên hỉ nhập ( cung mệnh, cung thân ): hôn nhân đến sớm, không nhất định tảo hôn, lưu niên đi đến bị có khác phái duyên xuất hiện, không nhất định phải kết hôn.
Nữ nhân mệnh cự môn ( hóa lộc ) tọa mệnh mười tên văn xương hoặc văn khúc đồng cung: thủy tính dương hoa, không được chuyên tình.
Cung tử nữ, cung phu thê tứ hóa bên ngoài cục ( huynh, bạn bè, phu, tử, thiên ): ở chung cách.
Phu giao hữu cùng cung tử nữ cũng cùng, nhập cung tử nữ. Cung nô bộc tăng cường.
Nữ nhân mệnh: tân can năm, nhất là tân mão ( là tử môn ) bị ở chung cách, chung chồng mệnh, ly hôn mạnh. Nam mệnh dã phải chú ý nhất là tân mão dễ có tổn hại tài.
Năm tứ hóa ( quyền, khoa ) tại quan, phu tuyến: làm lão bản dễ có được tên, dân đi làm bị lên chức, mà lại cầu ** không tệ. ( cần tham khảo năm sinh thiên can lai nhân cung, sáu bên trong thật, sáu bên ngoài nhẹ ) cung, cung tài bạch, cung quan lộc có năm sinh lộc, quyền, khoa phải: hai ba từ phải lộc, quyền, khoa là tam kỳ gia hội.
Năm tứ hóa không thể gặp tự hóa, tự hóa chủ không được hoàn mỹ.
Năm kị tại cung phúc đức xung cung tài bạch: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khuynh hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.
Thê cung tứ hóa kị tại cung phụ mẫu xung cung tật ách: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khuynh hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.
Tứ hóa kị tại cung thiên di xung cung mệnh: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khuynh hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.
Tứ hóa kị tại cung phúc đức xung cung tài bạch: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khuynh hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.
Tứ hóa kị tại
Sự nghiệp Cung từ xung: vận không tốt, khó coi, thê muốn công việc có sự nghiệp, biệt sự nghiệp không tốt, khó coi.
Tứ hóa tại cung sự nghiệp: có khả năng ly hôn hoặc bỏ nhà ra đi, cãi nhau lúc đối tượng bị bỏ nhà ra đi.
Lộc, quyền, khoa ( đối tượng không bà chủ gia đình, khuất chức nghiệp phụ nữ ) lực lượng yếu kém, kị lực lượng mạnh.
Tứ hóa kị đến bằng hữu cung: có khóe miệng, cùng huynh đệ không cách nào câu thông, thiếu huynh đệ nợ cùng bằng hữu giá.
Tứ hóa đến cung điền trạch: đối tượng làm mặt tiền cửa hàng sinh ý, tham khảo ngành nghề, vui mừng ở nhà lo cho gia đình.
Tứ hóa đến cung tử nữ: giao tiếp ngành nghề, nhân duyên sinh ý, nghề phục vụ ( lộc, khoa tăng cường ), vui mừng xuất ngoại, không thích ở nhà.
Cũng có thể dùng cung phu thê lấy là mệnh bàn lại bàn về tới: nữ nhân mệnh chủ tiên sinh, nam mệnh chủ cũng do nghĩa ấy, tham khảo đại hạn cung phu thê tứ hóa nhập bản mệnh tam hợp: lão bản nương cách, gặp tự hóa lực lượng yếu bớt.
Cung mệnh, cung tài bạch, cung quan lộc làm gốc nhân chi hai ba miệng. Cung phúc đức, cung phu thê, cung thiên di làm phu thê hai ba miệng. ( nhìn huynh đệ hoặc tử nữ, phụ mẫu cũng giống như luận tam hợp )

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều