Chia sẻ

Càng nhiều

Cung phu thê tứ hóa phi tinh

2 0 0 9-11-29   Tiêu dao thế này
Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa lộc
1 cung phu thê hóa lộc nhập mệnh cung phu thê duyên tốt, tình cảm tốt.
2 cung phu thê hóa lộc nhập cung huynh đệ phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, hội chiếu cố huynh nô.
3 cung phu thê tự hóa lộc phối ngẫu nhân duyên tốt, cá tính tùy cùng.
4 cung phu thê hóa lộc nhập cung tử nữ cùng tử nữ có duyên, đối với tử nữ tốt.
5 cung phu thê hóa lộc nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng tốt, lại đối với mình tới tiền tài có trợ giúp.
6 cung phu thê hóa lộc nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, quan tâm thân thể của ngươi, có ái lòng.
7 cung phu thê hóa lộc nhập thiên di cung phu thê duyên sớm, tình cảm tốt, trợ giúp kiếm tiền.
8 cung phu thê hóa lộc nhập cung nô bộc phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, hội chiếu cố huynh nô.
9 cung phu thê hóa lộc nhập quan lộc cung phối ngẫu đối với sự nghiệp có trợ giúp, lại phối ngẫu người ở bên ngoài duyên tốt.
1 0 cung phu thê hóa lộc nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng bằng hữu tốt, lại phu thê cảm tình tốt, sinh hoạt mĩ mãn.
11 cung phu thê hóa lộc nhập cung phúc đức phối ngẫu tự có sự nghiệp, có thể trợ giúp tiền tài, có thể hưởng thụ.
12 cung phu thê hóa lộc nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu duyên tốt, đối đãi nhau tan ra 冾.
 
Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa khoa
1 cung phu thê hóa khoa nhập mệnh cung tình cảm vợ chồng tốt, đối đãi nhau hòa hợp.
2 cung phu thê hóa khoa nhập cung huynh đệ phối ngẫu đối với mình huynh nô tùy cùng.
3 cung phu thê tự hóa khoa phối ngẫu nhân duyên tốt, thích sĩ diện, cá tính tùy cùng, gia thế thanh minh.
4 cung phu thê hóa khoa nhập cung tử nữ đối với tử nữ khá là có ái lòng.
5 cung phu thê hóa khoa nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng tốt, không tiền lúc còn hội giúp ngươi điều độ.
6 cung phu thê hóa khoa nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, có ái lòng, quan tâm thân.
7 cung phu thê hóa khoa nhập thiên di cung phối ngẫu là quý nhân trợ thủ, khiến bên ngoài khá là bằng thuận.
8 cung phu thê hóa khoa nhập cung nô bộc phối ngẫu đối với mình huynh nô tùy cùng.
9 cung phu thê hóa khoa nhập quan lộc cung phối ngẫu người ở bên ngoài duyên tốt, bằng thuận, đối với sự nghiệp có trợ giúp.
1 0 cung phu thê hóa khoa nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình đối đãi nhau hòa hợp, cuộc sống gia đình mĩ mãn.
11 cung phu thê hóa khoa nhập cung phúc đức phối ngẫu mình công việc vững vàng, số lượng nhập là xuất.
12 cung phu thê hóa khoa nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu đối đãi nhau tan ra 冾, gia đình hoàn cảnh tốt.
 
Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa quyền
1 cung phu thê hóa quyền nhập mệnh cung phu thê duyên tốt, nhưng ý kiến nhiều.
2 cung phu thê hóa quyền nhập cung huynh đệ phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, nhưng là hiểu ý gặp khá là nhiều.
3 cung phu thê tự hóa quyền phối ngẫu cá tính cường, hội quản đối phương.
4 cung phu thê hóa quyền nhập cung tử nữ vui mừng quản con cái cùng huynh đệ của mình, đối với điền trạch dục vọng cao.
5 cung phu thê hóa quyền nhập cung tài bạch phối ngẫu chưởng tài quyền, đối với mình tới tài có thể đúng lúc trợ giúp.
6 cung phu thê hóa quyền nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng tốt, cưỡng chế tính quan tâm thân thể của ngươi, đào hoa cũng nhiều.
7 cung phu thê hóa quyền nhập thiên di cung khá là hội quản, thường tại ngoại giao tế tiếp khách.
8 cung phu thê hóa quyền nhập cung nô bộc phối ngẫu đối với huynh đệ của mình bằng hữu thái độ tốt, nhưng ý kiến nhiều.
9 cung phu thê hóa quyền nhập quan lộc cung phối ngẫu bên ngoài chưởng quyền, để miễn cho tội nhân. Lại bàn tay mình kinh doanh quyền.
1 0 cung phu thê hóa quyền nhập cung điền trạch phối ngẫu khá là hội quản hắn bằng hữu của mình, lại ở nhà cũng muốn chưởng quyền.
11 cung phu thê hóa quyền nhập cung phúc đức phối ngẫu chưởng sự nghiệp của chính mình quyền, có thể trợ giúp tiền tài, có hưởng thụ.
12 cung phu thê hóa quyền nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu ý kiến nhiều, nhưng duyên phận tốt.
 
Cung phu thê tứ hóa phi tinh -- hóa kị
1 cung phu thê hóa kị nhập mệnh cung tướng vợ chồng xử không được hòa hợp, nhiều lời oán giận.
2 cung phu thê hóa kị nhập cung huynh đệ phối ngẫu cùng huynh nô không ấn tượng tốt, không duyên.
3 cung phu thê tự hóa kị phu thê duyên gầy, nhân duyên không tốt.
4 cung phu thê hóa kị nhập cung tử nữ phối ngẫu đối với tử nữ không tốt, khó coi, hoặc bất công, ở nhà không được thói quen.
5 cung phu thê hóa kị nhập cung tài bạch phu thê bởi vì tài bắt đầu tranh chấp, lại tình cảm vợ chồng không tốt.
6 cung phu thê hóa kị nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng không tốt, khó coi, sinh hoạt tình dục không được phối hợp, đào hoa nhiều.
7 cung phu thê hóa kị nhập thiên di cung phối ngẫu bên ngoài không giúp được gì, thả phù thê duyên gầy, cá tính không êm thấm.
8 cung phu thê hóa kị nhập cung nô bộc phối ngẫu cùng huynh nô không ấn tượng tốt, không duyên.
9 cung phu thê hóa kị nhập quan lộc cung phối ngẫu bên ngoài không được thuận, đối với việc của mình nghiệp không trợ giúp.
1 0 cung phu thê hóa kị nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình đối đãi nhau không tốt, khó coi, bằng hữu thiếu. Tình cảm vợ chồng không được tốt.
11 cung phu thê hóa kị nhập cung phúc đức phối ngẫu sự nghiệp không được thuận hoặc là gia đình chủ phụ.
12 cung phu thê hóa kị nhập cung phụ mẫu phối ngẫu cùng phụ mẫu không êm thấm, khiến tinh thần mình chênh lệch, lại phối ngẫu keo kiệt. , 〈 cung phu thê / cung nô bộc 〉
  Phu thê phi hóa lộc nhập giao hữu: 1. Nhiều "Bằng hữu khác phái ", hoặc sau khi cưới ngược lại "Nhân tế duyên rộng" .
  2."Phối ngẫu nhân duyên tốt ", "Sáng suốt biết đại thế" .
  3."Khi đi hai người khi về một đôi ", chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên.
  4. Bị đám người "Chúc phúc" được hôn nhân, "Hạnh phúc" được cuộc sống hôn nhân.
  5. Phòng thân mình cưới sau đó phát sinh "Đào hoa" 〈 tình cảm ngôi sao 〉.
  Giao hữu phi hóa lộc nhập phu thê: 1."Phối ngẫu" dễ dàng "Quá béo" .
  2. Sau khi cưới trái lại nhiều bạn.
  3. Bằng hữu "Hôn nhân thật đẹp tràn đầy" hoặc "Bạn bè đa tình" .
  4. Phòng phối ngẫu đa tình phát sinh "Đào hoa" 〈 tình cảm ngôi sao 〉.
  Phu thê quyền nhập giao hữu: 1."Thể diện" được hôn nhân.
  2. Phối ngẫu can thiệp, "Sàng chọn" ngã được giao hữu.
  3. Phối ngẫu tại ở giữa bạn bè "Chiếm quyền" . Phối ngẫu "Gà mẹ" giúp người.
4. Sau khi cưới kết giao nhiều "Có thành tựu" được bằng hữu.
  Giao hữu quyền nhập phu thê: 1. Phối ngẫu "Khỏe mạnh hảo vận động" .
  2. Giao hữu nhiều có thành tựu 〈 quyền chiếu sự nghiệp 〉, hôn nhân thể diện nhân.
  Phu thê khoa nhập giao hữu: 1. Phòng sau khi cưới cùng "Phối ngẫu nhận biết" được bằng hữu "Phách thối" .
  2. Coi trọng "Cảm giác" được cuộc sống hôn nhân.
  Giao hữu khoa nhập phu thê: 1. Tình cảm chậm chạp công việc việc tinh tế, La Mạn Đế Khắc.
  2. Thần giao cách cảm cuộc sống hôn nhân.
  Phu thê phi hóa kỵ nhập giao hữu: 1. Phối ngẫu cá tính "Tiếc là tình trọng nghĩa ", cánh tay ra bên ngoài loan.
  2. Phòng cứng nhắc "Không được tự nhiên" được cuộc sống hôn nhân.
  3. Phối ngẫu "Can thiệp" ngã được giao hữu, sau khi cưới "Bằng hữu thiếu" .
  Giao hữu phi hóa kỵ nhập phu thê: 1. Phối ngẫu thân thể "Gầy yếu" . Phòng cuộc sống hôn nhân ngày càng "Không thú vị" .
  2. Phòng bên thứ ba tham gia, "Làm cho người lo lắng" được hôn nhân.
  Năm, 〈 cung phu thê / cung phụ mẫu 〉
  Phu thê phi hóa lộc nhập phụ mẫu: 1. Phối ngẫu "Trưởng bối duyên tốt ", rất được phụ mẫu niềm vui.
  2. Tình cảm "Vui sướng dáng vẻ ", "Hôn kỳ gần vậy" 〈 phụ mẫu ─ hôn nhân được điền trạch 〉.
  3."Danh chánh ngôn thuận" được hôn nhân.
  4. Ít có "Bà tức vấn đề" . Sau khi cưới nhưng cùng "Trưởng bối cùng ở" .
  5. Sau khi cưới vẫn có "Đọc sách duyên" .
Phụ mẫu phi hóa lộc nhập phu thê: 1. Trưởng bối "Hôn nhân hợp hài hước" .
  2. Phụ mẫu biệt hôn nhân cách nhìn rất "Sáng suốt" .
  3. Sau khi cưới có "Cùng trưởng bối cùng ở" .
  4. Trưởng bối "Thúc đẩy" được hôn nhân, bên ngoài 〈 phu 〉 nhà được che chở.
  5."Danh chánh ngôn thuận" được hôn nhân.
  Phu thê quyền nhập phụ mẫu: 1. Cách cục chênh lệch, phòng phối ngẫu "Ngạo mạn vô lễ ", đúng lý không tha người.
  2. Cách cục tốt, phối ngẫu "Hòa hợp đọc sách" hoặc "Kiến thức rộng rãi" .
  3."Hôn nhân hợp pháp" .
  4. Sau khi cưới nên độc lập "Tiểu gia đình" .
  Phụ mẫu quyền nhập phu thê: 1. Phụ mẫu tả hữu 〈 chủ đạo 〉 tình cảm của ta, hôn nhân.
  2. Bên ngoài 〈 phu 〉 nhà thành tựu tốt, bên ngoài 〈 phu 〉 nhà thành tựu ngã 〈 quyền chiếu sự nghiệp 〉.
  Phu thê khoa nhập phụ mẫu: 1. Phối ngẫu văn chất, thanh tú.
  2."Trưởng bối giới duyên" được hôn nhân 〈 phúc đức khoa nhập phụ mẫu cùng luận 〉.
  Phụ mẫu khoa nhập phu thê: 1. Ở riêng mà danh phận vị ngoại trừ.
  Phu thê phi hóa kỵ nhập phụ mẫu: 1."Ở chung" vô danh phần.
  2. Phòng "Ly hôn" danh phận biến mất.
  3. Phu thê "Khác biệt hộ tịch" .
  4. Phòng hôn nhân "Oán hiện ra sắc" .
  5. Phối ngẫu quá mức "Cố bên ngoài 〈 phu 〉 nhà" .
6. Cách cục tốt, phối ngẫu "Hiếu thuận" . Hoặc là, phối ngẫu vui giận "Hiện ra sắc" .
  Phụ mẫu phi hóa kỵ nhập phu thê: 1. Trưởng bối "Phiền não ngã hôn nhân" .
  2. Phụ mẫu 〈 ngoại môn 〉 quan tâm 〈 liên lụy, phản đối 〉 ngã hôn nhân.
  3."Không bình thường ", "Vấn đề" được quan hệ hôn nhân.
  〈 chú: "Cung phụ mẫu" có dẫn thân là xã hội "Quy phạm đạo đức vị trí" 〉
  Sáu, 〈 cung phu thê / cung tử nữ 〉
  Phu thê phi hóa lộc nhập tử nữ: 1. Phối ngẫu cùng tiểu hài tử có thể hoà mình.
  2. Phối ngẫu "Thích tiểu hài tử ", khả năng kết hôn tức dựng.
  3."Chị em dâu" ở giữa "Tốt ở chung" 〈 tử nữ vì huynh đệ của cung phu thê 〉.
  4. Dễ dàng "Ngoại tình" 〈 đào hoa ngôi sao 〉.
  Tử nữ phi hóa lộc nhập phu thê: 1. Dễ dàng "Bởi vì dựng mà cưới" .
  2. Sinh hoạt tình dục mỹ mãn.
  3. Thân thích quan tâm 〈 thúc đẩy 〉 hôn nhân của ta, chắc có biểu huynh muội thân càng thêm thân được hôn nhân 〈 tử nữ là thân thích vị trí 〉.
  4."Hùn vốn kiếm tiền" .
  Phu thê quyền nhập tử nữ: 1. Phối ngẫu đối với con cái "Quản giáo nghiêm ngặt" .
  Tử nữ quyền nhập phu thê: 1."Bổng tử thành hôn" .
  2. Tiểu hài tử thành tựu tốt 〈 quyền chiếu sự nghiệp 〉.
  Phu thê khoa nhập tử nữ: 1."Thân thích giới duyên" được hôn nhân.
  2. Phối ngẫu "Dạy con có phép" .
  3. Dễ dàng 2 lần kết hôn 〈 hoặc đào hoa 〉 cùng phối ngẫu quen biết cũ chắc có vãng lai liên hệ.
  Tử nữ khoa nhập phu thê: 1. Tái hôn vẫn cùng nguyên phối vãng lai.
  2. Ngoại tình đối tượng cùng phối ngẫu có vãng lai.
  Phu thê phi hóa kỵ nhập tử nữ: 1."Phối ngẫu đau tử" .
  2. Phòng hôn nhân lực ly tâm cùng "Ngoại tình" 〈 đào hoa ngôi sao 〉〈 dễ dàng phá hủy nguyên bản hôn nhân được ngoại tình ─ xung điền trạch 〉.
  Tử nữ phi hóa kỵ nhập phu thê: 1."Trước dựng hậu cưới" .
2. Tiểu hài tử thích "Dính quấn phối ngẫu" .
3. Tiểu hài tử không nên nhiều, phòng liên lụy 〈 xung sự nghiệp 〉.
  4. Tử nữ "Cầm như tình cảm" .
  5. Phòng hoa đào "Cưu chiếm nestlé" .
  6."Hùn vốn khó thành sự tình" hoặc hùn vốn "Duyên không lâu dài" .
Một, sao tử vi: chỉ có hóa khoa, hóa quyền, không thay đổi lộc, không thay đổi kị
Nhâm lương tử vũ trái ( nhâm năm thiên lương hóa lộc, tử vi hóa quyền, tả phụ hóa khoa, vũ khúc hóa kị ), tử vi hóa quyền, định kiến vũ khúc hóa kị tại tài bạch quan, rất chán ghét, tử vi hóa quyền tới hiện tượng là tương đối bá đạo, bởi vì tử vi bản thân đã có quyền, thứ hai đại hạn gặp chi hội giữ tài sản làm được ăn cả ngã về không tới đầu tư, cuối cùng biến thành tài chính không đủ, tiền tài cấp bách hiện tượng, bởi vì có vũ khúc tài cung hóa kị được quan hệ tới, cho nên tử vi hóa quyền tọa mệnh của người nhất định rất bá đạo, như phải tả hữu thì mọi việc đều thuận lợi, vô tả hữu thì phạm vi thu nhỏ, dương dương tự đắc.
Tử vi hóa khoa tử vi hóa khoa vì tất cả hóa khoa trung tốt nhất một viên, bởi vì danh khí chuy, nói nói cùng làm sự tình, nhất định sẽ nhận người khác thưởng thức và duy trì, thật là có mặt mũi chuyện của, thậm chí có lên chức tới hiện tượng, bởi vì ất cơ lương tử âm, thiên quyền hóa lộc tại huynh đệ quan, phàm kế hoạch sự tình, đều có thể suông sẻ thành tựu, nếu như có tâm nguyện cũng biết đã được như nguyện. Tử vi hóa khoa tọa mệnh, chủ danh dự cực giai, như tài bạch quan, chủ giàu có. Như quan lộc quan, chủ thành danh.
Nhị, sao thiên cơ ( tứ hóa cũng có, tam kỳ ất bính đinh năm hóa lộc quyền khoa, mậu năm hóa kị )
Một ) thiên cơ hóa lộc là ích tính chi tinh cùng trí tuệ chi tinh gặp hóa lộc có mấy cái hiện tượng.
1 làm kế hoạch cùng cuồng tưởng, gặp hóa lộc có thể thực hiện.
2 là dịch mã ngôi sao gặp hóa lộc, có thăng thiên khả năng, hội hợp thiên mã lúc, có đi xa xuất ngoại tới hiện tượng.
3 miếu vượng, kế hoạch có suông sẻ thực hiện, lạc hãm, có hoa không quả, có tiếng không có miếng.
4 chủ tài nguyên dư dả ( miếu vượng ) lạc hãm vi quá tới tay tới tài.
5 nhược hóa lộc tại lạc hãm chi địa, nghề chính vị trí biến động, minh thăng ám hàng.
6 gặp khó khăn có giải quyết dễ dàng.
7 tuy là ích tính thời điểm, nhưng lạc hãm chi địa hóa lộc cũng biết tính sai.
Nhị ) thiên cơ hóa quyền rơi đại hạn hoặc lưu niên lúc, chủ bất cứ chuyện gì phải tự làm, tự mình tiến tới, mọi thứ chủ động tích cực, thêm ra bên ngoài mưu sinh lập nghiệp, lạc hãm thì lưu động tha hương.
1 tại tài bạch quan, chủ người này làm ăn, tiền vốn thiếu, hơn phân nửa là quay vòng điều hành mà đến, lưu hãm thời điểm thì quay vòng mất linh mà trả vé.
2 tại cung quan lộc chủ chủ động đổi chức vị hoặc rời chức, bởi vì hóa quyền mọi thứ lấy chủ động, lạc hãm biểu thị điều động không tốt hoặc là không được bị điều động.
3 mặc kệ tại bất luận cái gì quan chức cũng có đau đầu hiện tượng, nếu như có tứ sát một trong đồng cung lại hóa quyền, thì có bệnh tâm thần, mặc kệ tại bất luận cái gì quan chức, nhất là cô độc cố thủ một mình tình huống rõ rệt nhất, với hắn ngôi sao góc không rõ ràng.
4 thiên cơ hóa quyền, đầu não rất tốt, có thể di động não, kế hoạch sự việc, nhưng hóa quyền ngược lại hỏng bét, thần kinh suy nhược, nghĩ quá nhiều mà phải đau đầu, cho nên tốt nhất là hóa lộc, như tam phương sẽ không tới liền sẽ không.
Tam ) thiên cơ hóa khoa thiên cơ hóa khoa biểu thị bên ngoài kế hoạch cùng cấu muốn đạt được hắn người ca ngợi cùng duy trì, như lạc hãm hóa khoa loại này ca ngợi không có kết quả.
1 tại mệnh chủ cả đời danh vọng không tệ, mà lại thông minh, bày ra sự việc đều có thể đi, phải được danh tiếng, hãm địa lúc đồ cụ hư danh.
2 tại tài bạch quan, đa số vốn lưu động chủ quay vòng tới tài, đại hạn tài bạch quan thiên cơ hóa khoa, đại biểu người này tài vụ bên trên có tiếng không có miếng, tức bề ngoài phong quang, kỳ thật tiền cây chặc.
3 tại sự nghiệp quan thiên cơ hóa khoa, biểu thị sẽ có lên chức và thanh danh phát phát triển không tệ mà lại có quý nhân tới nâng đở, nhưng hãm địa thì phản phúc không chừng, không thể đạt tới đúng kỳ hạn hiệu quả.
Bốn ) thiên cơ hóa kị thiên cơ là ích tính trí tuệ chi tinh, hóa kị thì biểu thị tất cả kế hoạch đều phải trải qua khó khăn trắc trở, đi vòng vèo mà lại không dễ thành công, cả đời việc nhà tranh chấp nhiều, cho nên thiên cơ hóa kị rất lợi hại, không thể sơ sẩy. Hãm địa tất có lớn biến động, bình phục biến bình phục chênh lệch.
1 thiên cơ hóa kị tại mệnh, có can đảm phương diện mao bệnh, tương đối phải có hệ thần kinh phương diện tật bệnh rất phiền toái
2 tại tài bạch quan biểu thị thường xuyên bởi vì phán đoán lỗi lầm mà gây phiền toái.
3 tại quan lộc quan, biểu thị sự nghiệp thường xuyên sửa đổi mà phá hao tổn tiền tài, hãm địa sẽ có tiến thối lưỡng nan tới hiện tượng.
4 tại cung thiên di chủ xuất ngoại lạc đường, tai nạn giao thông, giao thông tắc tới hiện tượng, xuất ngoại hoặc đi xa thời gian, tại cung thiên di hoặc bản mệnh quan gặp được thiên cơ hóa kị lúc, biểu thị sẽ đi không thành, lâm thời bởi vì một số việc mà không cách nào thành hàng.
5 thiên cơ hóa kị vô cùng lợi hại, cùng liêm trinh hóa kị, tham lang hóa kị ngang nhau, hạn gặp hoặc lưu nhật gặp, ngàn vạn không làm cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng các loại đầu tư sự nghiệp, tất huyết bản vô quy.
6 thiên cơ hóa kị, dễ dàng là ngớ ngẩn, tinh thần có vấn đề, đầu óc mất linh.
Tam, sao thái dương: hóa lộc, hóa quyền, hóa kị, không thay đổi khoa
Một ) thái dương hóa lộc chủ đại, chủ cát, chủ nhanh đến.
1 tại mệnh quan hoặc tài bạch quan lời nói, biểu thị tiền tài tới rất nhanh, chuyển biến rất khoái, nếu như lạc hãm chủ mặt ngoài phong quang. Nhưng bởi vì không tài ngôi sao cho nên kiếm được tiền tổng là phải xài hết một bộ phận, bởi vì khẳng khái nguyên nhân.
2 tại quan lộc quan chủ quyền đại, có đột nhiên tới chi uy quyền, lạc hãm thì phí công đi tới đi lui, làm mà thiếu thành.
3 đại dương hóa lộc tại tiểu hạn hoặc thái tuế được bản quan nhìn thấy, khả năng tại năm nay trên sự nghiệp sẽ có mở rộng, sẽ có mới khai phá sự nghiệp, mà lại là phía trước nửa, tại sự nghiệp quan đồng dạng này mà nói.
Nhị ) thái dương hóa quyền thái dương bản thân đã cú nhiệt tình, lại hóa quyền lúc, mọi thứ khai thác chủ động tích cực, nếu như hóa quyền rơi tài quan, luôn luôn chủ động dùng tiền, nhưng dùng tiền tất có việc nên làm, tại sự nghiệp quan bất luận vượng hãm, chỉ đại biểu lao lực mà thôi, tất nhiên sẽ có một loại đối phó mọi người năng lực, có thể đối phó rất nhiều người, lại phi thường bận bịu, bởi vì bản thân đồ nóng lên, phát nhiệt, phát sáng, hành động, đi xa, nhất là tại thiên di quan, bởi vì phương xa có một loại đối với hắn có cơ hội lực hấp dẫn.
1 thái dương hóa quyền tại mệnh thân chủ tám hướng uy nghi, cũng được người kính ngưỡng, nhất là tòng tự quân chánh lời nói, người này tất quyền uy mười phần, như lạc hãm, mặc dù bản thân có bản lĩnh, nhưng phức cảm tự ti trọng, dễ dàng gặp một chút ngăn trở.
2 tại tài bạch quan, tài phú rất lớn, mà lại vận dụng hài lòng, nếu như vận hạn tài bạch vận làm quan đến, cái này nhân loại sẽ chủ động địa đi cầu tài, mà lại tới rất suông sẻ.
3 tại quan lộc quan, biểu thị sẽ có đột nhiên tới được quyền uy, lợi cho võ chức. Lạc hãm biểu thị không phải là kéo dài. Hóa quyền tại sự nghiệp quan hoặc bản quan lời nói, cũng biết biểu thị trên sự nghiệp sẽ có mở rộng.
Tam ) thái dương hóa kị thái dương hóa kị chỗ hiển hiện sự tình có: thứ nhất, không phải là vấn đề cùng người cạnh tranh. Thứ hai, tại phúc đức quan hoặc cung tài bạch chủ tán tài, nhưng không nhất định là rủi ro, mà là đông hao phí một điểm, tây hao phí một điểm, không giải thích được dùng tiền, như lại tứ sát thì rủi ro, bị lừa, bị ngược lại, không được cam tâm tình nguyện.
1 biểu thị biến hóa tới rất mãnh liệt, rất đột nhiên, nếu như tại mệnh biểu thị người này bởi vì vất vả mà thành công. Lạc hãm biểu thị làm mà vô lấy được, mà lại cả đời nhiều tranh chấp không phải là chuyện tình.
2 tại thân thể phương diện ( đồng đều bất luận một ít quan ), 1) mắt có tổn thương ( miếu vượng tốt một chút, lạc hãm liền hỏng bét )2) huyết áp cao ( rất chính xác ) như lại thêm lưu niên văn khúc hóa kị cùng quan ( đại hạn dương kị, lưu niên khúc kị hoặc tương phản ) nếu như lại tại thổ ( tứ mộ ) được quan chức, nhất định mạch máu tắc, trúng gió rất nguy hiểm cũng rất linh nghiệm ( vì sao muốn tại tứ mộ chi địa, bởi vì tứ khố thuộc sĩ, giữ văn khúc được thủy ngăn chặn ).
3 tại cung tài bạch biểu thị cạnh tranh tiền tài mà thu được, có được cực kỳ vất vả, lạc hãm biểu thị sự nghiệp không có có thành tựu, vẫn sẽ phá hao tổn.
4 tại cung sự nghiệp bên trên, biểu thị sự nghiệp phải có một loại khó giải quyết không thuận sự việc, mà lại tất thấy không phải là.
5 lúc hành hạn đụng phải thái âm thái dương lúc, vô luận bản quan hoặc phúc đức quan, rất dễ dàng xuất ngoại, đại hạn đụng phải này mà nói.
Bốn, sao vũ khúc: hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị, tứ hóa cũng có
Một ) vũ khúc hóa lộc vũ khúc bản thân là một viên tài ngôi sao, cho nên một hóa lộc, biểu thị tài rất vượng, là quản lý tài sản tay thiện nghệ, tại phương diện kế toán có rất tốt thành quả.
1 tại bản mệnh cung, chủ tài vượng, cũng sẽ thủ tài.
2 tại tài bạch quan, biểu thị tài quan lớn phú nhân, lạc hãm lời nói, thì thuộc về tiền nhỏ.
3 nếu như tại quan lộc quan gặp vũ khúc hóa lộc, biểu thị người này rất biết quản lý tài sản, thích hợp kinh thương.
4 nếu như vận hạn tại bản mệnh hoặc sự nghiệp quan, nhất là tại sự nghiệp quan gặp vũ khúc hóa lộc, cái này hàng năm xử lý sự nghiệp, khả năng không chỉ một đường, mà lại lúc này trên sự nghiệp sẽ có phát triển mới.
Nhị ) vũ khúc hóa quyền. Vi địa phương tới trí thức lớn, kiêm chức cùng kiêm quyền, tương đối vất vả, bởi vì vũ khúc lúc đầu kiên cường, lại hóa quyền, mọi thứ có thể tự mình làm mà vì.
1 tại cung mệnh, làm việc mọi việc đều thuận lợi, chủ nhiều võ chức quyền, hoặc chưởng quản tài chính và kinh tế, xuất nạp các loại quyền.
2 tại tài bạch quan thì dệt hoa trên gấm, lạc hãm thời điểm thì chỗ kiếm ít.
3 tại cung quan lộc, làm việc mọi việc đều thuận lợi, nhiều võ chức kinh thương, quân nhân, từ thương lượng chủ quản, tiền tài kế toán thu chi các loại.
4 vũ khúc hóa quyền tại tiểu hạn điền trạch quan, biểu thị ở sẽ có hai cái địa phương.
Tam ) vũ khúc hóa khoa vũ khúc hóa khoa có tài chi danh khí, mọi người đều biết, người này rất có tiền, nhưng không nhất định thật sự có tiền, khả năng chỉ là hư danh mà thôi, nhưng giáp liêm phá vũ dương ( giáp can năm liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương hóa kị ), liêm trinh hóa lộc tại cung tài bạch, bấy nhiêu sẽ có được một vài chỗ tốt.
1 tại bản mệnh quan, cả đời có tài tên niềm vui, đại hạn chủ mười năm, tiểu hạn chủ một năm, bản thân mình có tài tên, bàn tay mình lý do, lạc hãm thì hư danh.
2 tại cung tài bạch chủ cả đời giàu có, lạc hãm thì tài tuy có, nhưng rất khó lưu lại.
3 tại quan lộc quan, biểu thị tại tài chính và kinh tế giới phải nói danh vọng, làm sự tình dễ dàng thành công. Cũng lợi nhuận võ chức, như quân cảnh, hiến binh, quan lớn, lạc hãm có tiếng không có miếng mà vô thực quyền.
Bốn ) vũ khúc hóa kị vũ khúc hóa kị, bởi vì tử vi hóa quyền đồng thời nhìn thấy, biểu thị được ăn cả ngã về không, đầu tư không được cân nhắc hậu quả, thành bại thì phải nhìn kế tiếp lưu niên hoặc đại hạn, như tốt lại có tốt thu hoạch, trái lại thì chênh lệch.
1 vũ khúc hóa kị lại gặp dương đà, rất có thể tàn tật cùng rủi ro, nhất là bản cung cùng cung phúc đức nặng nhất, tam phương thứ hai.
2 người làm ăn sợ nhất vũ khúc hóa kị, tam phương thấy vậy thì tiền gấp gáp. Bởi vì vũ khúc hóa kị, tất thấy tử vi hóa quyền như cung quan lộc.
3 tại bản quan hóa kị, nguyên nhân chính tài mà nhiều thị phi, hãm địa phải phá đại tài kiêm sinh ra đại khí.
4 tại tài bạch quan, vất vả được, lại phân tranh, hãm địa thì không có, nếu như lại có kình dương xung phá, cái này rủi ro, bình thường tới cây đại, mà lại cực kỳ nổi bật, đồng thời dễ dàng có nguyên nhân tài bắt đầu không phải là.
5 vũ khúc hóa kị tại cung sự nghiệp, là biểu thị trước bại hậu thành, trên sự nghiệp có phản phúc không thuận hiện tượng.
Năm ) vũ khúc hóa lộc ở tại tam phương như gặp văn khúc hóa kị, thì rất phiền toái, bởi vì văn khúc hóa kị vô cùng lợi hại, như tam phương không thấy thì rất tốt, bởi vì vũ khúc hóa lộc kiếm tiền cùng quản lý tài sản rất tốt, nhưng như gặp văn khúc hóa kị thì tương đương có một lỗ thủng, đem tiền toàn diện lọt mất, thì có đoạn bên ngoài cả một đời, thành bên trong có bại, cát xử nữ giấu hung, lại tất nhiên sẽ rất quái lạ, tại mỗi lần kiếm tiền hoặc sự nghiệp nhanh đến núi cao lúc, bởi vì văn khúc hóa kị được ảnh hưởng mà ngã vào đáy cốc, mỗi lần đều là trước thành hậu bại, bởi vì vũ khúc hóa lộc ra tay trước, sau đó văn khúc một hóa kị đi đến lập tức lại bại xuống tới, ngay cả...cũng mấy triệu cũng biết toàn diện lấy hết sạch, gặp tình hình này có một hóa giải biện pháp, ngay cả...cũng kiếm tiền về sau đuổi nhanh đi đầu tư bất động sản vì đó hòa hợp phá, cho nên gặp được vũ khúc hóa lộc, kiện thứ nhất liền lo lắng trước phải chăng cũng gặp văn khúc hóa kị, gặp lúc khả năng chẳng khác nào số không, cũng có khả năng lấy lại, nhưng cái này còn phải xem tình hình.
Năm, sao thiên đồng: hóa lộc, hóa quyền, hóa kị, không thay đổi khoa
Một ) thiên đồng hóa lộc có đại biểu đặt trước tài, cũng chủ đặt trước hẹn hò, cũng chủ ăn yết, bởi vì hóa lộc ngoại trừ tiền tài bên ngoài cũng chủ sống phóng túng, thiên đồng hóa lộc tại tài bạch quan, không cần suy nghĩ quá tốt, bởi vì kỳ bất quá là dự định trung được tài, suông sẻ thu được mà thôi, nhưng lưu nguyệt cùng lưu nhật gặp được, thường thường đại biểu họp, tụ hội, mà không nghi thức hội nghị, như cùng ngày bản quan hoặc quan lộc quan có ngày đồng hóa lộc, biểu thị rất làm náo động, nói chuyện rất thụ thưởng thức, tại trên sự nghiệp rất như ý.
1 bản quan là đạt được không làm mà hưởng tới tài, tỉ dự báo tới tài còn nhiều hơn.
2 tại tài bạch quan, miếu vượng vi tiên mà biết tài lại vượng, hãm địa vi đạt được tài.
3 tại quan lộc quan, chủ ngồi mát ăn bát vàng, mà có đại phát triển, hãm bình địa bằng.
Nhị ) thiên đồng hóa quyền: tại mọi người lúc trong biểu hiện phải vô cùng tích cực, mà lại chủ động tranh thủ công việc tới làm, mà lại làm rất khá, nhưng bởi vì thiên đồng hóa quyền, tất thấy cự môn hóa kị ( đinh âm đồng cơ cự ) biểu thị tranh thủ công việc làm tốt về sau tuyển báng oán, bởi vì thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, người khác thật ngại quá ở trước mặt phê bình, tổng ở sau lưng phê bình, loại này dụ oán, hơn phân nửa bởi vì ghen tỵ dẫn dắt bắt đầu, bởi vì cự môn hóa kị có mãnh liệt ghen tỵ hương vị, làm không cẩn thận lúc thiên đồng hóa quyền sau đó sẽ khiến một số tới không phải là.
1 tại bản quan, người này một hạn phúc yên vui vẻ, là chủ động trước kia thụ, lạc hãm thì không bằng mong muốn, trước kia không tới phúc.
2 tại tài bạch quan, miếu vượng tài vượng, có ngoài ý muốn tới tài, này tài chính là trước bỏ ra tiền vốn, mà kiếm được không tưởng được tài.
3 tại quan lộc quan, sẽ không có quá nhiều cải biến, nhưng thường xuyên có cơ hội tốt, mà bản thân không muốn động.
Tam ) thiên đồng hóa kị canh dương vũ âm cùng, thiên đồng là phúc tinh, biểu thị hưởng thụ là có nhưng không được cảm giác là đang hưởng thụ. Tài bạch quan cùng quan lộc quan thiên đồng hóa kị không giống, cung sự nghiệp thiên đồng hóa kị là muốn phát mà phát không nổi, buồn bực ở, nhưng cũng chớ quên canh năm thái dương hóa lộc, vũ khúc hóa quyền, đại âm hóa khoa, cho nên đối với chuyện kết quả, ở giữa sẽ cải biến một chút nguyên tắc, mà cũng không phải là cam tâm tình nguyện, không được là lúc trước được mục tiêu.
1 bản quan chủ vô phúc, cũng chủ có hung, lại dự biết tiên tri, hãm địa đại hung, vô chiêu đỡ chi lực.
2 tài bạch quan, trước đó đã biết muốn phá chi tài, hãm địa vô chiêu đỡ chi lực.
3 tại quan lộc quan, là làm mà có thành tựu, nhưng nhiều thị phi, hãm địa thì không thành hoặc nghề hèn hạ.
Sáu, liêm lại ngôi sao: hóa lộc, hóa kị, không thay đổi quyền, hóa khoa
Một ) liêm trinh hóa lộc liêm trinh là bởi vì ngôi sao, tướng tinh, tài ngôi sao, đào hoa ngôi sao. Tù ngôi sao là lâm nguy, gặp hóa lộc, mọi thứ có bỗng nhiên quán thông, giải quyết dễ dàng, phủ cực thái lai. Tướng tinh chủ uy quyền, gặp hóa lộc, có đông đảo tình hình kinh tế tới duy trì, còn có tiếp tục lãnh đạo cơ hội. Tài ngôi sao gặp hóa lộc có cơ quan tới tài cùng kiếm công gia tới tiền. Đào hoa ngôi sao gặp hóa lộc chủ có tin mừng khánh sự tình có thể kết giao nam nữ bằng hữu, cũng đối phương trợ giúp, thuộc về hậu thiên tạo thành.
1 tại bản quan, liêm trinh hóa lộc phi thường tốt, bởi vì liêm trinh là nụ hoa chớm nở tới thật đào hoa, có đánh vào tính, thuộc về không ổn định tinh diệu, cho nên hỏi chức nghiệp phương diện đặc biệt khó khăn, nhưng liêm trinh chính là ngoài vòng giáo hoá chi tinh, gặp hóa lộc chắc chắn sẽ xuất ngoại làm ăn, hướng ra phía ngoài phát triển, kiếm ngoại quốc mậu dịch tới tài các loại.
2 tại quan lộc quan, thật là đầu có vấn đề, nhưng làm những chuyện như vậy nghiệp, không được kỳ một kiện, tối thiểu có hai ba kiện trở lên đồng thời tiến hành, bởi vì liêm trinh bản thân là phức tạp chi tinh ( không nên quên bản thân chi tinh tình cảm tích ) như miếu vượng tại vị thân cung, phi thường tốt, gặp sát tại vị thân quan hóa lộc, thì sự nghiệp vẫn có thể hoàn thành, nhưng khó khăn nặng nề, cuối cùng mới có thể vượt qua ( bởi vì tại miếu vượng ).
3 tại tài bạch quan, phương diện kiếm tiền có phi thường vượt trội phát triển ( lúc đầu có thể kiếm một bách vạn, kết quả kiếm lời 500 vạn ) như lạc hãm được quan chức cũng cũng không tệ lắm ( dữ thiên đồng hóa lộc đạt được dự định tới tài khác biệt ).
4 tại thiên di quan, biểu thị cơ sẽ tốt vô cùng, có ngoài dự liệu tới cơ hội tốt, tỉ thiên đồng cùng với hắn ngôi sao đều tốt, liêm trinh hóa lộc là giáp can năm, tam phương không gặp được thái dương hóa kị, cho nên phi thường tốt.
Nhị ) liêm trinh hóa kị chính là thập can hóa kị trung hung nhất cái, liêm trinh là tù ngôi sao lại hóa kị biến thành bế tắc, vĩnh viễn không giải được, bính đồng cơ xương liêm, thiên đồng, thiên cơ nhất định tam phương không thấy, nhưng cũng có thể thấy đến văn xương hóa khoa, nếu như vẻn vẹn liêm trinh hóa kị phi thường xấu, như tại miếu vượng còn hơi tốt một chút, kỳ đại biểu sự việc lộn xộn, đầu mối phân tranh phiền, như tại miếu vượng gặp tứ sát, sự việc thành bên trong có bại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn muốn xem thêm lưu niên, như lạc hãm cung tất cả miệng lưỡi, không phải là, sinh bệnh ( xương lưng đau hoặc dị ứng tính tới bệnh ) sự việc đều đến, sự việc sắp thành cuối cùng bại, gặp lại tứ sát, thì hỏng bét hơn, như gặp lục cát, bại bên trong có thành, nhưng trên nguyên tắc vẫn không tốt ( bởi vì bính là thái dương chi hỏa, gặp hóa kị lực lượng
Lớn nhất ).
1 tại bản cung chủ có quan không phải, đào hoa, bởi vì đào hoa phạm hình ( gia tăng thiên hình càng nghiệm ), chủ lâm nguy không có đại phát triển, tại nơi đoạn trong lúc đó bên trong nên bảo thủ, lạc hãm chủ đại hung, bế tắc, đà la tuy là bế tắc chủ dây dưa không rõ sự tình, nhưng cùng liêm trinh hóa kị khác biệt, bởi vì đà la tới kết liễu khơi thông về sau chính là khả giải có mở.
2 tại cung tài bạch chủ rách nát, tiền tài đông kết cùng lâm nguy, quay vòng mất linh, lạc hãm thì chủ rách nát, lâm nguy hậu vẫn không có pháp giải quyết tài vụ tới tranh chấp.
3 tại cung quan lộc, chủ sự nghiệp lâm nguy, cả đời tốt nhất không nên tự gây dựng sự nghiệp, lạc hãm cung vị, thì bởi vì sự nghiệp thất bại mà chịu đựng lao ngục tai ương.
4 tại điền trạch quan, chủ vừa mua được ruộng đồng sản thường dây dưa không rõ phát sinh vấn đề, hoặc phòng ốc vách tường thường rỉ nước ( dưới cái khe ngày mưa thì rỉ nước hoặc ống nước vỡ tan ).
5 tại cung tật ách chủ có bệnh nan y hoặc không rõ ràng chứng bệnh cùng xương lưng đau buốt nhức chứng bệnh.
6 tại phúc đức quan, phải bởi vì sắc phạm hình, nghề hèn hạ hoặc kinh doanh sắc tình sự nghiệp.
7 tại thiên di quan, chủ xuất ngoại gặp được lừa tiền sự tình, hoặc gặp nữ sắc mà rủi ro, nữ nhân mệnh gặp sắc lang hoặc chủ xuất ngoại xử lý sự bất thành công.
Bảy, thái âm tinh: tứ hóa cũng có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị
Một ) thái âm hóa lộc thái âm chủ đi xa, hưởng thụ, kéo dài cùng bị động, tại miếu vượng địa là chủ cả đời vui sướng, hưởng thụ phong phú, lạc hãm chi địa hóa lộc cũng chủ cả đời vui sướng cùng hưởng thụ phong phú, nhưng bấy nhiêu muốn quan tâm chút.
1 tại bản cung chủ vui sướng cùng hưởng thụ phong phú, có mặt mũi ( bởi vì thái âm chủ cả đời sự vui sướng ).
2 tại tài bạch quan chủ tài suông sẻ tràn đầy, sự nghiệp hài lòng, nhưng lạc hãm thì không thể đạt tới hy vọng, trái lại thành lao lực bất an.
3 tại quan lộc quan gặp được chủ nhiều gọi tên khí, nhưng đinh âm đồng cơ cự, tất thấy cự môn hóa kị tại phúc đức quan, cho nên nhất định cũng biết miệng lưỡi rất nhiều, khiến tâm tình phiền muộn, hơn phân nửa vì chánh sự tại tranh luận, giải thích, thuyết phục, như thái âm hóa lộc tại hãm địa, vẫn là có hưởng thụ, chỉ là trong vội vàng làm vui ( bề bộn nhiều việc, nhưng là muốn hưởng thụ ) như hóa lộc gặp lại tứ sát một trong, nhất là dương nhận hoặc đà la, thì thành bên trong có bại ( bởi vì thái âm sợ nhất dương đà ).
4 tại điền trạch quan gặp hóa lộc thủ điền trạch không ngừng gia tăng.
Nhị ) thái âm hóa quyền mậu tham âm hữu cơ, thái âm hóa quyền, làm chủ động tích cực, gắng đạt tới tiến tới, bởi vì có thể đồng thời nhìn thấy thiên cơ hóa kị, cho nên ngoại trừ thiên cơ miếu vượng bên ngoài, đều không thích hợp ra ngoài, còn lại đều không như mong muốn, khó khăn trắc trở rất nhiều, tại mỗi bên cung đều như thế ( thiên cơ vào miếu tại tí ngọ, hoặc cơ lương tại thìn tuất đều có thể tính vượng ). 1 tại bản mệnh chủ tốt hưởng thụ, mình tìm thú vui, leo núi, xem phim các loại, dữ thiên đồng không giống nhau, thiên đồng vui mừng trong nhà hưởng phúc, bố trí cái mỹ mãn thư thích nhà, thái âm thì vui mừng xuất ngoại du lịch nhìn tranh thuỷ mặc, lạc hãm thì mặc dù đi chơi, nhưng không hết hy vọng.
2 tại cung tài bạch chủ giàu có, phải tích súc tiền tài, lạc hãm thì không bền, bị người mượn mất hoặc ngoài ý muốn dụng tiền, lưu không được cũng.
3 tại cung quan lộc chủ ngầm quyền, lại uy vọng đại, làm việc nhẹ nhõm vui sướng, liền có thể đạt tới mục đích, lạc hãm thì hồi đố kị, bất lợi.
Tam ) thái âm hóa khoa quý sinh năm nhân cùng người sinh năm canh, cùng là thái âm hóa khoa, chủ có nổi tiếng, nhược gặp tam thai, bát tọa đồng cung, càng thêm khuếch trương nổi tiếng. Canh năm bởi vì mỗi ngày đồng hóa kị, cho nên thái âm hóa khoa thụ ảnh hưởng, đại biểu buồn khổ, không thể thỏa mãn, có tiếc nuối, tuy có phong quang, nhưng không thực tế, hữu danh vô thực. Nói ngươi như thế nào tốt, kỳ thật không chuyện như vậy, nội tâm buồn khổ rất nhiều. Quý năm thái âm hóa khoa cũng rất tốt, biểu thị tại trên sự nghiệp rất nổi danh, miếu vượng, tất thành liền cao, bởi vì tức có nổi tiếng, nhất định có thành tựu, nhưng hãm địa kỳ là hư danh mà thôi.
1 tại bản mệnh, chủ có tài tên mà hưởng phúc, vui mừng du sơn ngoạn thủy, lạc hãm tuy có tài tên nhưng rất lao lực.
2 tại tài bạch quan, chủ giàu có, có phương xa tới tài, nước ngoài đầu tư sinh ý đặc biệt kiếm tiền, lạc hãm thì sự nghiệp mặc dù thành công, nhưng không nhất định kiếm tiền.
3 tại quan lộc quan, hòa hợp quản lý tài sản, sự nghiệp phương xa phát đạt, xuất ngoại lập nghiệp thanh âm khá nhiều, lạc hãm thì có hoa không quả.
Bốn ) thái âm hóa kị ất cơ lương tử âm, ảnh hưởng không lớn, bởi vì thái âm hóa kị, tất đồng thời mỗi ngày cơ hoá lộc, ngược lại đầu quan hệ tới, như vượng địa làm bất kị luận, gần đại biểu nội tâm buồn khổ, không thể thỏa mãn, nên có được vật, có là toàn, chỉ là cảm thụ vấn đề, mà không phải là thực chất vấn đề, đại âm là cảm thụ chi tinh, có từ từ sẽ đến tới phiền não, bởi vì kéo dài mà sinh ra thời gian dài tới tinh thần tra tấn, nhưng tam phương có ngày cơ hoá lộc cùng thiên lương hóa quyền, ngược lại, có chỗ tốt, lạc hãm lúc, kém một chút, nhưng là không có gì đáng ngại, nhưng có một ít cân nhắc, thái âm hóa kị như gặp dương nhận, đà la đó cũng không giống nhau, tại vượng địa biệt thê mẫu bất lợi, sẽ có hình tổn thương, nhưng đối với sự nghiệp vô ảnh hưởng quá lớn, bởi vì có ngày cơ hoá lộc.
1 tại bản quan, chủ có lo lắng âm thầm, lao lực mà không cách nào hưởng phúc.
2 tại tài bạch quan, chủ trước phá hậu thành, lạc hãm thì rách nát vẫn là.
3 tại quan lộc quan, cho dù có thành cũng không thanh danh, lạc hãm sự nghiệp hay thay đổi càng hoặc chẳng làm nên trò trống gì. Lại lớn âm chủ âm thầm sự tình, ông chủ nhỏ người, cho nên thái âm hóa kị lạc hãm ắt gặp ám toán.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều