Chia sẻ

Càng nhiều

Cung quan lộc tứ hóa nhập mỗi bên cung biểu tượng

2 0 13-1 0 -27   Tiêu dao thế này

Đại biểu sự nghiệp, vận đường cùng việc học. Cung sự nghiệp tứ hóa, nhìn cát hung họa phúc, kết quả chỉ ảnh hưởng cùng quyết định bản thân vận đường, biệt lục thân không có tác dụng, nhưng nhập chiếu lục thân cung thì lục thân vẫn cùng nguyên nhân gây ra có quan hệ. Hóa lộc biểu hiện lên chức, đề bạt, nhậm chức, đa số đi cửa sau thu hoạch được; hóa quyền biểu hiện lên chức, thành tựu, dựa vào chính mình cố gắng thu hoạch được; hóa khoa biểu hiện đến người thưởng thức, trợ giúp cùng mình thi đậu; hóa kị biểu hiện lực cản, áp lực công việc đại, làm mà vô công, xuống chức, mất chức, kiện cáo.
Tứ hóa nhập mệnh cung, sự nghiệp cùng mình cùng một nhịp thở.
Tứ hóa nhập điền trạch, điền làm quan tới huynh, cùng sự nghiệp thành tựu có quan hệ.
Tứ hóa nhập nô bộc, nô tì quan tới phụ, là sự nghiệp cấp trên, cùng sự nghiệp tiền đồ có quan hệ.
Cung quan lộc hóa tam cát nhập bản mệnh tam phương, là độc lập tự chủ cách, hy vọng tương đối cao, có thành công được kỳ ngộ; nếu theo tam phương ( tức tại tam phương rất đúng cung, tại thiên cung chiếu mệnh tốt nhất ), cát lực càng có ưu thế như tam hợp phương, chủ sự nghiệp suông sẻ, cũng đi qua nhiều mặt phát triển, thành tựu đại; nhược hóa kị nhập tam hợp phương, biểu thị sự nghiệp tâm rất mạnh, một lòng nhào vào trên sự nghiệp, góc vất vả, nhược hành vận tốt thì có thành công được kỳ ngộ, nhược hành vận không ăn thua gì thì làm mà vô công; nhược hóa kị xung tam hợp phương, nhất định bất lợi cho sự nghiệp, sự nghiệp nhiều hư biến động, không dễ lên chức, rủi ro bại nghiệp, nên bảo thủ, không nên can thiệp vào.
Quan phi hóa lộc nhập phụ tật tuyến cùng mệnh thiên tuyến, thăng quan nhậm chức; nhập huynh hữu tuyến, trải qua người giới thiệu lại dùng tiền mà thăng quan. Quan lộc hóa quyền nhập phụ tật tuyến, lấy tự thân cố gắng lên chức; nhập huynh hữu tuyến, lấy người tình thăng quan.
1, hóa lộc
Hóa lộc nhập cung mệnh, biểu hiện sự nghiệp duyên dày, tự nhiên được, bị lên chức.
Hóa lộc nhập cung huynh đệ, sự nghiệp dựa vào huynh đệ hỗ trợ, hùn vốn sự nghiệp kiếm tiền.
Hóa lộc nhập cung phu thê, sự nghiệp có thể được phối ngẫu được trợ giúp, lại suông sẻ kiếm tiền.
Hóa lộc nhập cung tử nữ, có kinh doanh hùn vốn sự nghiệp, thích hợp ngu nhạc sự nghiệp.
Hóa lộc nhập cung tài bạch, kiếm tiền lại đầu tư, tài chính sung túc.
Hóa lộc nhập cung tật ách, công việc hơi nhẹ lỏng, vui sướng.
Hóa lộc nhập cung thiên di, bên ngoài có quý nhân, sự nghiệp bên ngoài đắc ý.
Hóa lộc nhập cung nô bộc, cùng làm việc ở chung hòa hợp, cùng bạn hùn vốn sự nghiệp kiếm tiền.
Tự hóa lộc, có lập nghiệp lực, mình kiếm tiền mình xài.
Hóa lộc nhập cung điền trạch, kinh doanh bất động sản sinh ý thu lợi.
Hóa lộc nhập cung phúc đức, sự nghiệp biết kiếm tiền, nhiều quan phủ tài nguyên, cũng có thể hưởng thụ.
Hóa lộc nhập cung phụ mẫu, sự nghiệp có thể được phụ mẫu duy trì, nhậm chức tương đối cao vị trí.
2, hóa quyền
Hóa quyền nhập mệnh cung, là sự nghiệp bận rộn, từ cầm quyền, lập nghiệp lực cường.
Hóa quyền nhập cung huynh đệ, hùn vốn đầu tư kiếm tiền, quyền kinh doanh tại huynh đệ trong tay.
Hóa quyền nhập cung phu thê, sự nghiệp bởi vì phối ngẫu trợ giúp kiếm tiền, quyền kinh doanh tại phối ngẫu trong tay.
Hóa quyền nhập cung tử nữ, kiếm tiền dục vọng đại.
Hóa quyền nhập cung tài bạch, kiếm tiền dục vọng đại, tăng lớn đầu tư.
Hóa quyền nhập cung tật ách, tinh thần trách nhiệm trọng, góc phí sức.
Hóa quyền nhập cung thiên di, bên ngoài sự nghiệp đắc ý, nhiều cơ hội kiếm tiền.
Hóa quyền nhập cung nô bộc, bằng hữu chưởng sự nghiệp quyền kinh doanh, đầu tư sự nghiệp kiếm tiền.
Tự hóa quyền, biệt sự nghiệp góc có lập nghiệp năng lực, sự nghiệp tâm trọng.
Hóa quyền nhập cung điền trạch, kinh doanh bất động sản sinh ý, nhưng dục vọng cao.
Hóa quyền nhập cung phúc đức, sự nghiệp kiếm tiền, lại phô trương đại.
Hóa quyền nhập cung phụ mẫu, sự nghiệp có thể được phụ mẫu trưởng bối duy trì, quyền tại trưởng bối trong tay.
3, hóa khoa
Hóa khoa nhập mệnh cung, sự nghiệp suông sẻ, thích hợp nhậm chức đi làm là nên.
Hóa khoa nhập cung huynh đệ, hùn vốn đầu tư sự nghiệp suông sẻ, lẫn nhau không ý kiến, vô miệng lưỡi chi tranh.
Hóa khoa nhập cung phu thê, sự nghiệp bình ổn, phối ngẫu hi vọng không bởi vì sự nghiệp quá mệt nhọc.
Hóa khoa nhập cung tử nữ, đầu tư sự nghiệp suông sẻ.
Hóa khoa nhập cung tài bạch, kiếm tiền suông sẻ, phong ba tranh chấp thiếu.
Hóa khoa nhập cung tật ách, công việc nhẹ nhõm, thấy vậy bình thản.
Hóa khoa nhập cung thiên di, sự nghiệp bên ngoài có quý nhân tương trợ, suông sẻ.
Hóa khoa nhập cung nô bộc, cùng cùng làm việc ở chung hòa hợp, sự nghiệp suông sẻ.
Tự hóa khoa, sự nghiệp góc suông sẻ.
Hóa khoa nhập cung điền trạch, kinh doanh bất động sản sinh ý góc bình ổn.
Hóa khoa nhập cung phúc đức, tài nguyên bình ổn, vô đại phong ba.
Hóa khoa nhập cung phụ mẫu, phụ mẫu trưởng bối là trên sự nghiệp được quý nhân, nhậm chức thì suông sẻ.
4, hóa kị
Hóa kị nhập mệnh cung, sự nghiệp không được như ý, thường muốn đổi cùng biến động công việc. Biểu hiện công việc đến quấn ngã, công việc nhiệm vụ rất nặng, vì tình thế vội vả, không thể không làm, bận bịu cái không hết ( cùng hóa lộc được khác nhau là tự làm tất cả mọi việc, làm mà vô công ); nhược cung quan lộc hóa lộc cũng nhập mệnh cung, tính song hóa kị, càng nghiêm trọng hơn, làm việc thân bất do kỷ; không phải làm chuyện gì, nhìn sao hóa được biểu hiện ý cùng tinh tình mà định ra, tỷ như nếu vì tài ngôi sao thì sẽ vì tài mệt mỏi, không đi làm chuyện kiếm tiền không thể, nhưng lại không kiếm được tiền, trái lại gây tranh chấp.
Hóa kị nhập cung huynh đệ, đầu tư sự nghiệp không được như ý, lẫn nhau khá nhiều ý kiến phân tranh.
Hóa kị nhập cung phu thê, phối ngẫu tại trên sự nghiệp làm trở ngại chứ không giúp gì, sự nghiệp biến hóa lớn, bị đảo ngược điểm.
Hóa kị nhập cung tử nữ, sự nghiệp biến hóa lớn, hùn vốn bất lợi.
Hóa kị nhập cung tài bạch, kiếm tiền góc khó, đầu tư thu về chạp, tài chính không đủ, nhiều tài vụ tranh chấp. Tài làm quan tới quan, biểu thị bạch lao lực, vô lợi nhuận; nhân viên chính phủ bị tham ô.
Hóa kị nhập cung tật ách, tinh thần trách nhiệm trọng, nhưng góc lao lực, lại sự nghiệp không được như ý, dễ có kiện cáo quấn thân.
Hóa kị nhập cung thiên di, bên ngoài công việc thường biến động hoặc không được như ý. Xung mệnh, thiên làm quan tới phúc, biểu hiện công việc rất mệt mỏi, áp lực rất lớn, làm phiền vô công, cả đời long đong.
Hóa kị nhập cung nô bộc, nhân viên nháo sự nhiều, hùn vốn sự nghiệp thất bại.
Tự hóa kị, sự nghiệp không được như ý, kiếm tiền góc khó.
Hóa kị nhập cung điền trạch, kinh doanh bất động sản, nhưng kiếm được thiếu, lại góc lao lực, tranh chấp nhiều.
Hóa kị nhập cung phúc đức, sự nghiệp buôn bán không khá, rủi ro, rất phí sức lao lực. Quan kị xung tài, biểu hiện vất vả cần cù công việc mà trái lại tổn hại tài lỗ vốn, hoặc bởi vì công việc, sự nghiệp mà bị giảm lương hoặc tiền phạt, rủi ro.
Hóa kị nhập cung phụ mẫu, sự nghiệp không chiếm được trưởng bối trợ giúp, nhiều hợp đồng tranh chấp.


    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều