Chia sẻ

Càng nhiều

Cung quan lộc tứ hóa tại mười hai cung chi luận pháp

2 0 1 0 - 0 5-15   Tiêu dao thế này
Hóa lộc năm sinh tại cung quan lộc: nên đi làm hoặc làm tiền mặt sinh ý, trọng sự nghiệp, không nặng phu thê ( kị xung cung phu thê ), khảo vận không tốt, khó coi, cầu học vận không tốt.

Hóa khoa năm sinh, lộc tại cung quan lộc: công việc nhẹ nhõm, khảo vận tốt, cầu học vận tốt ( tham khảo đại hạn cung phu thê, cung quan lộc )

Hóa quyền năm sinh tại cung quan lộc: kỹ năng chuyên nghiệp, trách nhiệm trọng, khuynh hướng lao lực, dân đi làm bị lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung mệnh: có sự nghiệp, có công việc.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phụ mẫu: xung cung tật ách, vô chánh nghiệp, không có công việc, đầu tư sự nghiệp dịch chu chuyển mất linh.

Nhập cung thiên di: xung cung mệnh, chơi bời lêu lổng, tự do nghiệp, thất nghiệp.

Nhập cung tật ách: cùng nhập cung phụ mẫu cùng hiểu.

Cung quan lộc tự hóa: sự nghiệp không ổn định, hay thay đổi hóa, công việc thuộc tự do nghiệp.

Cung quan lộc có năm sinh quyền hoặc tự hóa quyền: dễ dàng lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa ( quyền ) nhập mệnh cung, cung phụ mẫu, cung tật ách: trách nhiệm trọng, bị lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa ( lộc, quyền, khoa ) nhập cung điền trạch: có thể làm mặt tiền cửa hàng sinh ý, sanh con nghiệp. Tham khảo tính chất sao ngành nghề.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung điền trạch: đi làm tốt hơn, nhược cung điền trạch lại gặp tự hóa làm không lâu dài, điền trạch nhiều biến động hoặc dọn nhà.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phụ mẫu: công gia phục vụ, gặp tự hóa làm không lâu dài.

Đến cung tật ách: tư nhân công ty, tự do nghiệp.

Đến cung phúc đức: giống như là tự do nghiệp.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phu thê, cung điền trạch, cung mệnh, cung tật ách: dễ có ngoại tình, rìa ngoài quấy nhiễu, gặp đào hoa ngôi sao tăng cường.

Tứ hóa lộc: hạt sương đào hoa, ăn nhịp với nhau, vỗ tức tán, sẽ không nhận tổn thương.

Tứ hóa quyền: bá đạo, lòng ham chiếm hữu khá mạnh ( nữ tính bị bị thương tổn, gặp người không quen ). Có tham khảo đại hạn.

Tứ hóa khoa: chủ phong tình, trọng cảm tình, sẽ không tổn thương.

Tứ hóa kị: chủ dây dưa không rõ, dễ có không phải là, tạ đoạn ti liên không dễ đoạn.

Nữ nhân cung quan lộc cũng là sau khi kết hôn phu thê rất đúng đãi cung, có hay không có ngoại tình cũng là nhìn cung quan lộc.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung tử nữ: bị bên ngoài kim ốc tàng kiều ( giấu diếm đào hoa ) không dám công khai, không trùng tên phần, trong công tác có thể làm ngu nhạc sự nghiệp, đầu tư cổ đông, tòng tự nhân duyên ngành nghề, gặp tự hóa hay thay đổi hóa, không lâu dài.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung điền trạch, cung tật ách: ngoại tình tới khác phái phải công khai yêu cầu danh phận.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung tài bạch: dễ có tài vụ quay vòng ( tiền mặt linh hoạt sử dụng ).

Tứ hóa đến cung thiên di: sự nghiệp bên ngoài, công việc bên ngoài, đi làm nhân bị đi công tác.

Tứ hóa ( kị ) nhập cung thiên di: xung cung mệnh, vận đường không tốt, khó coi, bị thất nghiệp. ( đại hạn, lưu niên giống như )

Tứ hóa đến cung nô bộc: cùng bạn cộng đồng lập nghiệp hoặc mình là lão bản mời nhân viên, gặp tự hóa mời nhân viên lưu động tính rất lớn, cùng bạn hùn vốn không lâu dài, nhân viên phản kháng lòng mạnh không có trợ giúp.

Cung quan lộc tứ hóa nhập cung tài bạch hoặc cung tài bạch tứ hóa nhập cung quan lộc: có tiền liền muốn đầu tư, nhưng cần xem thêm đại hạn cát hung phải chăng có đầu tư.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phúc đức: sự nghiệp tùy tâm sở dục, khuynh hướng tự do nghiệp.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phúc đức: xung cung tài bạch, kiếm tiền vất vả, bị tổn hại tài.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phụ mẫu, cung tật ách: đầu tư sự nghiệp bị đóng cửa, quay vòng mất linh.

Cổ nếu như phu thê cung, cung quan lộc có tương đối quyền: đại, tiểu lão bà tranh chấp, cãi nhau. ( quyền, kị giống như hiểu )

Đại luận mệnh xung cần lấy năm sinh cung mệnh tìm tứ hóa, lai nhân cung. Lệ: cung mệnh có tham lang ( kị )

Kỷ cung tử nữ có tham lang hóa quyền: tương lai tử nữ sẽ đến quản ngài.

Mậu can cung tài bạch có tham lang hóa lộc: tài lai tài mất, tiền mặt vận dụng, không còn chết tiền.

Nữ sinh năm cha mẹ cung là ngân hàng, cung tật ách vi địa hạ tiễn trang mà nói.

Thái âm hóa lộc tại cung mệnh, cung quan lộc: nữ nhân mệnh chủ bản nhân có lão bản cách, nhân duyên tốt.

Nam mệnh dễ có được nữ tính trợ giúp, cũng bị phạm đào hoa.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều