Chia sẻ

Càng nhiều

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh

2 0 13- 0 3-22   Đinh hương nguyệt
Cung tài bạch tứ hóa phi tinh
Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa lộc
1 cung tài bạch hóa lộc nhập cung mệnh dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền.
2 cung tài bạch hóa lộc nhập cung huynh đệ kiếm tiền về sau trợ giúp huynh đệ.
3 cung tài bạch hóa lộc nhập cung phu thê kiếm tiền về sau, có thể ấm phối ngẫu.
4 cung tài bạch hóa lộc nhập cung tử nữ hợp bạn bè sự nghiệp có thể kiếm tiền, hoặc tử nữ góc có tiền.
5 cung tài bạch tự hóa lộc mình kiếm tiền, mình xài, tiền tới dễ dàng, tiêu đến nhẹ nhõm.
6 cung tài bạch hóa lộc nhập cung tật ách kiếm tiền hơi nhẹ lỏng, vui sướng.
7 cung tài bạch hóa lộc nhập cung thiên di bên ngoài đắc ý, xuất ngoại nhiều cơ hội kiếm tiền.
8 cung tài bạch hóa lộc nhập cung nô bộc nhờ vả bằng hữu trợ giúp kiếm tiền có thể giúp đỡ bằng hữu.
9 cung tài bạch hóa lộc nhập cung quan lộc tài từ trên sự nghiệp kiếm được.
1 0 cung tài bạch hóa lộc nhập cung điền trạch đầu tư bất động sản ngành nghề.
11 cung tài bạch hóa lộc nhập cung phúc đức kiếm tiền, tự có phúc hưởng thụ.
12 cung tài bạch hóa lộc nhập cung phụ mẫu có trưởng bối quý nhân tương trợ, có thể hiếu kính phụ mẫu.

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa quyền
1 cung tài bạch hóa quyền nhập mệnh cung dựa vào chính mình, biệt tài được dục vọng đại, có tiền nghĩ lại tăng thêm.
2 cung tài bạch hóa quyền nhập cung huynh đệ kiếm tiền về sau, trợ giúp huynh đệ hoặc quyền kinh tế rơi vào huynh đệ trong tay.
3 cung tài bạch hóa quyền nhập cung tử nữ đầu tư kiếm tiền lại tăng vốn.
4 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phu thê quyền kinh tế rơi vào phối ngẫu trong tay.
5 cung tài bạch tự hóa quyền tiền tài dục vọng cao, lại từ nắm quyền sở hữu tài sản, vốn riêng tốt.
6 cung tài bạch hóa quyền nhập cung tật ách kiếm tiền góc bận rộn, phí sức.
7 cung tài bạch hóa quyền nhập cung thiên di bên ngoài mua chuộc lực cường, nhiều cơ hội kiếm tiền.
8 cung tài bạch hóa quyền nhập cung nô bộc có cùng bạn hợp bạn bè đầu tư, nhưng tài tiền nắm giữ ở bằng hữu trong tay.
9 cung tài bạch hóa quyền nhập cung quan lộc đầu tư kiếm tiền hậu, nghĩ lại tăng vốn.
1 0 cung tài bạch hóa quyền nhập cung điền trạch đầu tư bất động sản, kiếm tiền lại đầu tư, đầu tư muốn mạnh.
11 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phúc đức hưởng thụ góc hải phái.
12 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phụ mẫu rất cần tiền lúc, có thể được trưởng bối trợ giúp.

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa khoa
1 cung tài bạch hóa khoa nhập mệnh cung tiền kiếm bấy nhiêu, tính bao nhiêu, không được tích cực, gặp sao yên vậy.
2 cung tài bạch hóa khoa nhập cung huynh đệ liệu cơm gắp mắm, trợ giúp huynh đệ.
3 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phu thê tiền tài bình ổn, phối ngẫu là đắt một người trong.
4 cung tài bạch hóa khoa nhập cung tử nữ hợp bạn bè sự nghiệp suông sẻ, kiếm tiền bấy nhiêu tính bao nhiêu, không so đo.
5 cung tài bạch tự hóa khoa tài nguyên suông sẻ, không gió đám.
6 cung tài bạch hóa khoa nhập cung tật ách kiếm tiền hơi nhẹ lỏng, suông sẻ.
7 cung tài bạch hóa khoa nhập cung thiên di bên ngoài cầu tài suông sẻ, quý nhân hiện tại.
8 cung tài bạch hóa khoa nhập cung nô bộc bằng hữu sẽ không tổn hại đến tiền của mình tài.
9 cung tài bạch hóa khoa nhập cung quan lộc sự nghiệp đầu phí, tài lực bình ổn.
1 0 cung tài bạch hóa khoa nhập cung điền trạch tài cầm lại gia dụng, suông sẻ tiết kiệm, liệu cơm gắp mắm.
11 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phúc đức liệu cơm gắp mắm tới hưởng thụ.
12 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phụ mẫu kiếm tiền suông sẻ, sẽ không để cho phụ mẫu hao tổn tinh thần.

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh -- hóa kị
1 cung tài bạch hóa kị nhập mệnh cung thủ tài, kiếm tiền không dễ dàng nhưng tiết kiệm.
2 cung tài bạch hóa kị nhập cung huynh đệ bởi vì huynh đệ sự tình rủi ro, hoặc tài rơi vào huynh đệ trong tay.
3 cung tài bạch hóa kị nhập cung phu thê bởi vì phối ngẫu sự tình mà rủi ro hoặc tiền kiếm được rơi vào phối ngẫu trong tay.
4 cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ đầu tư không nhất định kiếm tiền, tử nữ tiêu vặt rất ít.
5 cung tài bạch tự hóa kị từ kiếm từ hao phí, nhưng kiếm tiền góc vất vả.
6 cung tài bạch hóa kị nhập cung tật ách kiếm tiền lao lực thuộc dựa vào lao động chân tay nhân.
7 cung tài bạch hóa kị nhập cung thiên di bên ngoài không được như ý, kiếm tiền khó, đầu tư tổn thất, dùng tiền góc tiếc.
8 cung tài bạch hóa kị nhập cung nô bộc bởi vì bằng hữu tổn hại tài.
9 cung tài bạch hóa kị nhập cung quan lộc đầu tư sự nghiệp, không nhất định kiếm tiền.
1 0 cung tài bạch hóa kị nhập cung điền trạch thủ tài không dễ, lại tiền tài không được tụ.
11 cung tài bạch hóa kị nhập cung phúc đức mặc kệ kiếm tiền hay không, đồng đều muốn hưởng thụ, không phải là khá nhiều.
12 cung tài bạch hóa kị nhập cung phụ mẫu quay vòng góc phải mất linh, sợ bởi vì tài thương thân.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều