Chia sẻ

Càng nhiều

Cung thiên di tứ hóa nhập mỗi bên cung biểu tượng

2 0 13-1 0 -27   Tiêu dao thế này
Cung thiên di tứ hóa biểu hiện ra ngoài cùng hoạt động xã hội được lợi và hại được mất. Cung thiên di tứ hóa được kết quả chỉ ảnh hưởng bản nhân, cùng lục thân không quan hệ, nhưng nhập chiếu lục thân cung thì lục thân vẫn cùng nguyên nhân gây ra có quan hệ.
Hóa tam cát nhập bản mệnh tam phương biểu hiện ra ngoài mua chuộc có lợi, hóa kị nhập bản mệnh tam phương biểu hiện ra ngoài mua chuộc có trở ngại ngại, vô lợi ích, hóa kị xung bản mệnh tam phương biểu hiện ra ngoài có hại, rách nát. Hóa tam cát nhập phụ tật tuyến chủ xuất ngoại có quang minh, hóa tam cát nhập huynh hữu tuyến chủ xuất ngoại có thành tựu, hóa lộc nhập huynh chủ tài khố tăng tài; hóa kị nhập phụ tật chủ ngoại ra khỏi nhạt không ánh sáng, hóa kị nhập huynh hữu tuyến chủ xuất ngoại không thành tựu.
1, hóa lộc
Hóa lộc nhập cung mệnh, bên ngoài kiếm tiền, mình có thể hưởng thụ.
Hóa lộc nhập cung huynh đệ, bên ngoài có thể được huynh đệ trợ giúp kiếm tiền, cũng có thể trợ giúp huynh đệ.
Hóa lộc nhập cung phu thê, bên ngoài sự nghiệp đắc ý, có thể được phối ngẫu trợ giúp.
Hóa lộc nhập cung tử nữ, chủ tốt biến động, nên ra ngoài, xuất ngoại.
Hóa lộc nhập cung tài bạch, bên ngoài tài vận tốt.
Hóa lộc nhập cung tật ách, bên ngoài như ý, thể xác tinh thần vui sướng, nhân duyên tốt.
Tự hóa lộc, bên ngoài đắc ý, kiếm tiền dễ dàng, từ kiếm từ hao phí, bên ngoài thời gian dài.
Hóa lộc nhập cung nô bộc, bên ngoài bằng hữu nhiều, nhân duyên tốt, giao tế rộng, có thể được bằng hữu trợ giúp.
Hóa lộc nhập cung quan lộc, bên ngoài nhiều cơ hội kiếm tiền.
Hóa lộc nhập cung điền trạch, chủ tốt biến động, nên xuất ngoại.
Hóa lộc nhập cung phúc đức, bên ngoài tài vận tốt, có thể hưởng.
Hóa lộc nhập cung phụ mẫu, bên ngoài có trưởng bối quý nhân, bớt bận tâm.
2, hóa quyền
Hóa quyền nhập mệnh cung, bên ngoài đắc ý, muốn cầm quyền, dễ có tranh chấp.
Hóa quyền nhập cung huynh đệ, bên ngoài huynh nô nhiều, giao tế thủ đoạn tốt.
Hóa quyền nhập cung phu thê, bên ngoài đắc ý, phối ngẫu cầm quyền, bị có ý kiến.
Hóa quyền nhập cung tử nữ, biến động có lợi; bên ngoài vẫn quan tâm tử nữ.
Hóa quyền nhập cung tài bạch, bên ngoài là tài bận rộn, bị nắm quyền sở hữu tài sản.
Hóa quyền nhập cung tật ách, bên ngoài như ý, dục vọng cao, dễ có phân tranh.
Tự hóa quyền, bên ngoài muốn cầm quyền, vui mừng biểu hiện, dễ có được lỗi tiểu nhân, lại cá tính mạnh.
Hóa quyền nhập cung nô bộc, bên ngoài huynh nô nhiều, giao tế thủ đoạn tốt.
Hóa quyền nhập cung quan lộc, lập nghiệp có trùng kính, tinh thần trách nhiệm trọng, nhậm chức bị thụ cấp trên thưởng thức, bị lên chức.
Hóa quyền nhập cung điền trạch, biến động có lợi.
Hóa quyền nhập cung phúc đức, bên ngoài tài tốt, hưởng thụ góc hải phái.
Hóa quyền nhập cung phụ mẫu, bên ngoài có trưởng bối, quý nhân được trợ giúp.
3, hóa khoa
Hóa khoa nhập mệnh cung, nhân duyên tốt, bên ngoài có quý nhân.
Hóa khoa nhập cung huynh đệ, bên ngoài có huynh đệ hợp thời trợ giúp.
Hóa khoa nhập cung phu thê, bên ngoài sự nghiệp suông sẻ, khiến phối ngẫu không lo lắng về sau.
Hóa khoa nhập cung tử nữ, chủ biến động, dịch mã động dấu hiệu, nhưng suông sẻ.
Hóa khoa nhập cung tài bạch, bên ngoài tài vận suông sẻ.
Hóa khoa nhập cung tật ách, nhân duyên tốt, có quý nhân.
Tự hóa khoa, người ở bên ngoài duyên tốt, địa vị từng bước đề cao.
Hóa khoa nhập cung quan lộc, bên ngoài sự nghiệp suông sẻ, từng bước phát triển.
Hóa khoa nhập cung nô bộc, bên ngoài cùng bạn ở chung hiền hoà, hợp thời có bằng hữu trợ giúp.
Hóa khoa nhập cung điền trạch, bên ngoài biến động không lớn.
Hóa khoa nhập cung phúc đức, bên ngoài không giảng cứu hưởng thụ, tài nguyên suông sẻ.
Hóa khoa nhập cung phụ mẫu, bên ngoài có trưởng bối hợp thời trợ giúp.
4, hóa kị
Hóa kị nhập mệnh cung, người ở bên ngoài duyên không tốt, khó coi, vận khí không tốt, còn phòng ngoài ý muốn tai ương.
Hóa kị nhập cung huynh đệ, bên ngoài huynh nô nhiều tổn hại, giao tế thủ đoạn chênh lệch.
Hóa kị nhập cung phu thê, bên ngoài không được như ý, thế phối ngẫu gia tăng phiền phức, lại sự nghiệp không được như ý.
Hóa kị nhập cung tử nữ, chủ biến động, góc không được như ý.
Hóa kị nhập cung tài bạch, bên ngoài cầu tài không như ý.
Hóa kị nhập cung tật ách, bên ngoài không được như ý, ảnh hưởng thể xác tinh thần.
Tự hóa kị, xuất ngoại không được như ý, thường có tranh chấp, nhân duyên không được tốt, cá tính góc cổ quái.
Hóa kị nhập cung nô bộc, bên ngoài tổn hại cùng huynh nô, gia tăng phiền phức, lại huynh nô bất lực.
Hóa kị nhập cung quan lộc, bên ngoài làm nhiều thiếu thành, làm việc không được như ý.
Hóa kị nhập cung điền trạch, chủ biến động nhiều, bất lợi.
Hóa kị nhập cung phúc đức, bên ngoài không như ý, quan tâm lao lực.
Hóa kị nhập cung phụ mẫu, bên ngoài làm việc không được như ý, để cho phụ mẫu quan tâm.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều