[ đại nô ] cung can hóa kị Nhập [ bản phụ ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 844

12 đại nô can hóa kị nhập [ bản phụ ]


Đại nô can hóa kị
Phụ mẫu
Nhược bản mệnh các cung bên ngoài cung can hóa kị trùng phá sinh ra lộc tất chủ đáng cung có phá
( đại hạn các cung cung can hóa kị trùng phá sinh ra lộc này đại hạn đáng cung chủ sự có phá )
Đại nô can hóa lộc nhập [ bản mệnh tam phương ] mà hóa kị không [ tam hợp ]
Đang [ thiên mệnh ] tiến vào [ hóa lộc chỗ nhập tới cung vị ] có hiểm tượng phát sinh
Đại nô hoá kị trùng phá sinh ra lộc ( hoặc lộc tồn ) lại đáng cung tự hóa thì ứng phòng tai cướp
Thuận hành thứ hai đại hạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phụ ] bên trong cung nhược tọa sinh ra lộc

[ đại nô ] can hóa kị phi nhập [ bản phụ ]/[ thiên mệnh ] trùng phá sinh ra lộc chủ yếu đại tai nạn này hạn có sinh mạng nguy hiểm
[ lộc chuyển kị ] quan sát hóa kị tinh chi đặc tính cùng biến hóa
Tổ phụ mẫu
[ đại nô ] can hóa kị nhập [ tổ phụ ] nhược đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) hóa kị nhập [ đại tật ] lưỡng kị bộ dạng trùng
Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội bởi vì tài chính không rõ ràng mà gây nên xung đột song phương giao ác
Tổ phụ mẫu
[ đại nô ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm thìn )( tổ phụ ) gặp liêm trinh sinh ra kị trùng [ đại tật ] dễ có bất trắc tới tai
Đại nô can hóa kị
Lưu phụ
[ đại nô ] tại [ bản huynh ]( quý vị ) quý can tham lang hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính tuất )( trùng điệp [ lưu phụ ] ) hung
Trùng [ lưu tật ] dễ có bất trắc tới tai

// ]]>