[ đại nô ] cung can hóa kị Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 581

11 đại nô can hóa kị nhập [ bản phúc ]


Đại nô can hóa kị
Phúc đức
Đại nô can hóa lộc nhập [ bản mệnh tam phương ] mà hóa kị không [ tam hợp ]
Đang [ thiên mệnh ] tiến vào [ hóa lộc chỗ nhập tới cung vị ] có hiểm tượng phát sinh
Đại nô hoá kị trùng phá sinh ra lộc ( hoặc lộc tồn ) lại đáng cung tự hóa thì ứng phòng tai cướp
Đại nô trùng điệp bản tật ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "
Đại nô trùng điệp bản nô ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "

Đại nô can hóa kị
Phúc đức
[ đại nô ] tại [ bản thiên ]( bính thân )
[ đại nô ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm thìn )/[ tổ phụ ] gặp liêm trinh sinh ra kị hung
Song kị trùng [ đại tật ] dễ có bất trắc tới tai
Lưu niên 21 bính thìn nhập [ tổ phụ ]( nhâm thìn ) ( đại nô tới phi hóa kỵ nhập vị trí )
Bên ngoài [ lưu mệnh ] tọa can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ] hình thành hỗ hoán kị cho nên tai nạn xe phát sinh
Phúc đức
[ đại nô ] tại [ bản huynh ]( quý vị ) quý can tham lang hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính tuất )( trùng điệp [ lưu phụ ] ) hung
Trùng [ lưu tật ] dễ có bất trắc tới tai
Phúc đức
[ đại nô ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm thìn )( tổ phụ ) gặp liêm trinh sinh ra kị trùng [ đại tật ] dễ có bất trắc tới tai
Đại phúc đức
[ đại nô ] can hóa kị nhập [ đại phúc ] nhược đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) hóa kị nhập [ đại tài ] lưỡng kị bộ dạng trùng
Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội bởi vì tài chính không rõ ràng mà gây nên xung đột song phương giao ác

// ]]>